Markeder Siste Referanse
Valuta 729 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4 2018-12
Arbeidsledighet 5.4 2018-12
Inflasjon 11.5 2019-12
Rentesats 13.5 2019-12
Handelsbalanse -96558 2019-03
Nåværende situasjon -1419 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 62 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4 2018-12
BNP 7.06 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 191861 2018-12
Bnp Per Innbygger 517 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 1163 2018-12
Bnp Faste Priser 1430023 2018-12
Bnp Fra Landbruk 390766 2018-12
Bnp Fra Construction 40378 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 129993 2018-12
Bnp Fra Mining 12083 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 30664 2018-12
Bnp Fra Tjenester 227996 2018-12
Bnp Fra Transport 39636 2018-12
Bnp Fra Verktøy 17103 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2018-12
Befolkning 18.14 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.5 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 123 2019-12
MatInflasjon 19.3 2019-12
KPI Housing Utilities 111 2019-12
Kpi Transport 117 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.5 2019-12
Valutareserver 507 2019-11
Pengemengden M1 582600 2019-11
Pengemengden M2 1222500 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -96558 2019-03
Nåværende situasjon -1419 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.7 2018-12
Eksport 27622 2019-03
Import 124181 2019-03
Kapitalstrømmer 1265 2018-12
Gullreserver 0.4 2019-06
Utenlandsgjeld 1569794 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 102 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 62 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2018-12
Offentlige Utgifter 139966 2018-12
Fiscal Utgifter 105009 2017-06
Kreditt-Rating 15
Regjeringens budsjetter verdi -21284 2017-06
Statens Inntekter 83725 2017-06
Militære Utgifter 53.5 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -12.47 2018-12
Internett-hastighet 1309 2017-03
IP-adresser 15425 2017-03
Lagerendringer 7517 2018-12
Konkurranseevne Index 43.7 2019-12
Konkurranseevne Rank 128 2019-12
Korrupsjon Index 31 2019-12
Korrupsjon Rank 123 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 109 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 405445 2017-02
Forbruk 1329280 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malawi - Økonomiske indikatorer.