Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 4619 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
Arbeidsledighet 3.4 2019-06
Inflasjon 1.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -1.4 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -331267 2019-09
Nåværende situasjon 360982 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 104 2019-11
Forbrukertillit 4.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-09
BNP 14.54 2018-12
Bnp Faste Priser 2959781 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 3001947 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 445896 2019-06
Bnp Per Innbygger 28385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38147 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-06
Sysselsatte 216453 2019-05
Arbeidsledige 1666 2019-10
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.7 2019-10
Lønnskostnader 107 2019-06
Lønn 19484 2019-06
Minstelønn 758 2019-06
Befolkning 0.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.9 2019-06
Sysselsetting 73.1 2019-06
Full Jobb 216 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.4 2019-06
Deltid Sysselsettingen 29.6 2019-06
Produktivitet 118 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -1.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-10
Bnp-Deflatoren 80.18 2019-06
Produsentpriser 109 2019-10
KPI Housing Utilities 106 2019-10
Kpi Transport 104 2019-10
MatInflasjon 1.4 2019-10
produsentprisene endring 2.2 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Pengemengde 1043 2019-09
Pengemengden M1 16716 2019-09
Pengemengden M2 20490 2019-09
Pengemengden M3 20566 2019-09
Lån Til Privat Sektor 3668 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -331267 2019-09
Nåværende situasjon 360982 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 250795 2019-09
Import 582062 2019-09
Utenlandsgjeld 92145 2019-06
Kapitalstrømmer 698867 2019-06
Turistankomster 287461 2019-09
Gullreserver 0.25 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 884 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -27704 2019-10
Offentlige Utgifter 469012 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 376446 2019-10
Statsgjeld 5832 2019-06
Fiscal Utgifter 404150 2019-10
Asylsøknader 280 2019-08
Kreditt-Rating 73 2019-12
Militære Utgifter 64.7 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2019-11
Industriell Produksjon 3.8 2019-09
Industriproduksjonen 6.3 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 78 2019-12
Lagerendringer 41606 2019-06
Bilregistreringer 1752 2019-09
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2018-12
Korrupsjon Rank 51 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 88 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 157 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.7 2019-09
Gruvedrift Produksjon 18.4 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 4.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 5.1 2019-10
Forbruk 1231901 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 10048 2019-08
Bankenes Utlånsrente 3.65 2019-09
Konsumerkreditt 5891 2019-08
Bensinpriser 1.55 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 123 2019-06
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.