Markeder Siste Referanse
Valuta 24.5 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-03
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Inflasjon 4.69 2019-07
Rentesats 5.75 2019-08
Handelsbalanse -458 2019-04
Nåværende situasjon 4.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 2019-03
BNP 23.8 2018-12
Bnp Faste Priser 54804 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 199539 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139238 2018-12
Bnp Per Innbygger 2204 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4560 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7873 2019-03
Bnp Fra Construction 1600 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 10588 2019-03
Bnp Fra Mining 100 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2744 2019-03
Bnp Fra Transport 2116 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1427 2019-03
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Befolkning 9.01 2018-12
Levelønn Family 9210 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 5350 2018-12
Lønn Høy Dyktige 16500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 8210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.69 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 332 2019-07
KPI Housing Utilities 393 2019-07
Kpi Transport 369 2019-07
MatInflasjon 2.77 2019-07
Inflasjonsforventning 4.82 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.27 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.75 2019-08
Pengemengde 26472 2019-04
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Valutareserver 4841 2019-06
Pengemengden M1 66027 2019-04
Pengemengden M2 261919 2019-04
Pengemengden M3 349096 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -458 2019-04
Nåværende situasjon 4.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Eksport 381 2019-04
Import 839 2019-04
Utenlandsgjeld 8994 2019-05
Pengeoverføringer 487 2019-05
Gullreserver 0.69 2018-12
Kapitalstrømmer 424 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 306 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.71 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Offentlige Utgifter 7030 2019-03
Kreditt-Rating 32.5
Militære Utgifter 400 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 4333 2018-12
Internett-hastighet 3156 2017-03
IP-adresser 134210 2017-03
Konkurranseevne Index 52.46 2018-12
Konkurranseevne Rank 101 2018-12
Korrupsjon Index 29 2018-12
Korrupsjon Rank 132 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 121 2018-12
Ledende økonomisk indeks 2.7 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 40684 2019-03
Bensinpriser 0.93 2019-07
Privat-Sektor-Kreditt 273527 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 423 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Honduras - Økonomiske indikatorer.