Markeder Siste Referanse
Valuta 295 2019-08
Aksjemarkedet 40006 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.65 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Inflasjon 3.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Rentesats 0.9 2019-07
Handelsbalanse 177000 2019-06
Nåværende situasjon 329 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 4.3 2019-07
Forbrukertillit -10.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-06
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
BNP 156 2018-12
Bnp Faste Priser 6533717 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2006519 2019-03
Bnp Per Innbygger 16504 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28243 2018-12
Bnp Fra Landbruk 202738 2019-03
Bnp Fra Construction 368885 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1376904 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 979436 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3994165 2019-03
Bnp Fra Transport 320144 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Sysselsatte 4510859 2019-05
Arbeidsledige 155488 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 11.5 2019-05
Lønnskostnader 133 2019-03
Ledige Stillinger 80024 2019-03
Lønn 364354 2019-05
Minstelønn 464 2019-06
Lønnsveksten 11.2 2019-05
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-03
Sysselsetting 60.78 2019-05
Full Jobb 4234 2019-03
Yrkesdeltakelse 62.88 2019-05
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 196 2019-03
Produktivitet 100 2019-03
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 1320 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 444 2019-07
KjerneInflasjon 3.7 2019-07
Bnp-Deflatoren 155 2019-03
Produsentpriser 100 2019-06
produsentprisene endring 0.1 2019-06
Eksportpriser 102 2019-05
Importprisene 102 2019-05
Kpi Transport 98.9 2019-07
MatInflasjon 5.8 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-07
Internbankrente 0.26 2019-08
Pengemengde 6942 2019-07
Pengemengden M1 22427 2019-06
Pengemengden M2 25512 2019-06
Pengemengden M3 25640 2019-06
Bankenes balanse 41325 2019-06
Valutareserver 27095 2019-07
Lån Til Privat Sektor 8084 2019-06
Innskudd Rente -0.05 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-03
Sentralbankers balanse 11279 2019-07
Privat gjeld til BNP 133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 177000 2019-06
Nåværende situasjon 329 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2905000 2019-06
Import 2728000 2019-06
Utenlandsgjeld 109461 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-05
Kapitalstrømmer 16.5 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 2085 2018-12
Pengeoverføringer 324 2018-12
Gullreserver 31.5 2019-06
Råoljeproduksjon 19 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.36 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 37.2 2019-07
Offentlige Utgifter 663046 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 1144042 2019-06
Statsgjeld 28854 2019-06
Fiscal Utgifter 1358009 2019-06
Asylsøknader 40 2019-05
Kreditt-Rating 46.98
Militære Utgifter 1568 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2019-12
Personalinntekt skattesats 15 2019-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.3 2019-07
Industriell Produksjon -1.4 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-04
Industriproduksjonen 6.5 2019-02
Nye ordere 88.1 2019-06
Lagerendringer 47618 2019-03
Bilregistreringer 13577 2019-06
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 84 2019-09
Konkurranseevne Index 64.31 2018-12
Konkurranseevne Rank 48 2018-12
Korrupsjon Index 46 2018-12
Korrupsjon Rank 64 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2451 2019-06
Produksjon PMI 51.3 2019-07
Gruvedrift Produksjon 59.8 2019-02
Stål~~pos=trunc 122 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 5.2 2019-06
Forbruk 4124022 2019-03
Privat sparing 12.12 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 6378 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-07
Konsumerkreditt 804 2019-06
Bensinpriser 1.37 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.39 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 20.3 2019-06
Boligpriser 140 2019-03
Bygningstillatelser 1122 2019-06
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.