Country Siste 2021 2022 2023
Østerrike 82.71 2019-12 83.86 83.86 85.34
Belgia 104.34 2019-12 105 105 106
Canada 170.93 2020-09 172 173 173
Euroområdet 93.75 2019-12 101 97 97
Frankrike 98.12 2019-12 101 98 98
Tyskland 84.70 2019-12 91 88 88
Irland 111.60 2019-12 126 122 122
Italia 61.56 2019-12 65 64 64
New-Zealand 163.80 2020-06 163 162 162
Polen 57.67 2019-12 65 61 61
Portugal 92.94 2019-12 100 97 97
Sør-Afrika 72.80 2019-12 73 75 75
Spania 93.01 2019-12 102 100 100


Forventning - Husholdninger Gjeld Til Inntekt - Kvartalsvis - Årlig - 2021 2022 2023