Markeder Siste Referanse
Valuta 98.58 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-03
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Inflasjon -0.49 2019-08
Rentesats 4.31 2019-07
Handelsbalanse -518 2019-07
Nåværende situasjon -225 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-03
BNP 26.06 2018-12
Bnp Faste Priser 6425 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4288 2018-12
Bnp Per Innbygger 3511 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7393 2018-12
Bnp Fra Landbruk 244 2019-03
Bnp Fra Construction 356 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1124 2019-03
Bnp Fra Mining 25.8 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 444 2019-03
Bnp Fra Tjenester 718 2019-03
Bnp Fra Transport 283 2019-03
Bnp Fra Verktøy 211 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Arbeidsledige 190724 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.9 2017-12
Befolkning 6.42 2018-12
Sysselsatte 275209 2017-12
Sysselsetting 45.24 2018-12
Levelønn Family 515 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 325 2018-12
Lønn Høy Dyktige 831 2018-12
Lønn Lav Dyktige 291 2018-12
Arbeidsledighet for unge 14.4 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.49 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 112 2019-08
Produsentpriser 116 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-07
KjerneInflasjon 0.06 2019-07
KPI Housing Utilities 135 2019-08
Kpi Transport 109 2019-08
MatInflasjon -0.02 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.36 2019-08
produsentprisene endring 0.65 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.31 2019-07
Pengemengde 2.2 2019-06
Pengemengden M1 3934 2019-07
Pengemengden M2 13675 2019-07
Pengemengden M3 14733 2019-07
Valutareserver 4576 2019-08
Lån Til Privat Sektor 13293 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -518 2019-07
Nåværende situasjon -225 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2018-12
Eksport 557 2019-07
Import 1075 2019-07
Kapitalstrømmer 366 2019-03
Pengeoverføringer 485 2019-07
Gullreserver 1.37 2019-06
Utenlandsgjeld 16809 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 177 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.82 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -274 2018-12
Offentlige Utgifter 4203 2018-12
Statens Inntekter 5027 2018-12
Fiscal Utgifter 5301 2018-12
Kreditt-Rating 41.25
Militære Utgifter 263 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 3.8 2019-06
Lagerendringer 1037 2018-12
Internett-hastighet 3029 2017-03
IP-adresser 185509 2017-03
Konkurranseevne Index 52.82 2018-12
Konkurranseevne Rank 98 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 85 2018-12
Ledende økonomisk indeks 1 2019-06
Stål~~pos=trunc 10 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 21664 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 14190 2019-07
Bensinpriser 0.81 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Den-Frelser - Økonomiske indikatorer.