Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-10
Aksjemarkedet 4067 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.3 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 6.1 2019-08
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -240 2019-08
Nåværende situasjon 184 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -6.6 2019-09
Forbrukertillit -4.2 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-07
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 276 2018-12
Bnp Faste Priser 51037 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 51291 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11563 2019-06
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1308 2019-06
Bnp Fra Construction 2809 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 8123 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7955 2019-06
Bnp Fra Tjenester 29949 2019-06
Bnp Fra Transport 2195 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1470 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2019-08
Sysselsatte 2598 2019-08
Arbeidsledige 170 2019-08
Yrkesdeltakelse 67.1 2019-08
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14 2019-08
Lønnskostnader 110 2019-06
Ledige Stillinger 59550 2019-08
Lønn 3534 2019-06
Lønninger innen produksjon 104 2019-09
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Sysselsetting 73.5 2019-08
Full Jobb 2126 2019-06
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 386 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 3.7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-08
KjerneInflasjon 0.8 2019-09
Bnp-Deflatoren 117 2019-06
Produsentpriser 2034 2019-08
produsentprisene endring -1 2019-08
Eksportpriser 106 2019-08
Importprisene 108 2019-08
KPI Housing Utilities 148 2019-09
Kpi Transport 104 2019-09
MatInflasjon 0.3 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.41 2019-10
Pengemengde 21626 2019-08
Pengemengden M1 143014 2019-08
Pengemengden M2 159490 2019-08
Pengemengden M3 191404 2019-08
Bankenes balanse 171099 2019-07
Valutareserver 9598 2019-09
Lån Til Privat Sektor 88882 2019-08
Sentralbankers balanse 384 2019-09
Privat gjeld til BNP 211 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -240 2019-08
Nåværende situasjon 184 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5020 2019-08
Import 5260 2019-08
Utenlandsgjeld 552639 2019-06
Kjøpsbetingelser 98.2 2019-08
Kapitalstrømmer -2177 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.14 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2017-12
Turistankomster 1812690 2019-07
Våpen Salg 68 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -673 2019-09
Offentlige Utgifter 11964 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 3952 2019-08
Statsgjeld 106257 2019-09
Fiscal Utgifter 4083 2019-08
Asylsøknader 260 2019-07
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3615 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.6 2019-09
Industriell Produksjon 4.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-08
Industriproduksjonen 6.1 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2019-09
Nye ordere 97.8 2019-08
Lagerendringer 637 2019-06
Konkurser 611 2019-09
Bilregistreringer 8436 2019-09
Ledende økonomisk indeks 2.55 2019-08
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4440 2019-08
Fabrikkordre -17 2019-08
Gruvedrift Produksjon -15 2019-08
Stål~~pos=trunc 258 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.2 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 3.9 2019-07
Forbruk 27730 2019-06
Privat sparing 1.9 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-09
Konsumerkreditt 16212 2019-08
Bensinpriser 1.68 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.8 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.6 2019-08
Boligpriser 104 2019-06
Bygningstillatelser 1048 2019-07
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 2857 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.