BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 18749 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 781140 2019-06
Bnp Faste Priser 3668302 2019-06
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Per Innbygger 37417 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38076 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledige 15432 2019-08
Langtids arbeidsledighet 2.7 2019-03
Lønnskostnader 111 2019-06
Sysselsatte 230357 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Full Jobb 180946 2019-03
Yrkesdeltakelse 57.9 2019-03
Deltid Sysselsettingen 43256 2019-03
Befolkning 512 2018-12
Produktivitet 106 2019-06
Pensjonsalder Menn 64.28 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.44 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2019-08
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 14.2 2019-08
Prisene Siste Referanse
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-09
KjerneInflasjon 1.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-09
KPI Housing Utilities 106 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
MatInflasjon 2 2019-09
Bnp-Deflatoren 111 2019-06
Inflasjon 1.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-09
Produsentpriser 106 2019-08
produsentprisene endring -0.3 2019-08
Handel Siste Referanse
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2018-12
Eksport 154205 2019-08
Import 166260 2019-08
Handelsbalanse -12055 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Asylsøknader 26320 2019-08
Statsgjeld 12715249 2018-12
Offentlige Utgifter 749667 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 45.6 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.6 2018-12
Salgsskatt 21.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-08
Industriproduksjonen -2 2019-08
Forretningstillit -6.4 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2019-09
Lagerendringer 6993 2019-06
Industriell Produksjon -2 2019-08
Gruvedrift Produksjon -5.6 2019-08
Stål~~pos=trunc 11454 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.4 2019-09
Forbruk 2022368 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 101 2019-08
Privat sparing 10.35 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.5 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 119 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 1.9 2019-08
Hjem Eierskap Rate 69.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: EU - Økonomiske indikatorer.