Markeder Siste Referanse
Valuta 55.34 2019-12
Aksjemarkedet 4494 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
Arbeidsledighet 17.1 2019-09
Inflasjon -0.1 2019-11
Rentesats 2.25 2019-10
Handelsbalanse -220131 2019-10
Nåværende situasjon 92.5 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
BNP 12.67 2018-12
Bnp Faste Priser 174897 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130242 2018-12
Bnp Per Innbygger 5394 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13483 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.1 2019-09
Sysselsatte 799546 2019-09
Arbeidsledige 164702 2019-09
Lønn 37797 2019-09
Befolkning 2.08 2018-12
Sysselsetting 47.4 2019-09
Full Jobb 750 2019-06
Ledige Stillinger 7430 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.2 2019-09
Langtids arbeidsledighet 11.9 2019-06
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 34.2 2019-06
Lønnsveksten 5.3 2019-09
Lønninger innen produksjon 31588 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-10
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 113 2019-10
KjerneInflasjon 0.6 2019-10
MatInflasjon 1.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Produsentpriser 106 2019-10
produsentprisene endring 4.6 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-10
Bankenes balanse 621710 2019-09
Innskudd Rente 0.15 2019-10
Sentralbankers balanse 239017 2019-10
Utlånsrente 2.75 2019-10
Pengemengde 33368 2019-09
Pengemengden M1 161898 2019-09
Pengemengden M2 329273 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -220131 2019-10
Nåværende situasjon 92.5 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 626890 2019-10
Import 847021 2019-10
Kapitalstrømmer 98.4 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -5.7 2019-06
Gullreserver 6.9 2019-12
Utenlandsgjeld 8324 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Turistankomster 1226 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2775 2019-10
Offentlige Utgifter 26273 2019-06
Statens Inntekter 19627 2019-10
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 16852 2019-10
Kreditt-Rating 42 2019-12
Militære Utgifter 109 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 4.2 2019-10
Industriproduksjonen 4.6 2019-09
Lagerendringer 79359 2018-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 32.8 2019-10
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 25 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 114552 2019-06
Konsumerkreditt 167528 2019-09
Bensinpriser 1.22 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 10.8 2019-10
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 23.9 2019-08
Boligpriser 96.23 2019-09
Bygningstillatelser 214 2019-09
Hjem Eierskap Rate 88.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.