Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 1030 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.55 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
Arbeidsledighet 6.4 2019-06
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -226 2019-06
Nåværende situasjon 41 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Forretningstillit 0.3 2019-04
Forbrukertillit -4.5 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
BNP 34.85 2018-12
Bnp Faste Priser 5380515 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 7073 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1302986 2019-03
Bnp Per Innbygger 16406 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26437 2018-12
Bnp Fra Landbruk 163881 2019-03
Bnp Fra Construction 231614 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 602035 2019-03
Bnp Fra Mining 215398 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 265080 2019-03
Bnp Fra Tjenester 729173 2019-03
Bnp Fra Transport 569936 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2019-06
Sysselsatte 906 2019-06
Arbeidsledige 55373 2019-07
Langtids arbeidsledighet 3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.3 2019-06
Lønnskostnader 119 2019-03
Ledige Stillinger 27763 2019-03
Lønn 791 2019-03
Minstelønn 430 2019-06
Befolkning 1.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-03
Sysselsetting 64.7 2019-06
Full Jobb 793 2019-03
Yrkesdeltakelse 69 2019-06
Deltid Sysselsettingen 70 2019-03
Produktivitet 118 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-07
KjerneInflasjon 2.7 2019-07
Bnp-Deflatoren 1.27 2019-03
Produsentpriser 121 2019-07
produsentprisene endring 1.5 2019-07
Eksportpriser 104 2019-06
Importprisene 97.8 2019-06
KPI Housing Utilities 106 2019-07
Kpi Transport 107 2019-07
MatInflasjon 4.2 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente 0.17 2019-08
Pengemengde 9240 2019-07
Pengemengden M1 12530 2019-06
Pengemengden M2 14741 2019-06
Bankenes balanse 22447 2019-03
Valutareserver 4075 2019-07
Sentralbankers balanse 18248 2018-12
Lån Til Privat Sektor 4963 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -226 2019-06
Nåværende situasjon 41 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 983 2019-06
Import 1209 2019-06
Utenlandsgjeld 36107 2019-03
Kapitalstrømmer 555000 2019-03
Gullreserver 6.6 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -77075794 2019-07
Offentlige Utgifter 899824 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 38.5 2018-12
Statens Inntekter 956313 2019-07
Statsgjeld 11151 2019-03
Fiscal Utgifter 1038365 2019-07
Asylsøknader 10 2019-04
Kreditt-Rating 69.35
Militære Utgifter 629 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.3 2019-04
Industriell Produksjon 4.4 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2019-06
Industriproduksjonen 0.8 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2019-09
Bilregistreringer 5095 2019-06
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer -71994 2019-03
Konkurranseevne Index 66.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 42 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 423 2019-06
Gruvedrift Produksjon -10.2 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.5 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-06
Forbruk 3482523 2019-03
Privat sparing 3.25 2017-12
Konsumerkreditt 509 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.48 2019-03
Økonomisk optimismeindeks 104 2019-04
Bensinpriser 1.43 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 35.94 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 135 2019-03
Konstruksjonsflyt ut -1.3 2019-06
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.