BARBADOS FORECAST - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Barbados Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer


BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.00
0.7 0.7 0.9 0.9 0.8
BNP 4.80
4.8 4.8 5 5 5
Bnp Per Innbygger Ppp 16978.07
17034 17159 17450 17450 17900
Bnp Per Innbygger 16503.48
16200 16200 16550 16550 16250
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 8.20
9.2 10.2 10.2 9.8 9.5
Arbeidsledige 16.60
16.8 16.9 17.6 18 18.5
Yrkesdeltakelse 65.90
66.04 65.88 65.4 65.63 65.58
Sysselsatte 133.20
132 132 132 132 132
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 5.60
5.2 5 4.8 4.8 4.5
MatInflasjon 6.50
6.7 6.9 7 7.3 7.1
Konsumprisindeksen Kpi 181.60
191 194 192 190 213
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 3.10
3.2 3.2 3.4 3.4 4
Innskudd Rente 0.35
0.45 0.45 0.65 0.65 1.25
Valutareserver 505487.52
557509 556576 556541 556651 556678
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -212306.00
-199723 -200067 -199999 -200026 -200020
Eksport 81028.00
83585 83577 83576 83576 83576
Import 293334.00
283308 283691 283575 283603 283596
Turistankomster 54860.00
65000 67000 68000 68500 69000
Råoljeproduksjon 1.00
1 1 1 1 1
Nåværende situasjon -411.70
-560 -540 -530 -535 -550
Nåværende situasjon mot BNP -4.60
-6.4 -6.4 -6 -6 -7
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Offentlige Budsjetter -4.20
-6.7 -6.7 -5.6 -5.6 -5.8
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriell Produksjon 0.29
-2.3 -2.6 -2.5 -2.7 -2.4
Internett-hastighet 6709.63
7110 7169 7280 7344 7823
IP-adresser 48577.00
46949 44080 46211 44308 44587
Enkle Å Gjøre Forretninger 132.00
120 120 120 120 120
Korrupsjon Index 68.00
70 70 70 70 68
Korrupsjon Rank 25.00
22 22 22 22 21
Konkurranseevne Index 4.19
4.1 4.1 4 4 4
Konkurranseevne Rank 72.00
73 73 74 74 74
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 33.50
33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Salgsskatt 17.50
17.5 17.5 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 21.35
21.35 21.35 21.35 21.35 21.35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.25
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.10
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 26.80
27.37 26.47 25.4 27.21 27.11
nedbør 125.42
225 209 103 188 178