Markeder Siste Referanse
Valuta 297 2021-02
Aksjemarkedet 43849 2021-02
10-årig statsobligasjon 2.79 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.7 2020-12
Arbeidsledighet 4.2 2020-12
Inflasjon 2.7 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-01
Rentesats 0.6 2021-02
Handelsbalanse 109947 2020-12
Nåværende situasjon 752 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Forretningstillit -10.1 2021-01
Forbrukertillit -33.8 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-12
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 414514 2021-02
Coronavirus dødsfall 14672 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 313450 2021-02
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.7 2020-12
BNP 161 2019-12
Bnp Faste Priser 10115492 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2428322 2020-09
Bnp Per Innbygger 17466 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32623 2019-12
Bnp Fra Landbruk 349676 2020-09
Bnp Fra Construction 340374 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 1935896 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1258243 2020-09
Bnp Fra Tjenester 5454065 2020-09
Bnp Fra Transport 464395 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2020-12
Sysselsatte 4482318 2020-11
Arbeidsledige 196507 2020-11
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.6 2020-11
Lønnskostnader 126 2020-09
Ledige Stillinger 63172 2020-09
Lønn 438246 2020-11
Minstelønn 442 2021-03
Lønnsveksten 10.6 2020-12
Befolkning 9.77 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.4 2020-09
Sysselsetting 60.53 2020-11
Full Jobb 4195 2020-09
Yrkesdeltakelse 63.18 2020-11
Deltid Sysselsettingen 208 2020-09
Produktivitet 109 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 1380 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 114 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 472 2021-01
KjerneInflasjon 4.2 2021-01
Bnp-Deflatoren 120 2020-09
Produsentpriser 119 2020-12
produsentprisene endring 6.8 2020-12
Eksportpriser 105 2020-11
Importprisene 103 2020-11
Kpi Transport 99 2021-01
MatInflasjon 3.4 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.6 2021-02
Internbankrente 0.76 2021-02
Pengemengde 9473 2021-01
Pengemengden M1 30121 2020-12
Pengemengden M2 33441 2020-12
Pengemengden M3 33508 2020-12
Bankenes balanse 53889 2020-12
Valutareserver 33248 2021-01
Lån Til Privat Sektor 9363 2020-12
Innskudd Rente -0.05 2021-02
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2021-01
Sentralbankers balanse 20275 2021-01
Privat gjeld til BNP 133 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 109947 2020-12
Nåværende situasjon 752 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 3024260 2020-12
Import 2914313 2020-12
Utenlandsgjeld 109285 2020-09
Kjøpsbetingelser 101 2020-11
Kapitalstrømmer 1374 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 300 2020-09
Pengeoverføringer 246 2020-09
Gullreserver 31.51 2020-12
Råoljeproduksjon 16 2020-10
Terrorisme - Hovedsiden 0.55 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 199 2021-01
Offentlige Utgifter 904576 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.1 2019-12
Statens Inntekter 3006 2020-12
Statsgjeld 36684 2020-12
Fiscal Utgifter 5257 2020-12
Asylsøknader 0 2020-09
Kreditt-Rating 58 2021-02
Militære Utgifter 1568 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10.1 2021-01
Industriell Produksjon 5.8 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.4 2020-12
Industriproduksjonen 6.7 2020-12
Nye ordere 92.2 2020-12
Lagerendringer -22454 2020-09
Bilregistreringer 8867 2021-01
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 78.7 2021-03
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2020-12
Korrupsjon Rank 69 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2774 2020-11
Produksjon PMI 54.92 2021-01
Gruvedrift Produksjon -3.9 2020-12
Stål~~pos=trunc 90 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -33.8 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-12
Butikkhandel (Årlig) -4 2020-12
Forbruk 5822204 2020-09
Privat sparing 11.07 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 8115 2020-12
Bankenes Utlånsrente 1.85 2021-01
Konsumerkreditt 988 2020-12
Bensinpriser 1.3 2021-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 19.7 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.31 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.3 2020-12
Boligpriser 180 2020-09
Bygningstillatelser 846 2020-11
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 414514 2021-02
Coronavirus dødsfall 14672 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 313450 2021-02
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12
ICU-senger 429 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.