Markeder Siste Referanse
Valuta 1.74 2019-07
Aksjemarkedet 575 2019-07
10-årig statsobligasjon 0.5 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-03
Arbeidsledighet 4 2019-05
Inflasjon 2.8 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-06
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -177 2019-05
Nåværende situasjon 149 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.6 2019-05
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 26.4 2019-06
Forbrukertillit -25.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-05
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-03
BNP 65.13 2018-12
Bnp Faste Priser 19237 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3159 2019-03
Bnp Per Innbygger 8651 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 19321 2018-12
Bnp Fra Landbruk 477 2019-03
Bnp Fra Construction 915 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 5256 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 3627 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3932 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-05
Sysselsatte 3148 2019-03
Arbeidsledige 175 2019-05
Langtids arbeidsledighet 2.6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 11.1 2019-05
Lønnskostnader 165 2019-03
Ledige Stillinger 19302 2018-09
Lønn 1247 2019-03
Minstelønn 286 2019-06
Befolkning 7.05 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2018-12
Sysselsetting 52.7 2019-03
Full Jobb 3008 2019-03
Yrkesdeltakelse 55.5 2019-03
Levelønn Family 1080 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 675 2018-12
Deltid Sysselsettingen 54.4 2019-03
Produktivitet 109 2019-03
Lønn Høy Dyktige 1280 2018-12
Lønninger innen produksjon 1111 2019-03
Lønn Lav Dyktige 600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 6983 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 1.9 2019-05
Produsentpriser 109 2019-05
Eksportpriser 101 2019-03
Importprisene 100 2019-03
KPI Housing Utilities 15594 2019-06
Kpi Transport 7896 2019-06
MatInflasjon 4.6 2019-06
produsentprisene endring 2.8 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.23 2019-07
Pengemengde 15694 2019-05
Pengemengden M1 55314 2019-05
Pengemengden M2 95445 2019-05
Pengemengden M3 95445 2019-05
Valutareserver 49254 2019-06
Innskudd Rente 0.05 2017-12
Sentralbankers balanse 7888 2019-04
Lån Til Privat Sektor 33417621 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -177 2019-05
Nåværende situasjon 149 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Eksport 4639 2019-05
Import 4817 2019-05
Utenlandsgjeld 33965 2019-04
Kapitalstrømmer -4.6 2019-04
Pengeoverføringer 95.5 2019-02
Turistankomster 946721 2019-05
Gullreserver 40.4 2019-06
Råoljeproduksjon 1 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -93.2 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.32 2017-12
Våpen Salg 7 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.6 2019-05
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 420 2019-05
Statens Utgifter Til Bnp 34.8 2018-12
Statsgjeld 11565 2019-05
Asylsøknader 75 2019-03
Kreditt-Rating 52.55
Fiscal Utgifter 2896 2019-05
Statens Inntekter 3301 2019-05
Offentlige Utgifter 1705 2019-03
Militære Utgifter 1015 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 26.4 2019-06
Industriell Produksjon 0.6 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-05
Industriproduksjonen 0.9 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 78 2019-06
Lagerendringer 272 2019-03
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 63.56 2018-12
Konkurranseevne Rank 51 2018-12
Korrupsjon Index 42 2018-12
Korrupsjon Rank 77 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3630 2019-04
Gruvedrift Produksjon 9.7 2019-05
Stål~~pos=trunc 50 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-05
Konsumerkreditt 22493 2019-05
Forbruk 15851 2019-03
Bensinpriser 1.29 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.71 2016-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.6 2019-05
Boligpriser 129 2019-03
Bygningstillatelser 1659 2018-09
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 1038 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.