Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-10
Aksjemarkedet 4858 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4 2019-06
Arbeidsledighet 3.4 2019-06
Inflasjon 1.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -1.1 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -270929 2019-08
Nåværende situasjon 360982 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 102 2019-09
Forbrukertillit 3.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4 2019-06
BNP 14.54 2018-12
Bnp Faste Priser 2625920 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 3001947 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 445896 2019-06
Bnp Per Innbygger 28385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38147 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-06
Sysselsatte 215239 2019-04
Arbeidsledige 1645 2019-08
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 8.4 2019-08
Lønnskostnader 120 2019-03
Lønn 19484 2019-06
Minstelønn 758 2019-06
Befolkning 0.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.4 2019-03
Sysselsetting 73.1 2019-06
Full Jobb 216 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.4 2019-06
Deltid Sysselsettingen 29.6 2019-06
Produktivitet 115 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -1.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-09
Bnp-Deflatoren 80.18 2019-06
Produsentpriser 108 2019-08
KPI Housing Utilities 105 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
MatInflasjon 3 2019-09
produsentprisene endring 1.4 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Pengemengde 1203 2019-08
Pengemengden M1 16647 2019-08
Pengemengden M2 20368 2019-08
Pengemengden M3 20442 2019-08
Lån Til Privat Sektor 3668 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -270929 2019-08
Nåværende situasjon 360982 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 353032 2019-08
Import 623962 2019-08
Utenlandsgjeld 92145 2019-06
Kapitalstrømmer 698867 2019-06
Turistankomster 338758 2019-08
Gullreserver 0.25 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1053 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 209904 2019-08
Offentlige Utgifter 469012 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 551548 2019-08
Statsgjeld 5847 2019-03
Fiscal Utgifter 341644 2019-08
Asylsøknader 245 2019-06
Kreditt-Rating 73.75
Militære Utgifter 64.7 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-09
Industriell Produksjon 7.4 2019-08
Industriproduksjonen 2.9 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2019-09
Lagerendringer 41606 2019-06
Bilregistreringer 2513 2019-06
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2018-12
Korrupsjon Rank 51 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 180 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.5 2019-08
Gruvedrift Produksjon 16.6 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 6.2 2019-08
Forbruk 1231901 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 10048 2019-08
Bankenes Utlånsrente 3.68 2019-08
Konsumerkreditt 5891 2019-08
Bensinpriser 1.54 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 123 2019-06
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.