Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 4115 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.36 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
Arbeidsledighet 5.4 2018-12
Inflasjon 1.2 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2018-12
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -425 2018-12
Nåværende situasjon -461 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2017-12
Forretningstillit 4.3 2019-01
Forbrukertillit 17.2 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 2018-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
BNP 252 2017-12
Bnp Faste Priser 50441 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 50328 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11108 2018-09
Bnp Per Innbygger 47058 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40586 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1339 2018-09
Bnp Fra Construction 2777 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 7937 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7979 2018-09
Bnp Fra Tjenester 29718 2018-09
Bnp Fra Transport 2287 2018-09
Bnp Fra Verktøy 1549 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2018-12
Sysselsatte 2553 2018-12
Arbeidsledige 146 2018-12
Yrkesdeltakelse 65.4 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-09
Arbeidsledighet for unge 17.2 2018-12
Lønnskostnader 109 2018-09
Ledige Stillinger 45930 2018-12
Lønn 3470 2018-09
Lønninger innen produksjon 102 2018-12
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 72.1 2018-12
Full Jobb 2148 2018-09
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 349 2018-09
Produktivitet 108 2018-09
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2018-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 102 2018-12
KjerneInflasjon 0.8 2019-01
Bnp-Deflatoren 116 2018-09
Produsentpriser 2042 2018-12
produsentprisene endring 3.8 2018-12
Eksportpriser 106 2018-12
Importprisene 107 2018-12
KPI Housing Utilities 145 2018-12
Kpi Transport 104 2018-12
MatInflasjon 1.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-02
Pengemengde 20837 2018-12
Pengemengden M1 139853 2018-12
Pengemengden M2 156295 2018-12
Pengemengden M3 178761 2018-12
Bankenes balanse 154111 2018-11
Valutareserver 8986 2019-01
Lån Til Privat Sektor 85286 2018-12
Sentralbankers balanse 749 2019-01
Privat gjeld til BNP 211 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -425 2018-12
Nåværende situasjon -461 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2017-12
Eksport 4890 2018-12
Import 5315 2018-12
Utenlandsgjeld 439712 2018-09
Kjøpsbetingelser 99 2018-12
Kapitalstrømmer 6416 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 73466 2017-12
Gullreserver 49.1 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2017-12
Våpen Salg 58 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -419 2018-11
Offentlige Utgifter 11193 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 53.7 2017-12
Statens Inntekter 4201 2018-11
Statsgjeld 105315 2018-11
Fiscal Utgifter 4620 2018-11
Asylsøknader 235 2018-06
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3516 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.53 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.33 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.3 2019-01
Industriell Produksjon 3.3 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2018-12
Industriproduksjonen 1.5 2018-11
Kapasitetsutnyttelsen 83.2 2019-03
Nye ordere 107 2018-12
Lagerendringer 1827 2018-09
Konkurser 550 2018-12
Bilregistreringer 11732 2019-01
Ledende økonomisk indeks 2.7 2018-12
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6634 2018-12
Gruvedrift Produksjon -0.5 2018-11
Stål~~pos=trunc 315 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 17.2 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 2018-11
Butikkhandel (Årlig) 3.6 2018-11
Forbruk 27301 2018-09
Privat sparing -0.1 2018-09
Bankenes Utlånsrente 0.25 2018-12
Konsumerkreditt 15823 2018-12
Bensinpriser 1.63 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.1 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3 2018-10
Boligpriser 103 2018-09
Bygningstillatelser 3388 2018-11
Hjem Eierskap Rate 71.4 2017-12
Nyestartede boliger 2772 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.