Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 1169 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.55 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-09
Arbeidsledighet 8.4 2020-09
Inflasjon -0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse -76.1 2020-11
Nåværende situasjon 97 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Forretningstillit -9.2 2020-12
Forbrukertillit -25.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2020-11
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Coronavirus tilfeller 56720 2021-01
Coronavirus dødsfall 1012 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 42517 2021-01
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-09
BNP 34.12 2019-12
Bnp Faste Priser 7029631 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 7635 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1928500 2020-09
Bnp Per Innbygger 16698 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30830 2019-12
Bnp Fra Landbruk 315956 2020-09
Bnp Fra Construction 487824 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 796540 2020-09
Bnp Fra Mining 143854 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 445992 2020-09
Bnp Fra Tjenester 1044348 2020-09
Bnp Fra Transport 516018 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.4 2020-09
Sysselsatte 893 2020-09
Arbeidsledige 69605 2020-12
Langtids arbeidsledighet 2.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 14.8 2020-11
Lønnskostnader 130 2020-09
Ledige Stillinger 20540 2020-09
Lønn 832 2020-09
Minstelønn 430 2020-09
Befolkning 1.92 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 63.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate -4.4 2020-06
Sysselsetting 64.1 2020-06
Full Jobb 787 2020-09
Yrkesdeltakelse 70.1 2020-09
Deltid Sysselsettingen 62.7 2020-09
Produktivitet 113 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-12
KjerneInflasjon 0.7 2020-12
Bnp-Deflatoren 1.11 2020-09
Produsentpriser 105 2020-11
produsentprisene endring -0.9 2020-11
Eksportpriser 104 2020-11
Importprisene 93.5 2020-11
KPI Housing Utilities 104 2020-12
Kpi Transport 102 2020-12
MatInflasjon 1.1 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente 0.17 2021-01
Pengemengde 11302 2020-12
Pengemengden M1 15240 2020-11
Pengemengden M2 17180 2020-11
Bankenes balanse 23390 2020-09
Valutareserver 4311 2020-12
Sentralbankers balanse 22756 2020-11
Lån Til Privat Sektor 4444 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -76.1 2020-11
Nåværende situasjon 97 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Eksport 1251 2020-11
Import 1328 2020-11
Utenlandsgjeld 36983 2020-09
Kapitalstrømmer 633000 2020-09
Gullreserver 6.66 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 91 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2019-12
Turistankomster 35676 2020-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -107323232 2020-11
Offentlige Utgifter 1157723 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2019-12
Statens Inntekter 968119 2020-11
Statsgjeld 13153 2020-09
Fiscal Utgifter 1099522 2020-11
Asylsøknader 5 2020-08
Kreditt-Rating 73 2021-01
Militære Utgifter 629 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -9.2 2020-12
Industriell Produksjon 2.7 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2020-11
Industriproduksjonen 4.3 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 72.7 2020-12
Bilregistreringer 3910 2020-09
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer 53791 2020-09
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 461 2020-11
Gruvedrift Produksjon 20.5 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2020-11
Forbruk 3970603 2020-09
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 4.36 2020-05
Økonomisk optimismeindeks 90.4 2020-11
Bensinpriser 1.41 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.19 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 148 2020-09
Bygningstillatelser 718 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 1.1 2019-12
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 56720 2021-01
Coronavirus dødsfall 1012 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 42517 2021-01
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12
ICU-senger 339 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.