Markeder Siste Referanse
Valuta 51.74 2020-09
Aksjemarkedet 4495 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.7 2020-06
Arbeidsledighet 16.7 2020-06
Inflasjon 1.5 2020-08
Rentesats 1.5 2020-06
Handelsbalanse -228225 2020-07
Nåværende situasjon -1.8 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Coronavirus tilfeller 16557 2020-09
Coronavirus dødsfall 683 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 13732 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.7 2020-06
BNP 12.69 2019-12
Bnp Faste Priser 149782 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130242 2018-12
Bnp Per Innbygger 5634 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16506 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.7 2020-06
Sysselsatte 793416 2020-06
Arbeidsledige 159623 2020-06
Lønn 40107 2020-06
Befolkning 2.08 2019-12
Sysselsetting 47.06 2020-06
Full Jobb 765 2019-12
Ledige Stillinger 9075 2020-03
Yrkesdeltakelse 56.53 2020-06
Langtids arbeidsledighet 11.7 2020-03
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 35.5 2019-12
Lønnsveksten 5.2 2020-05
Lønninger innen produksjon 31593 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 115 2020-07
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 116 2020-08
KjerneInflasjon 1.5 2020-08
MatInflasjon 2.5 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-08
Produsentpriser 104 2020-07
produsentprisene endring -0.4 2020-07

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2020-06
Bankenes balanse 652058 2020-05
Innskudd Rente 0.15 2020-06
Sentralbankers balanse 248323 2020-06
Utlånsrente 2 2020-06
Pengemengde 41125 2020-06
Pengemengden M1 185617 2020-06
Pengemengden M2 361589 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -228225 2020-07
Nåværende situasjon -1.8 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 591985 2020-07
Import 820210 2020-07
Kapitalstrømmer 13.2 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 108 2020-03
Gullreserver 6.9 2020-06
Utenlandsgjeld 8339 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Turistankomster 756 2020-07

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -6137 2020-07
Offentlige Utgifter 27836 2020-06
Statens Inntekter 17896 2020-07
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 24033 2020-07
Kreditt-Rating 45 2020-09
Militære Utgifter 109 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -9.5 2020-07
Industriproduksjonen -6.5 2020-07
Lagerendringer 79359 2018-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 22.8 2020-08
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 20 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 105687 2020-06
Konsumerkreditt 180687 2020-07
Bensinpriser 1.16 2020-08
Butikkhandel (Årlig) -11.9 2020-07

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.5 2020-05
Boligpriser 101 2020-06
Bygningstillatelser 284 2020-07
Hjem Eierskap Rate 88.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 16557 2020-09
Coronavirus dødsfall 683 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 13732 2020-09
ICU-senger 302 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.