Markeder Siste Referanse
Valuta 51.73 2021-03
Aksjemarkedet 4949 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -3.3 2020-09
Arbeidsledighet 16.1 2020-12
Inflasjon 1.9 2021-01
Rentesats 1.5 2021-01
Handelsbalanse -300917 2020-12
Nåværende situasjon -68.8 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Coronavirus tilfeller 106832 2021-03
Coronavirus dødsfall 3195 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 94275 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -3.3 2020-09
BNP 12.69 2019-12
Bnp Faste Priser 171596 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 146078 2019-12
Bnp Per Innbygger 5634 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16506 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.1 2020-12
Sysselsatte 789552 2020-12
Arbeidsledige 151972 2020-12
Lønn 42227 2020-12
Befolkning 2.08 2019-12
Sysselsetting 46.84 2020-12
Full Jobb 748 2020-09
Ledige Stillinger 8364 2020-09
Yrkesdeltakelse 55.86 2020-12
Langtids arbeidsledighet 12.8 2020-09
Minstelønn 14500 2021-12
Deltid Sysselsettingen 27.5 2020-09
Lønnsveksten 6.8 2020-10
Lønninger innen produksjon 35045 2020-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 116 2021-01
Bnp-Deflatoren 101 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 116 2020-12
KjerneInflasjon 2.2 2020-12
MatInflasjon 2.3 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2021-01
Produsentpriser 107 2020-12
produsentprisene endring 3.1 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2021-01
Bankenes balanse 683330 2021-01
Innskudd Rente 0.15 2021-01
Sentralbankers balanse 243693 2021-01
Utlånsrente 2 2021-01
Pengemengde 43405 2021-01
Pengemengden M1 200266 2021-01
Pengemengden M2 381184 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -300917 2020-12
Nåværende situasjon -68.8 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.3 2019-12
Eksport 663060 2020-12
Import 963977 2020-12
Kapitalstrømmer -50.8 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -15.13 2020-09
Gullreserver 6.89 2020-12
Utenlandsgjeld 9087 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.11 2019-12
Turistankomster 312 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2695 2021-01
Offentlige Utgifter 27798 2020-09
Statens Inntekter 14808 2021-01
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 17503 2021-01
Kreditt-Rating 45 2021-03
Militære Utgifter 109 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -13.5 2021-01
Industriproduksjonen -9.4 2021-01
Lagerendringer 91619 2019-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 26.9 2021-01
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 35 2020-12
Korrupsjon Rank 111 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 32.8 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 113236 2020-09
Konsumerkreditt 185851 2021-01
Bensinpriser 1.27 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2021-01

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 18.6 2020-11
Boligpriser 100 2020-12
Bygningstillatelser 305 2020-12
Hjem Eierskap Rate 88.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 106832 2021-03
Coronavirus dødsfall 3195 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 94275 2021-03
ICU-senger 302 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.