Markeder Siste Referanse
Valuta 1.77 2019-09
Aksjemarkedet 581 2019-09
10-årig statsobligasjon 0.43 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-06
Arbeidsledighet 5.3 2019-07
Inflasjon 2.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -304 2019-07
Nåværende situasjon 880 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 20.1 2019-07
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 23.9 2019-08
Forbrukertillit -25 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-07
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-06
BNP 65.13 2018-12
Bnp Faste Priser 22874 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4955 2019-06
Bnp Per Innbygger 8651 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 19321 2018-12
Bnp Fra Landbruk 942 2019-06
Bnp Fra Construction 1218 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 5840 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3890 2019-06
Bnp Fra Tjenester 5359 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-07
Sysselsatte 3263 2019-06
Arbeidsledige 173 2019-07
Langtids arbeidsledighet 2.6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 12.3 2019-07
Lønnskostnader 153 2019-06
Ledige Stillinger 22594 2019-03
Lønn 1253 2019-06
Minstelønn 286 2019-06
Befolkning 7.05 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-06
Sysselsetting 54.7 2019-06
Full Jobb 3008 2019-03
Yrkesdeltakelse 57 2019-06
Levelønn Family 1080 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 675 2018-12
Deltid Sysselsettingen 54.4 2019-03
Produktivitet 120 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1280 2018-12
Lønninger innen produksjon 1116 2019-06
Lønn Lav Dyktige 600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 7041 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-08
KjerneInflasjon 2.1 2019-08
Produsentpriser 109 2019-07
Eksportpriser 101 2019-03
Importprisene 100 2019-03
KPI Housing Utilities 15812 2019-08
Kpi Transport 7926 2019-08
MatInflasjon 5.2 2019-08
produsentprisene endring 3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.23 2019-09
Pengemengde 16346 2019-07
Pengemengden M1 57354 2019-07
Pengemengden M2 97570 2019-07
Pengemengden M3 97570 2019-07
Valutareserver 48422 2019-08
Innskudd Rente 0.05 2017-12
Sentralbankers balanse 8561 2019-08
Lån Til Privat Sektor 33757467 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -304 2019-07
Nåværende situasjon 880 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Eksport 5273 2019-07
Import 5577 2019-07
Utenlandsgjeld 34034 2019-06
Kapitalstrømmer 349 2019-06
Pengeoverføringer 120 2019-05
Turistankomster 2083051 2019-07
Gullreserver 40.47 2019-09
Råoljeproduksjon 1 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer -2.8 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 0.32 2017-12
Våpen Salg 7 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 20.1 2019-07
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 95.23 2019-07
Statens Utgifter Til Bnp 34.8 2018-12
Statsgjeld 11878 2019-07
Asylsøknader 195 2019-06
Kreditt-Rating 52.55
Fiscal Utgifter 3344 2019-07
Statens Inntekter 3406 2019-07
Offentlige Utgifter 1852 2019-06
Militære Utgifter 1015 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 23.9 2019-08
Industriell Produksjon -0.9 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-07
Industriproduksjonen 0.9 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 77.6 2019-09
Lagerendringer 270 2019-06
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 63.56 2018-12
Konkurranseevne Rank 51 2018-12
Korrupsjon Index 42 2018-12
Korrupsjon Rank 77 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3562 2019-07
Gruvedrift Produksjon 9.7 2019-05
Stål~~pos=trunc 55 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-07
Konsumerkreditt 22986 2019-07
Forbruk 16569 2019-06
Bensinpriser 1.26 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.71 2016-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.3 2019-07
Boligpriser 129 2019-03
Bygningstillatelser 1591 2019-06
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 1203 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.