BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.8 2020-12
BNP 15593 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 678 2020-09
Bnp Faste Priser 3172 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 54.8 2020-09
Bnp Vekstrate -0.4 2020-12
Bnp Per Innbygger 37104 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44370 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 16000 2020-12
Langtids arbeidsledighet 2.4 2020-09
Lønnskostnader 107 2020-09
Sysselsatte 191819 2020-09
Arbeidsledighetsrate 0.9 2020-09
Full Jobb 157818 2020-09
Yrkesdeltakelse 57.1 2020-09
Deltid Sysselsettingen 34501 2020-09
Befolkning 447 2019-12
Produktivitet 104 2020-09
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 7.5 2020-12
Lønnsveksten 2.4 2020-09
Arbeidsledighet for unge 17.8 2020-12

Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-12
KjerneInflasjon 0.7 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-12
KPI Housing Utilities 106 2020-12
Kpi Transport 104 2020-12
MatInflasjon 1 2020-12
Bnp-Deflatoren 106 2020-09
Inflasjon 0.2 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Produsentpriser 104 2020-12
produsentprisene endring -1.8 2020-11

Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Eksport 174896 2020-12
Import 144788 2020-12
Handelsbalanse 30108 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 79.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2019-12
Asylsøknader 7090 2020-10
Kreditt-Rating 98 2021-02
Statsgjeld 10837934 2019-12
Offentlige Utgifter 693 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20.9 2020-12
Personalinntekt skattesats 37.1 2020-12
Salgsskatt 21.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2020-12
Industriproduksjonen -0.3 2020-12
Forretningstillit -5.8 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 77.7 2021-03
Bilregistreringer 726491 2021-01
Lagerendringer -29.05 2020-09
Industriell Produksjon -0.4 2020-12
Gruvedrift Produksjon -3.7 2020-12
Stål~~pos=trunc 11757 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15.7 2021-02
Forbruk 1711 2020-09
Økonomisk optimismeindeks 91.2 2021-01
Privat sparing 16.11 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 0.5 2020-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 127 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -2.1 2020-12
Hjem Eierskap Rate 69.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.