Markeder Siste Referanse
Valuta 284 2019-04
Aksjemarkedet 42810 2019-04
10-årig statsobligasjon 3.25 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2018-12
Arbeidsledighet 3.6 2019-02
Inflasjon 3.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-03
Rentesats 0.9 2019-03
Handelsbalanse 284000 2019-02
Nåværende situasjon -349 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 12.1 2019-03
Forbrukertillit -10.7 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-02
Bedriftens Skattesats 9 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2018-12
BNP 139 2017-12
Bnp Faste Priser 7377784 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1877569 2018-12
Bnp Per Innbygger 15648 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26778 2017-12
Bnp Fra Landbruk 214793 2018-12
Bnp Fra Construction 306893 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1342380 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 979661 2018-12
Bnp Fra Tjenester 3951228 2018-12
Bnp Fra Transport 319367 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-02
Sysselsatte 4497385 2019-01
Arbeidsledige 168150 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-09
Arbeidsledighet for unge 11.6 2019-01
Lønnskostnader 121 2018-12
Ledige Stillinger 83337 2018-12
Lønn 343469 2019-01
Minstelønn 464 2019-06
Lønnsveksten 10.6 2019-01
Befolkning 9.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Sysselsetting 60.6 2019-01
Full Jobb 4227 2018-12
Yrkesdeltakelse 62.87 2019-01
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 190 2018-12
Produktivitet 122 2018-12
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 1300 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 439 2019-03
KjerneInflasjon 3.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 158 2018-12
Produsentpriser 103 2019-02
produsentprisene endring 2.7 2019-02
Eksportpriser 103 2019-01
Importprisene 104 2019-01
Kpi Transport 104 2019-03
MatInflasjon 5.2 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2019-03
Internbankrente 0.16 2019-04
Pengemengde 7053 2019-03
Pengemengden M1 22065 2019-02
Pengemengden M2 25259 2019-02
Pengemengden M3 25384 2019-02
Bankenes balanse 40460 2018-12
Valutareserver 27475 2019-03
Lån Til Privat Sektor 7317 2018-09
Innskudd Rente -0.05 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-01
Sentralbankers balanse 10663 2019-01
Privat gjeld til BNP 132 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 284000 2019-02
Nåværende situasjon -349 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 2900000 2019-02
Import 2616000 2019-02
Utenlandsgjeld 106220 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.04 2019-01
Kapitalstrømmer -574 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2085 2018-12
Pengeoverføringer 324 2018-12
Gullreserver 31.5 2019-03
Råoljeproduksjon 16 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.36 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -209 2019-03
Offentlige Utgifter 742828 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2017-12
Statens Inntekter 948938 2019-02
Statsgjeld 28623 2019-02
Fiscal Utgifter 1116514 2019-02
Asylsøknader 45 2019-01
Kreditt-Rating 46.98
Militære Utgifter 1350 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 42 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 12.1 2019-03
Industriell Produksjon 5.9 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.5 2018-12
Industriproduksjonen 4 2018-11
Nye ordere 106 2019-02
Lagerendringer 258742 2018-12
Bilregistreringer 13391 2019-03
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Konkurranseevne Index 64.31 2018-12
Konkurranseevne Rank 48 2018-12
Korrupsjon Index 46 2018-12
Korrupsjon Rank 64 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2378 2019-02
Produksjon PMI 52.4 2019-03
Gruvedrift Produksjon 36.6 2018-11
Stål~~pos=trunc 156 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.7 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 8.4 2019-02
Forbruk 4361107 2018-12
Privat sparing 12.12 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 6169 2019-02
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-03
Konsumerkreditt 716 2019-02
Bensinpriser 1.32 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.2 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.39 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 48 2019-02
Boligpriser 135 2018-12
Bygningstillatelser 1119 2019-02
Hjem Eierskap Rate 85.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.