Markeder Siste Referanse
Valuta 103 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.65 2020-09
Arbeidsledighet 11.6 2020-09
Inflasjon 0.4 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2021-01
Rentesats 0.5 2021-02
Handelsbalanse -21684 2021-01
Nåværende situasjon -193 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -7.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 65.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit -11.7 2020-12
Forbrukertillit -20.2 2020-12
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 23 2021-12
Coronavirus tilfeller 110521 2021-03
Coronavirus dødsfall 1897 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 73610 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.65 2020-09
BNP 15.28 2019-12
Bnp Faste Priser 381722 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 61148 2020-03
Bnp Per Innbygger 5209 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13962 2019-12
Bnp Fra Landbruk 67787 2020-09
Bnp Fra Construction 35578 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 25721 2020-09
Bnp Fra Mining 52835 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46055 2020-09
Bnp Fra Tjenester 50551 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.6 2020-09
Sysselsatte 1133 2020-09
Arbeidsledige 88 2020-09
Yrkesdeltakelse 69.8 2020-09
Lønn 52815 2020-09
Minstelønn 26000 2020-09
Befolkning 2.86 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2021-12
Pensjonsalder Menn 65 2021-12
Sysselsetting 59.6 2020-06
Arbeidsledighet for unge 20.7 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2021-01
Produsentpriser 98.2 2020-09
produsentprisene endring -4.1 2020-09
KPI Housing Utilities 100 2021-01
Kpi Transport 100 2021-01
MatInflasjon 1.2 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2021-02
Pengemengde 519607 2021-01
Pengemengden M1 635405 2021-01
Pengemengden M2 859170 2021-01
Pengemengden M3 1456814 2021-01
Bankenes balanse 1637080 2020-12
Innskudd Rente 0.1 2021-02
Sentralbankers balanse 621077 2021-01
Utlånsrente 0.9 2021-02
Lån Til Privat Sektor 370356 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -21684 2021-01
Nåværende situasjon -193 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -7.6 2019-12
Eksport 23736 2021-01
Import 45420 2021-01
Kapitalstrømmer -55.59 2020-09
Gullreserver 2.8 2020-12
Råoljeproduksjon 14 2020-10
Utenlandsgjeld 8829 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 237 2020-09
Pengeoverføringer 197 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.68 2019-12
Turistankomster 535616 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 65.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -110569 2020-12
Offentlige Utgifter 39688 2020-03
Statens Inntekter 425905 2020-12
Statsgjeld 1174997 2020-12
Fiscal Utgifter 536474 2020-12
Kreditt-Rating 32 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 29.3 2019-12
Militære Utgifter 160 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 23 2021-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11.7 2020-12
Industriell Produksjon -1.8 2020-09
Internett-hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurranseevne Index 57.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 81 2019-12
Korrupsjon Index 36 2020-12
Korrupsjon Rank 104 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2019-12
Industriproduksjonen 2.1 2020-09
Gruvedrift Produksjon -12.5 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -20.2 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 5.6 2020-09
Forbruk 281886 2020-09
Bankenes Utlånsrente 4.6 2020-12
Konsumerkreditt 199142 2020-12
Økonomisk optimismeindeks 81.1 2020-12
Bensinpriser 1.42 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 9.6 2020-09

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 262 2020-09
Konstruksjonsflyt ut 14.8 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 110521 2021-03
Coronavirus dødsfall 1897 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 73610 2021-03
ICU-senger 263 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Albania - Økonomiske indikatorer.