India Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.90 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
Arbeidsledighet 3.52 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflasjon 3.31 3.7 4.5 5 5.1 4.8
Rentesats 6.50 6.5 7 7 7.25 6.75
Handelsbalanse -17130.00 -14900 -15269 -15759 -15191 -14100
Regjeringens gjeld mot BNP 68.70 69.2 69 69 69 70
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 71.42
73.23 73.53 73.85 74.15 75.41
Aksjemarkedet 35539.44
35941 35632 35324 35020 33829
10-årig statsobligasjon 7.79
8.06 8.14 8.22 8.3 8.62
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.90
1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 8.20
7.6 7.5 7.4 7.3 6.4
BNP 2597.49
2700 2900 2900 2900 3100
Bnp Faste Priser 33739.83
34900 37376 36237 36203 39881
Brutto Nasjonal Produkt 12865461.00
13843236 13830371 13817505 13804640 15819164
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10652.17
11018 12024 11440 11430 12591
Bnp Per Innbygger 1963.55
2500 3100 3100 3100 3500
Bnp Per Innbygger Ppp 6426.67
6900 7100 7100 7100 7200
Bnp Fra Landbruk 4197.47
6097 5116 4508 4504 6968
Bnp Fra Construction 2491.03
2554 2595 2675 2673 2919
Bnp Fra Manufacturing 5690.94
5668 6388 6112 6106 6477
Bnp Fra Mining 1009.54
960 1238 1084 1083 1098
Bnp Fra Forvaltningsloven 3922.11
4317 4469 4212 4208 4933
Bnp Fra Verktøy 713.83
690 700 767 766 789
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.52
3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Sysselsatte 29650.00
30126 30155 30183 30212 32200
Arbeidsledige 44.85
43.15 42.95 42.75 42.54 44.2
Yrkesdeltakelse 52.50
53.54 51.46 51.79 52.13 55.32
Befolkning 1283.60
1320 1300 1303 1306 1340
Pensjonsalder Kvinner 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Levelønn Family 19400.00
18500 19800 17400 17400 19800
Lønn Å Leve Av Individuell 10300.00
14000 10986 10984 10982 18000
Lønn 272.19
362 386 386 386 400
Lønn Høy Dyktige 43200.00
65500 45500 45489 45396 46500
Lønninger innen produksjon 347.30
450 470 470 470 500
Lønn Lav Dyktige 10900.00
16000 17000 11833 11849 18000
Arbeidsledighet for unge 12.90
15.2 15.5 15.5 15.5 13.5
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 3.31
3.7 4.5 5 5.1 4.8
Konsumprisindeksen Kpi 140.60
142 143 145 147 156
Bnp-Deflatoren 128.80
130 122 123 123 145
Produsentpriser 121.70
121 122 125 126 135
produsentprisene endring 5.28
5 4.9 5.2 4.3 5.9
Eksportpriser 376.00
393 403 408 413 429
Importprisene 513.00
520 523 529 536 510
MatInflasjon -0.86
3.2 3.9 4.3 2.9 4.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.29
0.2 0.39 0.36 0.35 0.32
KPI Housing Utilities 146.30
144 148 150 153 159
Kpi Transport 126.90
123 126 130 132 135
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 6.50
6.5 7 7 7.25 6.75
Kontanter - Reserve - Ratio 4.00
4 4 4 4 4
Internbankrente 6.94
6.94 6.94 6.94 7.19 6.69
Pengemengden M1 32917.10
32669 32550 32625 32582 32598
Pengemengden M2 33429.66
33545 33392 33422 33418 33419
Pengemengden M3 144412.92
146080 148949 151744 154537 179446
Sentralbankers balanse 17751.16
17573 17355 17466 17420 17426
Valutareserver 393010.00
389593 386197 384427 383504 382500
Lånevekst 14.60
12.5 15.05 15.06 15.07 12
Reverse Reporenten 6.25
6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -17130.00
-14900 -15269 -15759 -15191 -14100
Eksport 26980.00
29500 27962 27453 28019 28900
Import 44110.00
44400 43232 43212 43209 43000
Nåværende situasjon -15807.13
