Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
Arbeidsledighet 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Inflasjon 28.30 37 35 33 30 32
Rentesats 18.00 18 18 18 18 18
Handelsbalanse 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Nåværende situasjon 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Nåværende situasjon mot BNP 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 44.20 40 35 35 35 35
Offentlige Budsjetter -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
BNP 454.01 485 497 497 497 497
Bnp Faste Priser 1677000.00 1526070 1683708 1687062 1692093 1539805
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 197000.00 179270 197788 198182 198773 180883
Bnp Per Innbygger 6952.40 5800 6300 6300 6300 6300
Bnp Per Innbygger Ppp 19098.00 16400 17500 17500 17500 17500
Bnp Fra Landbruk 103000.00 93730 103412 103618 103927 94574
Bnp Fra Mining 370000.00 336700 371480 372220 373330 339730
Bnp Fra Tjenester 844000.00 768040 847376 849064 851596 774952
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 28.30 37 35 33 30 32
Konsumprisindeksen Kpi 184.90 184 181 222 233 218
Produsentpriser 175.20 234 261 254 263 339
MatInflasjon 33.60 50 45 35 35 30
produsentprisene endring 52.88 50 45 50 35 30
Inflasjonen (Månedlig) 1.70 0.3 0.3 1.6 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 161.20 150 148 185 189 177
Kpi Transport 180.50 203 200 224 237 240
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Nåværende situasjon 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Nåværende situasjon mot BNP 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Eksport 29336.00 17380 16000 19500 18900 18000
Import 16353.00 12258 13500 12950 13750 14000
Råoljeproduksjon 2159.00 2200 3000 3350 3450 3600
Utenlandske Direkte Investeringer 2430.20 1100 900 900 900 900
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 44.20 40 35 35 35 35
Offentlige Budsjetter -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Offentlige Utgifter 149000.00 135590 149596 149894 150341 136810
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Salgsskatt 8.00 9 9 9 8 9
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -0.50 0.9 2.5 3.8 4 4.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbruk 706000.00 642460 708824 710236 712354 648242


Iran - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.