Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 1016 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
Arbeidsledighet 7 2020-05
Inflasjon 0.2 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -0.26 2020-04
Nåværende situasjon 956 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Forretningstillit 91.4 2020-06
Forbrukertillit -10.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 28.6 2020-05
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Coronavirus tilfeller 4522 2020-07
Coronavirus dødsfall 110 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 4054 2020-07
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
BNP 71.1 2019-12
Bnp Faste Priser 12738 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2033 2020-03
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7 2020-05
Sysselsatte 471029 2020-05
Arbeidsledige 20209 2020-05
Langtids arbeidsledighet 1.4 2020-03
Arbeidsledighet for unge 26.1 2020-05
Lønnskostnader 137 2020-04
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.61 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-12
Sysselsetting 66.7 2020-03
Full Jobb 233 2020-03
Yrkesdeltakelse 60 2020-03
Deltid Sysselsettingen 52.8 2020-03
Produktivitet 98.5 2020-03
Lønninger innen produksjon 95 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-04
KjerneInflasjon 1.2 2020-05
Bnp-Deflatoren 123 2020-03
Produsentpriser 106 2020-05
KPI Housing Utilities 103 2020-05
Kpi Transport 99.89 2020-05
MatInflasjon 4.27 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.15 2020-05
produsentprisene endring 1.2 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Pengemengde 3.8 2020-05
Pengemengden M1 286 2020-05
Pengemengden M2 320 2020-05
Pengemengden M3 405 2020-05
Bankenes balanse 1273464 2020-03
Valutareserver 992 2020-05
Lån Til Privat Sektor 29508 2020-05
Sentralbankers balanse 243546 2020-05
Privat gjeld til BNP 485 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.26 2020-04
Nåværende situasjon 956 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Eksport 0.82 2020-04
Import 1.08 2020-04
Utenlandsgjeld 3559189 2020-03
Kapitalstrømmer 832 2020-03
Gullreserver 2.2 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer -78746 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2262 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 2019-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 120 2020-03
Kreditt-Rating 100 2020-07
Militære Utgifter 393 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 91.4 2020-06
Industriell Produksjon -0.1 2020-02
Industriproduksjonen -6.2 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 53.8 2020-06
Lagerendringer 0.36 2019-12
Konkurser 1262 2019-12
Bilregistreringer 3041 2020-05
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 74 2019-12
Gruvedrift Produksjon -20.3 2020-03
Stål~~pos=trunc 160 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 28.6 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 5.3 2020-02
Forbruk 3725 2020-03
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1793 2020-05
Bankenes Utlånsrente 1.68 2020-05
Bensinpriser 1.28 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.1 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -36.7 2020-03
Boligpriser 138 2019-12
Bygningstillatelser 158 2019-12
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4522 2020-07
Coronavirus dødsfall 110 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 4054 2020-07
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12
ICU-senger 411 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.