Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 3905 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.07 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 8 2019-04
Inflasjon 1.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -305 2019-04
Nåværende situasjon -4244 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 0.3 2019-05
Forbrukertillit -1.8 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 252 2017-12
Bnp Faste Priser 51041 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 51075 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11432 2019-03
Bnp Per Innbygger 47058 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40586 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1387 2019-03
Bnp Fra Construction 2902 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 8150 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8096 2019-03
Bnp Fra Tjenester 29711 2019-03
Bnp Fra Transport 2147 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1522 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8 2019-04
Sysselsatte 2520 2019-04
Arbeidsledige 220 2019-04
Yrkesdeltakelse 66.4 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 23.4 2019-04
Lønnskostnader 109 2019-03
Ledige Stillinger 64594 2019-04
Lønn 3512 2019-03
Lønninger innen produksjon 104 2019-03
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-03
Sysselsetting 71.2 2019-04
Full Jobb 2068 2018-12
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 394 2018-12
Produktivitet 101 2019-03
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-04
KjerneInflasjon 0.9 2019-05
Bnp-Deflatoren 117 2019-03
Produsentpriser 2048 2019-04
produsentprisene endring 2 2019-04
Eksportpriser 107 2019-04
Importprisene 110 2019-04
KPI Housing Utilities 147 2019-05
Kpi Transport 104 2019-05
MatInflasjon 0.5 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.32 2019-06
Pengemengde 21262 2019-04
Pengemengden M1 138716 2019-04
Pengemengden M2 154876 2019-04
Pengemengden M3 188129 2019-04
Bankenes balanse 181475 2019-03
Valutareserver 9598 2019-04
Lån Til Privat Sektor 86986 2019-04
Sentralbankers balanse 529 2019-05
Privat gjeld til BNP 211 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -305 2019-04
Nåværende situasjon -4244 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5420 2019-04
Import 5725 2019-04
Utenlandsgjeld 539953 2019-03
Kjøpsbetingelser 97.5 2019-04
Kapitalstrømmer 2680 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 73466 2017-12
Gullreserver 49.1 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2017-12
Våpen Salg 58 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -115 2019-04
Offentlige Utgifter 11698 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 4442 2019-04
Statsgjeld 103570 2019-04
Fiscal Utgifter 4556 2019-04
Asylsøknader 170 2019-02
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3615 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 32.53 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.33 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.3 2019-05
Industriell Produksjon 6.5 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.2 2019-04
Industriproduksjonen 6.4 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 80.8 2019-06
Nye ordere 107 2019-04
Lagerendringer 649 2019-03
Konkurser 670 2019-03
Bilregistreringer 10884 2019-05
Ledende økonomisk indeks 2.83 2019-04
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6863 2019-03
Gruvedrift Produksjon 14.8 2019-04
Stål~~pos=trunc 373 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.8 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-03
Butikkhandel (Årlig) -0.2 2019-03
Forbruk 27232 2019-03
Privat sparing 0.7 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-05
Konsumerkreditt 15834 2019-04
Bensinpriser 1.78 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.4 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.9 2019-03
Boligpriser 103 2018-12
Bygningstillatelser 2233 2019-03
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 3527 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.