Jan/13 Demokrati Day
Jan/20 Heroes - Dag
Apr/19 Langfredag
May/01 Labour-Dag
Jun/01 Barnas Dag
Jul/05 Uavhengighet-Dag
Aug/15 Forutsetning Av Mary
Sep/12 National-Dag
Nov/01 Allehelgensdag
Dec/25 Juledag
Jan/13 Demokrati Day
Jan/20 Heroes - Dag
Apr/19 Langfredag
May/01 Labour-Dag
Jun/01 Barnas Dag
Jul/05 Uavhengighet-Dag
Aug/14 Forutsetning Av Mary
Sep/12 National-Dag
Nov/01 Allehelgensdag