Jan/01 Nyttårsdag
Mar/08 Den Internasjonale Kvinnedagen
Apr/14 Laos New Year
Apr/26 Visakhabousa
May/01 Arbeiderpartiet - Dag
Jul/20 Lao Women's Union Establishment Day
Oct/07 Bank of Laos Establishment Day
Oct/20 Bouk Ok Pansa
Nov/26 That Luang Festival
Dec/02 National-Dag