Country Siste 2019 2020 2021
Østerrike 83.21 2018-12 83.86 83.86 85.34
Belgia 102.68 2018-12 105 105 106
Euroområdet 93.49 2018-12 89.9 87.1 86.5
Frankrike 95.88 2018-12 84.6 83.5 83.5
Tyskland 83.73 2018-12 77.4 75 72
Irland 133.22 2017-12 134 125 125
Italia 60.95 2018-12 59 58 56
Polen 58.45 2017-12 56.2 56 56
Portugal 98.26 2018-12 95.1 91.9 86
Spania 95.45 2018-12 91.5 85 85


Forventning - Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Kvartalsvis - Årlig - 2019 2020 2021