BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-12
BNP 19100 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 780817 2019-12
Bnp Faste Priser 3697578 2019-12
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Per Innbygger 37417 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38076 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15349 2020-01
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-09
Lønnskostnader 106 2019-09
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-12
Full Jobb 184144 2019-09
Yrkesdeltakelse 58.3 2019-09
Deltid Sysselsettingen 42975 2019-09
Befolkning 513 2019-12
Produktivitet 103 2019-12
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2020-01
Lønnsveksten 2.8 2019-12
Arbeidsledighet for unge 14.2 2020-01

Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-02
KjerneInflasjon 1.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-01
KPI Housing Utilities 106 2020-01
Kpi Transport 107 2020-01
MatInflasjon 2.5 2020-01
Bnp-Deflatoren 103 2019-12
Inflasjon 1.6 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-01
Produsentpriser 107 2020-01
produsentprisene endring 0.2 2020-01

Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2018-12
Eksport 158519 2020-01
Import 178395 2020-01
Handelsbalanse -19876 2020-01

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 81.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Asylsøknader 65810 2019-10
Kreditt-Rating 98 2020-04
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 766148 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2020-01
Industriproduksjonen -1.4 2020-01
Forretningstillit -10.4 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.7 2020-03
Bilregistreringer 957052 2020-02
Lagerendringer -13952 2019-12
Industriell Produksjon -1.6 2020-01
Gruvedrift Produksjon -5.6 2020-01
Stål~~pos=trunc 12277 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.4 2020-03
Forbruk 2051492 2019-12
Økonomisk optimismeindeks 94.8 2020-03
Privat sparing 10.46 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 2.2 2020-01

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 121 2019-09
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2019-11
Hjem Eierskap Rate 69.3 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.