Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 4151 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.34 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
Arbeidsledighet 7.4 2019-02
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -60 2019-02
Nåværende situasjon -0.04 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2017-12
Forretningstillit -1 2019-03
Forbrukertillit 16.1 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
BNP 252 2017-12
Bnp Faste Priser 50916 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 51633 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11506 2018-12
Bnp Per Innbygger 47058 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40586 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1410 2018-12
Bnp Fra Construction 2868 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 8059 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 7940 2018-12
Bnp Fra Tjenester 29634 2018-12
Bnp Fra Transport 2145 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1498 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-02
Sysselsatte 2504 2019-02
Arbeidsledige 200 2019-02
Yrkesdeltakelse 65.5 2019-02
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-09
Arbeidsledighet for unge 19.7 2019-02
Lønnskostnader 109 2018-12
Ledige Stillinger 96096 2019-02
Lønn 3470 2018-09
Lønninger innen produksjon 102 2018-12
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 70.7 2019-02
Full Jobb 2068 2018-12
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 394 2018-12
Produktivitet 108 2018-12
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.5 2019-03
Bnp-Deflatoren 116 2018-12
Produsentpriser 2046 2019-02
produsentprisene endring 3 2019-02
Eksportpriser 106 2019-02
Importprisene 108 2019-02
KPI Housing Utilities 147 2019-03
Kpi Transport 102 2019-03
MatInflasjon 0.9 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.31 2019-04
Pengemengde 20948 2019-02
Pengemengden M1 137166 2019-02
Pengemengden M2 152573 2019-02
Pengemengden M3 177688 2019-02
Bankenes balanse 182902 2019-02
Valutareserver 9364 2019-02
Lån Til Privat Sektor 85883 2019-02
Sentralbankers balanse 657 2019-03
Privat gjeld til BNP 211 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -60 2019-02
Nåværende situasjon -0.04 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5125 2019-02
Import 5185 2019-02
Utenlandsgjeld 483352 2018-12
Kjøpsbetingelser 98.2 2019-02
Kapitalstrømmer -8592 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 73466 2017-12
Gullreserver 49.1 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2017-12
Våpen Salg 58 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1242 2019-02
Offentlige Utgifter 12257 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 53.7 2017-12
Statens Inntekter 5682 2019-02
Statsgjeld 106563 2019-02
Fiscal Utgifter 4440 2019-02
Asylsøknader 170 2019-02
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3516 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.53 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.33 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2019-03
Industriell Produksjon 0.7 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-02
Industriproduksjonen 1.4 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 83.2 2019-03
Nye ordere 110 2019-02
Lagerendringer -230 2018-12
Konkurser 550 2018-12
Bilregistreringer 9277 2019-03
Ledende økonomisk indeks 1.7 2019-02
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6483 2019-02
Gruvedrift Produksjon 14.8 2019-02
Stål~~pos=trunc 237 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 16.1 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2019-02
Forbruk 27751 2018-12
Privat sparing -0.1 2018-09
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-01
Konsumerkreditt 15721 2019-02
Bensinpriser 1.68 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.7 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.4 2019-02
Boligpriser 103 2018-12
Bygningstillatelser 2187 2019-01
Hjem Eierskap Rate 71.4 2017-12
Nyestartede boliger 2403 2019-01


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.