Markeder Siste Referanse
Valuta 97.85 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-09
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Inflasjon 0.01 2019-12
Rentesats 4.25 2019-12
Handelsbalanse -453 2019-12
Nåværende situasjon -194 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-09
BNP 26.06 2018-12
Bnp Faste Priser 6665 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4288 2018-12
Bnp Per Innbygger 3511 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7393 2018-12
Bnp Fra Landbruk 337 2019-09
Bnp Fra Construction 362 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1028 2019-09
Bnp Fra Mining 15.69 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 500 2019-09
Bnp Fra Tjenester 760 2019-09
Bnp Fra Transport 330 2019-09
Bnp Fra Verktøy 209 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Arbeidsledige 190724 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.9 2017-12
Befolkning 6.42 2018-12
Sysselsatte 275209 2017-12
Sysselsetting 45.24 2018-12
Levelønn Family 515 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 325 2018-12
Lønn Høy Dyktige 831 2018-12
Lønn Lav Dyktige 291 2018-12
Arbeidsledighet for unge 14.4 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.01 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 112 2019-12
Produsentpriser 116 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-11
KjerneInflasjon -0.03 2019-11
KPI Housing Utilities 135 2019-12
Kpi Transport 109 2019-12
MatInflasjon 1.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
produsentprisene endring -0.04 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-12
Pengemengde 2.2 2019-11
Pengemengden M1 4290 2019-11
Pengemengden M2 14470 2019-11
Pengemengden M3 15606 2019-11
Valutareserver 3936 2019-12
Lån Til Privat Sektor 13533 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -453 2019-12
Nåværende situasjon -194 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Eksport 449 2019-12
Import 901 2019-12
Kapitalstrømmer 321 2019-09
Pengeoverføringer 551 2019-12
Gullreserver 1.37 2019-06
Utenlandsgjeld 17859 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 20.43 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -274 2018-12
Offentlige Utgifter 4203 2018-12
Statens Inntekter 5027 2018-12
Fiscal Utgifter 5301 2018-12
Kreditt-Rating 23 2020-01
Militære Utgifter 263 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.4 2019-11
Lagerendringer 1037 2018-12
Internett-hastighet 3029 2017-03
IP-adresser 185509 2017-03
Konkurranseevne Index 52.57 2019-12
Konkurranseevne Rank 103 2019-12
Korrupsjon Index 34 2019-12
Korrupsjon Rank 113 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 91 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.6 2019-10
Stål~~pos=trunc 10 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 21664 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 14438 2019-11
Bensinpriser 0.78 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Den-Frelser - Økonomiske indikatorer.