Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-02
Aksjemarkedet 66.83 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
Arbeidsledighet 7.6 2019-12
Inflasjon 1.1 2020-01
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -453472 2019-12
Nåværende situasjon -11.9 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Forretningstillit 112 2020-01
Forbrukertillit -5.5 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
BNP 24.47 2018-12
Bnp Faste Priser 5359 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 20731 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1080 2019-09
Bnp Per Innbygger 30926 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33048 2017-12
Bnp Fra Landbruk 101 2019-09
Bnp Fra Construction 381 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 264 2019-09
Bnp Fra Mining 338 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 485 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1172 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2019-12
Sysselsatte 401 2018-12
Arbeidsledige 30088 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 17.2 2019-09
Lønnskostnader 94.98 2019-09
Ledige Stillinger 9970 2019-12
Lønn 1878 2019-09
Befolkning 0.86 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 70.8 2019-09
Full Jobb 366 2019-09
Yrkesdeltakelse 63 2019-09
Deltid Sysselsettingen 38.5 2019-09
Produktivitet 108 2019-09
Lønnsveksten 3.1 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 100 2019-12
Bnp-Deflatoren 104 2019-09
Produsentpriser 104 2019-12
KPI Housing Utilities 111 2020-01
Kpi Transport 97.39 2020-01
MatInflasjon 1.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Valutareserver 946 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -453472 2019-12
Nåværende situasjon -11.9 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 249220 2019-12
Import 702692 2019-12
Kapitalstrømmer -10.9 2019-09
Pengeoverføringer 19.6 2019-09
Turisme Inntekter 95000 2019-11
Turistankomster 110330 2019-12
Gullreserver 13.9 2019-12
Utenlandsgjeld 208113 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.42 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 372 2019-09
Offentlige Utgifter 1008 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 44.7 2018-12
Statens Inntekter 2436 2019-09
Fiscal Utgifter 2064 2019-09
Asylsøknader 1340 2019-10
Kreditt-Rating 50 2020-02
Militære Utgifter 360 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 16.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 112 2020-01
Industriell Produksjon 0.9 2019-11
Industriproduksjonen 2.1 2019-11
Bilregistreringer 4129 2020-01
Internett-hastighet 6912 2017-03
IP-adresser 368293 2017-03
Konkurranseevne Index 66.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 44 2019-12
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 390 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.9 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.5 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 6.6 2019-11
Forbruk 3387 2019-09
Privat sparing 2.44 2018-12
Bensinpriser 1.34 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 145 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2019-09
Bygningstillatelser 707 2019-11
Konstruksjonsflyt ut 10.5 2019-09
Hjem Eierskap Rate 70.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kypros - Økonomiske indikatorer.