Markeder Siste Referanse
Valuta 1.78 2020-02
Aksjemarkedet 547 2020-02
10-årig statsobligasjon 0.3 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-12
Arbeidsledighet 5.9 2019-12
Inflasjon 4.2 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-01
Rentesats 0 2020-02
Handelsbalanse -819 2019-12
Nåværende situasjon 23.9 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2019-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 26.8 2020-01
Forbrukertillit -24.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-12
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-12
BNP 65.13 2018-12
Bnp Faste Priser 27825 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4747 2019-09
Bnp Per Innbygger 8651 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 19321 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1670 2019-09
Bnp Fra Construction 1446 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 5940 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3474 2019-09
Bnp Fra Tjenester 6187 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2019-12
Sysselsatte 3223 2019-12
Arbeidsledige 195 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.3 2019-09
Arbeidsledighet for unge 7 2019-12
Lønnskostnader 112 2019-09
Ledige Stillinger 20301 2019-06
Lønn 1349 2019-12
Minstelønn 286 2019-12
Befolkning 7.05 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2019-09
Sysselsetting 54 2019-12
Full Jobb 3134 2019-09
Yrkesdeltakelse 56.4 2019-12
Levelønn Family 1080 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 675 2018-12
Deltid Sysselsettingen 60 2019-09
Produktivitet 136 2019-09
Lønn Høy Dyktige 1280 2018-12
Lønninger innen produksjon 1165 2019-12
Lønn Lav Dyktige 600 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.2 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 7229 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-01
KjerneInflasjon 1.5 2020-01
Produsentpriser 110 2019-12
Eksportpriser 99.4 2019-09
Importprisene 98.6 2019-09
KPI Housing Utilities 15996 2020-01
Kpi Transport 7890 2020-01
MatInflasjon 8 2020-01
produsentprisene endring 3.5 2019-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-02
Internbankrente -0.23 2020-02
Pengemengde 17193 2019-12
Pengemengden M1 61867 2019-12
Pengemengden M2 102469 2019-12
Pengemengden M3 102469 2019-12
Valutareserver 47948 2020-01
Innskudd Rente 0.03 2018-12
Sentralbankers balanse 8562 2020-01
Lån Til Privat Sektor 34616290 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -819 2019-12
Nåværende situasjon 23.9 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Eksport 4128 2019-12
Import 4947 2019-12
Utenlandsgjeld 34552 2019-11
Kapitalstrømmer 492 2019-12
Pengeoverføringer 92.5 2019-12
Turistankomster 604553 2020-01
Gullreserver 40.47 2019-12
Råoljeproduksjon 1 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 125 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.37 2018-12
Våpen Salg 7 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2019-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2494 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 34.8 2018-12
Statsgjeld 12042 2019-12
Asylsøknader 95 2019-11
Kreditt-Rating 58 2020-02
Fiscal Utgifter 5092 2019-12
Statens Inntekter 3950 2019-12
Offentlige Utgifter 2046 2019-09
Militære Utgifter 1015 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 26.8 2020-01
Industriell Produksjon -1.5 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-12
Industriproduksjonen -0.1 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 77.3 2020-03
Lagerendringer 466 2019-09
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 43 2019-12
Korrupsjon Rank 74 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4070 2019-12
Gruvedrift Produksjon 4.6 2019-12
Stål~~pos=trunc 55 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -24.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 5.4 2019-12
Konsumerkreditt 23908 2019-12
Forbruk 18083 2019-09
Bensinpriser 1.23 2020-02

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.7 2019-12
Boligpriser 132 2019-09
Bygningstillatelser 1512 2019-12
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 993 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.