Markeder Siste Referanse
Valuta 563 2019-08
Aksjemarkedet 9629 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
Arbeidsledighet 11.9 2019-06
Inflasjon 2.89 2019-07
Rentesats 4 2019-07
Handelsbalanse -293 2019-06
Nåværende situasjon -172 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
BNP 60.13 2018-12
Bnp Faste Priser 7180489 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1303919 2019-03
Bnp Per Innbygger 9893 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15685 2018-12
Bnp Fra Landbruk 346044 2019-03
Bnp Fra Construction 319196 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 845377 2019-03
Bnp Fra Mining 19252 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 279296 2019-03
Bnp Fra Tjenester 680751 2019-03
Bnp Fra Transport 279228 2019-03
Bnp Fra Verktøy 181830 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.9 2019-06
Arbeidsledige 276279 2019-03
Minstelønn 5241 2019-07
Befolkning 5 2018-12
Sysselsatte 2171766 2019-03
Sysselsetting 55.46 2019-06
Yrkesdeltakelse 62.4 2019-03
Levelønn Family 331800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 209000 2018-12
Lønn 663008 2019-04
Lønn Høy Dyktige 748700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 296600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.89 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-07
Produsentpriser 116 2019-07
KPI Housing Utilities 110 2019-07
Kpi Transport 107 2019-07
MatInflasjon 2.71 2019-07
Inflasjonsforventning 3.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.73 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-07
Pengemengden M2 11040891 2019-07
Valutareserver 7890 2019-07
Innskudd Rente 4.02 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -293 2019-06
Nåværende situasjon -172 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 953 2019-06
Import 1246 2019-06
Utenlandsgjeld 29195 2019-03
Kapitalstrømmer -807 2019-03
Pengeoverføringer 111 2018-03
Gullreserver 0 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 384 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1120197 2019-06
Offentlige Utgifter 1180444 2019-03
Statens Inntekter 2528810 2019-06
Fiscal Utgifter 3649007 2019-06
Kreditt-Rating 50
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.67 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.33 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.34 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.3 2019-05
Industriproduksjonen 2.4 2019-05
Lagerendringer 105950 2019-03
Ledende økonomisk indeks -0.4 2019-05
Internett-hastighet 4092 2017-03
IP-adresser 531033 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2018-12
Konkurranseevne Rank 55 2018-12
Korrupsjon Index 56 2018-12
Korrupsjon Rank 48 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 67 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-05
Gruvedrift Produksjon -6.8 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4791142 2019-03
Bensinpriser 1.11 2019-07
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -14.2 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Coast-Rica - Økonomiske indikatorer.