Markeder Siste Referanse
Valuta 1.61 2021-01
Aksjemarkedet 489 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.4 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
Arbeidsledighet 6.7 2020-11
Inflasjon 0.1 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse -830 2020-11
Nåværende situasjon -278 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 24.4 2020-11
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Forretningstillit 12.4 2020-12
Forbrukertillit -37.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-11
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 212927 2021-01
Coronavirus dødsfall 8614 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 175098 2021-01

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
BNP 67.93 2019-12
Bnp Faste Priser 26677 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4790 2020-09
Bnp Per Innbygger 9026 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23091 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1780 2020-09
Bnp Fra Construction 1588 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 5912 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 4161 2020-09
Bnp Fra Tjenester 5007 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2020-11
Sysselsatte 3173 2020-09
Arbeidsledige 219 2020-11
Langtids arbeidsledighet 2.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 13.9 2020-11
Lønnskostnader 122 2020-09
Ledige Stillinger 15573 2020-03
Lønn 1397 2020-09
Minstelønn 312 2020-09
Befolkning 7 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1 2020-06
Sysselsetting 53.5 2020-09
Full Jobb 3015 2020-09
Yrkesdeltakelse 56.2 2020-09
Deltid Sysselsettingen 58.2 2020-09
Produktivitet 109 2020-09
Lønninger innen produksjon 1233 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 7173 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-12
KjerneInflasjon 0.9 2020-12
Produsentpriser 107 2020-11
Eksportpriser 98 2020-09
Importprisene 96 2020-09
KPI Housing Utilities 16044 2020-12
Kpi Transport 7137 2020-12
MatInflasjon 1.9 2020-12
produsentprisene endring -2.6 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Pengemengde 18758 2020-11
Pengemengden M1 80870 2020-11
Pengemengden M2 110426 2020-11
Pengemengden M3 110426 2020-11
Valutareserver 60334 2020-12
Innskudd Rente 0.02 2019-12
Sentralbankers balanse 9356 2020-10
Lån Til Privat Sektor 35588768 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -830 2020-11
Nåværende situasjon -278 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Eksport 4847 2020-11
Import 5677 2020-11
Utenlandsgjeld 37327 2020-10
Kapitalstrømmer -564 2020-10
Pengeoverføringer 13.1 2020-09
Turistankomster 283287 2020-11
Gullreserver 40.83 2020-09
Råoljeproduksjon 1 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 269 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.17 2019-12
Våpen Salg 14 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 24.4 2020-11
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -840 2020-11
Statens Utgifter Til Bnp 36.3 2019-12
Statsgjeld 29054 2020-11
Asylsøknader 405 2020-08
Kreditt-Rating 60 2021-01
Fiscal Utgifter 3909 2020-11
Statens Inntekter 3156 2020-11
Offentlige Utgifter 2062 2020-09
Militære Utgifter 1015 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 12.4 2020-12
Industriell Produksjon -5 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2020-11
Industriproduksjonen -3.7 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 70.4 2020-12
Lagerendringer 791 2020-09
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 43 2019-12
Korrupsjon Rank 74 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2704 2020-10
Gruvedrift Produksjon -18.1 2020-11
Stål~~pos=trunc 40 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -37.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -6.4 2020-11
Konsumerkreditt 25476 2020-11
Forbruk 19526 2020-09
Bensinpriser 1.14 2020-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.1 2020-11
Boligpriser 138 2020-09
Bygningstillatelser 1362 2020-06
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 979 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 212927 2021-01
Coronavirus dødsfall 8614 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 175098 2021-01
ICU-senger 595 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.