Markeder Siste Referanse
Valuta 1506 2019-11
Aksjemarkedet 756 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Inflasjon 1.09 2019-09
Rentesats 10 2019-09
Handelsbalanse -1129 2019-08
Nåværende situasjon -47.4 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 151 2018-12
Offentlige Budsjetter -11 2018-12
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
BNP 56.64 2018-12
Bnp Faste Priser 64399 2017-12
Bnp Per Innbygger 6250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11607 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15074 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2018-12
Befolkning 6.84 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.09 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-09
KPI Housing Utilities 107 2019-09
Kpi Transport 97.03 2019-09
MatInflasjon 0.48 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 10 2019-09
Internbankrente 25 2019-09
Pengemengde 5572 2019-09
Pengemengden M1 11692 2019-09
Pengemengden M2 70440 2019-09
Pengemengden M3 209290 2019-09
Innskudd Rente 7.72 2018-12
Bankenes balanse 395233 2019-09
Sentralbankers balanse 204071 2019-09
Lån Til Banker 20938 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1129 2019-08
Nåværende situasjon -47.4 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -27 2018-12
Eksport 375 2019-08
Import 1504 2019-08
Utenlandsgjeld 32500 2019-08
Kapitalstrømmer 3350 2018-12
Pengeoverføringer 576 2018-12
Gullreserver 287 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 33.68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.15 2017-12
Turistankomster 574974 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 151 2018-12
Offentlige Budsjetter -11 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 43788 2019-07
Offentlige Utgifter 8960 2017-12
Statens Inntekter 1739090 2019-07
Fiscal Utgifter 1695302 2019-07
Kreditt-Rating 31.25
Statsgjeld 116952 2019-08
Militære Utgifter 2606 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2056 2017-03
IP-adresser 179674 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 304 2019-07
Konkurranseevne Index 56.29 2019-12
Konkurranseevne Rank 88 2019-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 143 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1457 2019-08
Produksjon PMI 48.3 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 64970 2017-12
Bensinpriser 0.81 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 76307 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Libanon - Økonomiske indikatorer.