Country Siste 2021 2022 2023
Østerrike 82.71 2019-12 83.86 83.86 85.34
Belgia 104.34 2019-12 105 105 106
Canada 169.87 2020-12 172 173 173
Euroområdet 93.84 2019-12 101 97 95
Frankrike 98.12 2019-12 101 98 97
Tyskland 84.70 2019-12 91 88 85
Irland 111.60 2019-12 126 122 122
Italia 61.56 2019-12 70 66 63
New-Zealand 165.60 2020-12 163 162 162
Polen 57.67 2019-12 65 61 60
Portugal 92.94 2019-12 100 97 97
Sør-Afrika 77.10 2020-12 73 75 77
Spania 93.01 2019-12 102 100 98


Forventning - Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Kvartalsvis - Årlig - 2021 2022 2023