FINLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-06
Arbeidsledighet 6.8 2018-08
Inflasjon 1.3 2018-09
Rentesats 0 2018-09
Handelsbalanse -400 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.15 2018-10
Aksjemarkedet 3976 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 0.69 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 % 2018-06
BNP 252 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 50344 Eur Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 51575 Eur Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11392 Eur Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 47058 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40586 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1367 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Construction 2799 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 7849 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 8133 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 29552 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Transport 2281 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 1569 Eur Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.8 % 2018-08
Sysselsatte 2566 Tusen 2018-08
Arbeidsledige 186 Tusen 2018-08
Yrkesdeltakelse 66.8 % 2018-08
Langtids arbeidsledighet 2 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 17.4 % 2018-08
Lønnskostnader 109 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 50523 2018-08
Lønn 3456 Eur / Måned 2018-06
Lønninger innen produksjon 102 Indekspoeng 2018-06
Befolkning 5.51 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 % 2018-06
Sysselsetting 72.6 % 2018-08
Full Jobb 2018 Tusen 2018-03
Levelønn Family 1740 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1170 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 381 Tusen 2018-03
Produktivitet 103 Indekspoeng 2018-06
Lønn Høy Dyktige 3660 Eur / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 1760 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 Indekspoeng 2018-08
Kjerne Konsumprisindeks 2.1 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 0.2 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 115 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 2055 Indekspoeng 2018-08
produsentprisene endring 6.2 % 2018-08
Eksportpriser 108 Indekspoeng 2018-08
Importprisene 111 Indekspoeng 2018-08
KPI Housing Utilities 145 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 104 Indekspoeng 2018-09
MatInflasjon 2.8 % 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-09
Internbankrente -0.32 % 2018-10
Pengemengde 20208 Eur Million 2018-08
Pengemengden M1 134257 Eur Million 2018-08
Pengemengden M2 151052 Eur Million 2018-08
Pengemengden M3 168327 Eur Million 2018-08
Bankenes balanse 146340 Eur Million 2018-06
Valutareserver 8761 Eur Million 2018-08
Lån Til Privat Sektor 84274 Eur Million 2018-08
Sentralbankers balanse 507 Eur Million 2018-09
Privat gjeld til BNP 211 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -400 Eur Million 2018-08
Eksport 5050 Eur Million 2018-08
Import 5450 Eur Million 2018-08
Nåværende situasjon -104 Eur Million 2018-08
Nåværende situasjon mot BNP 0.7 % 2017-12
Utenlandsgjeld 423985 Eur Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 97.4 Indekspoeng 2018-08
Kapitalstrømmer -3458 Eur Million 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 76591 Eur Million 2016-12
Gullreserver 49.1 Tonn 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.34 2016-12
Våpen Salg 58 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -334 Eur Million 2018-08
Offentlige Utgifter 11907 Eur Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 53.7 % 2017-12
Statens Inntekter 3920 Eur Million 2018-08
Statsgjeld 105413 Eur Million 2018-08
Fiscal Utgifter 4254 Eur Million 2018-08
Asylsøknader 235 Personer 2018-06
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3516 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 11.1 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 1.8 % 2018-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 % 2018-08
Industriproduksjonen 0 % 2018-08
Kapasitetsutnyttelsen 84.7 % 2018-09
Nye ordere 122 Indekspoeng 2018-08
Lagerendringer -29 Eur Million 2018-06
Konkurser 635 Selskaper 2018-06
Bilregistreringer 6528 2018-09
Ledende økonomisk indeks 2.34 % 2018-08
Internett-hastighet 20452 KBps 2017-03
IP-adresser 2332434 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 80.26 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 3 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4659 Gigawatt-Time 2018-08
Gruvedrift Produksjon 61.5 % 2018-08
Stål~~pos=trunc 349 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 20.2 Indekspoeng 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 % 2018-07
Butikkhandel (Årlig) 2.7 % 2018-07
Forbruk 27549 Eur Million 2018-06
Privat sparing 0.5 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 0.25 % 2018-09
Konsumerkreditt 15721 Eur Million 2018-08
Bensinpriser 1.82 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.7 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.5 % 2018-06
Boligpriser 103 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 752 2018-07
Hjem Eierskap Rate 71.4 % 2017-12
Nyestartede boliger 2871 Enheter 2018-07
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 % 2018-12
Salgsskatt 24 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 32.53 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.2 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.33 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 53.81 mm 2015-12
Temperatur -3.79 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.