Markeder Siste Referanse
Valuta 300 2019-10
Aksjemarkedet 40405 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.92 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
Arbeidsledighet 3.4 2019-08
Inflasjon 2.8 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Rentesats 0.9 2019-09
Handelsbalanse 13000 2019-08
Nåværende situasjon -122 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 0.9 2019-09
Forbrukertillit -3.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
BNP 156 2018-12
Bnp Faste Priser 7149942 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2049620 2019-06
Bnp Per Innbygger 16504 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28243 2018-12
Bnp Fra Landbruk 209496 2019-06
Bnp Fra Construction 360823 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1388925 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 981919 2019-06
Bnp Fra Tjenester 4035681 2019-06
Bnp Fra Transport 325148 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-08
Sysselsatte 4517492 2019-07
Arbeidsledige 156935 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.9 2019-07
Lønnskostnader 131 2019-06
Ledige Stillinger 79684 2019-06
Lønn 362595 2019-07
Minstelønn 464 2019-06
Lønnsveksten 10.7 2019-07
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-03
Sysselsetting 60.87 2019-07
Full Jobb 4234 2019-03
Yrkesdeltakelse 62.99 2019-07
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 196 2019-03
Produktivitet 109 2019-06
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 1318 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 447 2019-09
KjerneInflasjon 3.9 2019-09
Bnp-Deflatoren 159 2019-06
Produsentpriser 101 2019-08
produsentprisene endring 0.9 2019-08
Eksportpriser 100 2019-07
Importprisene 99.8 2019-07
Kpi Transport 97.8 2019-09
MatInflasjon 4.8 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-09
Internbankrente 0.21 2019-10
Pengemengde 7155 2019-09
Pengemengden M1 22808 2019-08
Pengemengden M2 26078 2019-08
Pengemengden M3 26183 2019-08
Bankenes balanse 42862 2019-08
Valutareserver 28368 2019-09
Lån Til Privat Sektor 8169 2019-08
Innskudd Rente -0.05 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-08
Sentralbankers balanse 11943 2019-09
Privat gjeld til BNP 133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13000 2019-08
Nåværende situasjon -122 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2660000 2019-08
Import 2647000 2019-08
Utenlandsgjeld 110907 2019-06
Kjøpsbetingelser 101 2019-07
Kapitalstrømmer 1339 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -845 2019-06
Pengeoverføringer 239 2019-06
Gullreserver 31.51 2019-09
Råoljeproduksjon 20 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.36 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 207 2019-09
Offentlige Utgifter 711155 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 982098 2019-08
Statsgjeld 29455 2019-08
Fiscal Utgifter 1124701 2019-08
Asylsøknader 50 2019-07
Kreditt-Rating 46.98
Militære Utgifter 1568 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.9 2019-09
Industriell Produksjon 0.3 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.7 2019-07
Industriproduksjonen 12.1 2019-07
Nye ordere 111 2019-07
Lagerendringer -414485 2019-06
Bilregistreringer 15618 2019-08
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 84 2019-09
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 46 2018-12
Korrupsjon Rank 64 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2949 2019-07
Produksjon PMI 51.8 2019-09
Gruvedrift Produksjon 12.6 2019-07
Stål~~pos=trunc 121 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 5.8 2019-08
Forbruk 4298271 2019-06
Privat sparing 12.12 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 6668 2019-08
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-09
Konsumerkreditt 837 2019-08
Bensinpriser 1.3 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.39 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.9 2019-08
Boligpriser 162 2019-06
Bygningstillatelser 1110 2019-08
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.