Markeder Siste Referanse
Valuta 24.58 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Inflasjon 4.42 2019-09
Rentesats 5.75 2019-09
Handelsbalanse -522 2019-07
Nåværende situasjon 4.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 23.8 2018-12
Bnp Faste Priser 54554 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 199539 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139238 2018-12
Bnp Per Innbygger 2204 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4560 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7623 2019-06
Bnp Fra Construction 1639 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 10545 2019-06
Bnp Fra Mining 106 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2657 2019-06
Bnp Fra Transport 2078 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1459 2019-06
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Befolkning 9.01 2018-12
Levelønn Family 9210 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 5350 2018-12
Lønn Høy Dyktige 16500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 8210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.42 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 333 2019-09
KPI Housing Utilities 394 2019-08
Kpi Transport 370 2019-08
MatInflasjon 2.56 2019-09
Inflasjonsforventning 4.88 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.15 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.75 2019-09
Pengemengde 26649 2019-07
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Valutareserver 4840 2019-08
Pengemengden M1 68735 2019-07
Pengemengden M2 271935 2019-07
Pengemengden M3 357730 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -522 2019-07
Nåværende situasjon 4.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Eksport 352 2019-07
Import 874 2019-07
Utenlandsgjeld 9041 2019-07
Pengeoverføringer 514 2019-07
Gullreserver 0.69 2019-06
Kapitalstrømmer 424 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 306 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.71 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Offentlige Utgifter 6710 2019-06
Kreditt-Rating 32.5
Militære Utgifter 400 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 4333 2018-12
Internett-hastighet 3156 2017-03
IP-adresser 134210 2017-03
Konkurranseevne Index 52.63 2019-12
Konkurranseevne Rank 101 2019-12
Korrupsjon Index 29 2018-12
Korrupsjon Rank 132 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 121 2018-12
Ledende økonomisk indeks 4.3 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 40712 2019-06
Bensinpriser 0.91 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 276243 2019-07
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 645 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Honduras - Økonomiske indikatorer.