Markeder Siste Referanse
Valuta 313 2020-07
Aksjemarkedet 35336 2020-07
10-årig statsobligasjon 2.41 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2020-03
Arbeidsledighet 4.1 2020-05
Inflasjon 2.9 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-06
Rentesats 0.75 2020-06
Handelsbalanse 51715 2020-05
Nåværende situasjon 2.43 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Forretningstillit -16.2 2020-06
Forbrukertillit -32.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 6.1 2020-05
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 4229 2020-07
Coronavirus dødsfall 595 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 3073 2020-07
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2020-03
BNP 161 2019-12
Bnp Faste Priser 9473687 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2752135 2020-03
Bnp Per Innbygger 17466 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32623 2019-12
Bnp Fra Landbruk 361355 2020-03
Bnp Fra Construction 475227 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 1964888 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1222563 2020-03
Bnp Fra Tjenester 5643259 2020-03
Bnp Fra Transport 563069 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2020-05
Sysselsatte 4403062 2020-04
Arbeidsledige 190198 2020-04
Langtids arbeidsledighet 1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 13.5 2020-04
Lønnskostnader 142 2020-03
Ledige Stillinger 58233 2020-03
Lønn 400188 2020-04
Minstelønn 464 2019-12
Lønnsveksten 7.8 2020-04
Befolkning 9.77 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2020-03
Sysselsetting 59.42 2020-04
Full Jobb 4180 2020-03
Yrkesdeltakelse 61.98 2020-04
Deltid Sysselsettingen 206 2020-03
Produktivitet 110 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 1355 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 461 2020-06
KjerneInflasjon 4 2020-06
Bnp-Deflatoren 114 2020-03
Produsentpriser 102 2020-05
produsentprisene endring 1.7 2020-05
Eksportpriser 107 2020-04
Importprisene 103 2020-04
Kpi Transport 94.9 2020-06
MatInflasjon 8 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2020-06
Internbankrente 0.7 2020-07
Pengemengde 7595 2020-05
Pengemengden M1 25774 2020-05
Pengemengden M2 29047 2020-05
Pengemengden M3 29140 2020-05
Bankenes balanse 44985 2020-02
Valutareserver 30193 2020-06
Lån Til Privat Sektor 8547 2020-02
Innskudd Rente -0.05 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2020-05
Sentralbankers balanse 12815 2020-03
Privat gjeld til BNP 133 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 51715 2020-05
Nåværende situasjon 2.43 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 2376009 2020-05
Import 2324294 2020-05
Utenlandsgjeld 102451 2020-03
Kjøpsbetingelser 104 2020-04
Kapitalstrømmer 250 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 2441 2019-12
Pengeoverføringer 241 2019-12
Gullreserver 31.5 2020-03
Råoljeproduksjon 9 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -786 2020-06
Offentlige Utgifter 856773 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.1 2019-12
Statens Inntekter 1018292 2020-05
Statsgjeld 31157 2020-05
Fiscal Utgifter 1317687 2020-05
Asylsøknader 10 2020-05
Kreditt-Rating 58 2020-07
Militære Utgifter 1568 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -16.2 2020-06
Industriell Produksjon -30.7 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-02
Industriproduksjonen -5.7 2020-03
Nye ordere 58.1 2020-04
Lagerendringer 86818 2020-03
Bilregistreringer 6472 2020-05
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 71.8 2020-06
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3004 2019-12
Produksjon PMI 47 2020-06
Gruvedrift Produksjon -26.9 2020-03
Stål~~pos=trunc 170 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -32.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 6.1 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -2.1 2020-05
Forbruk 6020012 2020-03
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7474 2020-05
Bankenes Utlånsrente 1.85 2020-06
Konsumerkreditt 926 2020-05
Bensinpriser 1.1 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.7 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.23 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.1 2020-04
Boligpriser 163 2020-03
Bygningstillatelser 1022 2020-05
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4229 2020-07
Coronavirus dødsfall 595 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 3073 2020-07
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12
ICU-senger 429 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.