Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-07
Aksjemarkedet 1298 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
Arbeidsledighet 5.5 2019-05
Inflasjon 1.8 2019-06
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -0.53 2019-04
Nåværende situasjon 725 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Forretningstillit 103 2019-06
Forbrukertillit -1 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-05
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
BNP 69.49 2018-12
Bnp Faste Priser 12434 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376 2019-03
Bnp Per Innbygger 107243 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 93734 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2019-05
Sysselsatte 465114 2019-05
Arbeidsledige 15124 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1.2 2018-12
Arbeidsledighet for unge 14.2 2019-05
Lønnskostnader 101 2019-04
Lønn 5301 2017-12
Minstelønn 2071 2019-12
Befolkning 0.6 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2018-12
Sysselsetting 67.6 2019-03
Full Jobb 232 2018-12
Yrkesdeltakelse 60 2018-09
Deltid Sysselsettingen 49 2018-12
Produktivitet 96.9 2019-03
Lønninger innen produksjon 105 2019-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 1.9 2019-05
Bnp-Deflatoren 119 2019-03
Produsentpriser 105 2019-05
KPI Housing Utilities 105 2019-06
Kpi Transport 104 2019-06
MatInflasjon 1.65 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-06
produsentprisene endring 0.4 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Pengemengde 3.6 2019-05
Pengemengden M1 261 2019-05
Pengemengden M2 299 2019-05
Pengemengden M3 350 2019-05
Bankenes balanse 1128581 2019-04
Valutareserver 863 2019-06
Lån Til Privat Sektor 27302 2019-05
Sentralbankers balanse 240626 2019-05
Privat gjeld til BNP 475 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.53 2019-04
Nåværende situasjon 725 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.8 2018-12
Eksport 1.2 2019-04
Import 1.74 2019-04
Utenlandsgjeld 3726940 2019-03
Kapitalstrømmer 617 2019-03
Gullreserver 2.2 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -241212 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 2.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 839 2017-12
Offentlige Utgifter 2190 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.1 2018-12
Statens Inntekter 24571 2017-12
Fiscal Utgifter 23824 2017-12
Asylsøknader 200 2019-02
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 393 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27.08 2018-12
Personalinntekt skattesats 48.78 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.45 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 103 2019-06
Industriell Produksjon -4.7 2018-12
Industriproduksjonen -5.5 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 79.7 2019-06
Lagerendringer 0.39 2017-12
Konkurser 1191 2018-12
Bilregistreringer 5621 2019-03
Internett-hastighet 11591 2017-03
IP-adresser 178495 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 19 2018-12
Korrupsjon Index 81 2018-12
Korrupsjon Rank 9 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 66 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 34 2019-04
Gruvedrift Produksjon -9.6 2019-04
Stål~~pos=trunc 205 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 4.1 2018-12
Forbruk 3872 2019-03
Privat sparing 21.98 2017-12
Konsumerkreditt 1807 2019-05
Bankenes Utlånsrente 1.65 2019-05
Bensinpriser 1.3 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.3 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.1 2019-03
Boligpriser 125 2019-03
Bygningstillatelser 523 2018-12
Hjem Eierskap Rate 74.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Luxenbourg - Økonomiske indikatorer.