BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-09
BNP 18749 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 804517 2019-09
Bnp Faste Priser 3688706 2019-09
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Per Innbygger 37417 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38076 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15583 2019-10
Langtids arbeidsledighet 2.5 2019-06
Lønnskostnader 111 2019-06
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Full Jobb 182601 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.2 2019-06
Deltid Sysselsettingen 43608 2019-06
Befolkning 512 2018-12
Produktivitet 106 2019-09
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.3 2019-10
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 14.4 2019-10
Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-10
KjerneInflasjon 1.3 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-10
KPI Housing Utilities 106 2019-10
Kpi Transport 107 2019-10
MatInflasjon 1.9 2019-10
Bnp-Deflatoren 102 2019-09
Inflasjon 1.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Produsentpriser 106 2019-10
produsentprisene endring -1.6 2019-10
Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2018-12
Eksport 168302 2019-09
Import 173338 2019-09
Handelsbalanse -5036 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 81.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Asylsøknader 19305 2019-09
Kreditt-Rating 98 2019-12
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 759889 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2019-10
Industriproduksjonen -1.6 2019-10
Forretningstillit -9.4 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-12
Bilregistreringer 1177746 2019-10
Lagerendringer 2601 2019-09
Industriell Produksjon -1.7 2019-10
Gruvedrift Produksjon -9.1 2019-10
Stål~~pos=trunc 13336 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.7 2019-11
Forbruk 2044069 2019-09
Økonomisk optimismeindeks 100 2019-11
Privat sparing 11.04 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 1.9 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 119 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-09
Hjem Eierskap Rate 69.3 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.