Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-10
Aksjemarkedet 1027 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.55 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
Arbeidsledighet 6.4 2019-06
Inflasjon 2.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -178 2019-08
Nåværende situasjon 53 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Forretningstillit -2.6 2019-09
Forbrukertillit -3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-08
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
BNP 34.85 2018-12
Bnp Faste Priser 6122163 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 7624 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1682566 2019-06
Bnp Per Innbygger 16406 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26437 2018-12
Bnp Fra Landbruk 289563 2019-06
Bnp Fra Construction 364249 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 713995 2019-06
Bnp Fra Mining 168440 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 346178 2019-06
Bnp Fra Tjenester 846578 2019-06
Bnp Fra Transport 545072 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2019-06
Sysselsatte 906 2019-06
Arbeidsledige 52595 2019-09
Langtids arbeidsledighet 3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 12.1 2019-08
Lønnskostnader 119 2019-06
Ledige Stillinger 29704 2019-06
Lønn 806 2019-06
Minstelønn 430 2019-06
Befolkning 1.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.1 2019-06
Sysselsetting 64.7 2019-06
Full Jobb 798 2019-06
Yrkesdeltakelse 69 2019-06
Deltid Sysselsettingen 68.8 2019-06
Produktivitet 134 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-08
KjerneInflasjon 2 2019-09
Bnp-Deflatoren 1.26 2019-06
Produsentpriser 121 2019-08
produsentprisene endring 0.4 2019-08
Eksportpriser 104 2019-08
Importprisene 97 2019-08
KPI Housing Utilities 108 2019-09
Kpi Transport 106 2019-09
MatInflasjon 2.4 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente 0.17 2019-10
Pengemengde 9509 2019-09
Pengemengden M1 12777 2019-08
Pengemengden M2 15166 2019-08
Bankenes balanse 22368 2019-07
Valutareserver 4131 2019-09
Sentralbankers balanse 18562 2019-07
Lån Til Privat Sektor 4963 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -178 2019-08
Nåværende situasjon 53 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 1098 2019-08
Import 1275 2019-08
Utenlandsgjeld 35152 2019-06
Kapitalstrømmer 928000 2019-06
Gullreserver 6.62 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 76 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2017-12
Turistankomster 269702 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -86307636 2019-09
Offentlige Utgifter 1087253 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statens Inntekter 859644 2019-09
Statsgjeld 11151 2019-03
Fiscal Utgifter 934892 2019-09
Asylsøknader 25 2019-07
Kreditt-Rating 69.35
Militære Utgifter 629 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2.6 2019-09
Industriell Produksjon 2 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2019-08
Industriproduksjonen 0.4 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2019-09
Bilregistreringer 5095 2019-06
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer 66770 2019-06
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 546 2019-08
Gruvedrift Produksjon -8.3 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-08
Forbruk 3786896 2019-06
Privat sparing 3.25 2017-12
Konsumerkreditt 509 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.78 2019-07
Økonomisk optimismeindeks 104 2019-09
Bensinpriser 1.4 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 35.94 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 142 2019-06
Bygningstillatelser 995 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -1.3 2019-06
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.