Markeder Siste Referanse
Valuta 563 2020-01
Aksjemarkedet 9536 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 11.4 2019-09
Inflasjon 1.52 2019-12
Rentesats 2.75 2019-12
Handelsbalanse -403 2019-12
Nåværende situasjon -420 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 60.13 2018-12
Bnp Faste Priser 7242984 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1219723 2019-09
Bnp Per Innbygger 9893 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15685 2018-12
Bnp Fra Landbruk 350286 2019-09
Bnp Fra Construction 270662 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 858097 2019-09
Bnp Fra Mining 18903 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 278280 2019-09
Bnp Fra Tjenester 679452 2019-09
Bnp Fra Transport 278116 2019-09
Bnp Fra Verktøy 174562 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.4 2019-09
Arbeidsledige 278108 2019-09
Minstelønn 5241 2019-12
Befolkning 5 2018-12
Sysselsatte 2162613 2019-09
Sysselsetting 54.73 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.8 2019-09
Levelønn Family 331800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 209000 2018-12
Lønn 681398 2019-10
Lønn Høy Dyktige 748700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 296600 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.52 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-12
Produsentpriser 116 2019-12
KPI Housing Utilities 110 2019-12
Kpi Transport 106 2019-12
MatInflasjon 0.47 2019-12
Inflasjonsforventning 3.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.12 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-12
Pengemengden M2 11573886 2019-12
Valutareserver 7683 2019-12
Innskudd Rente 4.02 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -403 2019-12
Nåværende situasjon -420 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 863 2019-12
Import 1266 2019-12
Utenlandsgjeld 28932 2019-09
Kapitalstrømmer -301 2019-09
Pengeoverføringer 135 2019-09
Gullreserver 0 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 593 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1994013 2019-10
Offentlige Utgifter 1203287 2019-09
Statens Inntekter 4237624 2019-10
Fiscal Utgifter 6231637 2019-10
Kreditt-Rating 38 2020-01
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 13 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.67 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.33 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.34 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.9 2019-11
Industriproduksjonen 3.1 2019-11
Lagerendringer 197246 2019-09
Ledende økonomisk indeks 3.3 2019-11
Internett-hastighet 4092 2017-03
IP-adresser 531033 2017-03
Konkurranseevne Index 62.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 62 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 74 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-11
Gruvedrift Produksjon -2.4 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4806910 2019-09
Bensinpriser 1.08 2019-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -11.5 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Coast-Rica - Økonomiske indikatorer.