Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-04
Aksjemarkedet 47.65 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
Arbeidsledighet 5.8 2020-02
Inflasjon 0.7 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -479505 2020-01
Nåværende situasjon -510 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Forretningstillit 101 2020-03
Forbrukertillit -22.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Coronavirus tilfeller 396 2020-04
Coronavirus dødsfall 11 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 28 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
BNP 25 2019-12
Bnp Faste Priser 5388 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 21944 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1002 2019-12
Bnp Per Innbygger 30926 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33048 2017-12
Bnp Fra Landbruk 101 2019-12
Bnp Fra Construction 402 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 266 2019-12
Bnp Fra Mining 336 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 488 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1172 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2020-02
Sysselsatte 401 2018-12
Arbeidsledige 28481 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.2 2019-12
Lønnskostnader 118 2019-12
Ledige Stillinger 10834 2020-02
Lønn 2269 2019-12
Befolkning 0.88 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 70.8 2019-09
Full Jobb 366 2019-09
Yrkesdeltakelse 63 2019-09
Deltid Sysselsettingen 38.5 2019-09
Produktivitet 104 2019-12
Lønnsveksten 2.9 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 99.37 2020-02
Bnp-Deflatoren 103 2019-12
Produsentpriser 104 2020-02
KPI Housing Utilities 112 2020-03
Kpi Transport 95.77 2020-03
MatInflasjon 0.4 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Valutareserver 963 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -479505 2020-01
Nåværende situasjon -510 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 220138 2020-01
Import 699643 2020-01
Kapitalstrømmer -415 2019-12
Pengeoverføringer 19.6 2019-09
Turisme Inntekter 40200 2020-01
Turistankomster 105592 2020-02
Gullreserver 13.9 2019-12
Utenlandsgjeld 205303 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.42 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 372 2019-09
Offentlige Utgifter 927 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 44.7 2018-12
Statens Inntekter 2436 2019-09
Fiscal Utgifter 2064 2019-09
Asylsøknader 1340 2019-10
Kreditt-Rating 50 2020-04
Militære Utgifter 360 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 16.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.3 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2020-03
Industriell Produksjon -1.4 2020-01
Industriproduksjonen 0.7 2020-01
Bilregistreringer 3713 2020-02
Internett-hastighet 6912 2017-03
IP-adresser 368293 2017-03
Konkurranseevne Index 66.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 44 2019-12
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 390 2019-12
Gruvedrift Produksjon 12.7 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -22.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 4.4 2020-01
Forbruk 3390 2019-12
Privat sparing 2.44 2018-12
Bensinpriser 1.18 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 145 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2019-09
Bygningstillatelser 647 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 10.5 2019-09
Hjem Eierskap Rate 70.1 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 396 2020-04
Coronavirus dødsfall 11 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 28 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kypros - Økonomiske indikatorer.