Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 4344 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.14 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
Arbeidsledighet 6 2019-12
Inflasjon 0.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -115 2019-11
Nåværende situasjon 227 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -7.7 2019-12
Forbrukertillit -4.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
BNP 276 2018-12
Bnp Faste Priser 51872 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 52233 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12102 2019-09
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1310 2019-09
Bnp Fra Construction 2786 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 8567 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7944 2019-09
Bnp Fra Tjenester 30570 2019-09
Bnp Fra Transport 2245 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1432 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-12
Sysselsatte 2570 2019-12
Arbeidsledige 164 2019-12
Yrkesdeltakelse 66.2 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 14.8 2019-12
Lønnskostnader 98.11 2019-09
Ledige Stillinger 54040 2019-12
Lønn 3540 2019-09
Lønninger innen produksjon 104 2019-09
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2019-09
Sysselsetting 73 2019-12
Full Jobb 2161 2019-09
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 359 2019-09
Produktivitet 110 2019-09
Lønnsveksten 3.7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 0.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 100 2019-09
Produsentpriser 2026 2019-12
produsentprisene endring -0.8 2019-12
Eksportpriser 106 2019-12
Importprisene 109 2019-12
KPI Housing Utilities 148 2019-12
Kpi Transport 104 2019-12
MatInflasjon 1.76 2019-12
Engrospriser 2376 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.39 2020-01
Pengemengde 21867 2019-11
Pengemengden M1 145366 2019-11
Pengemengden M2 160886 2019-11
Pengemengden M3 198797 2019-11
Bankenes balanse 170133 2019-11
Valutareserver 10169 2019-12
Lån Til Privat Sektor 91246 2019-11
Sentralbankers balanse 477 2019-12
Privat gjeld til BNP 211 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -115 2019-11
Nåværende situasjon 227 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5075 2019-11
Import 5190 2019-11
Utenlandsgjeld 579944 2019-09
Kjøpsbetingelser 97.2 2019-12
Kapitalstrømmer -26 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 62448 2018-12
Gullreserver 49.14 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 207777 2019-11
Våpen Salg 68 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -28.8 2019-11
Offentlige Utgifter 11438 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 4297 2019-11
Statsgjeld 106812 2019-11
Fiscal Utgifter 4326 2019-11
Asylsøknader 195 2019-11
Kreditt-Rating 96 2020-01
Militære Utgifter 3615 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7.7 2019-12
Industriell Produksjon 3.7 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2019-11
Industriproduksjonen 4.1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 78.6 2019-12
Nye ordere 100 2019-11
Lagerendringer 532 2019-09
Konkurser 632 2019-12
Bilregistreringer 8213 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.3 2019-11
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 86 2019-12
Korrupsjon Rank 3 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6606 2019-12
Fabrikkordre -11.2 2019-11
Gruvedrift Produksjon -4.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 304 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-11
Forbruk 28005 2019-09
Privat sparing 1.9 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-11
Konsumerkreditt 16355 2019-11
Bensinpriser 1.68 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.7 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.8 2019-11
Boligpriser 104 2019-09
Bygningstillatelser 3059 2019-11
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3964 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.