Markeder Siste Referanse
Valuta 565 2019-12
Aksjemarkedet 9738 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
Arbeidsledighet 11.4 2019-09
Inflasjon 1.86 2019-11
Rentesats 3.25 2019-11
Handelsbalanse -464 2019-10
Nåværende situasjon -351 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 60.13 2018-12
Bnp Faste Priser 7191395 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1288296 2019-06
Bnp Per Innbygger 9893 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15685 2018-12
Bnp Fra Landbruk 341788 2019-06
Bnp Fra Construction 303087 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 854259 2019-06
Bnp Fra Mining 19796 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 277973 2019-06
Bnp Fra Tjenester 679459 2019-06
Bnp Fra Transport 279390 2019-06
Bnp Fra Verktøy 178543 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.4 2019-09
Arbeidsledige 278108 2019-09
Minstelønn 5241 2019-11
Befolkning 5 2018-12
Sysselsatte 2162613 2019-09
Sysselsetting 54.73 2019-09
Yrkesdeltakelse 63 2019-06
Levelønn Family 331800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 209000 2018-12
Lønn 689593 2019-08
Lønn Høy Dyktige 748700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 296600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.86 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
Produsentpriser 116 2019-11
KPI Housing Utilities 110 2019-11
Kpi Transport 107 2019-11
MatInflasjon 1.84 2019-11
Inflasjonsforventning 3.2 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.21 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.25 2019-11
Pengemengden M2 11061137 2019-11
Valutareserver 7683 2019-12
Innskudd Rente 4.02 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -464 2019-10
Nåværende situasjon -351 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 980 2019-10
Import 1444 2019-10
Utenlandsgjeld 29206 2019-06
Kapitalstrømmer 229 2019-06
Pengeoverføringer 130 2019-06
Gullreserver 0 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 404 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1994013 2019-10
Offentlige Utgifter 1175888 2019-06
Statens Inntekter 4237624 2019-10
Fiscal Utgifter 6231637 2019-10
Kreditt-Rating 38 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.67 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.33 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.34 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2 2019-09
Industriproduksjonen 3.3 2019-09
Lagerendringer -62339 2019-06
Ledende økonomisk indeks 3.9 2019-09
Internett-hastighet 4092 2017-03
IP-adresser 531033 2017-03
Konkurranseevne Index 62.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 62 2019-12
Korrupsjon Index 56 2018-12
Korrupsjon Rank 48 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 74 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.9 2019-09
Gruvedrift Produksjon -4.4 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4788784 2019-06
Bensinpriser 1.02 2019-10
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -12.9 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Coast-Rica - Økonomiske indikatorer.