Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 1038 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.55 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
Arbeidsledighet 6 2019-09
Inflasjon 2.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -140 2019-10
Nåværende situasjon 13 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Forretningstillit -6.6 2019-11
Forbrukertillit -7.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
BNP 34.85 2018-12
Bnp Faste Priser 7214265 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 7972 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1980465 2019-09
Bnp Per Innbygger 16406 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26437 2018-12
Bnp Fra Landbruk 292180 2019-09
Bnp Fra Construction 525104 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 756393 2019-09
Bnp Fra Mining 196020 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 440316 2019-09
Bnp Fra Tjenester 980050 2019-09
Bnp Fra Transport 606165 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-09
Sysselsatte 918 2019-09
Arbeidsledige 53783 2019-11
Langtids arbeidsledighet 2.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10.2 2019-10
Lønnskostnader 121 2019-06
Ledige Stillinger 29704 2019-06
Lønn 783 2019-09
Minstelønn 430 2019-06
Befolkning 1.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-09
Sysselsetting 65.6 2019-09
Full Jobb 798 2019-06
Yrkesdeltakelse 69 2019-06
Deltid Sysselsettingen 68.8 2019-06
Produktivitet 135 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-10
KjerneInflasjon 2.2 2019-10
Bnp-Deflatoren 1.12 2019-09
Produsentpriser 120 2019-10
produsentprisene endring -0.2 2019-10
Eksportpriser 104 2019-09
Importprisene 96.9 2019-09
KPI Housing Utilities 108 2019-11
Kpi Transport 105 2019-11
MatInflasjon 2.5 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente 0.17 2019-12
Pengemengde 9711 2019-11
Pengemengden M1 12669 2019-10
Pengemengden M2 14952 2019-10
Bankenes balanse 22475 2019-09
Valutareserver 4113 2019-11
Sentralbankers balanse 18599 2019-09
Lån Til Privat Sektor 5008 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -140 2019-10
Nåværende situasjon 13 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 1210 2019-10
Import 1350 2019-10
Utenlandsgjeld 35936 2019-09
Kapitalstrømmer -520000 2019-09
Gullreserver 6.62 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 195 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2018-12
Turistankomster 171844 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -93516418 2019-10
Offentlige Utgifter 1146164 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statens Inntekter 1086941 2019-10
Statsgjeld 10993 2019-06
Fiscal Utgifter 1164556 2019-10
Asylsøknader 15 2019-09
Kreditt-Rating 71 2019-12
Militære Utgifter 629 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.6 2019-11
Industriell Produksjon 3 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.3 2019-10
Industriproduksjonen 1.8 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 75.5 2019-12
Bilregistreringer 4714 2019-09
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer 1514 2019-09
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 576 2019-09
Gruvedrift Produksjon -19.6 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2019-10
Forbruk 4406125 2019-09
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.44 2019-09
Økonomisk optimismeindeks 103 2019-10
Bensinpriser 1.37 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.47 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 142 2019-06
Bygningstillatelser 995 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -1.3 2019-06
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.