Markeder Siste Referanse
Valuta 111 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.81 2019-09
Arbeidsledighet 11.8 2019-09
Inflasjon 1.1 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-12
Rentesats 1 2019-12
Handelsbalanse -33600 2019-12
Nåværende situasjon -161 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit -1.1 2019-12
Forbrukertillit -13.6 2019-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.81 2019-09
BNP 15.06 2018-12
Bnp Faste Priser 394099 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 87445 2019-09
Bnp Per Innbygger 5075 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12306 2018-12
Bnp Fra Landbruk 66963 2019-09
Bnp Fra Construction 35623 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 25393 2019-09
Bnp Fra Mining 49408 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 45606 2019-09
Bnp Fra Tjenester 64045 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.8 2019-09
Sysselsatte 1162 2019-09
Arbeidsledige 70 2019-09
Yrkesdeltakelse 69.8 2019-09
Lønn 51870 2019-09
Minstelønn 26000 2019-12
Befolkning 2.87 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 61.5 2019-09
Arbeidsledighet for unge 21.4 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-12
Produsentpriser 102 2019-09
produsentprisene endring -1.6 2019-09
KPI Housing Utilities 105 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
MatInflasjon 2.7 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-12
Pengemengde 420167 2019-11
Pengemengden M1 513765 2019-11
Pengemengden M2 746625 2019-11
Pengemengden M3 1302982 2019-11
Bankenes balanse 1515083 2019-11
Innskudd Rente 0.1 2019-12
Sentralbankers balanse 531030 2019-11
Utlånsrente 1.9 2019-12
Lån Til Privat Sektor 334449 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -33600 2019-12
Nåværende situasjon -161 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Eksport 21891 2019-12
Import 55492 2019-12
Kapitalstrømmer -105 2019-09
Gullreserver 2.18 2019-12
Råoljeproduksjon 14 2019-08
Utenlandsgjeld 8328 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 272 2019-09
Pengeoverføringer 185 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.42 2018-12
Turistankomster 3325050 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -9421 2019-11
Offentlige Utgifter 40746 2019-09
Statens Inntekter 421266 2019-11
Statsgjeld 1066769 2019-09
Fiscal Utgifter 430687 2019-11
Kreditt-Rating 26 2020-01
Statens Utgifter Til Bnp 28.9 2018-12
Militære Utgifter 160 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.1 2019-12
Industriell Produksjon 4.9 2019-09
Internett-hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurranseevne Index 57.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 81 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2019-12
Industriproduksjonen 6.07 2019-09
Gruvedrift Produksjon 1.2 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13.6 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-09
Forbruk 291199 2019-09
Bankenes Utlånsrente 4.1 2019-11
Konsumerkreditt 186945 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 109 2019-09
Bensinpriser 1.55 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -2.9 2019-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 293 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -2.1 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Albania - Økonomiske indikatorer.