Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-12
Aksjemarkedet 65.13 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
Arbeidsledighet 7.1 2019-10
Inflasjon -0.5 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -440521 2019-10
Nåværende situasjon -204 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Forretningstillit 110 2019-11
Forbrukertillit -6.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -3.9 2019-08
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
BNP 24.47 2018-12
Bnp Faste Priser 5212 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 20731 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1152 2019-06
Bnp Per Innbygger 30926 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33048 2017-12
Bnp Fra Landbruk 82.4 2019-06
Bnp Fra Construction 348 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 236 2019-06
Bnp Fra Mining 330 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 482 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1108 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2019-10
Sysselsatte 401 2018-12
Arbeidsledige 30088 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 16.9 2019-09
Lønnskostnader 94.98 2019-09
Ledige Stillinger 10145 2019-10
Lønn 1880 2019-06
Befolkning 0.86 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2019-06
Sysselsetting 71.2 2019-06
Full Jobb 362 2019-06
Yrkesdeltakelse 62.8 2019-06
Deltid Sysselsettingen 42.1 2019-06
Produktivitet 108 2019-09
Lønnsveksten 0.7 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.5 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2019-10
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 104 2019-10
KPI Housing Utilities 111 2019-11
Kpi Transport 97.8 2019-11
MatInflasjon -1.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Valutareserver 916 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -440521 2019-10
Nåværende situasjon -204 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 242466 2019-10
Import 682987 2019-10
Kapitalstrømmer -376 2019-06
Pengeoverføringer 18.7 2019-06
Turisme Inntekter 431600 2019-08
Turistankomster 436509 2019-10
Gullreserver 13.9 2019-12
Utenlandsgjeld 208114 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.42 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 372 2019-09
Offentlige Utgifter 899 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 44.7 2018-12
Statens Inntekter 2436 2019-09
Fiscal Utgifter 2064 2019-09
Asylsøknader 760 2019-08
Kreditt-Rating 50 2019-12
Militære Utgifter 360 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 16.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 110 2019-11
Industriell Produksjon 5 2019-09
Industriproduksjonen 6.9 2019-09
Bilregistreringer 4118 2019-10
Internett-hastighet 6912 2017-03
IP-adresser 368293 2017-03
Konkurranseevne Index 66.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 44 2019-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 480 2019-09
Gruvedrift Produksjon 2.3 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -3.9 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 4 2019-09
Forbruk 3500 2019-06
Privat sparing 2.44 2018-12
Bensinpriser 1.32 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 145 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 112 2019-06
Bygningstillatelser 443 2019-08
Konstruksjonsflyt ut 16.6 2019-06
Hjem Eierskap Rate 70.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kypros - Økonomiske indikatorer.