Markeder Siste Referanse
Valuta 55.28 2020-01
Aksjemarkedet 4872 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
Arbeidsledighet 17.1 2019-09
Inflasjon 0.4 2019-12
Rentesats 2.25 2020-01
Handelsbalanse -202768 2019-11
Nåværende situasjon 92.5 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
BNP 12.67 2018-12
Bnp Faste Priser 174897 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130242 2018-12
Bnp Per Innbygger 5394 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13483 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.1 2019-09
Sysselsatte 799546 2019-09
Arbeidsledige 164702 2019-09
Lønn 38227 2019-10
Befolkning 2.08 2018-12
Sysselsetting 47.4 2019-09
Full Jobb 750 2019-06
Ledige Stillinger 7430 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.2 2019-09
Langtids arbeidsledighet 11.9 2019-06
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 34.2 2019-06
Lønnsveksten 5.3 2019-09
Lønninger innen produksjon 31588 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-11
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 113 2019-12
KjerneInflasjon 0.8 2019-12
MatInflasjon 0.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Produsentpriser 105 2019-11
produsentprisene endring 3.7 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2020-01
Bankenes balanse 629160 2019-11
Innskudd Rente 0.15 2020-01
Sentralbankers balanse 239017 2019-10
Utlånsrente 2.75 2020-01
Pengemengde 33124 2019-11
Pengemengden M1 159560 2019-11
Pengemengden M2 328061 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -202768 2019-11
Nåværende situasjon 92.5 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 627402 2019-11
Import 830170 2019-11
Kapitalstrømmer 98.4 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 40.82 2019-09
Gullreserver 6.9 2019-12
Utenlandsgjeld 8324 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Turistankomster 645 2019-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2096 2019-11
Offentlige Utgifter 25093 2019-09
Statens Inntekter 16424 2019-11
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 18520 2019-11
Kreditt-Rating 42 2020-01
Militære Utgifter 109 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.1 2019-11
Industriproduksjonen 4.6 2019-09
Lagerendringer 79359 2018-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 33.9 2019-12
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 25 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 114811 2019-09
Konsumerkreditt 169321 2019-10
Bensinpriser 1.25 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 10.6 2019-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -17.8 2019-09
Boligpriser 96.23 2019-09
Bygningstillatelser 243 2019-11
Hjem Eierskap Rate 88.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.