Markeder Siste Referanse
Valuta 1.77 2019-11
Aksjemarkedet 554 2019-11
10-årig statsobligasjon 0.4 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-09
Arbeidsledighet 5.3 2019-09
Inflasjon 2.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -86 2019-09
Nåværende situasjon 718 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.7 2019-09
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 20.8 2019-10
Forbrukertillit -23.9 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-09
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-09
BNP 65.13 2018-12
Bnp Faste Priser 22874 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4955 2019-06
Bnp Per Innbygger 8651 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 19321 2018-12
Bnp Fra Landbruk 942 2019-06
Bnp Fra Construction 1218 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 5840 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3890 2019-06
Bnp Fra Tjenester 5359 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-09
Sysselsatte 3299 2019-09
Arbeidsledige 173 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 8.7 2019-09
Lønnskostnader 153 2019-06
Ledige Stillinger 20301 2019-06
Lønn 1266 2019-09
Minstelønn 286 2019-06
Befolkning 7.05 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-06
Sysselsetting 55.3 2019-09
Full Jobb 3096 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.4 2019-09
Levelønn Family 1080 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 675 2018-12
Deltid Sysselsettingen 68.7 2019-06
Produktivitet 120 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1280 2018-12
Lønninger innen produksjon 1116 2019-06
Lønn Lav Dyktige 600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 7074 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-10
KjerneInflasjon 1.5 2019-10
Produsentpriser 110 2019-09
Eksportpriser 101 2019-06
Importprisene 100 2019-06
KPI Housing Utilities 15889 2019-10
Kpi Transport 7794 2019-10
MatInflasjon 4.7 2019-10
produsentprisene endring 3.7 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.23 2019-11
Pengemengde 16750 2019-09
Pengemengden M1 58505 2019-09
Pengemengden M2 99207 2019-09
Pengemengden M3 99207 2019-09
Valutareserver 48347 2019-10
Innskudd Rente 0.03 2018-12
Sentralbankers balanse 8642 2019-09
Lån Til Privat Sektor 34127118 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -86 2019-09
Nåværende situasjon 718 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2018-12
Eksport 4728 2019-09
Import 4814 2019-09
Utenlandsgjeld 34039 2019-08
Kapitalstrømmer 525 2019-09
Pengeoverføringer 90 2019-08
Turistankomster 1286370 2019-09
Gullreserver 40.47 2019-12
Råoljeproduksjon 1 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 69.3 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.32 2017-12
Våpen Salg 7 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.7 2019-09
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 286 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 34.8 2018-12
Statsgjeld 11957 2019-09
Asylsøknader 310 2019-08
Kreditt-Rating 52.55
Fiscal Utgifter 2925 2019-09
Statens Inntekter 3260 2019-09
Offentlige Utgifter 1852 2019-06
Militære Utgifter 1015 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 20.8 2019-10
Industriell Produksjon -0.1 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-09
Industriproduksjonen -0.1 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 76.5 2019-12
Lagerendringer 270 2019-06
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 42 2018-12
Korrupsjon Rank 77 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3659 2019-08
Gruvedrift Produksjon 4.7 2019-09
Stål~~pos=trunc 55 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -23.9 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 2.6 2019-09
Konsumerkreditt 23378 2019-09
Forbruk 16569 2019-06
Bensinpriser 1.27 2019-10
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.9 2019-09
Boligpriser 130 2019-06
Bygningstillatelser 1591 2019-06
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 1203 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.