Country Siste 2020 2021 2022
Østerrike 83.21 2018-12 83.86 83.86 85.34
Belgia 102.79 2018-12 105 105 106
Canada 166.78 2020-06 170 172 173
Euroområdet 93.75 2019-12 99 101 97
Frankrike 95.88 2018-12 104 101 98
Tyskland 83.73 2018-12 94 91 88
Irland 120.66 2018-12 129 126 122
Italia 60.95 2018-12 67 65 64
New-Zealand 163.80 2020-06 164 163 162
Polen 59.65 2018-12 68 65 61
Portugal 92.94 2019-12 102 100 97
Sør-Afrika 72.80 2019-12 74 73 75
Spania 95.21 2018-12 105 102 100


Forventning - Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Kvartalsvis - Årlig - 2020 2021 2022