Markeder Siste Referanse
Valuta 294 2021-05
Aksjemarkedet 44588 2021-05
10-årig statsobligasjon 2.84 2021-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.6 2020-12
Arbeidsledighet 4.5 2021-03
Inflasjon 3.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-03
Rentesats 0.6 2021-04
Handelsbalanse 371843 2021-03
Nåværende situasjon 185 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.4 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.1 2020-12
Forretningstillit -0.6 2021-04
Forbrukertillit -24.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2021-03
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 792389 2021-05
Coronavirus dødsfall 28693 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 575610 2021-05
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.6 2020-12
BNP 161 2019-12
Bnp Faste Priser 10615969 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2590341 2020-12
Bnp Per Innbygger 17466 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32623 2019-12
Bnp Fra Landbruk 345195 2020-12
Bnp Fra Construction 384776 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 1934665 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1251354 2020-12
Bnp Fra Tjenester 5433457 2020-12
Bnp Fra Transport 466120 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2021-03
Sysselsatte 4615983 2021-03
Arbeidsledige 193616 2021-03
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.5 2021-03
Lønnskostnader 132 2020-12
Ledige Stillinger 61573 2020-12
Lønn 401934 2021-02
Minstelønn 442 2021-03
Lønnsveksten 9.6 2021-02
Befolkning 9.77 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2020-12
Sysselsetting 62.62 2021-03
Full Jobb 4205 2020-12
Yrkesdeltakelse 65.25 2021-03
Deltid Sysselsettingen 192 2020-12
Produktivitet 110 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 1401 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 117 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 475 2021-03
KjerneInflasjon 3.9 2021-03
Bnp-Deflatoren 127 2020-12
Produsentpriser 123 2021-03
produsentprisene endring 9.6 2021-03
Eksportpriser 105 2021-02
Importprisene 105 2021-02
Kpi Transport 108 2021-03
MatInflasjon 2.1 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 70.15 2021-05
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 6776759 2021-05
Coronavirus tilfeller 792389 2021-05
Coronavirus dødsfall 28693 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 575610 2021-05
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12
ICU-senger 429 2014-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.6 2021-04
Internbankrente 0.79 2021-05
Pengemengde 9724 2021-03
Pengemengden M1 30190 2021-03
Pengemengden M2 33940 2021-03
Pengemengden M3 34012 2021-03
Bankenes balanse 55979 2021-02
Valutareserver 30288 2021-04
Lån Til Privat Sektor 9403 2021-02
Innskudd Rente -0.05 2021-04
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2021-03
Sentralbankers balanse 21040 2021-03
Privat gjeld til BNP 129 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 371843 2021-03
Nåværende situasjon 185 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 4025908 2021-03
Import 3654065 2021-03
Utenlandsgjeld 106742 2020-12
Kjøpsbetingelser 100 2021-02
Kapitalstrømmer 1502 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1606 2020-12
Pengeoverføringer 254 2020-12
Gullreserver 31.51 2020-12
Råoljeproduksjon 16 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.55 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.4 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.1 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 100 2021-04
Offentlige Utgifter 1095870 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.1 2019-12
Statens Inntekter 1900 2021-03
Statsgjeld 37273 2021-03
Fiscal Utgifter 2504 2021-03
Asylsøknader 0 2020-09
Kreditt-Rating 58 2021-05
Militære Utgifter 1982 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.6 2021-04
Industriell Produksjon 16.5 2021-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.8 2021-02
Industriproduksjonen 1.7 2021-02
Nye ordere 104 2021-02
Lagerendringer 113821 2020-12
Bilregistreringer 12434 2021-03
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 78.2 2021-06
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2020-12
Korrupsjon Rank 69 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2644 2021-02
Produksjon PMI 50.8 2021-04
Gruvedrift Produksjon -35.9 2021-02
Stål~~pos=trunc 90 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -24.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2021-03
Butikkhandel (Årlig) -2 2021-03
Forbruk 6297004 2020-12
Privat sparing 11.07 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 8327 2021-03
Bankenes Utlånsrente 1.85 2021-04
Konsumerkreditt 1018 2021-03
Bensinpriser 1.42 2021-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 20.4 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.31 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -16.1 2021-02
Boligpriser 179 2020-12
Bygningstillatelser 1196 2021-02
Hjem Eierskap Rate 91.7 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.