Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-02
Aksjemarkedet 1413 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
Arbeidsledighet 5.4 2019-12
Inflasjon 1.9 2020-01
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -0.67 2019-11
Nåværende situasjon -272 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Forretningstillit 96.7 2020-01
Forbrukertillit -4.6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
BNP 69.49 2018-12
Bnp Faste Priser 13085 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2418 2019-09
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2019-12
Sysselsatte 466093 2019-12
Arbeidsledige 16532 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 16.6 2019-12
Lønnskostnader 110 2019-11
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.6 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 67.9 2019-09
Full Jobb 235 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.8 2019-09
Deltid Sysselsettingen 49.6 2019-09
Produktivitet 99.7 2019-09
Lønninger innen produksjon 106 2019-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-12
KjerneInflasjon 1.8 2019-12
Bnp-Deflatoren 121 2019-09
Produsentpriser 104 2019-12
KPI Housing Utilities 107 2020-01
Kpi Transport 106 2020-01
MatInflasjon 1.48 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.64 2020-01
produsentprisene endring -1.8 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Pengemengde 3.6 2019-12
Pengemengden M1 267 2019-12
Pengemengden M2 305 2019-12
Pengemengden M3 367 2019-12
Bankenes balanse 1182739 2019-11
Valutareserver 980 2020-01
Lån Til Privat Sektor 28099 2019-12
Sentralbankers balanse 207698 2019-12
Privat gjeld til BNP 485 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.67 2019-11
Nåværende situasjon -272 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Eksport 1.06 2019-11
Import 1.73 2019-11
Utenlandsgjeld 3730886 2019-09
Kapitalstrømmer -375 2019-09
Gullreserver 2.24 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -42226 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2240 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 43.1 2018-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 220 2019-10
Kreditt-Rating 100 2020-02
Militære Utgifter 393 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.7 2020-01
Industriell Produksjon -7.1 2019-10
Industriproduksjonen -8 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 83.4 2020-03
Lagerendringer 0.47 2018-12
Konkurser 1191 2018-12
Bilregistreringer 4319 2020-01
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 74 2019-12
Gruvedrift Produksjon 16.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 180 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-11
Forbruk 3897 2019-09
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1841 2019-11
Bankenes Utlånsrente 1.59 2019-12
Bensinpriser 1.26 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-11
Boligpriser 134 2019-09
Bygningstillatelser 356 2019-06
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.