Country Siste 2020 2021 2022
Østerrike 83.21 2018-12 83.86 83.86 85.34
Belgia 102.68 2018-12 105 105 106
Canada 173.68 2019-12 175 175 175
Euroområdet 93.49 2018-12 87.1 86.5 86.5
Frankrike 95.88 2018-12 83.5 83.5 83.5
Tyskland 83.73 2018-12 75 72 72
Irland 120.66 2018-12 125 125 125
Italia 60.95 2018-12 58 56 56
New-Zealand 164.40 2019-06 167 168 168
Polen 59.65 2018-12 56 56 56
Portugal 98.26 2018-12 91.9 86 86
Sør-Afrika 72.80 2019-12 69 70 70
Spania 95.45 2018-12 85 85 85


Forventning - Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Kvartalsvis - Årlig - 2020 2021 2022