Markeder Siste Referanse
Valuta 1.73 2020-07
Aksjemarkedet 447 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.8 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
Arbeidsledighet 9 2020-05
Inflasjon 1.3 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-05
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse -4.3 2020-04
Nåværende situasjon 186 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21 2020-05
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Forretningstillit 10.9 2020-06
Forbrukertillit -41.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2020-04
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 5740 2020-07
Coronavirus dødsfall 246 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 2915 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
BNP 67.93 2019-12
Bnp Faste Priser 21288 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3142 2020-03
Bnp Per Innbygger 9026 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 19321 2018-12
Bnp Fra Landbruk 490 2020-03
Bnp Fra Construction 1088 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 4970 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 4003 2020-03
Bnp Fra Tjenester 4143 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2020-05
Sysselsatte 3107 2020-03
Arbeidsledige 295 2020-05
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 12.1 2020-05
Lønnskostnader 142 2020-03
Ledige Stillinger 18721 2019-12
Lønn 1321 2020-03
Minstelønn 286 2019-12
Befolkning 7 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 61.17 2018-12
Pensjonsalder Menn 64.08 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.9 2020-03
Sysselsetting 52.4 2020-03
Full Jobb 2968 2020-03
Yrkesdeltakelse 55 2020-03
Deltid Sysselsettingen 47.5 2020-03
Produktivitet 114 2020-03
Lønninger innen produksjon 1165 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 7119 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-04
KjerneInflasjon 1.5 2020-05
Produsentpriser 107 2020-03
Eksportpriser 98.3 2020-03
Importprisene 97.8 2020-03
KPI Housing Utilities 15633 2020-05
Kpi Transport 6953 2020-05
MatInflasjon 6.4 2020-05
produsentprisene endring -5.2 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.23 2020-07
Pengemengde 17359 2020-05
Pengemengden M1 75597 2020-05
Pengemengden M2 104866 2020-05
Pengemengden M3 104866 2020-05
Valutareserver 54841 2020-06
Innskudd Rente 0.03 2018-12
Sentralbankers balanse 8596 2020-03
Lån Til Privat Sektor 34394154 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4.3 2020-04
Nåværende situasjon 186 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 4 2019-12
Eksport 3769 2020-04
Import 3773 2020-04
Utenlandsgjeld 34173 2020-04
Kapitalstrømmer 319 2020-04
Pengeoverføringer 98.4 2020-02
Turistankomster 120382 2020-05
Gullreserver 40.8 2020-03
Råoljeproduksjon 1 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 24.3 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 0.37 2018-12
Våpen Salg 7 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21 2020-05
Offentlige Budsjetter 2.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -323 2020-05
Statens Utgifter Til Bnp 36.3 2019-12
Statsgjeld 24613 2020-05
Asylsøknader 70 2020-03
Kreditt-Rating 60 2020-07
Fiscal Utgifter 3070 2020-05
Statens Inntekter 2798 2020-05
Offentlige Utgifter 2028 2020-03
Militære Utgifter 1015 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.02 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.78 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 10.9 2020-06
Industriell Produksjon -15.7 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -11.4 2020-04
Industriproduksjonen 2.4 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 68.2 2020-06
Lagerendringer 239 2020-03
Internett-hastighet 15541 2017-03
IP-adresser 1705695 2017-03
Konkurranseevne Index 64.9 2019-12
Konkurranseevne Rank 49 2019-12
Korrupsjon Index 43 2019-12
Korrupsjon Rank 74 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4070 2019-12
Gruvedrift Produksjon -8.5 2020-02
Stål~~pos=trunc 50 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -41.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -19.9 2020-04
Konsumerkreditt 24335 2020-05
Forbruk 16750 2020-03
Bensinpriser 0.98 2020-06

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -15 2020-04
Boligpriser 134 2019-12
Bygningstillatelser 1512 2019-12
Hjem Eierskap Rate 83.6 2018-12
Nyestartede boliger 993 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5740 2020-07
Coronavirus dødsfall 246 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 2915 2020-07
ICU-senger 595 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bulgaria - Økonomiske indikatorer.