BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
BNP 15593 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 602 2020-06
Bnp Faste Priser 3187 2020-09
Bnp Vekstrate 11.6 2020-09
Bnp Per Innbygger 37104 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44370 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 16236 2020-10
Langtids arbeidsledighet 2 2020-06
Lønnskostnader 116 2020-06
Sysselsatte 189695 2020-06
Arbeidsledighetsrate 0.9 2020-09
Full Jobb 155833 2020-06
Yrkesdeltakelse 56.1 2020-06
Deltid Sysselsettingen 34339 2020-06
Befolkning 447 2019-12
Produktivitet 104 2020-06
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 7.6 2020-10
Lønnsveksten 5.3 2020-06
Arbeidsledighet for unge 17.5 2020-10

Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-10
KjerneInflasjon 0.7 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-10
KPI Housing Utilities 105 2020-10
Kpi Transport 103 2020-10
MatInflasjon 2 2020-10
Bnp-Deflatoren 107 2020-06
Inflasjon 0.2 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Produsentpriser 103 2020-10
produsentprisene endring -2.2 2020-09

Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Eksport 170962 2020-09
Import 146473 2020-09
Handelsbalanse 24489 2020-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 79.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2019-12
Asylsøknader 7090 2020-10
Kreditt-Rating 98 2020-12
Statsgjeld 10837934 2019-12
Offentlige Utgifter 663 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20.9 2020-12
Personalinntekt skattesats 37.1 2020-12
Salgsskatt 21.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2020-09
Industriproduksjonen -6.1 2020-09
Forretningstillit -10.2 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 76.5 2020-12
Bilregistreringer 953615 2020-10
Lagerendringer 0.23 2020-06
Industriell Produksjon -5.8 2020-09
Gruvedrift Produksjon -10.6 2020-09
Stål~~pos=trunc 12610 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -18.7 2020-11
Forbruk 1511 2020-06
Økonomisk optimismeindeks 86.6 2020-11
Privat sparing 23.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2020-10

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 125 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -2.7 2020-09
Hjem Eierskap Rate 69.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.