Markeder Siste Referanse
Valuta 110 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.68 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.31 2019-06
Arbeidsledighet 12 2019-06
Inflasjon 1.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Rentesats 1 2019-11
Handelsbalanse -32132 2019-10
Nåværende situasjon -161 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 4.2 2019-09
Forbrukertillit -12.3 2019-09
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.68 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.31 2019-06
BNP 15.06 2018-12
Bnp Faste Priser 386848 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 90933 2019-06
Bnp Per Innbygger 5075 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12306 2018-12
Bnp Fra Landbruk 67874 2019-06
Bnp Fra Construction 35201 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 26023 2019-06
Bnp Fra Mining 52103 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 44147 2019-06
Bnp Fra Tjenester 62522 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12 2019-06
Sysselsatte 1145 2019-06
Arbeidsledige 72 2019-06
Yrkesdeltakelse 69.8 2019-06
Lønn 52645 2019-06
Minstelønn 26000 2019-12
Befolkning 2.87 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 61.4 2019-06
Arbeidsledighet for unge 20.9 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
Produsentpriser 102 2019-09
produsentprisene endring -1.6 2019-09
KPI Housing Utilities 105 2019-10
Kpi Transport 102 2019-11
MatInflasjon 3.2 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-11
Pengemengde 424751 2019-10
Pengemengden M1 507369 2019-10
Pengemengden M2 741191 2019-10
Pengemengden M3 1300454 2019-10
Bankenes balanse 1506228 2019-09
Innskudd Rente 0.1 2019-11
Sentralbankers balanse 539715 2019-10
Utlånsrente 1.9 2019-11
Lån Til Privat Sektor 335818 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -32132 2019-10
Nåværende situasjon -161 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Eksport 27012 2019-10
Import 59144 2019-10
Kapitalstrømmer -105 2019-09
Gullreserver 2.18 2019-12
Råoljeproduksjon 14 2019-08
Utenlandsgjeld 8328 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 248 2019-06
Pengeoverføringer 185 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.42 2018-12
Turistankomster 3325050 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -6634 2019-10
Offentlige Utgifter 41296 2019-06
Statens Inntekter 383260 2019-10
Statsgjeld 1066769 2019-09
Fiscal Utgifter 388949 2019-10
Kreditt-Rating 26 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 29.7 2017-12
Militære Utgifter 160 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.2 2019-09
Industriell Produksjon 6.1 2019-06
Internett-hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurranseevne Index 57.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 81 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2019-12
Industriproduksjonen 8.86 2019-06
Gruvedrift Produksjon -0.7 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -12.3 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 3.8 2019-06
Forbruk 313597 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.92 2019-09
Konsumerkreditt 186279 2019-10
Økonomisk optimismeindeks 109 2019-09
Bensinpriser 1.59 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 310 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -0.7 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Albania - Økonomiske indikatorer.