BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-03
BNP 7.9 2018-12
Bnp Faste Priser 6297 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1827 2017-12
Bnp Per Innbygger 4194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 104 2019-03
Bnp Fra Construction 82.1 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 115 2019-03
Bnp Fra Mining 44.8 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 198 2019-03
Bnp Fra Tjenester 160 2019-03
Bnp Fra Transport 46.7 2019-03
Bnp Fra Verktøy 79.3 2019-03
Bnp Per Innbygger Ppp 10105 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 26.9 2019-03
Arbeidsledige 96709 2018-06
Lønn 504 2018-12
Befolkning 1.8 2018-12
Sysselsetting 28.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 42 2018-12
Arbeidsledighet for unge 57.3 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-07
Produsentpriser 116 2019-03
Importprisene 120 2019-03
KPI Housing Utilities 98.5 2019-07
Kpi Transport 106 2019-07
MatInflasjon 5.2 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
produsentprisene endring 1.8 2019-03
Penger Siste Referanse
Bankenes balanse 4303 2019-06
Sentralbankers balanse 1679 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1847 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -243122 2019-06
Nåværende situasjon -107 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -8.3 2018-12
Eksport 32115 2019-06
Import 275237 2019-06
Kapitalstrømmer -105 2019-05
Utenlandsgjeld 2038 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 41.5 2019-05
Pengeoverføringer 78.4 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 17.12 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 85 2017-12
Offentlige Utgifter 848 2017-12
Statens Inntekter 1921 2017-12
Statsgjeld 1093 2018-12
Fiscal Utgifter 1836 2017-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 59.8 2018-12
Skatter Siste Referanse
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Bedriftens Skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 103 2017-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 44 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1362 2018-12
Industriell Produksjon -3.61 2018-12
Gruvedrift Produksjon -15.29 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 5198 2017-12
Konsumerkreditt 1045 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kosovo - Økonomiske indikatorer.