Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 4151 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.34 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-03
Arbeidsledighet 7.9 2020-06
Inflasjon 0 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-06
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse -205 2020-06
Nåværende situasjon -567 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Forretningstillit -16.6 2020-07
Forbrukertillit -1.6 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-05
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 7532 2020-08
Coronavirus dødsfall 331 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 6980 2020-08
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-03
BNP 269 2019-12
Bnp Faste Priser 50767 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 51076 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11762 2020-03
Bnp Per Innbygger 49241 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48621 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1166 2020-03
Bnp Fra Construction 2688 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 7941 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8011 2020-03
Bnp Fra Tjenester 30400 2020-03
Bnp Fra Transport 2132 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1438 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2020-06
Sysselsatte 2586 2020-06
Arbeidsledige 223 2020-06
Yrkesdeltakelse 67.9 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 20.9 2020-06
Lønnskostnader 102 2020-03
Ledige Stillinger 39834 2020-06
Lønn 3548 2019-12
Lønninger innen produksjon 104 2020-03
Befolkning 5.53 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2020-03
Sysselsetting 73.7 2020-06
Full Jobb 2061 2020-03
Deltid Sysselsettingen 389 2020-03
Produktivitet 103 2020-03
Lønnsveksten 2.2 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-06
KjerneInflasjon 0.8 2020-07
Bnp-Deflatoren 118 2020-03
Produsentpriser 1937 2020-06
produsentprisene endring -4.4 2020-06
Eksportpriser 100 2020-06
Importprisene 101 2020-06
KPI Housing Utilities 147 2020-06
Kpi Transport 101 2020-06
MatInflasjon 2.4 2020-06
Engrospriser 2290 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.47 2020-08
Pengemengde 23671 2020-06
Pengemengden M1 164243 2020-06
Pengemengden M2 178993 2020-06
Pengemengden M3 220822 2020-06
Bankenes balanse 186032 2020-05
Valutareserver 10299 2020-06
Lån Til Privat Sektor 96941 2020-06
Sentralbankers balanse 513 2020-07
Privat gjeld til BNP 211 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -205 2020-06
Nåværende situasjon -567 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 4455 2020-06
Import 4660 2020-06
Utenlandsgjeld 578236 2020-03
Kjøpsbetingelser 99.3 2020-06
Kapitalstrømmer 411 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.1 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 5189 2020-05
Våpen Salg 24 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -287 2020-05
Offentlige Utgifter 11574 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 53.3 2019-12
Statens Inntekter 3490 2020-06
Statsgjeld 123145 2020-05
Fiscal Utgifter 5840 2020-06
Asylsøknader 45 2020-06
Kreditt-Rating 96 2020-08
Militære Utgifter 3615 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 53.75 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -16.6 2020-07
Industriell Produksjon -3.8 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2020-05
Industriproduksjonen -4.8 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 76 2020-09
Nye ordere 77.1 2020-05
Lagerendringer 423 2020-03
Konkurser 549 2020-06
Bilregistreringer 9101 2020-07
Ledende økonomisk indeks -5.53 2020-05
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 86 2019-12
Korrupsjon Rank 3 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6606 2019-12
Fabrikkordre -28.4 2020-05
Gruvedrift Produksjon 34.4 2020-05
Stål~~pos=trunc 230 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.6 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 6 2020-05
Forbruk 27462 2020-03
Privat sparing 1.1 2019-12
Bankenes Utlånsrente 4.28 2020-06
Konsumerkreditt 16564 2020-06
Bensinpriser 1.64 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.2 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2020-05
Boligpriser 105 2020-03
Bygningstillatelser 2703 2020-04
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3623 2020-04

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 7532 2020-08
Coronavirus dødsfall 331 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 6980 2020-08
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12
ICU-senger 308 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.