Markeder Siste Referanse
Valuta 51.69 2020-11
Aksjemarkedet 4502 2020-11

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.7 2020-06
Arbeidsledighet 16.7 2020-06
Inflasjon 2.1 2020-10
Rentesats 1.5 2020-09
Handelsbalanse -101885 2020-09
Nåværende situasjon -1.8 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Coronavirus tilfeller 57451 2020-11
Coronavirus dødsfall 1600 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 34970 2020-11

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.7 2020-06
BNP 12.69 2019-12
Bnp Faste Priser 149782 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 146078 2019-12
Bnp Per Innbygger 5634 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16506 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.7 2020-06
Sysselsatte 793416 2020-06
Arbeidsledige 159623 2020-06
Lønn 40913 2020-09
Befolkning 2.08 2019-12
Sysselsetting 47.06 2020-06
Full Jobb 765 2019-12
Ledige Stillinger 9075 2020-03
Yrkesdeltakelse 56.53 2020-06
Langtids arbeidsledighet 11.7 2020-03
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 35.5 2019-12
Lønnsveksten 8.5 2020-08
Lønninger innen produksjon 34524 2020-08

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 115 2020-10
Bnp-Deflatoren 101 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 115 2020-10
KjerneInflasjon 2 2020-10
MatInflasjon 3.5 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-10
Produsentpriser 106 2020-09
produsentprisene endring -0.5 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2020-09
Bankenes balanse 665877 2020-09
Innskudd Rente 0.15 2020-09
Sentralbankers balanse 262020 2020-10
Utlånsrente 2 2020-09
Pengemengde 41667 2020-09
Pengemengden M1 190733 2020-09
Pengemengden M2 366811 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -101885 2020-09
Nåværende situasjon -1.8 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 692278 2020-09
Import 794164 2020-09
Kapitalstrømmer 13.2 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -19.63 2020-06
Gullreserver 6.89 2020-09
Utenlandsgjeld 8339 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Turistankomster 443 2020-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -951 2020-09
Offentlige Utgifter 27836 2020-06
Statens Inntekter 16486 2020-09
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 17437 2020-09
Kreditt-Rating 45 2020-11
Militære Utgifter 109 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.1 2020-09
Industriproduksjonen -8.1 2020-08
Lagerendringer 91619 2019-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 25.8 2020-10
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 26.1 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 105687 2020-06
Konsumerkreditt 184636 2020-10
Bensinpriser 1.12 2020-10
Butikkhandel (Årlig) -11.3 2020-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -8 2020-08
Boligpriser 101 2020-06
Bygningstillatelser 248 2020-09
Hjem Eierskap Rate 88.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 57451 2020-11
Coronavirus dødsfall 1600 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 34970 2020-11
ICU-senger 302 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.