Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.97 1 1 1.01 1.01 1.02
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.30 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7
Handelsbalanse 369742.00 357103 357140 357140 357140 353166
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
BNP 6.21 6.35 6.35 6.41 6.41 6.41
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Pensjonsalder Kvinner 64.00 64 64 64 64 64
Pensjonsalder Menn 64.00 64 64 64 64 64
Arbeidsledighet 1.90 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.30 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 369742.00 357103 357140 357140 357140 353166
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


Liechtenstein - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.