Markeder Siste Referanse
Valuta 54.6 2019-06
Aksjemarkedet 3749 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-03
Arbeidsledighet 17.8 2019-03
Inflasjon 1.4 2019-05
Rentesats 2.25 2019-05
Handelsbalanse -258765 2019-04
Nåværende situasjon -44.5 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-03
BNP 11.34 2017-12
Bnp Faste Priser 156355 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 135318 2017-12
Bnp Per Innbygger 5245 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13111 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.8 2019-03
Sysselsatte 789414 2019-03
Arbeidsledige 171329 2019-03
Lønn 36476 2019-03
Befolkning 2.08 2018-12
Sysselsetting 46.9 2019-03
Full Jobb 726 2018-09
Ledige Stillinger 8459 2018-09
Yrkesdeltakelse 57.1 2019-03
Langtids arbeidsledighet 15.9 2018-09
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 24.5 2018-09
Lønnsveksten 2.1 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-03
Bnp-Deflatoren 104 2017-12
Kjerne Konsumprisindeks 113 2019-05
KjerneInflasjon 0.9 2019-05
MatInflasjon 2.3 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-05
Produsentpriser 105 2019-04
produsentprisene endring 1.7 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-05
Bankenes balanse 578989 2019-01
Innskudd Rente 0.15 2019-05
Sentralbankers balanse 213234 2019-01
Utlånsrente 2.75 2019-05
Pengemengde 30826 2019-01
Pengemengden M1 143808 2019-01
Pengemengden M2 309351 2019-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -258765 2019-04
Nåværende situasjon -44.5 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 594323 2019-04
Import 853087 2019-04
Kapitalstrømmer -37.5 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -31.08 2018-09
Gullreserver 6.9 2019-06
Utenlandsgjeld 8400 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.65 2017-12
Turistankomster 850 2019-04
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -971 2019-04
Offentlige Utgifter 25141 2019-03
Statens Inntekter 17850 2019-04
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 18821 2019-04
Kreditt-Rating 47.5
Militære Utgifter 109 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 5.5 2019-04
Industriproduksjonen 8.8 2019-03
Lagerendringer 67659 2017-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 32.1 2019-05
Konkurranseevne Index 56.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 84 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2018-12
Stål~~pos=trunc 22.2 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 99274 2019-03
Konsumerkreditt 159413 2019-04
Bensinpriser 1.31 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 4.1 2019-04
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -17.8 2019-02
Boligpriser 94.45 2019-03
Bygningstillatelser 240 2019-04
Hjem Eierskap Rate 88.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.