Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Egypt - Kreditt-Rating.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB2 Stable Apr 17 2019
FitchB+ Stable Mar 21 2019
Moody'sB3 Positive Aug 28 2018
S&PB Stable May 11 2018
FitchB Positive Jan 16 2018
S&PB- Positive Nov 10 2017
S&PB- Stable Nov 11 2016
S&PB- Negative May 13 2016
S&PB- Stable Nov 13 2015
S&PB- Positive May 15 2015
Moody'sB3 Stable Apr 07 2015
FitchB Stable Dec 19 2014
FitchB Stable Dec 19 2014
Moody'sCaa1 Stable Oct 20 2014
FitchB- Stable Jan 03 2014
S&PB- Stable Nov 15 2013
FitchB- Negative Jul 05 2013
S&PCCC+ Stable May 09 2013
Moody'sCaa1 Negative Mar 21 2013
FitchB Negative Jan 30 2013
Moody'sB2 Negative Watch Jan 18 2013
Moody'sB3 Negative Jan 12 2013
S&PB- Negative Dec 24 2012
S&PB Negative Aug 23 2012
S&PB Negative Watch Jun 25 2012
FitchB+ Negative Jun 15 2012
S&PB Negative Feb 10 2012
FitchBB- Negative Dec 30 2011
Moody'sB2 Negative Watch Dec 21 2011
S&PB+ Negative Nov 24 2011
Moody'sB1 Negative Oct 27 2011
S&PBB- Negative Oct 18 2011
Moody'sBa3 Negative Mar 16 2011
S&PBB Negative Mar 10 2011
FitchBB Negative Watch Feb 03 2011
S&PBB Negative Watch Feb 01 2011
Moody'sBa2 Negative Jan 31 2011
FitchBB+ Negative Jan 28 2011
Moody'sBa1 Stable Aug 19 2009
FitchBB+ Stable Aug 18 2008
Moody'sBa1 Negative Jun 23 2008
FitchBB+ Positive Jun 18 2007
S&PBB+ Stable Mar 14 2005
Moody'sBa1 Stable Nov 15 2003
S&PBB+ Negative Aug 22 2003
FitchBB+ Stable Aug 21 2002
S&PBB+ Stable May 22 2002
FitchBBB- Negative Jan 22 2002
Moody'sBa1 Negative Nov 07 2001
FitchBBB- Stable Sep 21 2000
S&PBBB- Negative Jul 03 2000
Moody'sBa1 Stable Nov 14 1997
Moody'sBa2 Positive Watch Oct 01 1997
Moody'sBa2 Positive Oct 01 1997
FitchBBB- N/A Aug 19 1997
S&PBBB- Stable Jan 15 1997
Moody'sBa2 Stable Oct 09 1996

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ Caa1 CCC 21
CCC+ Ca CCC CCC 15
Ba3 B+ 16
BBB+ BB 55
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
BB Ba2 50
B+ B2 B+ 35
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
CCC+ Caa1 14
B+ B2 B 31
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 33
B B3 27
BBB+ A2 70
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 60
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B B- 27
Aa3 85
A+ A1 A- N/A 78
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB- BBB 57
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba2 BBB- 51
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 18
B B2 B+ 30
B- B3 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
B B2 B 30
AA Aaa AAA AAA 98
BB- Ba3 40
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 CCC 26
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 23
BB- B1 BB BB (low) 37
SD
BB- Ba1 BB- 45
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa3 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
Ba3 B+ 37
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 33
AA- A1 AA 88
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A (low) 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A3 A A 75
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 A- 70
B3 B 30
Caa1 25
A- A2 A+ A (high) 75
Baa1 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BB+ 53
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 40
B- B3 B- 25
BBB+ Baa1 BBB 63
B- B2 30
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 55
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba3 BB+ 46
B+ 45
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
B3 25
BB- Ba1 BB 46
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
B- Caa1 B- 26
B3 25
CCC Caa3 CC 16
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 52
N/A B2 B 30
B+ B2 BB- BB (high) 36
B B2 B+ 31
B B3 B 26
AA Aa2 AA 90
AA Aa3 AA- AAA 91
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
SD WR RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca C 30