-18000 -13000 -15000 -12000 -14600
Nåværende situasjon mot BNP -1.90
-2.6 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Utenlandsgjeld 514395.00
519000 524000 528000 532000 561000
Kjøpsbetingelser 73.30
77.51 78.02 78.09 78.16 66
Kapitalstrømmer 17.43
20.8 8.1 8.64 4.43 7.93
Utenlandske Direkte Investeringer 1898.00
2616 2695 2684 2687 2686
Pengeoverføringer 12638.86
12462 12536 12576 12539 12546
Turistankomster 719121.00
825100 841500 812300 810900 762000
Gullreserver 573.10
573 573 573 573 573
Råoljeproduksjon 697.00
702 702 702 702 702
Terrorisme - Hovedsiden 7.53
7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
Våpen Salg 56.00
46.27 45.53 44.8 44.06 35.62
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 68.70
69.2 69 69 69 70
Offentlige Budsjetter -3.53
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Regjeringens budsjetter verdi -5947.32
-6263 -4878 -4569 -4921 -6208
Offentlige Utgifter 3972.15
3499 3559 4266 4262 3998
Statens Inntekter 7094.83
11200 15500 2350 6569 12500
Fiscal Utgifter 13042.15
17463 20378 6919 11490 18708
Militære Utgifter 59757.10
61245 61390 61535 61680 65107
Statens Utgifter Til Bnp 12.74
12.74 12.74 12.74 12.74 12.74
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 64.90
57 63.85 56.5 56 59
Produksjon PMI 53.10
52.1 51.9 51.8 52 52.8
Service PMI 52.20
52.1 50.4 51.5 51.95 51.9
Industriell Produksjon 4.50
4.1 4.8 4.5 5.4 6.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60
0.19 0.38 0.54 0.6 0.87
Industriproduksjonen 4.60
4.1 6.2 4.8 4 5.6
Lagerendringer 237.18
284 301 318 330 366
Bil Produksjon 249913.00
218189 262936 230628 255336 238720
Bilregistreringer 242233.00
249074 254891 252599 253467 253233
Internett-hastighet 6492.06
11681 12339 12979 13600 18445
IP-adresser 9378846.00
9485862 9489341 9489453 9489262 9490569
Gruvedrift Produksjon 0.20
2.8 2.3 1.7 1.91 2.1
Stål~~pos=trunc 8520.00
8725 8705 8663 8672 8678
Sementproduksjon 25625.00
27460 29690 26097 25656 29791
Konkurranseevne Index 62.02
62.52 62.52 62.52 62.52 65.02
Konkurranseevne Rank 58.00
58 58 58 58 58
Sammensatt Pmi 53.00
53 52 52.4 53 52.5
Korrupsjon Index 40.00
40 40 40 40 40
Korrupsjon Rank 81.00
81 81 81 81 81
Enkle Å Gjøre Forretninger 77.00
128 116 77 116 116
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 95.00
101 100 96 98 97
Forbruk 18526.63
20649 20413 19898 19879 23596
Disponibel personlig inntekt 169623970.00
183284086 186581355 189878625 193175894 231000000
Privat sparing 26099.21
27600 28034 28468 28902 32403
Bankenes Utlånsrente 9.45
9.45 9.45 9.45 9.7 9.2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 11.40
11.82 11.95 12.08 12.2 13.09
Bensinpriser 1.08
1.06 1.05 1.03 1.01 0.93
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 148.00
154 152 154 155 175
Konstruksjonsflyt ut 4.30
4.5 5.14 4.4 5.15 3
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 34.61
34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
Personalinntekt skattesats 35.88
35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Salgsskatt 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 24.00
24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00
12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00
12 12 12 12 12
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 18.62
20.64 20.01 24.36 24.51 24.46
nedbør 6.30
35.48 14.75 85.6 85.94 89.85INDIA FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER