Markeder Siste Referanse
Valuta 285 2019-06
Aksjemarkedet 40095 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.73 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-03
Arbeidsledighet 3.4 2019-05
Inflasjon 3.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Rentesats 0.9 2019-06
Handelsbalanse 80000 2019-04
Nåværende situasjon 329 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 9.4 2019-05
Forbrukertillit -10.4 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-04
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-03
BNP 139 2017-12
Bnp Faste Priser 6533717 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2006519 2019-03
Bnp Per Innbygger 15648 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26778 2017-12
Bnp Fra Landbruk 202738 2019-03
Bnp Fra Construction 368885 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1376904 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 979436 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3994165 2019-03
Bnp Fra Transport 320144 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-05
Sysselsatte 4500356 2019-04
Arbeidsledige 160375 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-12
Arbeidsledighet for unge 11.3 2019-03
Lønnskostnader 133 2019-03
Ledige Stillinger 80024 2019-03
Lønn 367160 2019-03
Minstelønn 464 2019-06
Lønnsveksten 10.2 2019-03
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-03
Sysselsetting 60.65 2019-04
Full Jobb 4227 2018-12
Yrkesdeltakelse 62.81 2019-04
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 190 2018-12
Produktivitet 100 2019-03
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 1320 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 443 2019-05
KjerneInflasjon 4 2019-05
Bnp-Deflatoren 155 2019-03
Produsentpriser 104 2019-04
produsentprisene endring 4.1 2019-04
Eksportpriser 102 2019-03
Importprisene 102 2019-03
Kpi Transport 104 2019-05
MatInflasjon 5.1 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-06
Internbankrente 0.24 2019-06
Pengemengde 6929 2019-05
Pengemengden M1 22473 2019-04
Pengemengden M2 25526 2019-04
Pengemengden M3 25642 2019-04
Bankenes balanse 40769 2019-02
Valutareserver 26704 2019-05
Lån Til Privat Sektor 7543 2019-02
Innskudd Rente -0.05 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-03
Sentralbankers balanse 11097 2019-03
Privat gjeld til BNP 133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 80000 2019-04
Nåværende situasjon 329 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2834000 2019-04
Import 2754000 2019-04
Utenlandsgjeld 109461 2019-03
Kjøpsbetingelser 99.61 2019-03
Kapitalstrømmer 16.5 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 2085 2018-12
Pengeoverføringer 324 2018-12
Gullreserver 31.5 2019-06
Råoljeproduksjon 17 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 0.36 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -137 2019-05
Offentlige Utgifter 663046 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 1227950 2019-04
Statsgjeld 28870 2019-04
Fiscal Utgifter 1169056 2019-04
Asylsøknader 40 2019-03
Kreditt-Rating 46.98
Militære Utgifter 1568 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9.4 2019-05
Industriell Produksjon 6.3 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-04
Industriproduksjonen 6.5 2019-02
Nye ordere 98.7 2019-04
Lagerendringer 47618 2019-03
Bilregistreringer 14207 2019-05
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Konkurranseevne Index 64.31 2018-12
Konkurranseevne Rank 48 2018-12
Korrupsjon Index 46 2018-12
Korrupsjon Rank 64 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2588 2019-04
Produksjon PMI 57.88 2019-05
Gruvedrift Produksjon 59.8 2019-02
Stål~~pos=trunc 172 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.4 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 7.1 2019-04
Forbruk 4124022 2019-03
Privat sparing 12.12 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 6258 2019-04
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-05
Konsumerkreditt 759 2019-04
Bensinpriser 1.42 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.39 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 40.1 2019-04
Boligpriser 135 2018-12
Bygningstillatelser 1422 2019-04
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.