BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-06
BNP 7.9 2018-12
Bnp Faste Priser 6659 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1967 2018-12
Bnp Per Innbygger 4194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 136 2019-06
Bnp Fra Construction 196 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 221 2019-06
Bnp Fra Mining 44.8 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 198 2019-03
Bnp Fra Tjenester 160 2019-03
Bnp Fra Transport 46.7 2019-03
Bnp Fra Verktøy 79.3 2019-03
Bnp Per Innbygger Ppp 10105 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 25.3 2019-06
Arbeidsledige 96709 2018-06
Lønn 504 2018-12
Befolkning 1.8 2018-12
Sysselsetting 29.8 2019-06
Yrkesdeltakelse 38.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 49.1 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
Produsentpriser 118 2019-09
Importprisene 120 2019-09
KPI Housing Utilities 99.8 2019-11
Kpi Transport 106 2019-11
MatInflasjon 3.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-11
produsentprisene endring 0.6 2019-09
Penger Siste Referanse
Bankenes balanse 4579 2019-10
Sentralbankers balanse 1705 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1855 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -282782 2019-10
Nåværende situasjon 184 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -8.3 2018-12
Eksport 32344 2019-10
Import 315126 2019-10
Kapitalstrømmer 124 2019-08
Utenlandsgjeld 2142 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 53.2 2019-08
Pengeoverføringer 73.8 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.26 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 17.12 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 85 2017-12
Offentlige Utgifter 940 2018-12
Statens Inntekter 1921 2017-12
Statsgjeld 1131 2019-06
Fiscal Utgifter 1836 2017-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 59.8 2018-12
Skatter Siste Referanse
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 1967 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 57 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1338 2019-09
Industriell Produksjon 7.41 2019-06
Gruvedrift Produksjon -3.07 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 5651 2018-12
Konsumerkreditt 1074 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kosovo - Økonomiske indikatorer.