BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-12
BNP 18749 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 804517 2019-09
Bnp Faste Priser 3693370 2019-12
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Per Innbygger 37417 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38076 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15475 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-09
Lønnskostnader 106 2019-09
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Full Jobb 182601 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.3 2019-09
Deltid Sysselsettingen 43608 2019-06
Befolkning 512 2018-12
Produktivitet 106 2019-09
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2019-12
Lønnsveksten 3.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 14.1 2019-12

Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-01
KjerneInflasjon 1.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-01
KPI Housing Utilities 106 2020-01
Kpi Transport 107 2020-01
MatInflasjon 2.5 2020-01
Bnp-Deflatoren 102 2019-09
Inflasjon 1.7 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-01
Produsentpriser 106 2019-12
produsentprisene endring 0 2019-12

Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2018-12
Eksport 171140 2019-12
Import 156183 2019-12
Handelsbalanse 14957 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 81.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Asylsøknader 65500 2019-10
Kreditt-Rating 98 2020-02
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 759889 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-12
Industriproduksjonen -3.9 2019-12
Forretningstillit -8.7 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 80.7 2020-03
Bilregistreringer 956779 2020-01
Lagerendringer 2601 2019-09
Industriell Produksjon -3.6 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.3 2019-12
Stål~~pos=trunc 11357 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2020-01
Forbruk 2044069 2019-09
Økonomisk optimismeindeks 101 2020-01
Privat sparing 10.46 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 2 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 121 2019-09
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2019-11
Hjem Eierskap Rate 69.3 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.