Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2020-10
Aksjemarkedet 4385 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.39 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.4 2020-06
Arbeidsledighet 7.6 2020-09
Inflasjon 0.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -245 2020-08
Nåværende situasjon 267 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Forretningstillit -21.7 2020-09
Forbrukertillit -5.9 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2020-08
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 56.95 2020-12
Coronavirus tilfeller 14474 2020-10
Coronavirus dødsfall 353 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 9800 2020-10
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.4 2020-06
BNP 269 2019-12
Bnp Faste Priser 48252 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 49578 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11878 2020-06
Bnp Per Innbygger 49241 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48621 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1281 2020-06
Bnp Fra Construction 2669 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 7816 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7886 2020-06
Bnp Fra Tjenester 28887 2020-06
Bnp Fra Transport 1731 2020-06
Bnp Fra Verktøy 1422 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2020-09
Sysselsatte 2539 2020-09
Arbeidsledige 208 2020-09
Yrkesdeltakelse 66.4 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-06
Arbeidsledighet for unge 14.3 2020-09
Lønnskostnader 102 2020-06
Ledige Stillinger 47930 2020-09
Lønn 3605 2020-09
Lønninger innen produksjon 105 2020-09
Befolkning 5.53 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 63.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.1 2020-06
Sysselsetting 72 2020-09
Full Jobb 2104 2020-06
Deltid Sysselsettingen 336 2020-06
Produktivitet 102 2020-06
Lønnsveksten -4.4 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-09
KjerneInflasjon 0.3 2020-09
Bnp-Deflatoren 119 2020-06
Produsentpriser 1951 2020-08
produsentprisene endring -4.1 2020-08
Eksportpriser 100 2020-08
Importprisene 101 2020-08
KPI Housing Utilities 147 2020-09
Kpi Transport 105 2020-09
MatInflasjon 2 2020-09
Engrospriser 2315 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.51 2020-10
Pengemengde 23905 2020-07
Pengemengden M1 167751 2020-08
Pengemengden M2 182142 2020-08
Pengemengden M3 217211 2020-08
Bankenes balanse 211465 2020-08
Valutareserver 10111 2020-09
Lån Til Privat Sektor 97412 2020-08
Sentralbankers balanse 463 2020-09
Privat gjeld til BNP 222 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -245 2020-08
Nåværende situasjon 267 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 4325 2020-08
Import 4570 2020-08
Utenlandsgjeld 574162 2020-06
Kjøpsbetingelser 98.8 2020-08
Kapitalstrømmer -262 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 76394 2019-12
Gullreserver 49.1 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.03 2018-12
Turistankomster 65969 2020-08
Våpen Salg 24 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -396 2020-08
Offentlige Utgifter 11934 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 53.3 2019-12
Statens Inntekter 4088 2020-08
Statsgjeld 124918 2020-08
Fiscal Utgifter 4484 2020-08
Asylsøknader 170 2020-08
Kreditt-Rating 96 2020-10
Militære Utgifter 4137 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 56.95 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 32.52 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.76 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.76 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -21.7 2020-09
Industriell Produksjon -2.4 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 2 2020-08
Industriproduksjonen -1.8 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 76 2020-09
Nye ordere 81.1 2020-08
Lagerendringer 655 2020-06
Konkurser 390 2020-09
Bilregistreringer 8424 2020-09
Ledende økonomisk indeks -3.3 2020-08
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 11 2019-12
Korrupsjon Index 86 2019-12
Korrupsjon Rank 3 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6606 2019-12
Fabrikkordre -17.3 2020-08
Gruvedrift Produksjon -26.8 2020-08
Stål~~pos=trunc 288 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.9 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 5.3 2020-08
Forbruk 25193 2020-06
Privat sparing 9.7 2020-06
Bankenes Utlånsrente 4.39 2020-08
Konsumerkreditt 16630 2020-07
Bensinpriser 1.68 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.7 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.2 2020-08
Boligpriser 106 2020-06
Bygningstillatelser 783 2020-07
Hjem Eierskap Rate 71.1 2019-12
Nyestartede boliger 3446 2020-07

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 14474 2020-10
Coronavirus dødsfall 353 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 9800 2020-10
Sykehussenger 3.28 2017-12
sykehus 44.84 2017-12
Medisinske leger 3.33 2015-12
sykepleiere 15.84 2014-12
ICU-senger 308 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.