Markeder Siste Referanse
Valuta 1.17 2020-09
Aksjemarkedet 1112 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.55 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.9 2020-06
Arbeidsledighet 8.6 2020-06
Inflasjon -0.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-08
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -280 2020-07
Nåværende situasjon -38 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Forretningstillit -11.3 2020-06
Forbrukertillit -14.2 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-08
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Coronavirus tilfeller 1676 2020-09
Coronavirus dødsfall 36 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 1304 2020-09
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.9 2020-06
BNP 34.12 2019-12
Bnp Faste Priser 6290947 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 6915 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1561647 2020-06
Bnp Per Innbygger 16698 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30830 2019-12
Bnp Fra Landbruk 281465 2020-06
Bnp Fra Construction 382030 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 700864 2020-06
Bnp Fra Mining 175562 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 452195 2020-06
Bnp Fra Tjenester 795966 2020-06
Bnp Fra Transport 402065 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.6 2020-06
Sysselsatte 892 2020-06
Arbeidsledige 75013 2020-08
Langtids arbeidsledighet 2.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 17.6 2020-07
Lønnskostnader 132 2020-06
Ledige Stillinger 19753 2020-06
Lønn 836 2020-06
Minstelønn 430 2020-09
Befolkning 1.92 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.25 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.25 2018-12
Arbeidsledighetsrate -4.4 2020-06
Sysselsetting 64.1 2020-06
Full Jobb 783 2020-06
Yrkesdeltakelse 70.1 2020-06
Deltid Sysselsettingen 68.3 2020-06
Produktivitet 118 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 109 2020-08
KjerneInflasjon 0.7 2020-08
Bnp-Deflatoren 1.1 2020-06
Produsentpriser 104 2020-08
produsentprisene endring -2.7 2020-08
Eksportpriser 102 2020-07
Importprisene 92 2020-07
KPI Housing Utilities 104 2020-08
Kpi Transport 102 2020-08
MatInflasjon 2 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente 0.17 2020-09
Pengemengde 9557 2020-08
Pengemengden M1 14416 2020-08
Pengemengden M2 16394 2020-08
Bankenes balanse 21819 2020-05
Valutareserver 4241 2020-08
Sentralbankers balanse 21463 2020-06
Lån Til Privat Sektor 4464 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -280 2020-07
Nåværende situasjon -38 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2019-12
Eksport 1050 2020-07
Import 1330 2020-07
Utenlandsgjeld 36444 2020-06
Kapitalstrømmer 573000 2020-06
Gullreserver 6.7 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -54 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2018-12
Turistankomster 6337 2020-05

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -73110698 2020-08
Offentlige Utgifter 1346025 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 38.9 2019-12
Statens Inntekter 951963 2020-08
Statsgjeld 11292 2020-03
Fiscal Utgifter 998286 2020-08
Asylsøknader 5 2020-06
Kreditt-Rating 73 2020-09
Militære Utgifter 629 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 31.4 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.09 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11.3 2020-06
Industriell Produksjon 0.1 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2020-07
Industriproduksjonen 1.8 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 70.8 2020-09
Bilregistreringer 3076 2020-06
Internett-hastighet 16580 2017-03
IP-adresser 878525 2017-03
Lagerendringer 4143 2020-06
Konkurranseevne Index 66.98 2019-12
Konkurranseevne Rank 41 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 19 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 581 2019-12
Gruvedrift Produksjon 11.5 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14.2 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 4.1 2020-08
Forbruk 3288856 2020-06
Privat sparing 6.34 2018-12
Bankenes Utlånsrente 4.36 2020-05
Økonomisk optimismeindeks 83.7 2020-06
Bensinpriser 1.31 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 33.47 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 146 2020-03
Bygningstillatelser 718 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 1.1 2019-12
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1676 2020-09
Coronavirus dødsfall 36 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 1304 2020-09
Sykehussenger 5.57 2017-12
sykehus 32.44 2017-12
Medisinske leger 3.44 2017-12
sykepleiere 4.59 2017-12
ICU-senger 339 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Latvia - Økonomiske indikatorer.