Jan/01 Nyttårsdag
Mar/08 Den Internasjonale Kvinnedagen
Apr/13 Laos New Year
May/01 Arbeiderpartiet - Dag
May/03 Visakhabousa
Jul/20 Lao Women's Union Establishment Day
Oct/01 Bouk Ok Pansa
Oct/07 Bank of Laos Establishment Day
Oct/31 That Luang Festival
Dec/02 National-Dag