Markeder Siste Referanse
Valuta 313 2020-09
Aksjemarkedet 32515 2020-09
10-årig statsobligasjon 2.44 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13.6 2020-06
Arbeidsledighet 4.8 2020-07
Inflasjon 3.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-08
Rentesats 0.6 2020-09
Handelsbalanse 95817 2020-07
Nåværende situasjon -847 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Forretningstillit -15.3 2020-08
Forbrukertillit -29.6 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2020-07
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Coronavirus tilfeller 19499 2020-09
Coronavirus dødsfall 694 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 4644 2020-09
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13.6 2020-06
BNP 161 2019-12
Bnp Faste Priser 8758734 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2373029 2020-06
Bnp Per Innbygger 17466 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32623 2019-12
Bnp Fra Landbruk 353422 2020-06
Bnp Fra Construction 391948 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 1533263 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1074972 2020-06
Bnp Fra Tjenester 4886551 2020-06
Bnp Fra Transport 420928 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-07
Sysselsatte 4438933 2020-06
Arbeidsledige 224303 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 15.2 2020-06
Lønnskostnader 152 2020-06
Ledige Stillinger 59698 2020-06
Lønn 421743 2020-06
Minstelønn 452 2020-09
Lønnsveksten 15.6 2020-06
Befolkning 9.77 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 64 2019-12
Arbeidsledighetsrate -5.3 2020-06
Sysselsetting 59.91 2020-06
Full Jobb 4180 2020-03
Yrkesdeltakelse 62.94 2020-06
Deltid Sysselsettingen 206 2020-03
Produktivitet 108 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 1369 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 114 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 466 2020-08
KjerneInflasjon 4.7 2020-08
Bnp-Deflatoren 122 2020-06
Produsentpriser 103 2020-07
produsentprisene endring 3.4 2020-07
Eksportpriser 104 2020-06
Importprisene 102 2020-06
Kpi Transport 99.4 2020-08
MatInflasjon 7.9 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.6 2020-09
Internbankrente 0.63 2020-09
Pengemengde 8244 2020-08
Pengemengden M1 26322 2020-07
Pengemengden M2 29638 2020-07
Pengemengden M3 29706 2020-07
Bankenes balanse 47002 2020-05
Valutareserver 30059 2020-08
Lån Til Privat Sektor 8819 2020-05
Innskudd Rente -0.05 2020-09
Kontanter - Reserve - Ratio 1 2020-05
Sentralbankers balanse 15344 2020-06
Privat gjeld til BNP 133 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 95817 2020-07
Nåværende situasjon -847 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2019-12
Eksport 2975995 2020-07
Import 2880178 2020-07
Utenlandsgjeld 102451 2020-03
Kjøpsbetingelser 102 2020-06
Kapitalstrømmer 250 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1180 2020-03
Pengeoverføringer 251 2020-03
Gullreserver 31.5 2020-06
Råoljeproduksjon 16 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 0.18 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -96 2020-08
Offentlige Utgifter 958620 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.1 2019-12
Statens Inntekter 1270332 2020-07
Statsgjeld 31779 2020-07
Fiscal Utgifter 1577448 2020-07
Asylsøknader 10 2020-05
Kreditt-Rating 58 2020-09
Militære Utgifter 1568 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 9 2020-12
Personalinntekt skattesats 15 2020-12
Salgsskatt 27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -15.3 2020-08
Industriell Produksjon -8.1 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.2 2020-07
Industriproduksjonen -8 2020-07
Nye ordere 94.1 2020-07
Lagerendringer -308834 2020-06
Bilregistreringer 10924 2020-08
Internett-hastighet 14814 2017-03
IP-adresser 2456014 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 75.2 2020-09
Konkurranseevne Index 65.08 2019-12
Konkurranseevne Rank 47 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3004 2019-12
Produksjon PMI 52.76 2020-08
Gruvedrift Produksjon -31.2 2020-07
Stål~~pos=trunc 127 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -29.6 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2020-07
Forbruk 5531051 2020-06
Privat sparing 11.58 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7672 2020-07
Bankenes Utlånsrente 1.85 2020-08
Konsumerkreditt 949 2020-07
Bensinpriser 1.25 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 19 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.23 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -21 2020-07
Boligpriser 163 2020-03
Bygningstillatelser 1045 2020-07
Hjem Eierskap Rate 86 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 19499 2020-09
Coronavirus dødsfall 694 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 4644 2020-09
Sykehussenger 7.02 2017-12
sykehus 16.86 2017-12
ICU-senger 429 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ungarn - Økonomiske indikatorer.