Markeder Siste Referanse
Aksjemarkedet 5984 2019-08
Valuta 0.3 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2019-03
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Inflasjon 1.1 2019-06
Rentesats 3 2019-08
Handelsbalanse 2384 2019-03
Nåværende situasjon 1998 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2019-03
BNP 142 2018-12
Bnp Faste Priser 10048 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10542 2017-12
Bnp Per Innbygger 33538 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65515 2018-12
Bnp Vekstrate -1.9 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Befolkning 4.6 2018-12
Yrkesdeltakelse 74.8 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-06
Produsentpriser 137 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 114 2019-06
Kpi Transport 125 2019-06
MatInflasjon 0.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-08
Internbankrente 1.56 2019-08
Pengemengden M1 10996 2019-06
Pengemengden M2 39000 2019-06
Pengemengden M3 39000 2019-06
Innskudd Rente 1.7 2018-12
Bankenes balanse 68133 2019-06
Sentralbankers balanse 10968 2019-06
Valutareserver -1072 2018-12
Lånevekst 4.9 2019-06
Lån Til Privat Sektor 39811 2019-06
Reverse Reporenten 2.5 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2384 2019-03
Nåværende situasjon 1998 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Eksport 4946 2019-03
Import 2562 2019-03
Kapitalstrømmer -7389 2018-12
Pengeoverføringer 948 2019-03
Turistankomster 7055 2016-12
Gullreserver 79 2019-06
Råoljeproduksjon 2652 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer -23 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.13 2017-12
Turisme Inntekter 643 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Offentlige Utgifter 9115 2017-12
Kreditt-Rating 90
Militære Utgifter 7211 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 7920 2017-03
IP-adresser 126534 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2018-12
Konkurranseevne Rank 54 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Råolje Rigs 34 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 97 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 15760 2017-12
Bankenes Utlånsrente 4.83 2019-03
Bensinpriser 0.28 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kuwait - Økonomiske indikatorer.