Markeder Siste Referanse
Valuta 295 2020-12
Aksjemarkedet 39228 2020-12
10-årig statsobligasjon 2.31 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.6 2020-09
Arbeidsledighet 4.3 2020-10
Inflasjon 3 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Rentesats 0.6 2020-11
Handelsbalanse 417243 2020-09
Nåværende situasjon -847 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Forretningstillit -20.4 2020-11
Forbrukertillit -33 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-10
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 231844 2020-12
Coronavirus dødsfall 5324 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 67033 2020-12
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.6 2020-09
BNP 161 2019-12
Bnp Faste Priser 10115492 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2428322 2020-09
Bnp Per Innbygger 17466 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32623 2019-12
Bnp Fra Landbruk 349676 2020-09
Bnp Fra Construction 340374 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 1935896 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1258243 2020-09
Bnp Fra Tjenester 5454065 2020-09
Bnp Fra Transport 464395 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.3 2020-10
Sysselsatte 4482445 2020-09
Arbeidsledige 202168 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-06
Arbeidsledighet for unge 11.5 2020-09
Lønnskostnader 152 2020-06
Ledige Stillinger 59698 2020-06
Lønn 391614 2020-08
Minstelønn 452 2020-09
Lønnsveksten 8.8 2020-09
Befolkning 9.77 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate -5.3 2020-06
Sysselsetting 60.51 2020-09
Full Jobb 4077 2020-06
Yrkesdeltakelse 63.24 2020-09
Deltid Sysselsettingen 239 2020-06
Produktivitet 108 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 1366 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 114 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 466 2020-10
KjerneInflasjon 3.8 2020-10
Bnp-Deflatoren 120 2020-09
Produsentpriser 117 2020-10
produsentprisene endring 5.9 2020-10
Eksportpriser 103 2020-08
Importprisene 101 2020-08
Kpi Transport 99.3 2020-10
MatInflasjon 6.4 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.6 2020-11
Internbankrente 0.75 2020-12
Pengemengde 8517 2020-10
Pengemengden M1 27762 2020-10
Pengemengden M2 31322 2020-10
Pengemengden M3 31383 2020-10
Bankenes balanse 50092 2020-09
Valutareserver 30223 2020-10
Lån Til Privat Sektor 9200 2020-09
Innskudd Rente -0.05 2020-11
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2020-09
Sentralbankers balanse 17821 2020-10
Privat gjeld til BNP 133 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 417243 2020-09
Nåværende situasjon -847 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 3633235 2020-09
Import 3215993 2020-09
Utenlandsgjeld 107356 2020-06
Kjøpsbetingelser 102 2020-08
Kapitalstrømmer -360 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1180 2020-03
Pengeoverføringer 251 2020-03
Gullreserver 31.51 2020-09
Råoljeproduksjon 16 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -334 2020-10
Offentlige Utgifter 904576 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.1 2019-12
Statens Inntekter 1250325 2020-08
Statsgjeld 33495 2020-09
Fiscal Utgifter 1281968 2020-08
Asylsøknader 0 2020-09
Kreditt-Rating 58 2020-12
Militære Utgifter 1568 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -20.4 2020-11
Industriell Produksjon 0.6 2020-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2020-09
Industriproduksjonen -1.6 2020-08
Nye ordere 108 2020-09
Lagerendringer -22454 2020-09
Bilregistreringer 11946 2020-10
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 79.1 2020-12
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3004 2019-12
Produksjon PMI 51.9 2020-11
Gruvedrift Produksjon -32.9 2020-08
Stål~~pos=trunc 120 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -33 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2020-10
Butikkhandel (Årlig) -1.9 2020-10
Forbruk 5822204 2020-09
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7868 2020-09
Bankenes Utlånsrente 1.85 2020-11
Konsumerkreditt 972 2020-09
Bensinpriser 1.19 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 19 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.31 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -14.7 2020-09
Boligpriser 161 2020-06
Bygningstillatelser 1085 2020-09
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 231844 2020-12
Coronavirus dødsfall 5324 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 67033 2020-12
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12
ICU-senger 429 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.