Markeder Siste Referanse
Valuta 54.38 2019-08
Aksjemarkedet 3932 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-03
Arbeidsledighet 17.8 2019-03
Inflasjon 0.8 2019-07
Rentesats 2.25 2019-06
Handelsbalanse -93041 2019-06
Nåværende situasjon -44.5 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-03
BNP 12.67 2018-12
Bnp Faste Priser 156355 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 135318 2017-12
Bnp Per Innbygger 5394 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13483 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.8 2019-03
Sysselsatte 789414 2019-03
Arbeidsledige 171329 2019-03
Lønn 37520 2019-05
Befolkning 2.08 2018-12
Sysselsetting 46.9 2019-03
Full Jobb 749 2019-03
Ledige Stillinger 9100 2019-03
Yrkesdeltakelse 57.1 2019-03
Langtids arbeidsledighet 13.3 2019-03
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 29 2019-03
Lønnsveksten 3.5 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-06
Bnp-Deflatoren 104 2017-12
Kjerne Konsumprisindeks 114 2019-07
KjerneInflasjon 1.3 2019-07
MatInflasjon 1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Produsentpriser 104 2019-06
produsentprisene endring 1.4 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-06
Bankenes balanse 609155 2019-05
Innskudd Rente 0.15 2019-05
Sentralbankers balanse 213835 2019-05
Utlånsrente 2.75 2019-05
Pengemengde 32212 2019-05
Pengemengden M1 150383 2019-05
Pengemengden M2 316573 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -93041 2019-06
Nåværende situasjon -44.5 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 601452 2019-06
Import 694493 2019-06
Kapitalstrømmer -37.5 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -31.08 2018-09
Gullreserver 6.9 2019-06
Utenlandsgjeld 8400 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.65 2017-12
Turistankomster 1193 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2039 2019-06
Offentlige Utgifter 25141 2019-03
Statens Inntekter 15595 2019-06
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 17634 2019-06
Kreditt-Rating 47.5
Militære Utgifter 109 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.7 2019-06
Industriproduksjonen -6.7 2019-06
Lagerendringer 67659 2017-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 32.1 2019-07
Konkurranseevne Index 56.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 84 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2018-12
Stål~~pos=trunc 24.6 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 99274 2019-03
Konsumerkreditt 163963 2019-06
Bensinpriser 1.26 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 5.8 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -22.3 2019-05
Boligpriser 94.45 2019-03
Bygningstillatelser 202 2019-06
Hjem Eierskap Rate 88.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.