FINLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-06
Arbeidsledighet 6.7 2018-06
Inflasjon 1.4 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse 15 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.15 2018-08
Aksjemarkedet 4240 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 0.5 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 % 2018-06
BNP 252 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 50149 Eur Million 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 51422 Eur Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11748 Eur Million 2018-03
Bnp Per Innbygger 47058 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40586 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1332 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Construction 2843 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 7779 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 7954 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Tjenester 29796 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Transport 2295 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 1451 Eur Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 % 2018-06
Sysselsatte 2672 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 192 Tusen 2018-06
Yrkesdeltakelse 69.5 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 2 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 17.3 % 2018-06
Lønnskostnader 108 Indekspoeng 2018-03
Ledige Stillinger 46101 2018-06
Lønn 3418 Eur / Måned 2018-03
Lønninger innen produksjon 102 Indekspoeng 2018-03
Befolkning 5.51 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 % 2018-03
Sysselsetting 75.5 % 2018-06
Full Jobb 2018 Tusen 2018-03
Levelønn Family 1740 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1170 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 381 Tusen 2018-03
Produktivitet 101 Indekspoeng 2018-03
Lønn Høy Dyktige 3660 Eur / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 1760 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 102 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 102 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 0.4 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 115 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 2045 Indekspoeng 2018-06
produsentprisene endring 6.2 % 2018-06
Eksportpriser 108 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 111 Indekspoeng 2018-06
KPI Housing Utilities 145 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 105 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 2 % 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.32 % 2018-08
Pengemengde 20017 Eur Million 2018-06
Pengemengden M1 135723 Eur Million 2018-06
Pengemengden M2 152945 Eur Million 2018-06
Pengemengden M3 170352 Eur Million 2018-06
Bankenes balanse 161785 Eur Million 2018-05
Valutareserver 8590 Eur Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 83112 Eur Million 2018-06
Sentralbankers balanse 573 Eur Million 2018-07
Privat gjeld til BNP 212 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15 Eur Million 2018-06
Eksport 5355 Eur Million 2018-06
Import 5340 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon -443 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.7 % 2017-12
Utenlandsgjeld 423088 Eur Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 97.6 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer -1524 Eur Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 76591 Eur Million 2016-12
Gullreserver 49.1 Tonn 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.34 2016-12
Våpen Salg 58 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -135 Eur Million 2018-06
Offentlige Utgifter 11404 Eur Million 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 53.7 % 2017-12
Statens Inntekter 4469 Eur Million 2018-05
Statsgjeld 104332 Eur Million 2018-06
Fiscal Utgifter 4519 Eur Million 2018-05
Asylsøknader 240 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3516 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 17.7 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 5.4 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 % 2018-06
Industriproduksjonen 4.1 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 84.7 % 2018-09
Nye ordere 115 Indekspoeng 2018-06
Lagerendringer 898 Eur Million 2018-03
Konkurser 635 Selskaper 2018-06
Bilregistreringer 9579 2018-07
Ledende økonomisk indeks 3.03 % 2018-06
Internett-hastighet 20452 KBps 2017-03
IP-adresser 2332434 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.49 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 10 2018-12
Korrupsjon Index 85 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 3 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5087 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon 76.6 % 2018-06
Stål~~pos=trunc 345 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 22 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 % 2018-05
Butikkhandel (Årlig) 5.5 % 2018-05
Forbruk 27491 Eur Million 2018-03
Privat sparing 0.5 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 0.25 % 2018-07
Konsumerkreditt 15595 Eur Million 2018-06
Bensinpriser 1.8 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.1 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.3 % 2018-04
Boligpriser 102 Indekspoeng 2018-03
Bygningstillatelser 2956 2018-04
Hjem Eierskap Rate 71.4 % 2017-12
Nyestartede boliger 4634 Enheter 2018-04
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 % 2018-12
Salgsskatt 24 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 32.53 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.2 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.33 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 53.81 mm 2015-12
Temperatur -3.79 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.