Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-12
Aksjemarkedet 1374 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-06
Arbeidsledighet 5.3 2019-10
Inflasjon 1.2 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -0.5 2019-09
Nåværende situasjon 1378 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Forretningstillit 100 2019-11
Forbrukertillit -2.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-10
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-06
BNP 69.49 2018-12
Bnp Faste Priser 13128 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2298 2019-06
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-10
Sysselsatte 470769 2019-10
Arbeidsledige 15036 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.3 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.9 2019-10
Lønnskostnader 100 2019-09
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.6 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.9 2019-06
Sysselsetting 68.3 2019-06
Full Jobb 237 2019-06
Yrkesdeltakelse 60.8 2019-06
Deltid Sysselsettingen 50.3 2019-06
Produktivitet 102 2019-06
Lønninger innen produksjon 101 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-10
KjerneInflasjon 1.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 120 2019-06
Produsentpriser 107 2019-10
KPI Housing Utilities 105 2019-11
Kpi Transport 105 2019-11
MatInflasjon 0.29 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.04 2019-11
produsentprisene endring -1.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Pengemengde 3.5 2019-10
Pengemengden M1 269 2019-10
Pengemengden M2 309 2019-10
Pengemengden M3 361 2019-10
Bankenes balanse 1174693 2019-09
Valutareserver 974 2019-11
Lån Til Privat Sektor 27886 2019-10
Sentralbankers balanse 222572 2019-10
Privat gjeld til BNP 485 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.5 2019-09
Nåværende situasjon 1378 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Eksport 1.12 2019-09
Import 1.63 2019-09
Utenlandsgjeld 3736980 2019-06
Kapitalstrømmer 1291 2019-06
Gullreserver 2.24 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -1806 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2196 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 43.1 2018-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 205 2019-08
Kreditt-Rating 100 2019-12
Militære Utgifter 393 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-11
Industriell Produksjon -0.5 2019-08
Industriproduksjonen 1 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 79 2019-12
Lagerendringer 0.47 2018-12
Konkurser 1191 2018-12
Bilregistreringer 3308 2019-09
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 30 2019-09
Gruvedrift Produksjon -6.9 2019-09
Stål~~pos=trunc 178 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3.6 2019-08
Forbruk 3882 2019-06
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1799 2019-10
Bankenes Utlånsrente 1.63 2019-10
Bensinpriser 1.26 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3 2019-08
Boligpriser 131 2019-06
Bygningstillatelser 356 2019-06
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.