Markeder Siste Referanse
Valuta 305 2020-01
Aksjemarkedet 44516 2020-01
10-årig statsobligasjon 2.16 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
Arbeidsledighet 3.5 2019-11
Inflasjon 4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Rentesats 0.9 2019-12
Handelsbalanse 168000 2019-11
Nåværende situasjon -230 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 1.5 2019-12
Forbrukertillit -8.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-11
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
BNP 156 2018-12
Bnp Faste Priser 7484050 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2193604 2019-09
Bnp Per Innbygger 16504 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28243 2018-12
Bnp Fra Landbruk 219496 2019-09
Bnp Fra Construction 354333 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1357232 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1021664 2019-09
Bnp Fra Tjenester 4185605 2019-09
Bnp Fra Transport 329494 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-11
Sysselsatte 4517042 2019-10
Arbeidsledige 163286 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 13 2019-10
Lønnskostnader 123 2019-09
Ledige Stillinger 78315 2019-09
Lønn 365135 2019-10
Minstelønn 464 2019-12
Lønnsveksten 11.6 2019-10
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 60.9 2019-10
Full Jobb 4242 2019-09
Yrkesdeltakelse 63.11 2019-10
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 201 2019-09
Produktivitet 114 2019-09
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 1331 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 451 2019-12
KjerneInflasjon 3.9 2019-12
Bnp-Deflatoren 161 2019-09
Produsentpriser 102 2019-11
produsentprisene endring 2.1 2019-11
Eksportpriser 101 2019-10
Importprisene 99.6 2019-10
Kpi Transport 104 2019-12
MatInflasjon 5.7 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-12
Internbankrente 0.19 2020-01
Pengemengde 8182 2019-12
Pengemengden M1 24202 2019-11
Pengemengden M2 27250 2019-11
Pengemengden M3 27364 2019-11
Bankenes balanse 44218 2019-11
Valutareserver 28385 2019-12
Lån Til Privat Sektor 8556 2019-11
Innskudd Rente -0.05 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-11
Sentralbankers balanse 12436 2019-11
Privat gjeld til BNP 133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 168000 2019-11
Nåværende situasjon -230 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 3154451 2019-11
Import 2986336 2019-11
Utenlandsgjeld 108862 2019-09
Kjøpsbetingelser 102 2019-10
Kapitalstrømmer 166 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -845 2019-06
Pengeoverføringer 239 2019-06
Gullreserver 31.51 2019-12
Råoljeproduksjon 17 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -453 2019-12
Offentlige Utgifter 758254 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 1706812 2019-12
Statsgjeld 29682 2019-12
Fiscal Utgifter 2071042 2019-12
Asylsøknader 30 2019-11
Kreditt-Rating 56 2020-01
Militære Utgifter 1568 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.5 2019-12
Industriell Produksjon 3.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-11
Industriproduksjonen 4.2 2019-11
Nye ordere 105 2019-11
Lagerendringer -110544 2019-09
Bilregistreringer 16139 2019-12
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.2 2019-12
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2944 2019-11
Produksjon PMI 53.9 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4 2019-11
Stål~~pos=trunc 163 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-11
Forbruk 4193354 2019-09
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7026 2019-11
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-12
Konsumerkreditt 878 2019-11
Bensinpriser 1.35 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.5 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.04 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.8 2019-11
Boligpriser 160 2019-09
Bygningstillatelser 1046 2019-11
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.