BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-03
BNP 17278 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 798800 2019-03
Bnp Faste Priser 3659977 2019-03
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Per Innbygger 36593 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 37205 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15802 2019-04
Langtids arbeidsledighet 2.8 2018-12
Lønnskostnader 110 2018-09
Sysselsatte 231343 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Full Jobb 182090 2018-12
Yrkesdeltakelse 58.1 2018-12
Deltid Sysselsettingen 43046 2018-12
Befolkning 513 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.4 2019-04
Lønnsveksten 2.7 2018-09
Arbeidsledighet for unge 14.2 2019-04
Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-04
KjerneInflasjon 1.4 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-04
KPI Housing Utilities 105 2019-04
Kpi Transport 108 2019-04
MatInflasjon 1.7 2019-04
Bnp-Deflatoren 111 2019-03
Inflasjon 1.9 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-04
Produsentpriser 107 2019-04
produsentprisene endring 2.9 2019-04
Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2017-12
Eksport 173369 2019-03
Import 170429 2019-03
Handelsbalanse 2940 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Asylsøknader 30890 2019-03
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 741977 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.7 2019-04
Industriproduksjonen 1.1 2019-03
Forretningstillit -3.7 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 82.5 2019-06
Lagerendringer 23662 2019-03
Industriell Produksjon 0.4 2019-03
Gruvedrift Produksjon 4.4 2019-03
Stål~~pos=trunc 14064 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.2 2019-05
Forbruk 2022851 2019-03
Økonomisk optimismeindeks 104 2019-04
Privat sparing 10.16 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 115 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 5.8 2019-03
Hjem Eierskap Rate 69.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.