Markeder Siste Referanse
Valuta 24.63 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Inflasjon 4.3 2020-01
Rentesats 5.25 2020-02
Handelsbalanse -529 2019-11
Nåværende situasjon 90.7 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
BNP 23.8 2018-12
Bnp Faste Priser 55181 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 199539 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139238 2018-12
Bnp Per Innbygger 2204 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4560 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7662 2019-09
Bnp Fra Construction 1660 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 10647 2019-09
Bnp Fra Mining 109 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2679 2019-09
Bnp Fra Transport 2103 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1458 2019-09
Bnp Vekstrate 1.4 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Befolkning 9.01 2018-12
Levelønn Family 9210 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 5350 2018-12
Lønn Høy Dyktige 16500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 8210 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.3 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 337 2020-01
KPI Housing Utilities 396 2020-01
Kpi Transport 375 2020-01
MatInflasjon 3.45 2020-01
Inflasjonsforventning 4.48 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.24 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 5.25 2020-02
Pengemengde 27558 2019-11
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Valutareserver 5584 2019-12
Pengemengden M1 71378 2019-11
Pengemengden M2 280063 2019-11
Pengemengden M3 367748 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -529 2019-11
Nåværende situasjon 90.7 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Eksport 293 2019-11
Import 822 2019-11
Utenlandsgjeld 9031 2019-11
Pengeoverføringer 460 2019-11
Gullreserver 0.69 2019-06
Kapitalstrømmer -2.6 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -64 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.99 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Offentlige Utgifter 7484 2019-09
Kreditt-Rating 35 2020-02
Militære Utgifter 400 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 4333 2018-12
Internett-hastighet 3156 2017-03
IP-adresser 134210 2017-03
Konkurranseevne Index 52.63 2019-12
Konkurranseevne Rank 101 2019-12
Korrupsjon Index 26 2019-12
Korrupsjon Rank 146 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 133 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.2 2019-11

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 40158 2019-09
Bensinpriser 0.93 2020-01
Privat-Sektor-Kreditt 286479 2019-11

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 442 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Honduras - Økonomiske indikatorer.