Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-09
Aksjemarkedet 1350 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
Arbeidsledighet 5.5 2019-07
Inflasjon 1.7 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -0.48 2019-06
Nåværende situasjon 725 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Forretningstillit 104 2019-08
Forbrukertillit -0.3 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-07
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
BNP 69.49 2018-12
Bnp Faste Priser 12434 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376 2019-03
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2019-07
Sysselsatte 462354 2019-07
Arbeidsledige 15668 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14 2019-07
Lønnskostnader 102 2019-06
Lønn 5301 2017-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.6 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-03
Sysselsetting 67.6 2019-03
Full Jobb 238 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.2 2019-03
Deltid Sysselsettingen 46.1 2019-03
Produktivitet 96.9 2019-03
Lønninger innen produksjon 107 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-07
KjerneInflasjon 2.1 2019-07
Bnp-Deflatoren 119 2019-03
Produsentpriser 104 2019-07
KPI Housing Utilities 105 2019-08
Kpi Transport 105 2019-08
MatInflasjon 1.62 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 1.17 2019-08
produsentprisene endring -3.8 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Pengemengde 3.7 2019-07
Pengemengden M1 265 2019-07
Pengemengden M2 305 2019-07
Pengemengden M3 354 2019-07
Bankenes balanse 1158308 2019-07
Valutareserver 942 2019-08
Lån Til Privat Sektor 27591 2019-07
Sentralbankers balanse 233338 2019-07
Privat gjeld til BNP 475 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.48 2019-06
Nåværende situasjon 725 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Eksport 1.12 2019-07
Import 1.6 2019-07
Utenlandsgjeld 3726940 2019-03
Kapitalstrømmer 617 2019-03
Gullreserver 2.24 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -241212 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 839 2017-12
Offentlige Utgifter 2190 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.1 2018-12
Statens Inntekter 24571 2017-12
Fiscal Utgifter 23824 2017-12
Asylsøknader 135 2019-06
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 393 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2019-08
Industriell Produksjon -3.3 2019-06
Industriproduksjonen -2.2 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 80.3 2019-09
Lagerendringer 0.39 2017-12
Konkurser 1191 2018-12
Bilregistreringer 5621 2019-03
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 19 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 66 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 31 2019-07
Gruvedrift Produksjon 9.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 200 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.3 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-06
Forbruk 3872 2019-03
Privat sparing 21.98 2017-12
Konsumerkreditt 1796 2019-07
Bankenes Utlånsrente 1.6 2019-07
Bensinpriser 1.27 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.3 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.5 2019-05
Boligpriser 125 2019-03
Bygningstillatelser 669 2019-03
Hjem Eierskap Rate 74.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.