BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate -0.50 1.5 0.9 0.6 0.3 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 2.3 2.1 2 2.2 2
BNP 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Bnp Per Innbygger Ppp 7810.20 8125 8190 8190 8190 8190
Bnp Per Innbygger 4309.92 4400 4500 4500 4500 4500
Bnp Faste Priser 687.90 695 688 713 702 712
Bnp Fra Landbruk 83.90 48.69 48.18 88.11 85.58 49.91
Bnp Fra Construction 18.00 21.65 21.42 21.03 18.36 22.19
Bnp Fra Manufacturing 49.30 30.04 29.73 51.56 50.29 30.8
Bnp Fra Forvaltningsloven 84.10 71.17 70.42 82.8 85.78 72.95
Bnp Fra Tjenester 164.70 156 154 161 168 160
Bnp Fra Transport 78.20 70.55 69.8 82.39 79.76 72.32
Bnp Fra Verktøy 38.70 43.82 43.36 31.65 39.47 44.92
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 9.40 10 10.5 10.5 10.5 10.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon -0.70 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8
MatInflasjon 0.90 0.8 1 1.2 1.1 1.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.60 106 105 106 106 106
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 2.12 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Innskudd Rente 2.00 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
Bankenes balanse 3402139.00 320000 320000 320000 320000 321000
Sentralbankers balanse 1100374.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -145.40 -117 -117 -117 -117 -105
Nåværende situasjon -4.50 55 55 55 55 -70
Nåværende situasjon mot BNP -8.00 -8.3 -8 -8 -8 -8
Eksport 46.00 45 45 45 45 55
Import 191.40 162 162 162 162 160
Utenlandsgjeld 1280.60 1285 1280 1287 1281 1280
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.50 67.6 67.2 67.2 67.2 67.2
Offentlige Budsjetter -1.00 -6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Offentlige Utgifter 1208.90 1242 1229 1234 1233 1273
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Salgsskatt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer