Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 1365 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2020-09
Arbeidsledighet 6.4 2020-12
Inflasjon 0.6 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse -0.53 2020-10
Nåværende situasjon 210 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Forretningstillit 105 2020-12
Forbrukertillit -11.5 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-11
Bedriftens Skattesats 24.94 2020-12
Personalinntekt skattesats 45.78 2020-12
Coronavirus tilfeller 48966 2021-01
Coronavirus dødsfall 560 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 7140 2021-01
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2020-09
BNP 71.1 2019-12
Bnp Faste Priser 13163 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2535 2020-09
Bnp Per Innbygger 111062 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 114482 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2020-12
Sysselsatte 473760 2020-12
Arbeidsledige 19918 2020-12
Langtids arbeidsledighet 1.9 2020-09
Arbeidsledighet for unge 21.5 2020-11
Lønnskostnader 101 2020-10
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2142 2020-09
Befolkning 0.61 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.6 2020-06
Sysselsetting 66.9 2020-09
Full Jobb 233 2020-09
Yrkesdeltakelse 61.3 2020-09
Deltid Sysselsettingen 53.2 2020-09
Produktivitet 100 2020-09
Lønninger innen produksjon 100 2020-10

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-12
KjerneInflasjon 1 2020-12
Bnp-Deflatoren 123 2020-09
Produsentpriser 98.39 2020-11
KPI Housing Utilities 104 2020-12
Kpi Transport 103 2020-12
MatInflasjon 1.84 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.28 2020-12
produsentprisene endring -5 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Pengemengde 4.1 2020-11
Pengemengden M1 305 2020-11
Pengemengden M2 334 2020-11
Pengemengden M3 421 2020-11
Bankenes balanse 1262696 2020-09
Valutareserver 971 2020-12
Lån Til Privat Sektor 28278 2020-11
Sentralbankers balanse 261881 2020-10
Privat gjeld til BNP 485 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.53 2020-10
Nåværende situasjon 210 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Eksport 1.1 2020-10
Import 1.63 2020-10
Utenlandsgjeld 3315098 2020-09
Kapitalstrømmer 122 2020-09
Gullreserver 2.24 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer -78746 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2382 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 2019-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 110 2020-08
Kreditt-Rating 100 2021-01
Militære Utgifter 393 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24.94 2020-12
Personalinntekt skattesats 45.78 2020-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 27.44 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.99 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 105 2020-12
Industriell Produksjon -3.2 2020-10
Industriproduksjonen -4.8 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 75.3 2020-12
Lagerendringer 0.36 2019-12
Konkurser 1262 2019-12
Bilregistreringer 3355 2020-12
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 185 2020-10
Gruvedrift Produksjon 1 2020-10
Stål~~pos=trunc 175 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11.5 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2020-09
Forbruk 3836 2020-09
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1798 2020-11
Bankenes Utlånsrente 1.49 2020-11
Bensinpriser 1.4 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.8 2020-06

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.6 2020-10
Boligpriser 153 2020-09
Bygningstillatelser 193 2020-06
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 48966 2021-01
Coronavirus dødsfall 560 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 7140 2021-01
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12
ICU-senger 411 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.