Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-04
Aksjemarkedet 914 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.55 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
Arbeidsledighet 6 2019-12
Inflasjon 2.3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -93 2020-01
Nåværende situasjon 180 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Forretningstillit 3.8 2020-02
Forbrukertillit -10 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-02
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Coronavirus tilfeller 493 2020-04
Coronavirus dødsfall 0 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1 2020-04
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
BNP 35.8 2019-12
Bnp Faste Priser 7326935 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 7868 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2059563 2019-12
Bnp Per Innbygger 16406 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26437 2018-12
Bnp Fra Landbruk 166338 2019-12
Bnp Fra Construction 493678 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 750119 2019-12
Bnp Fra Mining 215494 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 623143 2019-12
Bnp Fra Tjenester 951880 2019-12
Bnp Fra Transport 548677 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-12
Sysselsatte 913 2019-12
Arbeidsledige 58247 2020-02
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.8 2020-02
Lønnskostnader 124 2019-12
Ledige Stillinger 27316 2019-12
Lønn 846 2019-12
Minstelønn 430 2019-12
Befolkning 1.92 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-09
Sysselsetting 65.4 2019-12
Full Jobb 801 2019-09
Yrkesdeltakelse 69.9 2019-09
Deltid Sysselsettingen 76.6 2019-09
Produktivitet 138 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-02
KjerneInflasjon 2 2020-02
Bnp-Deflatoren 1.1 2019-12
Produsentpriser 105 2020-02
produsentprisene endring -1.9 2020-02
Eksportpriser 104 2020-01
Importprisene 96.2 2020-01
KPI Housing Utilities 108 2020-02
Kpi Transport 107 2020-02
MatInflasjon 4.4 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente 0.17 2020-04
Pengemengde 10189 2020-02
Pengemengden M1 12993 2020-02
Pengemengden M2 15628 2020-02
Bankenes balanse 22268 2019-11
Valutareserver 4173 2020-02
Sentralbankers balanse 18702 2019-11
Lån Til Privat Sektor 4611 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -93 2020-01
Nåværende situasjon 180 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 1073 2020-01
Import 1166 2020-01
Utenlandsgjeld 35398 2019-12
Kapitalstrømmer 145000 2019-12
Gullreserver 6.62 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 209 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2018-12
Turistankomster 119345 2019-11

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 36911844 2020-02
Offentlige Utgifter 1458977 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statens Inntekter 1081767 2020-02
Statsgjeld 11031 2019-09
Fiscal Utgifter 978056 2020-02
Asylsøknader 10 2019-12
Kreditt-Rating 71 2020-03
Militære Utgifter 629 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.8 2020-02
Industriell Produksjon 0.8 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2020-02
Industriproduksjonen -0.9 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 74.7 2020-03
Bilregistreringer 4247 2019-12
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer -263882 2019-12
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 581 2019-12
Gruvedrift Produksjon 16.7 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 5 2020-02
Forbruk 4101333 2019-12
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.92 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 104 2019-12
Bensinpriser 1.24 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.47 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 146 2019-09
Bygningstillatelser 1023 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -0.6 2019-09
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 493 2020-04
Coronavirus dødsfall 0 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1 2020-04
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.