Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 4811 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
Arbeidsledighet 3.5 2019-03
Inflasjon 1.8 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2019-06
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -385700 2019-06
Nåværende situasjon 48853 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 101 2019-07
Forbrukertillit 3.9 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
BNP 14.54 2018-12
Bnp Faste Priser 2479809 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2802669 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 519627 2019-03
Bnp Per Innbygger 28385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38147 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-03
Sysselsatte 212046 2019-01
Arbeidsledige 1616 2019-06
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.3 2019-06
Lønnskostnader 121 2019-03
Lønn 19390 2019-03
Minstelønn 758 2019-06
Befolkning 0.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.9 2018-12
Sysselsetting 72.2 2019-03
Full Jobb 206 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.6 2018-09
Deltid Sysselsettingen 30.4 2019-03
Produktivitet 114 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-06
Bnp-Deflatoren 80.2 2019-03
Produsentpriser 109 2019-06
KPI Housing Utilities 105 2019-06
Kpi Transport 102 2019-06
MatInflasjon 3.7 2019-06
produsentprisene endring 1.5 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Pengemengde 1188 2019-06
Pengemengden M1 16548 2019-06
Pengemengden M2 20231 2019-06
Pengemengden M3 20353 2019-06
Lån Til Privat Sektor 3667 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -385700 2019-06
Nåværende situasjon 48853 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 257300 2019-06
Import 642900 2019-06
Utenlandsgjeld 91475 2019-03
Kapitalstrømmer -25280 2019-03
Turistankomster 280522 2019-06
Gullreserver 0.09 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1017 2018-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -88762 2019-06
Offentlige Utgifter 490835 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 337884 2019-06
Statsgjeld 5512 2018-09
Fiscal Utgifter 426646 2019-06
Asylsøknader 180 2019-04
Kreditt-Rating 73.75
Militære Utgifter 64.7 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-07
Industriell Produksjon 1.7 2019-06
Industriproduksjonen -6.4 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2019-09
Lagerendringer 69766 2019-03
Bilregistreringer 2513 2019-06
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.75 2018-12
Konkurranseevne Rank 36 2018-12
Korrupsjon Index 54 2018-12
Korrupsjon Rank 51 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 170 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-06
Gruvedrift Produksjon 18.7 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.9 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 5.6 2019-06
Forbruk 1227361 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 9587 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.68 2019-06
Konsumerkreditt 5688 2019-04
Bensinpriser 1.51 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 119 2019-03
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.