Markeder Siste Referanse
Valuta 1.63 2021-04
Aksjemarkedet 514 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.22 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.8 2020-12
Arbeidsledighet 6.9 2021-02
Inflasjon 0.6 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-03
Rentesats 0 2021-04
Handelsbalanse -430 2021-02
Nåværende situasjon 351 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23.2 2021-02
Offentlige Budsjetter 1.9 2019-12
Forretningstillit 19.8 2021-03
Forbrukertillit -33.6 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3 2021-02
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 384887 2021-04
Coronavirus dødsfall 15100 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 304033 2021-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.8 2020-12
BNP 67.93 2019-12
Bnp Faste Priser 27125 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 6150 2020-12
Bnp Per Innbygger 9026 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23091 2019-12
Bnp Fra Landbruk 913 2020-12
Bnp Fra Construction 1064 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 5816 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 5408 2020-12
Bnp Fra Tjenester 5682 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2021-02
Sysselsatte 3127 2020-12
Arbeidsledige 225 2021-02
Langtids arbeidsledighet 2.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 16.3 2021-02
Lønnskostnader 127 2020-12
Ledige Stillinger 14962 2020-12
Lønn 1468 2020-12
Minstelønn 332 2021-03
Befolkning 6.95 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 61.67 2021-12
Pensjonsalder Menn 64.33 2021-12
Arbeidsledighetsrate -0.4 2020-12
Sysselsetting 52.9 2020-12
Full Jobb 2982 2020-12
Yrkesdeltakelse 55.8 2020-12
Deltid Sysselsettingen 47.5 2020-12
Produktivitet 112 2020-12
Lønninger innen produksjon 1240 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 7234 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-03
KjerneInflasjon 1.4 2021-03
Produsentpriser 113 2021-02
Eksportpriser 101 2020-12
Importprisene 97.7 2020-12
KPI Housing Utilities 16080 2021-03
Kpi Transport 7596 2021-03
MatInflasjon 0 2021-03
produsentprisene endring 3.1 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-04
Pengemengde 19530 2021-02
Pengemengden M1 85550 2021-02
Pengemengden M2 115624 2021-02
Pengemengden M3 115624 2021-02
Valutareserver 56093 2021-03
Innskudd Rente 0.02 2019-12
Sentralbankers balanse 8778 2021-03
Lån Til Privat Sektor 35800911 2021-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -430 2021-02
Nåværende situasjon 351 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Eksport 4984 2021-02
Import 5414 2021-02
Utenlandsgjeld 37614 2021-01
Kapitalstrømmer 716 2021-02
Pengeoverføringer 13.1 2020-09
Turistankomster 240866 2021-02
Gullreserver 40.83 2020-12
Råoljeproduksjon 1 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 32.7 2021-01
Terrorisme - Hovedsiden 0.17 2019-12
Våpen Salg 10 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23.2 2021-02
Offentlige Budsjetter 1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -577 2021-02
Statens Utgifter Til Bnp 36.3 2019-12
Statsgjeld 28935 2021-02
Asylsøknader 405 2020-08
Kreditt-Rating 61 2021-04
Fiscal Utgifter 3763 2021-02
Statens Inntekter 3226 2021-02
Offentlige Utgifter 2809 2020-12
Militære Utgifter 2187 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 19.8 2021-03
Industriell Produksjon -3.4 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2021-02
Industriproduksjonen -4.6 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 71.2 2021-03
Lagerendringer 299 2020-12
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 44 2020-12
Korrupsjon Rank 69 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3803 2021-01
Gruvedrift Produksjon 0 2021-02
Stål~~pos=trunc 40 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -33.6 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 3 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -0.5 2021-02
Konsumerkreditt 25770 2021-02
Forbruk 20707 2020-12
Bensinpriser 1.24 2021-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.2 2021-02
Boligpriser 141 2020-12
Bygningstillatelser 1451 2020-12
Hjem Eierskap Rate 84.3 2020-12
Nyestartede boliger 1008 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 384887 2021-04
Coronavirus dødsfall 15100 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 304033 2021-04
ICU-senger 595 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.