Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 3209 2020-03
10-årig statsobligasjon -0.07 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-12
Arbeidsledighet 6.9 2020-02
Inflasjon 0.8 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -365 2020-01
Nåværende situasjon -215 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -6.2 2020-02
Forbrukertillit -7.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 958 2020-03
Coronavirus dødsfall 5 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 10 2020-03
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-12
BNP 291 2019-12
Bnp Faste Priser 51282 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 52473 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11687 2019-12
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1275 2019-12
Bnp Fra Construction 2723 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 8235 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8119 2019-12
Bnp Fra Tjenester 30535 2019-12
Bnp Fra Transport 2190 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1418 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2020-02
Sysselsatte 2524 2020-02
Arbeidsledige 187 2020-02
Yrkesdeltakelse 65.6 2020-02
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 18.4 2020-02
Lønnskostnader 99.4 2019-12
Ledige Stillinger 93997 2020-02
Lønn 3540 2019-09
Lønninger innen produksjon 104 2019-12
Befolkning 5.53 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-12
Sysselsetting 71.3 2020-02
Full Jobb 2161 2019-09
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 359 2019-09
Produktivitet 108 2019-12
Lønnsveksten 3.4 2019-09
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 0.7 2020-02
Bnp-Deflatoren 118 2019-12
Produsentpriser 1989 2020-02
produsentprisene endring -2.8 2020-02
Eksportpriser 104 2020-02
Importprisene 106 2020-02
KPI Housing Utilities 147 2020-02
Kpi Transport 103 2020-02
MatInflasjon 1.3 2020-02
Engrospriser 2343 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.35 2020-03
Pengemengde 22011 2020-01
Pengemengden M1 147858 2020-01
Pengemengden M2 162877 2020-01
Pengemengden M3 203141 2020-01
Bankenes balanse 170133 2019-11
Valutareserver 10411 2020-02
Lån Til Privat Sektor 92627 2020-01
Sentralbankers balanse 586 2020-02
Privat gjeld til BNP 211 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -365 2020-01
Nåværende situasjon -215 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 4765 2020-01
Import 5130 2020-01
Utenlandsgjeld 528337 2019-12
Kjøpsbetingelser 97.7 2020-02
Kapitalstrømmer -765 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.14 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 207777 2019-11
Våpen Salg 68 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -28.8 2019-11
Offentlige Utgifter 12185 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 4297 2019-11
Statsgjeld 106812 2019-11
Fiscal Utgifter 4326 2019-11
Asylsøknader 195 2019-11
Kreditt-Rating 96 2020-03
Militære Utgifter 3615 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.2 2020-02
Industriell Produksjon -1.8 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2020-01
Industriproduksjonen -0.7 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 78.4 2020-03
Nye ordere 112 2020-01
Lagerendringer -1362 2019-12
Konkurser 632 2019-12
Bilregistreringer 8271 2020-02
Ledende økonomisk indeks 1.7 2020-01
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 86 2019-12
Korrupsjon Rank 3 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6606 2019-12
Fabrikkordre -11.2 2019-11
Gruvedrift Produksjon -13.2 2020-01
Stål~~pos=trunc 324 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-11
Forbruk 28148 2019-12
Privat sparing 2.6 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-12
Konsumerkreditt 16642 2020-01
Bensinpriser 1.63 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.4 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.7 2019-12
Boligpriser 104 2019-09
Bygningstillatelser 3059 2019-11
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3964 2019-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 958 2020-03
Coronavirus dødsfall 5 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 10 2020-03
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.