Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-04
Aksjemarkedet 881 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-12
Arbeidsledighet 5.5 2020-02
Inflasjon 0.9 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -0.53 2020-01
Nåværende situasjon 4540 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Forretningstillit 100 2020-03
Forbrukertillit -8.9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-02
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Coronavirus tilfeller 2612 2020-04
Coronavirus dødsfall 31 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 500 2020-04
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-12
BNP 72.1 2019-12
Bnp Faste Priser 13118 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2527 2019-12
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2020-02
Sysselsatte 474857 2020-02
Arbeidsledige 16652 2020-02
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 17.7 2020-02
Lønnskostnader 113 2020-01
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.61 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 67.9 2019-09
Full Jobb 235 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.8 2019-09
Deltid Sysselsettingen 49.6 2019-09
Produktivitet 102 2019-12
Lønninger innen produksjon 103 2020-01

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-02
KjerneInflasjon 1.7 2020-02
Bnp-Deflatoren 126 2019-12
Produsentpriser 103 2020-02
KPI Housing Utilities 105 2020-03
Kpi Transport 102 2020-03
MatInflasjon 2.97 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.65 2020-03
produsentprisene endring -1.2 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Pengemengde 3.6 2020-02
Pengemengden M1 279 2020-02
Pengemengden M2 314 2020-02
Pengemengden M3 372 2020-02
Bankenes balanse 1182739 2019-11
Valutareserver 954 2020-02
Lån Til Privat Sektor 28060 2020-02
Sentralbankers balanse 234350 2020-02
Privat gjeld til BNP 485 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.53 2020-01
Nåværende situasjon 4540 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Eksport 1.07 2020-01
Import 1.56 2020-01
Utenlandsgjeld 3578021 2019-12
Kapitalstrømmer 4610 2019-12
Gullreserver 2.24 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -239809 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2267 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 43.1 2018-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 160 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-04
Militære Utgifter 393 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2020-03
Industriell Produksjon -7.4 2019-11
Industriproduksjonen -13 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 83.4 2020-03
Lagerendringer 0.36 2019-12
Konkurser 1191 2018-12
Bilregistreringer 2798 2020-03
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 74 2019-12
Gruvedrift Produksjon 77.9 2020-01
Stål~~pos=trunc 180 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-11
Forbruk 3918 2019-12
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1870 2020-02
Bankenes Utlånsrente 1.6 2020-02
Bensinpriser 1.28 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.6 2019-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-11
Boligpriser 134 2019-09
Bygningstillatelser 302 2019-09
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2612 2020-04
Coronavirus dødsfall 31 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 500 2020-04
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.