Markeder Siste Referanse
Valuta 98 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Inflasjon -0.87 2019-10
Rentesats 4.39 2019-08
Handelsbalanse -482 2019-09
Nåværende situasjon -104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 26.06 2018-12
Bnp Faste Priser 6716 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4288 2018-12
Bnp Per Innbygger 3511 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7393 2018-12
Bnp Fra Landbruk 372 2019-06
Bnp Fra Construction 379 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1067 2019-06
Bnp Fra Mining 21.1 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 496 2019-06
Bnp Fra Tjenester 807 2019-06
Bnp Fra Transport 352 2019-06
Bnp Fra Verktøy 197 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Arbeidsledige 190724 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.9 2017-12
Befolkning 6.42 2018-12
Sysselsatte 275209 2017-12
Sysselsetting 45.24 2018-12
Levelønn Family 515 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 325 2018-12
Lønn Høy Dyktige 831 2018-12
Lønn Lav Dyktige 291 2018-12
Arbeidsledighet for unge 14.4 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.87 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 112 2019-10
Produsentpriser 117 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-10
KjerneInflasjon -0.01 2019-10
KPI Housing Utilities 134 2019-10
Kpi Transport 109 2019-10
MatInflasjon 0.71 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
produsentprisene endring 0.71 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.39 2019-08
Pengemengde 2.2 2019-08
Pengemengden M1 3950 2019-08
Pengemengden M2 13747 2019-08
Pengemengden M3 14872 2019-08
Valutareserver 4861 2019-10
Lån Til Privat Sektor 13381 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -482 2019-09
Nåværende situasjon -104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Eksport 462 2019-09
Import 945 2019-09
Kapitalstrømmer -165 2019-06
Pengeoverføringer 483 2019-10
Gullreserver 1.37 2019-06
Utenlandsgjeld 17114 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 176 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -274 2018-12
Offentlige Utgifter 4203 2018-12
Statens Inntekter 5027 2018-12
Fiscal Utgifter 5301 2018-12
Kreditt-Rating 41.25
Militære Utgifter 263 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 5.7 2019-07
Lagerendringer 1037 2018-12
Internett-hastighet 3029 2017-03
IP-adresser 185509 2017-03
Konkurranseevne Index 52.57 2019-12
Konkurranseevne Rank 103 2019-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 91 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.4 2019-08
Stål~~pos=trunc 10 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 21664 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 14268 2019-09
Bensinpriser 0.79 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Den-Frelser - Økonomiske indikatorer.