Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-09
Aksjemarkedet 67.46 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
Arbeidsledighet 7 2019-07
Inflasjon -0.7 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -471932 2019-07
Nåværende situasjon -591 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Forretningstillit 110 2019-08
Forbrukertillit -7.4 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 6.2 2019-06
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
BNP 24.47 2018-12
Bnp Faste Priser 5212 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 20731 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1152 2019-06
Bnp Per Innbygger 30926 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33048 2017-12
Bnp Fra Landbruk 82.4 2019-06
Bnp Fra Construction 348 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 236 2019-06
Bnp Fra Mining 330 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 482 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1108 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7 2019-07
Sysselsatte 401 2018-12
Arbeidsledige 28989 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 17.1 2019-03
Lønnskostnader 91.58 2019-06
Ledige Stillinger 10235 2019-07
Lønn 1898 2019-03
Befolkning 0.86 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-03
Sysselsetting 69.1 2019-03
Full Jobb 353 2019-03
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-03
Deltid Sysselsettingen 42.9 2019-03
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-07
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 106 2019-07
KPI Housing Utilities 107 2019-08
Kpi Transport 101 2019-08
MatInflasjon -3.2 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Valutareserver 949 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -471932 2019-07
Nåværende situasjon -591 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 246553 2019-07
Import 718485 2019-07
Kapitalstrømmer -96.5 2019-03
Pengeoverføringer 17.3 2019-03
Turisme Inntekter 350400 2019-06
Turistankomster 550971 2019-07
Gullreserver 13.9 2019-09
Utenlandsgjeld 101906 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.21 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 449 2019-03
Offentlige Utgifter 899 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 44.7 2018-12
Statens Inntekter 2127 2019-06
Fiscal Utgifter 1911 2019-06
Asylsøknader 1165 2019-05
Kreditt-Rating 36.25
Militære Utgifter 360 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 16.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 110 2019-08
Industriell Produksjon 0 2019-06
Industriproduksjonen -0.2 2019-06
Lagerendringer -23.6 2018-03
Bilregistreringer 3248 2019-08
Internett-hastighet 6912 2017-03
IP-adresser 368293 2017-03
Konkurranseevne Index 65.57 2018-12
Konkurranseevne Rank 44 2018-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 57 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 558 2019-07
Gruvedrift Produksjon -13.2 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.4 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 6.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2019-06
Forbruk 3500 2019-06
Privat sparing -3.07 2017-12
Bensinpriser 1.33 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 108 2019-03
Bygningstillatelser 573 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 12.8 2019-03
Hjem Eierskap Rate 70.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kypros - Økonomiske indikatorer.