Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 3854 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-12
Arbeidsledighet 3.2 2019-12
Inflasjon 1.1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -294289 2020-01
Nåværende situasjon 387309 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 93.9 2020-02
Forbrukertillit 7.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-01
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Coronavirus tilfeller 134 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 2 2020-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-12
BNP 15.1 2019-12
Bnp Faste Priser 2833515 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 3039307 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 529759 2019-12
Bnp Per Innbygger 28385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38147 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-12
Sysselsatte 221361 2019-09
Arbeidsledige 1829 2020-02
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 9.5 2020-01
Lønnskostnader 107 2019-12
Lønn 19488 2019-12
Minstelønn 762 2019-12
Befolkning 0.49 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 74.1 2019-12
Full Jobb 219 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.8 2019-09
Deltid Sysselsettingen 30.4 2019-09
Produktivitet 124 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-02
Bnp-Deflatoren 84.47 2019-12
Produsentpriser 108 2020-02
KPI Housing Utilities 107 2020-02
Kpi Transport 103 2020-02
MatInflasjon 2.3 2020-02
produsentprisene endring 1.3 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Pengemengde 881 2020-01
Pengemengden M1 16724 2020-01
Pengemengden M2 20587 2020-01
Pengemengden M3 20662 2020-01
Lån Til Privat Sektor 3683 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -294289 2020-01
Nåværende situasjon 387309 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 272382 2020-01
Import 566671 2020-01
Utenlandsgjeld 92552 2019-12
Kapitalstrømmer -182773 2019-12
Turistankomster 150131 2020-01
Gullreserver 0.25 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1014 2019-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2134 2019-11
Offentlige Utgifter 499018 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 449234 2019-11
Statsgjeld 5615 2019-09
Fiscal Utgifter 451368 2019-11
Asylsøknader 510 2019-11
Kreditt-Rating 75 2020-03
Militære Utgifter 64.7 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.9 2020-02
Industriell Produksjon 8 2020-01
Industriproduksjonen 3.9 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 78.8 2020-03
Lagerendringer -35818 2019-12
Bilregistreringer 1752 2019-09
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2019-12
Korrupsjon Rank 50 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 88 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 159 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2020-01
Gruvedrift Produksjon 17.9 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 3.3 2020-01
Forbruk 1256326 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 10216 2019-11
Bankenes Utlånsrente 3.72 2020-01
Konsumerkreditt 6021 2019-11
Bensinpriser 1.57 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 126 2019-09
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 134 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 2 2020-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.