Markeder Siste Referanse
Valuta 577 2019-10
Aksjemarkedet 8920 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
Arbeidsledighet 11.9 2019-06
Inflasjon 2.53 2019-09
Rentesats 3.75 2019-09
Handelsbalanse -372 2019-08
Nåværende situasjon -351 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 60.13 2018-12
Bnp Faste Priser 7191395 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1288296 2019-06
Bnp Per Innbygger 9893 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15685 2018-12
Bnp Fra Landbruk 341788 2019-06
Bnp Fra Construction 303087 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 854259 2019-06
Bnp Fra Mining 19796 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 277973 2019-06
Bnp Fra Tjenester 679459 2019-06
Bnp Fra Transport 279390 2019-06
Bnp Fra Verktøy 178543 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.9 2019-06
Arbeidsledige 295580 2019-06
Minstelønn 5241 2019-09
Befolkning 5 2018-12
Sysselsatte 2183195 2019-06
Sysselsetting 55.46 2019-06
Yrkesdeltakelse 63 2019-06
Levelønn Family 331800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 209000 2018-12
Lønn 657101 2019-06
Lønn Høy Dyktige 748700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 296600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.53 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-09
Produsentpriser 116 2019-09
KPI Housing Utilities 110 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
MatInflasjon 1.74 2019-09
Inflasjonsforventning 3.4 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2019-09
Pengemengden M2 11073557 2019-09
Valutareserver 7807 2019-09
Innskudd Rente 4.02 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -372 2019-08
Nåværende situasjon -351 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 942 2019-08
Import 1314 2019-08
Utenlandsgjeld 29206 2019-06
Kapitalstrømmer 229 2019-06
Pengeoverføringer 111 2018-03
Gullreserver 0 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 404 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1120197 2019-06
Offentlige Utgifter 1175888 2019-06
Statens Inntekter 2528810 2019-06
Fiscal Utgifter 3649007 2019-06
Kreditt-Rating 50
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.67 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.33 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.34 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.5 2019-07
Industriproduksjonen 2.7 2019-07
Lagerendringer -62339 2019-06
Ledende økonomisk indeks 1.6 2019-07
Internett-hastighet 4092 2017-03
IP-adresser 531033 2017-03
Konkurranseevne Index 62.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 62 2019-12
Korrupsjon Index 56 2018-12
Korrupsjon Rank 48 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 67 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-07
Gruvedrift Produksjon -7.3 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4788784 2019-06
Bensinpriser 1.04 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -10.7 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Coast-Rica - Økonomiske indikatorer.