Markeder Siste Referanse
Valuta 56.56 2020-04
Aksjemarkedet 4048 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-12
Arbeidsledighet 16.6 2019-12
Inflasjon 0.5 2020-03
Rentesats 1.75 2020-03
Handelsbalanse -218050 2020-02
Nåværende situasjon -188 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Coronavirus tilfeller 599 2020-04
Coronavirus dødsfall 26 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 30 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-12
BNP 13.2 2019-12
Bnp Faste Priser 183971 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130242 2018-12
Bnp Per Innbygger 5394 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13483 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.6 2019-12
Sysselsatte 807362 2019-12
Arbeidsledige 161242 2019-12
Lønn 41087 2020-01
Befolkning 2.08 2019-12
Sysselsetting 47.9 2019-12
Full Jobb 757 2019-09
Ledige Stillinger 7791 2019-09
Yrkesdeltakelse 57.47 2019-12
Langtids arbeidsledighet 12.4 2019-09
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 32.1 2019-09
Lønnsveksten 5.5 2019-12
Lønninger innen produksjon 34718 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 114 2020-02
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 114 2020-02
KjerneInflasjon 1.7 2020-02
MatInflasjon 0.6 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-03
Produsentpriser 106 2020-01
produsentprisene endring 3.3 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2020-03
Bankenes balanse 629160 2019-11
Innskudd Rente 0.15 2020-03
Sentralbankers balanse 220395 2019-12
Utlånsrente 2.5 2020-03
Pengemengde 36105 2019-12
Pengemengden M1 175685 2019-12
Pengemengden M2 344811 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -218050 2020-02
Nåværende situasjon -188 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 567161 2020-02
Import 785211 2020-02
Kapitalstrømmer -172 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 40.82 2019-09
Gullreserver 6.9 2019-12
Utenlandsgjeld 8575 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Turistankomster 553 2020-01

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3091 2020-02
Offentlige Utgifter 28133 2019-12
Statens Inntekter 15729 2020-02
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 18820 2020-02
Kreditt-Rating 42 2020-04
Militære Utgifter 109 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 3.5 2020-02
Industriproduksjonen 4.7 2020-01
Lagerendringer 79359 2018-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 35.2 2020-02
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2019-12
Stål~~pos=trunc 23.9 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 117921 2019-12
Konsumerkreditt 174395 2020-02
Bensinpriser 0.87 2020-03
Butikkhandel (Årlig) 6.3 2020-02

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.2 2019-11
Boligpriser 96.23 2019-09
Bygningstillatelser 264 2020-01
Hjem Eierskap Rate 88.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 599 2020-04
Coronavirus dødsfall 26 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 30 2020-04
ICU Beds 302 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.