BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.70 0.4 2.6 2.6 2.6 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 2.8 3.6 2.5 2 2.5
BNP 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Bnp Per Innbygger Ppp 7810.20 8125 8125 8190 8190 8190
Bnp Per Innbygger 4309.92 4400 4400 4500 4500 4500
Bnp Faste Priser 782.00 693 737 802 798 756
Bnp Fra Landbruk 86.50 48.62 54.91 88.66 88.23 56.28
Bnp Fra Construction 20.60 21.49 21.76 21.12 21.01 22.3
Bnp Fra Manufacturing 50.80 29.91 33.77 52.07 51.82 34.62
Bnp Fra Forvaltningsloven 80.50 70.62 83.4 82.51 82.11 85.48
Bnp Fra Tjenester 160.00 156 166 164 163 170
Bnp Fra Transport 80.70 70.01 74.38 82.72 82.31 76.24
Bnp Fra Verktøy 31.00 43.38 32.53 31.78 31.62 33.34
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 9.40 10 10 10.5 10.5 10.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon -0.20 0.3 0.7 0.9 1.1 1.8
MatInflasjon 1.20 0.6 0.8 1 1.2 1.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.80 106 106 106 106 108
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.00 2 1.9 1.9 1.9 1.9
Innskudd Rente 2.10 2.1 2 2 2 2
Bankenes balanse 3236322.00 318000 320000 320000 320000 321000
Sentralbankers balanse 1013920.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -144.30 -112 -117 -117 -117 -105
Nåværende situasjon -52.60 -80 55 55 55 -70
Nåværende situasjon mot BNP -8.00 -8.3 -8.3 -8 -8 -8
Eksport 21.30 50 45 45 45 55
Import 165.60 162 162 162 162 160
Utenlandsgjeld 1280.60 1291 1301 1287 1281 1334
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.50 67.6 67.6 67.2 67.2 67.2
Offentlige Budsjetter -1.00 -6 -6 -5.1 -5.1 -5.1
Offentlige Utgifter 1208.90 1232 1242 1229 1223 1273
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Salgsskatt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer