BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -14.4 2020-06
BNP 15593 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 780817 2019-12
Bnp Faste Priser 3697578 2019-12
Bnp Vekstrate -11.9 2020-06
Bnp Per Innbygger 37104 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 44370 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15349 2020-01
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-12
Lønnskostnader 113 2019-12
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-12
Full Jobb 183980 2019-12
Yrkesdeltakelse 58.3 2019-12
Deltid Sysselsettingen 43412 2019-12
Befolkning 513 2019-12
Produktivitet 103 2019-12
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 7.2 2020-07
Lønnsveksten 2.8 2019-12
Arbeidsledighet for unge 14.2 2020-01

Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-08
KjerneInflasjon 1.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-01
KPI Housing Utilities 105 2020-08
Kpi Transport 104 2020-08
MatInflasjon 2.5 2020-01
Bnp-Deflatoren 103 2019-12
Inflasjon 0.8 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-01
Produsentpriser 102 2020-07
produsentprisene endring 0.2 2020-01

Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1 2019-12
Eksport 158519 2020-01
Import 178395 2020-01
Handelsbalanse -19876 2020-01

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 79.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.8 2019-12
Asylsøknader 66885 2020-01
Kreditt-Rating 98 2020-09
Statsgjeld 13053826 2019-12
Offentlige Utgifter 766148 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 45.8 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20.9 2020-12
Personalinntekt skattesats 37.4 2020-12
Salgsskatt 21.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.7 2020-01
Industriproduksjonen -1.4 2020-01
Forretningstillit -21.5 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 73.1 2020-09
Bilregistreringer 769525 2020-08
Lagerendringer -13952 2019-12
Industriell Produksjon -1.6 2020-01
Gruvedrift Produksjon -5.6 2020-01
Stål~~pos=trunc 9817 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15.5 2020-08
Forbruk 2051492 2019-12
Økonomisk optimismeindeks 86.9 2020-08
Privat sparing 15.85 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 2.2 2020-01

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 123 2020-03
Konstruksjonsflyt ut 4.7 2020-01
Hjem Eierskap Rate 69.3 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.