Markeder Siste Referanse
Valuta 24.6 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Inflasjon 3.84 2019-11
Rentesats 5.75 2019-11
Handelsbalanse -510 2019-09
Nåværende situasjon 91.3 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 23.8 2018-12
Bnp Faste Priser 54554 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 199539 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139238 2018-12
Bnp Per Innbygger 2204 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4560 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7623 2019-06
Bnp Fra Construction 1639 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 10545 2019-06
Bnp Fra Mining 106 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2657 2019-06
Bnp Fra Transport 2078 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1459 2019-06
Bnp Vekstrate -0.2 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2018-12
Befolkning 9.01 2018-12
Levelønn Family 9210 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 5350 2018-12
Lønn Høy Dyktige 16500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 8210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.84 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 335 2019-11
KPI Housing Utilities 395 2019-10
Kpi Transport 372 2019-10
MatInflasjon 2.21 2019-11
Inflasjonsforventning 4.74 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.75 2019-11
Pengemengde 26851 2019-09
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Valutareserver 4313 2019-10
Pengemengden M1 70269 2019-09
Pengemengden M2 276175 2019-09
Pengemengden M3 361232 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -510 2019-09
Nåværende situasjon 91.3 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.2 2018-12
Eksport 298 2019-09
Import 808 2019-09
Utenlandsgjeld 8979 2019-09
Pengeoverføringer 486 2019-08
Gullreserver 0.69 2019-06
Kapitalstrømmer 80.3 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -49.6 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.99 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.44 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Offentlige Utgifter 6710 2019-06
Kreditt-Rating 35 2019-12
Militære Utgifter 400 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 4333 2018-12
Internett-hastighet 3156 2017-03
IP-adresser 134210 2017-03
Konkurranseevne Index 52.63 2019-12
Konkurranseevne Rank 101 2019-12
Korrupsjon Index 29 2018-12
Korrupsjon Rank 132 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 133 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.8 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 40712 2019-06
Bensinpriser 0.9 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 281682 2019-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 430 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Honduras - Økonomiske indikatorer.