Markeder Siste Referanse
Valuta 55.63 2019-10
Aksjemarkedet 4279 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-06
Arbeidsledighet 17.5 2019-06
Inflasjon 0.3 2019-09
Rentesats 2.25 2019-10
Handelsbalanse -182883 2019-08
Nåværende situasjon 70.5 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-06
BNP 12.67 2018-12
Bnp Faste Priser 165968 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 130242 2018-12
Bnp Per Innbygger 5394 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13483 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.5 2019-06
Sysselsatte 794283 2019-06
Arbeidsledige 168180 2019-06
Lønn 37268 2019-07
Befolkning 2.08 2018-12
Sysselsetting 47.13 2019-06
Full Jobb 749 2019-03
Ledige Stillinger 7430 2019-06
Yrkesdeltakelse 57.1 2019-06
Langtids arbeidsledighet 13.3 2019-03
Minstelønn 12165 2018-07
Deltid Sysselsettingen 29 2019-03
Lønnsveksten 4.7 2019-07
Lønninger innen produksjon 31344 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 114 2019-07
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 114 2019-08
KjerneInflasjon 1.1 2019-08
MatInflasjon 1.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-09
Produsentpriser 106 2019-08
produsentprisene endring 4 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-10
Bankenes balanse 619686 2019-08
Innskudd Rente 0.15 2019-10
Sentralbankers balanse 220989 2019-08
Utlånsrente 2.75 2019-10
Pengemengde 34035 2019-08
Pengemengden M1 159222 2019-08
Pengemengden M2 328468 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -182883 2019-08
Nåværende situasjon 70.5 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 556592 2019-08
Import 739474 2019-08
Kapitalstrømmer 78 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -5.7 2019-06
Gullreserver 6.9 2019-09
Utenlandsgjeld 8324 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.65 2017-12
Turistankomster 1719 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.7 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 355 2019-08
Offentlige Utgifter 26273 2019-06
Statens Inntekter 16519 2019-08
Statsgjeld 4344 2019-12
Fiscal Utgifter 16164 2019-08
Kreditt-Rating 47.5
Militære Utgifter 109 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 10 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 9.8 2019-08
Industriproduksjonen -6.7 2019-06
Lagerendringer 79359 2018-12
Internett-hastighet 7708 2017-03
IP-adresser 377561 2017-03
Forretningstillit 32.2 2019-09
Konkurranseevne Index 57.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 82 2019-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2018-12
Stål~~pos=trunc 20 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 114552 2019-06
Konsumerkreditt 165165 2019-07
Bensinpriser 1.21 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-08
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 28.4 2019-06
Boligpriser 94.45 2019-03
Bygningstillatelser 210 2019-08
Hjem Eierskap Rate 88.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Makedonia - Økonomiske indikatorer.