Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 1034 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.55 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
Arbeidsledighet 6 2019-09
Inflasjon 2.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -115 2019-11
Nåværende situasjon 22 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Forretningstillit -6.6 2019-11
Forbrukertillit -7.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.6 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
BNP 34.85 2018-12
Bnp Faste Priser 7214265 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 7972 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1980465 2019-09
Bnp Per Innbygger 16406 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26437 2018-12
Bnp Fra Landbruk 292180 2019-09
Bnp Fra Construction 525104 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 756393 2019-09
Bnp Fra Mining 196020 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 440316 2019-09
Bnp Fra Tjenester 980050 2019-09
Bnp Fra Transport 606165 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-09
Sysselsatte 918 2019-09
Arbeidsledige 57808 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.5 2019-11
Lønnskostnader 124 2019-09
Ledige Stillinger 28712 2019-09
Lønn 783 2019-09
Minstelønn 430 2019-12
Befolkning 1.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-09
Sysselsetting 65.6 2019-09
Full Jobb 801 2019-09
Yrkesdeltakelse 69.9 2019-09
Deltid Sysselsettingen 76.6 2019-09
Produktivitet 135 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 107 2019-12
KjerneInflasjon 1.7 2019-12
Bnp-Deflatoren 1.12 2019-09
Produsentpriser 119 2019-12
produsentprisene endring -1.1 2019-12
Eksportpriser 104 2019-11
Importprisene 96.6 2019-11
KPI Housing Utilities 108 2019-12
Kpi Transport 107 2019-12
MatInflasjon 2.4 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente 0.17 2020-01
Pengemengde 10434 2019-12
Pengemengden M1 12714 2019-11
Pengemengden M2 14938 2019-11
Bankenes balanse 22268 2019-11
Valutareserver 3989 2019-12
Sentralbankers balanse 18702 2019-11
Lån Til Privat Sektor 4922 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -115 2019-11
Nåværende situasjon 22 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 1135 2019-11
Import 1250 2019-11
Utenlandsgjeld 35936 2019-09
Kapitalstrømmer -520000 2019-09
Gullreserver 6.62 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 154 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2018-12
Turistankomster 119345 2019-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -334454980 2019-12
Offentlige Utgifter 1146164 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statens Inntekter 1198737 2019-12
Statsgjeld 10993 2019-06
Fiscal Utgifter 1621177 2019-12
Asylsøknader 25 2019-10
Kreditt-Rating 71 2020-01
Militære Utgifter 629 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.6 2019-11
Industriell Produksjon -0.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2019-11
Industriproduksjonen -0.8 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 75.5 2019-12
Bilregistreringer 4714 2019-09
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer 1514 2019-09
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 607 2019-11
Gruvedrift Produksjon -16.9 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.6 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 1.7 2019-11
Forbruk 4406125 2019-09
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.92 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 104 2019-12
Bensinpriser 1.43 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.47 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 146 2019-09
Bygningstillatelser 995 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -0.6 2019-09
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.