Markeder Siste Referanse
Valuta 1506 2019-07
Aksjemarkedet 846 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Inflasjon 3.48 2019-05
Rentesats 10 2019-06
Handelsbalanse -1861 2019-03
Nåværende situasjon -1882 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 152 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
BNP 56.64 2018-12
Bnp Faste Priser 64399 2017-12
Bnp Per Innbygger 6250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11607 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15074 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Befolkning 6.09 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.48 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-05
KPI Housing Utilities 108 2019-05
Kpi Transport 98.66 2019-05
MatInflasjon 4.39 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.12 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 10 2019-06
Internbankrente 6 2019-04
Pengemengde 5011 2019-05
Pengemengden M1 10825 2019-05
Pengemengden M2 74213 2019-05
Pengemengden M3 210042 2019-05
Innskudd Rente 6.91 2017-12
Bankenes balanse 382347 2019-05
Sentralbankers balanse 191288 2019-05
Lån Til Banker 21086 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1861 2019-03
Nåværende situasjon -1882 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Eksport 320 2019-03
Import 2181 2019-03
Utenlandsgjeld 33776 2019-03
Kapitalstrømmer 2141 2018-09
Pengeoverføringer 681 2018-09
Gullreserver 287 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 211 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.15 2017-12
Turistankomster 259081 2019-02
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 152 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -574492 2018-12
Offentlige Utgifter 8960 2017-12
Statens Inntekter 1137951 2018-12
Fiscal Utgifter 1712443 2018-12
Kreditt-Rating 31.25
Statsgjeld 116334 2019-03
Militære Utgifter 2606 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2056 2017-03
IP-adresser 179674 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 298 2019-02
Konkurranseevne Index 57.72 2018-12
Konkurranseevne Rank 80 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 142 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1213 2019-03
Produksjon PMI 46.3 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 64970 2017-12
Bensinpriser 0.83 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 79150 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Libanon - Økonomiske indikatorer.