Markeder Siste Referanse
Aksjemarkedet 5821 2019-06
Valuta 0.3 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Inflasjon 0.7 2019-04
Rentesats 3 2019-05
Handelsbalanse 2790 2018-12
Nåværende situasjon 1643 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
BNP 120 2017-12
Bnp Faste Priser 10270 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10542 2017-12
Bnp Per Innbygger 33546 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65530 2017-12
Bnp Vekstrate 3.7 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.06 2018-12
Befolkning 4.6 2018-12
Yrkesdeltakelse 74.8 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-04
Produsentpriser 137 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-04
Kpi Transport 121 2019-04
MatInflasjon 0.9 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-05
Internbankrente 1.56 2019-06
Pengemengden M1 10963 2019-04
Pengemengden M2 38815 2019-04
Pengemengden M3 38815 2019-04
Innskudd Rente 1.6 2017-12
Bankenes balanse 67245 2019-04
Sentralbankers balanse 11275 2019-04
Valutareserver -610 2017-12
Lånevekst 4.89 2019-04
Lån Til Privat Sektor 38989 2019-04
Reverse Reporenten 2.5 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2790 2018-12
Nåværende situasjon 1643 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 12.7 2018-12
Eksport 5411 2018-12
Import 2622 2018-12
Kapitalstrømmer -7389 2018-12
Pengeoverføringer 1034 2018-12
Turistankomster 7055 2016-12
Gullreserver 79 2019-06
Råoljeproduksjon 2709 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer -25 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.13 2017-12
Turisme Inntekter 643 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 14.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 11.4 2018-12
Offentlige Utgifter 9115 2017-12
Kreditt-Rating 90
Militære Utgifter 7211 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 7920 2017-03
IP-adresser 126534 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2018-12
Konkurranseevne Rank 54 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Råolje Rigs 34 2019-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 97 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 15760 2017-12
Bankenes Utlånsrente 4.83 2018-12
Bensinpriser 0.28 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kuwait - Økonomiske indikatorer.