Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 1131 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.55 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-12
Arbeidsledighet 7.9 2020-12
Inflasjon 0.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse -49.4 2021-02
Nåværende situasjon 116 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Forretningstillit -9.2 2020-12
Forbrukertillit -25.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 4.4 2021-02
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Coronavirus tilfeller 112224 2021-04
Coronavirus dødsfall 2071 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 103230 2021-04
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-12
BNP 34.12 2019-12
Bnp Faste Priser 7225447 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 8171 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2043946 2020-12
Bnp Per Innbygger 16698 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30830 2019-12
Bnp Fra Landbruk 173240 2020-12
Bnp Fra Construction 473007 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 824005 2020-12
Bnp Fra Mining 174470 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 631746 2020-12
Bnp Fra Tjenester 1003126 2020-12
Bnp Fra Transport 482990 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2020-12
Sysselsatte 886 2020-12
Arbeidsledige 74232 2021-03
Langtids arbeidsledighet 2.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 15.9 2021-02
Lønnskostnader 131 2020-12
Ledige Stillinger 17079 2020-12
Lønn 915 2020-12
Minstelønn 500 2021-03
Befolkning 1.91 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 63.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 63.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate 1.4 2020-09
Sysselsetting 63.8 2020-12
Full Jobb 767 2020-12
Yrkesdeltakelse 70.1 2020-09
Deltid Sysselsettingen 77.8 2020-12
Produktivitet 119 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 110 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 109 2021-03
KjerneInflasjon 0.5 2021-03
Bnp-Deflatoren 1.1 2020-12
Produsentpriser 107 2021-02
produsentprisene endring 2.1 2021-02
Eksportpriser 108 2021-02
Importprisene 96.6 2021-02
KPI Housing Utilities 105 2021-03
Kpi Transport 108 2021-03
MatInflasjon -0.6 2021-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus Vaccination Rate 11.31 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 213282 2021-04
Coronavirus tilfeller 112224 2021-04
Coronavirus dødsfall 2071 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 103230 2021-04
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12
ICU-senger 339 2014-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente 0.17 2021-04
Pengemengde 11124 2021-03
Pengemengden M1 16090 2021-02
Pengemengden M2 17781 2021-02
Bankenes balanse 24070 2020-12
Valutareserver 4541 2021-03
Sentralbankers balanse 23061 2021-01
Lån Til Privat Sektor 4324 2021-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -49.4 2021-02
Nåværende situasjon 116 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Eksport 1141 2021-02
Import 1191 2021-02
Utenlandsgjeld 36423 2020-12
Kapitalstrømmer 594000 2020-12
Gullreserver 6.66 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 4 2021-01
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2019-12
Turistankomster 9086 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -664503770 2021-03
Offentlige Utgifter 1478948 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2019-12
Statens Inntekter 729450 2021-03
Statsgjeld 13153 2020-09
Fiscal Utgifter 1355758 2021-03
Asylsøknader 5 2020-08
Kreditt-Rating 73 2021-04
Militære Utgifter 727 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -9.2 2020-12
Industriell Produksjon 1.5 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2021-02
Industriproduksjonen 0.8 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 73.1 2021-03
Bilregistreringer 3204 2020-12
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer -147152 2020-12
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 57 2020-12
Korrupsjon Rank 42 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 590 2021-02
Gruvedrift Produksjon -8 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 4.4 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -8.5 2021-02
Forbruk 3691654 2020-12
Privat sparing 5.99 2019-12
Bankenes Utlånsrente 4.05 2020-12
Økonomisk optimismeindeks 87.2 2021-01
Bensinpriser 1.51 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 32.19 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 149 2020-12
Bygningstillatelser 771 2020-12
Konstruksjonsflyt ut 4.4 2020-12
Hjem Eierskap Rate 80.2 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.