Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-06
Aksjemarkedet 4078 2020-06
10-årig statsobligasjon -0.09 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-03
Arbeidsledighet 8.1 2020-04
Inflasjon -0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -270 2020-03
Nåværende situasjon -1178 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Forretningstillit -24 2020-05
Forbrukertillit -9 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-02
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 6887 2020-06
Coronavirus dødsfall 320 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 5500 2020-06
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-03
BNP 291 2019-12
Bnp Faste Priser 50767 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 51076 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11762 2020-03
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1166 2020-03
Bnp Fra Construction 2688 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 7941 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8011 2020-03
Bnp Fra Tjenester 30400 2020-03
Bnp Fra Transport 2132 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1438 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 2020-04
Sysselsatte 2464 2020-04
Arbeidsledige 217 2020-04
Yrkesdeltakelse 64.9 2020-04
Langtids arbeidsledighet 1.3 2019-12
Arbeidsledighet for unge 25.2 2020-04
Lønnskostnader 99.4 2019-12
Ledige Stillinger 52384 2020-04
Lønn 3548 2019-12
Lønninger innen produksjon 104 2020-03
Befolkning 5.53 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-12
Sysselsetting 70.1 2020-04
Full Jobb 2078 2019-12
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 395 2019-12
Produktivitet 104 2019-12
Lønnsveksten 2.2 2019-12
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-04
KjerneInflasjon 0 2020-05
Bnp-Deflatoren 118 2020-03
Produsentpriser 1904 2020-04
produsentprisene endring -7 2020-04
Eksportpriser 98.5 2020-04
Importprisene 97.7 2020-04
KPI Housing Utilities 147 2020-04
Kpi Transport 99.6 2020-04
MatInflasjon 1 2020-04
Engrospriser 2251 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-06
Pengemengde 22829 2020-03
Pengemengden M1 157007 2020-03
Pengemengden M2 172243 2020-03
Pengemengden M3 210147 2020-03
Bankenes balanse 180857 2020-02
Valutareserver 9598 2020-04
Lån Til Privat Sektor 94169 2020-03
Sentralbankers balanse 1360 2020-04
Privat gjeld til BNP 211 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -270 2020-03
Nåværende situasjon -1178 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 5005 2020-03
Import 5275 2020-03
Utenlandsgjeld 528337 2019-12
Kjøpsbetingelser 101 2020-04
Kapitalstrømmer -69 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.1 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 104533 2020-03
Våpen Salg 68 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1344 2020-04
Offentlige Utgifter 11574 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 53.3 2019-12
Statens Inntekter 4099 2020-03
Statsgjeld 117831 2020-04
Fiscal Utgifter 3869 2020-03
Asylsøknader 195 2019-11
Kreditt-Rating 96 2020-06
Militære Utgifter 3615 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -24 2020-05
Industriell Produksjon 2.8 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2020-03
Industriproduksjonen 3.4 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2020-06
Nye ordere 104 2020-03
Lagerendringer 423 2020-03
Konkurser 772 2020-03
Bilregistreringer 5981 2020-04
Ledende økonomisk indeks -2.7 2020-03
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 86 2019-12
Korrupsjon Rank 3 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6606 2019-12
Fabrikkordre -4.9 2020-02
Gruvedrift Produksjon -1.9 2020-03
Stål~~pos=trunc 287 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 3.5 2020-02
Forbruk 27462 2020-03
Privat sparing 1.1 2019-12
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-12
Konsumerkreditt 16604 2020-03
Bensinpriser 1.35 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.2 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.5 2020-02
Boligpriser 104 2019-12
Bygningstillatelser 1693 2020-01
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3090 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 6887 2020-06
Coronavirus dødsfall 320 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 5500 2020-06
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12
ICU-senger 308 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.