Markeder Siste Referanse
Aksjemarkedet 5928 2019-11
Valuta 0.3 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Inflasjon 1.5 2019-10
Rentesats 2.75 2019-10
Handelsbalanse 2673 2019-06
Nåværende situasjon 3222 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
BNP 142 2018-12
Bnp Faste Priser 9716 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10542 2017-12
Bnp Per Innbygger 33538 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65515 2018-12
Bnp Vekstrate -1.3 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Befolkning 4.6 2018-12
Yrkesdeltakelse 74.8 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-10
Produsentpriser 138 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 115 2019-10
Kpi Transport 125 2019-10
MatInflasjon 1.29 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-10
Internbankrente 1.56 2019-12
Pengemengden M1 10633 2019-09
Pengemengden M2 38311 2019-09
Pengemengden M3 38311 2019-09
Innskudd Rente 1.7 2018-12
Bankenes balanse 69891 2019-09
Sentralbankers balanse 11269 2019-09
Valutareserver -1072 2018-12
Lånevekst 4.4 2019-09
Lån Til Privat Sektor 40020 2019-09
Reverse Reporenten 2.25 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2673 2019-06
Nåværende situasjon 3222 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Eksport 5217 2019-06
Import 2544 2019-06
Kapitalstrømmer -7389 2018-12
Pengeoverføringer 1202 2019-06
Turistankomster 7055 2016-12
Gullreserver 78.97 2019-12
Råoljeproduksjon 2633 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 40 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.49 2018-12
Turisme Inntekter 643 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Offentlige Utgifter 9115 2017-12
Kreditt-Rating 90 2019-12
Militære Utgifter 7211 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 7920 2017-03
IP-adresser 126534 2017-03
Konkurranseevne Index 65.1 2019-12
Konkurranseevne Rank 46 2019-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Råolje Rigs 31 2019-10
Enkle Å Gjøre Forretninger 83 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 15760 2017-12
Bankenes Utlånsrente 4.84 2019-06
Bensinpriser 0.28 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kuwait - Økonomiske indikatorer.