Markeder Siste Referanse
Valuta 1.17 2020-10
Aksjemarkedet 1043 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.8 2020-06
Arbeidsledighet 6.4 2020-08
Inflasjon 0.6 2020-08
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -0.54 2020-07
Nåværende situasjon 956 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Forretningstillit 96.9 2020-09
Forbrukertillit -11.7 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-07
Bedriftens Skattesats 24.94 2020-12
Personalinntekt skattesats 45.78 2020-12
Coronavirus tilfeller 8431 2020-09
Coronavirus dødsfall 124 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 7140 2020-09
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.8 2020-06
BNP 71.1 2019-12
Bnp Faste Priser 12738 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2033 2020-03
Bnp Per Innbygger 111062 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 114482 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2020-08
Sysselsatte 471563 2020-08
Arbeidsledige 18525 2020-08
Langtids arbeidsledighet 1.4 2020-03
Arbeidsledighet for unge 26 2020-07
Lønnskostnader 118 2020-06
Lønn 5383 2018-12
Minstelønn 2142 2020-09
Befolkning 0.61 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.6 2020-06
Sysselsetting 66.9 2020-06
Full Jobb 236 2020-06
Yrkesdeltakelse 60 2020-03
Deltid Sysselsettingen 50.8 2020-06
Produktivitet 100 2020-06
Lønninger innen produksjon 99.2 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-08
KjerneInflasjon 1 2020-08
Bnp-Deflatoren 123 2020-03
Produsentpriser 104 2020-08
KPI Housing Utilities 104 2020-08
Kpi Transport 103 2020-08
MatInflasjon 2.29 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-08
produsentprisene endring -0.8 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Pengemengde 3.9 2020-07
Pengemengden M1 293 2020-07
Pengemengden M2 324 2020-07
Pengemengden M3 414 2020-07
Bankenes balanse 1281235 2020-05
Valutareserver 963 2020-08
Lån Til Privat Sektor 29540 2020-07
Sentralbankers balanse 251067 2020-07
Privat gjeld til BNP 485 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.54 2020-07
Nåværende situasjon 956 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.5 2019-12
Eksport 1.05 2020-07
Import 1.59 2020-07
Utenlandsgjeld 3553642 2020-06
Kapitalstrømmer 832 2020-03
Gullreserver 2.2 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -78746 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 22.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 1600 2018-12
Offentlige Utgifter 2262 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 2019-12
Statens Inntekter 26788 2018-12
Fiscal Utgifter 25188 2018-12
Asylsøknader 25 2020-05
Kreditt-Rating 100 2020-09
Militære Utgifter 393 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24.94 2020-12
Personalinntekt skattesats 45.78 2020-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 27.44 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.99 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.9 2020-09
Industriell Produksjon -16.2 2020-06
Industriproduksjonen -17.9 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 76.3 2020-09
Lagerendringer 0.36 2019-12
Konkurser 1262 2019-12
Bilregistreringer 3671 2020-08
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 77.03 2019-12
Konkurranseevne Rank 18 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 74 2019-12
Gruvedrift Produksjon 6.7 2020-06
Stål~~pos=trunc 159 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11.7 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -11.9 2020-05
Forbruk 3725 2020-03
Privat sparing 21.41 2018-12
Konsumerkreditt 1884 2020-07
Bankenes Utlånsrente 1.57 2020-07
Bensinpriser 1.34 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.7 2020-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.1 2020-05
Boligpriser 142 2020-03
Bygningstillatelser 145 2020-03
Hjem Eierskap Rate 71.2 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8431 2020-09
Coronavirus dødsfall 124 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 7140 2020-09
Sykehussenger 4.51 2018-12
sykehus 16.45 2018-12
Medisinske leger 3.31 2017-12
sykepleiere 11.98 2017-12
ICU-senger 411 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.