BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-06
BNP 18749 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 798800 2019-03
Bnp Faste Priser 3668125 2019-06
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Per Innbygger 37417 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38076 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15674 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.7 2019-03
Lønnskostnader 102 2019-03
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Full Jobb 180946 2019-03
Yrkesdeltakelse 58.1 2018-12
Deltid Sysselsettingen 43256 2019-03
Befolkning 513 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Lønnsveksten 2.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14.1 2019-06
Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-06
KjerneInflasjon 1.4 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-06
KPI Housing Utilities 106 2019-06
Kpi Transport 108 2019-06
MatInflasjon 2 2019-06
Bnp-Deflatoren 111 2019-03
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-06
Produsentpriser 106 2019-06
produsentprisene endring 0.9 2019-06
Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2017-12
Eksport 164490 2019-06
Import 158341 2019-06
Handelsbalanse 6149 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Asylsøknader 30890 2019-03
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 741977 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-05
Industriproduksjonen 0.1 2019-05
Forretningstillit -5.9 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2019-09
Lagerendringer 23662 2019-03
Industriell Produksjon -1.9 2019-06
Gruvedrift Produksjon 0.2 2019-05
Stål~~pos=trunc 13790 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.9 2019-07
Forbruk 2022851 2019-03
Økonomisk optimismeindeks 102 2019-06
Privat sparing 10.35 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 117 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 2.5 2019-05
Hjem Eierskap Rate 69.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.