Markeder Siste Referanse
Valuta 1505 2019-09
Aksjemarkedet 795 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Inflasjon 1.45 2019-07
Rentesats 10 2019-07
Handelsbalanse -1092 2019-06
Nåværende situasjon 72.5 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 152 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
BNP 56.64 2018-12
Bnp Faste Priser 64399 2017-12
Bnp Per Innbygger 6250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11607 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15074 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Befolkning 6.84 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.45 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-07
KPI Housing Utilities 107 2019-07
Kpi Transport 97.76 2019-07
MatInflasjon 0.63 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.33 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 10 2019-07
Internbankrente 5 2019-07
Pengemengde 5159 2019-07
Pengemengden M1 10800 2019-07
Pengemengden M2 73729 2019-07
Pengemengden M3 211565 2019-07
Innskudd Rente 7.72 2018-12
Bankenes balanse 390720 2019-07
Sentralbankers balanse 196857 2019-07
Lån Til Banker 21017 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1092 2019-06
Nåværende situasjon 72.5 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Eksport 285 2019-06
Import 1377 2019-06
Utenlandsgjeld 32275 2019-06
Kapitalstrømmer 3350 2018-12
Pengeoverføringer 576 2018-12
Gullreserver 287 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 33.68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.15 2017-12
Turistankomster 310967 2019-05
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 152 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 126174 2019-06
Offentlige Utgifter 8960 2017-12
Statens Inntekter 1900949 2019-06
Fiscal Utgifter 1774775 2019-06
Kreditt-Rating 31.25
Statsgjeld 115288 2019-06
Militære Utgifter 2606 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2056 2017-03
IP-adresser 179674 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 297 2019-05
Konkurranseevne Index 57.72 2018-12
Konkurranseevne Rank 80 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 142 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1201 2019-06
Produksjon PMI 47.8 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 64970 2017-12
Bensinpriser 0.82 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 77789 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Libanon - Økonomiske indikatorer.