Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 3806 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.41 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 6 2019-07
Inflasjon 0.8 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 195 2019-06
Nåværende situasjon 791 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3.5 2019-07
Forbrukertillit -3.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2019-06
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 276 2018-12
Bnp Faste Priser 51041 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 51075 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11432 2019-03
Bnp Per Innbygger 48580 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41899 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1387 2019-03
Bnp Fra Construction 2902 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 8150 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8096 2019-03
Bnp Fra Tjenester 29711 2019-03
Bnp Fra Transport 2147 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1522 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-07
Sysselsatte 2628 2019-07
Arbeidsledige 169 2019-07
Yrkesdeltakelse 67.8 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.3 2019-07
Lønnskostnader 109 2019-03
Ledige Stillinger 50194 2019-06
Lønn 3512 2019-03
Lønninger innen produksjon 104 2019-03
Befolkning 5.51 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-03
Sysselsetting 75.7 2019-06
Full Jobb 2036 2019-03
Levelønn Family 1700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1160 2018-12
Deltid Sysselsettingen 402 2019-03
Produktivitet 101 2019-03
Lønn Høy Dyktige 4250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1980 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.6 2019-07
Bnp-Deflatoren 117 2019-03
Produsentpriser 2027 2019-06
produsentprisene endring -0.9 2019-06
Eksportpriser 106 2019-06
Importprisene 108 2019-06
KPI Housing Utilities 147 2019-07
Kpi Transport 105 2019-07
MatInflasjon 0.7 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.42 2019-08
Pengemengde 21432 2019-06
Pengemengden M1 141285 2019-06
Pengemengden M2 157885 2019-06
Pengemengden M3 191143 2019-06
Bankenes balanse 181475 2019-03
Valutareserver 10032 2019-07
Lån Til Privat Sektor 88046 2019-06
Sentralbankers balanse 446 2019-07
Privat gjeld til BNP 211 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 195 2019-06
Nåværende situasjon 791 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2018-12
Eksport 5245 2019-06
Import 5050 2019-06
Utenlandsgjeld 539953 2019-03
Kjøpsbetingelser 98.5 2019-06
Kapitalstrømmer 8275 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 73466 2017-12
Gullreserver 49.1 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2017-12
Våpen Salg 68 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -412 2019-07
Offentlige Utgifter 11698 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 53.1 2018-12
Statens Inntekter 4571 2019-07
Statsgjeld 104504 2019-07
Fiscal Utgifter 4983 2019-07
Asylsøknader 205 2019-05
Kreditt-Rating 95.78
Militære Utgifter 3615 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 51.6 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29.96 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.79 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.5 2019-07
Industriell Produksjon 2.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-06
Industriproduksjonen 3.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2019-09
Nye ordere 109 2019-06
Lagerendringer 649 2019-03
Konkurser 660 2019-06
Bilregistreringer 9217 2019-07
Ledende økonomisk indeks 2.23 2019-06
Internett-hastighet 20452 2017-03
IP-adresser 2332434 2017-03
Konkurranseevne Index 80.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5094 2019-06
Gruvedrift Produksjon -39.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 287 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2019-06
Forbruk 27232 2019-03
Privat sparing 0.7 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.25 2019-07
Konsumerkreditt 16064 2019-06
Bensinpriser 1.72 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.4 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 116 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0 2019-06
Boligpriser 102 2019-03
Bygningstillatelser 2615 2019-05
Hjem Eierskap Rate 71.6 2018-12
Nyestartede boliger 5457 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Finland - Økonomiske indikatorer.