Markeder Siste Referanse
Valuta 109 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.56 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.21 2019-03
Arbeidsledighet 12.6 2019-03
Inflasjon 1.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
Rentesats 1 2019-08
Handelsbalanse -31790 2019-07
Nåværende situasjon -243 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit -4.1 2019-06
Forbrukertillit -11.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.56 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.21 2019-03
BNP 15.06 2018-12
Bnp Faste Priser 383435 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 91538 2018-09
Bnp Per Innbygger 5075 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12306 2018-12
Bnp Fra Landbruk 66939 2019-03
Bnp Fra Construction 36085 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 25275 2019-03
Bnp Fra Mining 46653 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 43625 2019-03
Bnp Fra Tjenester 60924 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.6 2019-03
Sysselsatte 1127 2019-03
Arbeidsledige 70 2019-03
Yrkesdeltakelse 69 2019-03
Lønn 51531 2019-03
Minstelønn 26000 2019-12
Befolkning 2.87 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 60.3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 22.2 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-07
Produsentpriser 103 2019-03
produsentprisene endring -0.2 2019-03
KPI Housing Utilities 105 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
MatInflasjon 3 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-08
Pengemengde 423556 2019-06
Pengemengden M1 494264 2019-06
Pengemengden M2 737572 2019-06
Pengemengden M3 1272579 2019-06
Bankenes balanse 1470771 2019-06
Innskudd Rente 0.1 2019-08
Sentralbankers balanse 525044 2019-07
Utlånsrente 1.9 2019-08
Lån Til Privat Sektor 327896 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -31790 2019-07
Nåværende situasjon -243 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -6.3 2018-12
Eksport 27747 2019-07
Import 59537 2019-07
Kapitalstrømmer -271 2019-03
Gullreserver 1.6 2019-06
Råoljeproduksjon 13 2019-04
Utenlandsgjeld 8411 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 286 2019-03
Pengeoverføringer 150 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.01 2017-12
Turistankomster 864980 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.63 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3275 2019-06
Offentlige Utgifter 39746 2018-09
Statens Inntekter 225461 2019-06
Statsgjeld 1061477 2019-06
Fiscal Utgifter 228736 2019-06
Kreditt-Rating 35
Statens Utgifter Til Bnp 29.7 2017-12
Militære Utgifter 160 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 23 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.1 2019-06
Industriell Produksjon 5.8 2019-03
Internett-hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurranseevne Index 58.1 2018-12
Konkurranseevne Rank 76 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 63 2018-12
Industriproduksjonen 7.13 2019-03
Gruvedrift Produksjon 2.8 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 3.2 2019-03
Forbruk 283429 2018-09
Bankenes Utlånsrente 4.59 2019-03
Konsumerkreditt 180967 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 102 2018-09
Bensinpriser 1.62 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 245 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 3 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Albania - Økonomiske indikatorer.