Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 1059 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.55 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-03
Arbeidsledighet 7.4 2020-03
Inflasjon -0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -64.7 2020-04
Nåværende situasjon 147 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Forretningstillit -11.3 2020-06
Forbrukertillit -14.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 7.8 2020-05
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Coronavirus tilfeller 1127 2020-07
Coronavirus dødsfall 30 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1008 2020-07
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-03
BNP 34.12 2019-12
Bnp Faste Priser 5974893 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 6990 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1378555 2020-03
Bnp Per Innbygger 16698 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30830 2019-12
Bnp Fra Landbruk 169757 2020-03
Bnp Fra Construction 273389 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 662374 2020-03
Bnp Fra Mining 223650 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 351751 2020-03
Bnp Fra Tjenester 735696 2020-03
Bnp Fra Transport 467213 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2020-03
Sysselsatte 902 2020-03
Arbeidsledige 76440 2020-05
Langtids arbeidsledighet 2.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 18.4 2020-05
Lønnskostnader 132 2020-03
Ledige Stillinger 18255 2020-03
Lønn 822 2020-03
Minstelønn 430 2019-12
Befolkning 1.92 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2020-03
Sysselsetting 64.7 2020-03
Full Jobb 763 2020-03
Yrkesdeltakelse 69.9 2020-03
Deltid Sysselsettingen 94.8 2020-03
Produktivitet 112 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-04
KjerneInflasjon 0.1 2020-05
Bnp-Deflatoren 1.13 2020-03
Produsentpriser 104 2020-05
produsentprisene endring -2.4 2020-05
Eksportpriser 102 2020-04
Importprisene 92.7 2020-04
KPI Housing Utilities 106 2020-05
Kpi Transport 97.5 2020-05
MatInflasjon 2.5 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente 0.17 2020-07
Pengemengde 10094 2020-05
Pengemengden M1 13916 2020-05
Pengemengden M2 16027 2020-05
Bankenes balanse 21504 2020-03
Valutareserver 4245 2020-05
Sentralbankers balanse 19132 2020-03
Lån Til Privat Sektor 4548 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -64.7 2020-04
Nåværende situasjon 147 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Eksport 928 2020-04
Import 992 2020-04
Utenlandsgjeld 34624 2020-03
Kapitalstrømmer 547000 2020-03
Gullreserver 6.7 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 26 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2018-12
Turistankomster 99670 2020-02

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 82499337 2020-05
Offentlige Utgifter 1132216 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2019-12
Statens Inntekter 986041 2020-05
Statsgjeld 11292 2020-03
Fiscal Utgifter 916004 2020-05
Asylsøknader 25 2020-03
Kreditt-Rating 73 2020-07
Militære Utgifter 629 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11.3 2020-06
Industriell Produksjon -6.4 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.9 2020-05
Industriproduksjonen -7.4 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 69.1 2020-06
Bilregistreringer 3884 2020-03
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer -107740 2020-03
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 581 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.6 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 7.8 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -0.6 2020-05
Forbruk 3690364 2020-03
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.73 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 83.7 2020-06
Bensinpriser 1.25 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.47 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 145 2019-12
Bygningstillatelser 718 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 1.1 2019-12
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1127 2020-07
Coronavirus dødsfall 30 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1008 2020-07
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12
ICU-senger 339 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.