Markeder Siste Referanse
Valuta 1.67 2020-10
Aksjemarkedet 428 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.4 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.5 2020-06
Arbeidsledighet 7.9 2020-07
Inflasjon 1.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-08
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -232 2020-07
Nåværende situasjon 310 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 20.7 2020-07
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Forretningstillit 11.4 2020-09
Forbrukertillit -38.5 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2020-07
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 20547 2020-09
Coronavirus dødsfall 814 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 14489 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.5 2020-06
BNP 67.93 2019-12
Bnp Faste Priser 22917 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4840 2020-06
Bnp Per Innbygger 9026 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23091 2019-12
Bnp Fra Landbruk 865 2020-06
Bnp Fra Construction 1226 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 5549 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 4014 2020-06
Bnp Fra Tjenester 4314 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2020-07
Sysselsatte 3080 2020-06
Arbeidsledige 259 2020-07
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 9.4 2020-07
Lønnskostnader 137 2020-06
Ledige Stillinger 15573 2020-03
Lønn 1355 2020-06
Minstelønn 312 2020-09
Befolkning 7 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1 2020-06
Sysselsetting 52 2020-06
Full Jobb 2912 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.2 2020-06
Deltid Sysselsettingen 68 2020-06
Produktivitet 114 2020-06
Lønninger innen produksjon 1200 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 7127 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-08
KjerneInflasjon 1 2020-08
Produsentpriser 106 2020-08
Eksportpriser 98.3 2020-03
Importprisene 97.8 2020-03
KPI Housing Utilities 15919 2020-08
Kpi Transport 7167 2020-08
MatInflasjon 4.5 2020-08
produsentprisene endring -3.1 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Pengemengde 18126 2020-08
Pengemengden M1 77527 2020-08
Pengemengden M2 107442 2020-08
Pengemengden M3 107442 2020-08
Valutareserver 55380 2020-08
Innskudd Rente 0.02 2019-12
Sentralbankers balanse 8799 2020-06
Lån Til Privat Sektor 34312756 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -232 2020-07
Nåværende situasjon 310 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Eksport 4785 2020-07
Import 5017 2020-07
Utenlandsgjeld 34104 2020-06
Kapitalstrømmer -63.5 2020-07
Pengeoverføringer 13.7 2020-07
Turistankomster 747079 2020-08
Gullreserver 40.8 2020-06
Råoljeproduksjon 1 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 959 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 0.37 2018-12
Våpen Salg 14 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 20.7 2020-07
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 151 2020-07
Statens Utgifter Til Bnp 36.3 2019-12
Statsgjeld 24266 2020-07
Asylsøknader 90 2020-06
Kreditt-Rating 60 2020-09
Fiscal Utgifter 3395 2020-07
Statens Inntekter 3520 2020-07
Offentlige Utgifter 2107 2020-06
Militære Utgifter 1015 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 11.4 2020-09
Industriell Produksjon -6 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2020-07
Industriproduksjonen -5.7 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 68.8 2020-09
Lagerendringer -98.39 2020-06
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 43 2019-12
Korrupsjon Rank 74 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4070 2019-12
Gruvedrift Produksjon -3.1 2020-07
Stål~~pos=trunc 30 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -38.5 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -17.5 2020-07
Konsumerkreditt 24935 2020-08
Forbruk 16986 2020-06
Bensinpriser 1.07 2020-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.9 2020-07
Boligpriser 136 2020-03
Bygningstillatelser 1362 2020-06
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 979 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 20547 2020-09
Coronavirus dødsfall 814 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 14489 2020-09
ICU-senger 595 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.