Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-07
Aksjemarkedet 71.13 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-03
Arbeidsledighet 6.5 2019-05
Inflasjon -0.2 2019-06
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -441509 2019-05
Nåværende situasjon -591 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Forretningstillit 110 2019-06
Forbrukertillit -7.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.2 2019-04
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-03
BNP 24.47 2018-12
Bnp Faste Priser 5175 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 20731 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 792 2019-03
Bnp Per Innbygger 30926 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33048 2017-12
Bnp Fra Landbruk 82.3 2019-03
Bnp Fra Construction 325 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 237 2019-03
Bnp Fra Mining 334 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 476 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1099 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.5 2019-05
Sysselsatte 401 2018-12
Arbeidsledige 39252 2019-03
Langtids arbeidsledighet 2.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 16.7 2019-03
Lønnskostnader 90.64 2019-03
Ledige Stillinger 10635 2019-05
Lønn 2222 2018-12
Befolkning 0.86 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2018-12
Sysselsetting 69.1 2019-03
Full Jobb 355 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-03
Deltid Sysselsettingen 40.2 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2019-05
Bnp-Deflatoren 103 2019-03
Produsentpriser 104 2019-05
KPI Housing Utilities 109 2019-06
Kpi Transport 99.19 2019-06
MatInflasjon -0.9 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Valutareserver 872 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -441509 2019-05
Nåværende situasjon -591 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 254341 2019-05
Import 695850 2019-05
Kapitalstrømmer -96.5 2019-03
Pengeoverføringer 17.3 2019-03
Turisme Inntekter 186600 2019-04
Turistankomster 434578 2019-05
Gullreserver 13.9 2019-06
Utenlandsgjeld 101906 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.21 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1050 2018-09
Offentlige Utgifter 855 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 44.7 2018-12
Statens Inntekter 2092 2019-03
Fiscal Utgifter 1640 2019-03
Asylsøknader 805 2019-02
Kreditt-Rating 36.25
Militære Utgifter 360 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 16.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 110 2019-06
Industriell Produksjon -0.3 2019-04
Industriproduksjonen 0.5 2019-04
Lagerendringer -23.6 2018-03
Bilregistreringer 3767 2019-06
Internett-hastighet 6912 2017-03
IP-adresser 368293 2017-03
Konkurranseevne Index 65.57 2018-12
Konkurranseevne Rank 44 2018-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 57 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 328 2019-04
Gruvedrift Produksjon 16.1 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.2 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2019-04
Forbruk 3412 2019-03
Privat sparing -3.07 2017-12
Bensinpriser 1.36 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 108 2019-03
Bygningstillatelser 520 2019-04
Konstruksjonsflyt ut 12.8 2019-03
Hjem Eierskap Rate 70.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kypros - Økonomiske indikatorer.