Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 4100 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.07 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
Arbeidsledighet 6.2 2019-10
Inflasjon 0.7 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 5 2019-10
Nåværende situasjon 520 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -6.9 2019-11
Forbrukertillit -5 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2019-08
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
BNP 276 2018-12
Bnp Faste Priser 51872 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 52233 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12102 2019-09
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1310 2019-09
Bnp Fra Construction 2786 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 8567 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7944 2019-09
Bnp Fra Tjenester 30570 2019-09
Bnp Fra Transport 2245 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1432 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2019-10
Sysselsatte 2557 2019-10
Arbeidsledige 169 2019-10
Yrkesdeltakelse 66 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 14.9 2019-10
Lønnskostnader 98.11 2019-09
Ledige Stillinger 55470 2019-10
Lønn 3540 2019-09
Lønninger innen produksjon 104 2019-09
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2019-09
Sysselsetting 72 2019-10
Full Jobb 2126 2019-06
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 386 2019-06
Produktivitet 110 2019-09
Lønnsveksten 3.7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-10
KjerneInflasjon 0.7 2019-11
Bnp-Deflatoren 100 2019-09
Produsentpriser 2044 2019-10
produsentprisene endring -0.9 2019-10
Eksportpriser 107 2019-10
Importprisene 108 2019-10
KPI Housing Utilities 135 2019-11
Kpi Transport 103 2019-11
MatInflasjon 1.1 2019-11
Engrospriser 2376 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.39 2019-12
Pengemengde 21658 2019-09
Pengemengden M1 144667 2019-10
Pengemengden M2 160248 2019-10
Pengemengden M3 198082 2019-10
Bankenes balanse 182558 2019-08
Valutareserver 10190 2019-10
Lån Til Privat Sektor 90558 2019-10
Sentralbankers balanse 512 2019-11
Privat gjeld til BNP 211 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5 2019-10
Nåværende situasjon 520 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5685 2019-10
Import 5680 2019-10
Utenlandsgjeld 579944 2019-09
Kjøpsbetingelser 99.1 2019-10
Kapitalstrømmer 2565 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.14 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 249525 2019-09
Våpen Salg 68 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1038 2019-10
Offentlige Utgifter 11438 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 3956 2019-10
Statsgjeld 105044 2019-10
Fiscal Utgifter 4993 2019-10
Asylsøknader 235 2019-09
Kreditt-Rating 96 2019-12
Militære Utgifter 3615 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.9 2019-11
Industriell Produksjon 1.6 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-10
Industriproduksjonen 6.1 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 78.6 2019-12
Nye ordere 109 2019-10
Lagerendringer 532 2019-09
Konkurser 611 2019-09
Bilregistreringer 8680 2019-11
Ledende økonomisk indeks 1.5 2019-10
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4518 2019-09
Fabrikkordre -17 2019-08
Gruvedrift Produksjon -15 2019-08
Stål~~pos=trunc 316 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 3.9 2019-08
Forbruk 28005 2019-09
Privat sparing 1.9 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-11
Konsumerkreditt 16396 2019-10
Bensinpriser 1.71 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.7 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.2 2019-09
Boligpriser 104 2019-06
Bygningstillatelser 2556 2019-09
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3848 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.