Markeder Siste Referanse
Valuta 1.22 2021-02
Aksjemarkedet 4839 2021-02
10-årig statsobligasjon -0.12 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2 2020-12
Arbeidsledighet 7.8 2020-12
Inflasjon 0.9 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-01
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse 1035 2020-12
Nåværende situasjon 2041 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Forretningstillit -3.3 2021-01
Forbrukertillit -0.9 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -3.9 2020-12
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 56.95 2020-12
Coronavirus tilfeller 54132 2021-02
Coronavirus dødsfall 733 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 31000 2021-02
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2 2020-12
BNP 269 2019-12
Bnp Faste Priser 50151 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 51138 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11643 2020-09
Bnp Per Innbygger 49241 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48621 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1297 2020-09
Bnp Fra Construction 2624 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 8020 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7778 2020-09
Bnp Fra Tjenester 29841 2020-09
Bnp Fra Transport 1815 2020-09
Bnp Fra Verktøy 1387 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2020-12
Sysselsatte 2134 2020-12
Arbeidsledige 212 2020-12
Yrkesdeltakelse 65.6 2020-12
Langtids arbeidsledighet 1.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 20 2020-12
Lønnskostnader 101 2020-09
Ledige Stillinger 47184 2020-12
Lønn 3605 2020-09
Lønninger innen produksjon 106 2020-12
Befolkning 5.53 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 63.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.3 2020-09
Sysselsetting 70.7 2020-12
Full Jobb 2125 2020-09
Deltid Sysselsettingen 344 2020-09
Produktivitet 104 2020-12
Lønnsveksten -4.4 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 104 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-12
KjerneInflasjon 1.3 2021-01
Bnp-Deflatoren 119 2020-09
Produsentpriser 102 2020-12
produsentprisene endring -2.9 2020-12
Eksportpriser 101 2020-12
Importprisene 102 2020-12
KPI Housing Utilities 148 2021-01
Kpi Transport 104 2021-01
MatInflasjon 0.4 2021-01
Engrospriser 2331 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente -0.54 2021-02
Pengemengde 24855 2020-12
Pengemengden M1 172054 2020-12
Pengemengden M2 185669 2020-12
Pengemengden M3 218400 2020-12
Bankenes balanse 198147 2020-12
Valutareserver 10922 2021-01
Lån Til Privat Sektor 96864 2020-12
Sentralbankers balanse 628 2021-01
Privat gjeld til BNP 222 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1035 2020-12
Nåværende situasjon 2041 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 6040 2020-12
Import 5005 2020-12
Utenlandsgjeld 566210 2020-09
Kjøpsbetingelser 98.9 2020-12
Kapitalstrømmer -567 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 76394 2019-12
Gullreserver 49.14 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.72 2019-12
Turistankomster 20558 2020-12
Våpen Salg 24 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1573 2020-11
Offentlige Utgifter 11277 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 53.3 2019-12
Statens Inntekter 3839 2020-11
Statsgjeld 123281 2020-10
Fiscal Utgifter 5412 2020-11
Asylsøknader 170 2020-08
Kreditt-Rating 96 2021-02
Militære Utgifter 4137 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 56.95 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.52 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.76 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.76 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.3 2021-01
Industriell Produksjon -2.5 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2020-12
Industriproduksjonen -1.4 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 78.1 2021-03
Nye ordere 119 2020-12
Lagerendringer 201 2020-09
Konkurser 385 2020-12
Bilregistreringer 9373 2021-01
Ledende økonomisk indeks -1.8 2020-12
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 85 2020-12
Korrupsjon Rank 3 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6199 2020-11
Fabrikkordre -15.1 2020-12
Gruvedrift Produksjon 10 2020-11
Stål~~pos=trunc 339 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.9 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -3.9 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 2 2020-12
Forbruk 26489 2020-09
Privat sparing 9.7 2020-06
Bankenes Utlånsrente 4.15 2020-12
Konsumerkreditt 16674 2020-12
Bensinpriser 1.84 2021-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.8 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.4 2020-12
Boligpriser 107 2020-09
Bygningstillatelser 3489 2020-11
Hjem Eierskap Rate 71.1 2019-12
Nyestartede boliger 3795 2020-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 54132 2021-02
Coronavirus dødsfall 733 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 31000 2021-02
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12
ICU-senger 308 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.