Markeder Siste Referanse
Valuta 333 2020-04
Aksjemarkedet 32703 2020-04
10-årig statsobligasjon 2.6 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-12
Arbeidsledighet 3.5 2020-02
Inflasjon 4.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-02
Rentesats 0.9 2020-03
Handelsbalanse 147000 2020-01
Nåværende situasjon -775 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit -1.8 2020-03
Forbrukertillit -12.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-01
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 525 2020-03
Coronavirus dødsfall 20 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 40 2020-03
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-12
BNP 170 2019-12
Bnp Faste Priser 7771793 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2135628 2019-12
Bnp Per Innbygger 16504 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28243 2018-12
Bnp Fra Landbruk 225118 2019-12
Bnp Fra Construction 335903 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1351300 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1007290 2019-12
Bnp Fra Tjenester 4257256 2019-12
Bnp Fra Transport 333154 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2020-02
Sysselsatte 4489600 2020-01
Arbeidsledige 163741 2020-01
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.9 2019-12
Lønnskostnader 129 2019-12
Ledige Stillinger 74824 2019-12
Lønn 406388 2019-12
Minstelønn 464 2019-12
Lønnsveksten 9.2 2020-01
Befolkning 9.77 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 60.57 2020-01
Full Jobb 4242 2019-09
Yrkesdeltakelse 62.78 2020-01
Levelønn Family 221500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 144800 2018-12
Deltid Sysselsettingen 201 2019-09
Produktivitet 124 2019-12
Lønn Høy Dyktige 281600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 140400 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 1348 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 456 2020-02
KjerneInflasjon 4.1 2020-02
Bnp-Deflatoren 167 2019-12
Produsentpriser 104 2020-02
produsentprisene endring 3.8 2020-02
Eksportpriser 102 2019-12
Importprisene 101 2019-12
Kpi Transport 104 2020-02
MatInflasjon 7 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.9 2020-03
Internbankrente 0.45 2020-03
Pengemengde 7756 2020-02
Pengemengden M1 24390 2020-01
Pengemengden M2 27524 2020-01
Pengemengden M3 27639 2020-01
Bankenes balanse 44218 2019-11
Valutareserver 24871 2020-02
Lån Til Privat Sektor 8556 2019-11
Innskudd Rente -0.05 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2019-11
Sentralbankers balanse 12436 2019-11
Privat gjeld til BNP 133 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 147000 2020-01
Nåværende situasjon -775 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.4 2018-12
Eksport 3079810 2020-01
Import 2932768 2020-01
Utenlandsgjeld 104665 2019-12
Kjøpsbetingelser 101 2019-12
Kapitalstrømmer 1561 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1293 2019-09
Pengeoverføringer 254 2019-09
Gullreserver 31.51 2019-12
Råoljeproduksjon 15 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -345 2020-02
Offentlige Utgifter 877274 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.5 2018-12
Statens Inntekter 976873 2020-02
Statsgjeld 29684 2020-02
Fiscal Utgifter 1301415 2020-02
Asylsøknader 30 2019-11
Kreditt-Rating 58 2020-03
Militære Utgifter 1568 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.8 2020-03
Industriell Produksjon 2.4 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.8 2019-12
Industriproduksjonen 4.2 2019-11
Nye ordere 109 2020-01
Lagerendringer 229086 2019-12
Bilregistreringer 11078 2020-02
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.8 2020-03
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3004 2019-12
Produksjon PMI 29.1 2020-03
Gruvedrift Produksjon -4 2019-11
Stål~~pos=trunc 155 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -12.1 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 7.6 2020-01
Forbruk 4540801 2019-12
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7160 2020-01
Bankenes Utlånsrente 0.9 2020-03
Konsumerkreditt 895 2020-01
Bensinpriser 1.08 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.1 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.04 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.5 2020-01
Boligpriser 160 2019-09
Bygningstillatelser 735 2020-01
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 525 2020-03
Coronavirus dødsfall 20 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 40 2020-03
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.