Markeder Siste Referanse
Valuta 295 2019-12
Aksjemarkedet 45760 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.93 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Inflasjon 3.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Rentesats 0.9 2019-11
Handelsbalanse 170000 2019-10
Nåværende situasjon -122 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 7 2019-11
Forbrukertillit -9.2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-10
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
BNP 156 2018-12
Bnp Faste Priser 7484050 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2193604 2019-09
Bnp Per Innbygger 16504 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28243 2018-12
Bnp Fra Landbruk 219496 2019-09
Bnp Fra Construction 354333 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1357232 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1021664 2019-09
Bnp Fra Tjenester 4185605 2019-09
Bnp Fra Transport 329494 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Sysselsatte 4520453 2019-09
Arbeidsledige 163616 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.4 2019-09
Lønnskostnader 123 2019-09
Ledige Stillinger 79684 2019-06
Lønn 360709 2019-09
Minstelønn 464 2019-06
Lønnsveksten 11.8 2019-09
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 60.94 2019-09
Full Jobb 4236 2019-06
Yrkesdeltakelse 63.14 2019-09
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 197 2019-06
Produktivitet 114 2019-09
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 1328 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 450 2019-11
KjerneInflasjon 4 2019-11
Bnp-Deflatoren 161 2019-09
Produsentpriser 102 2019-10
produsentprisene endring 1.5 2019-10
Eksportpriser 102 2019-09
Importprisene 99.7 2019-09
Kpi Transport 100 2019-11
MatInflasjon 5.2 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-11
Internbankrente 0.16 2019-12
Pengemengde 7621 2019-11
Pengemengden M1 23570 2019-10
Pengemengden M2 26658 2019-10
Pengemengden M3 26766 2019-10
Bankenes balanse 43640 2019-09
Valutareserver 29312 2019-11
Lån Til Privat Sektor 8326 2019-09
Innskudd Rente -0.05 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-11
Sentralbankers balanse 11720 2019-10
Privat gjeld til BNP 133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 170000 2019-10
Nåværende situasjon -122 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 3349000 2019-10
Import 3179000 2019-10
Utenlandsgjeld 110907 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-09
Kapitalstrømmer 1339 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -845 2019-06
Pengeoverføringer 239 2019-06
Gullreserver 31.51 2019-12
Råoljeproduksjon 17 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -191 2019-11
Offentlige Utgifter 758254 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 1342223 2019-10
Statsgjeld 29253 2019-10
Fiscal Utgifter 1551771 2019-10
Asylsøknader 60 2019-09
Kreditt-Rating 56 2019-12
Militære Utgifter 1568 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 7 2019-11
Industriell Produksjon 6.1 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2019-10
Industriproduksjonen 11.7 2019-09
Nye ordere 101 2019-10
Lagerendringer -110544 2019-09
Bilregistreringer 12451 2019-10
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.2 2019-12
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 46 2018-12
Korrupsjon Rank 64 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2685 2019-09
Produksjon PMI 53 2019-11
Gruvedrift Produksjon 9 2019-09
Stål~~pos=trunc 141 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9.2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 6.2 2019-10
Forbruk 4193354 2019-09
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 6948 2019-10
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-11
Konsumerkreditt 866 2019-10
Bensinpriser 1.3 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.5 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.04 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 20.5 2019-10
Boligpriser 162 2019-06
Bygningstillatelser 1100 2019-10
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.