Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 4675 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
Arbeidsledighet 3.4 2019-09
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-12
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -131362 2019-11
Nåværende situasjon 603694 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 91.5 2019-12
Forbrukertillit 5.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-11
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
BNP 14.54 2018-12
Bnp Faste Priser 2959781 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 3177717 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 458033 2019-09
Bnp Per Innbygger 28385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38147 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-09
Sysselsatte 219375 2019-07
Arbeidsledige 1666 2019-10
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.9 2019-11
Lønnskostnader 97.16 2019-09
Lønn 20033 2019-09
Minstelønn 762 2019-12
Befolkning 0.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 73.7 2019-09
Full Jobb 219 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.4 2019-06
Deltid Sysselsettingen 30.4 2019-09
Produktivitet 131 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-12
Bnp-Deflatoren 85.68 2019-09
Produsentpriser 108 2019-11
KPI Housing Utilities 106 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
MatInflasjon 2.2 2019-12
produsentprisene endring 1.4 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Pengemengde 848 2019-11
Pengemengden M1 16790 2019-11
Pengemengden M2 20479 2019-11
Pengemengden M3 20548 2019-11
Lån Til Privat Sektor 3728 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -131362 2019-11
Nåværende situasjon 603694 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 325677 2019-11
Import 457039 2019-11
Utenlandsgjeld 93193 2019-09
Kapitalstrømmer 80332 2019-09
Turistankomster 191698 2019-11
Gullreserver 0.25 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 884 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2134 2019-11
Offentlige Utgifter 438723 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 449234 2019-11
Statsgjeld 5832 2019-06
Fiscal Utgifter 451368 2019-11
Asylsøknader 555 2019-10
Kreditt-Rating 73 2020-01
Militære Utgifter 64.7 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 91.5 2019-12
Industriell Produksjon 0.6 2019-11
Industriproduksjonen 0.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 78 2019-12
Lagerendringer -57742 2019-09
Bilregistreringer 1752 2019-09
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2018-12
Korrupsjon Rank 51 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 88 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 155 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.6 2019-11
Gruvedrift Produksjon 1.6 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-11
Forbruk 1294330 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 10216 2019-11
Bankenes Utlånsrente 3.67 2019-11
Konsumerkreditt 5990 2019-10
Bensinpriser 1.58 2019-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 126 2019-09
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.