Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 4016 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-09
Arbeidsledighet 4.6 2020-09
Inflasjon 0.2 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse -38400 2020-11
Nåværende situasjon -107007 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 79.5 2020-12
Forbrukertillit -3.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2020-11
Bedriftens Skattesats 35 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 16861 2021-01
Coronavirus dødsfall 253 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 13974 2021-01

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-09
BNP 14.79 2019-12
Bnp Faste Priser 2910503 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 2947434 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 602935 2020-09
Bnp Per Innbygger 28943 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43340 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2020-09
Sysselsatte 230900 2020-05
Arbeidsledige 2898 2020-11
Langtids arbeidsledighet 1.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.4 2020-11
Lønnskostnader 123 2020-09
Lønn 1536 2020-09
Minstelønn 777 2020-09
Befolkning 0.49 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2020-12
Pensjonsalder Menn 63 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2020-06
Sysselsetting 73.6 2020-09
Full Jobb 226 2020-06
Yrkesdeltakelse 61.9 2020-06
Deltid Sysselsettingen 27.5 2020-06
Produktivitet 94.8 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-12
Bnp-Deflatoren 90.35 2020-09
Produsentpriser 108 2020-11
KPI Housing Utilities 107 2020-12
Kpi Transport 102 2020-12
MatInflasjon 1.2 2020-12
produsentprisene endring -0.5 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Pengemengde 1333 2020-10
Pengemengden M1 18018 2020-10
Pengemengden M2 21973 2020-10
Pengemengden M3 21970 2020-10
Lån Til Privat Sektor 3889 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -38400 2020-11
Nåværende situasjon -107007 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2019-12
Eksport 326700 2020-11
Import 362500 2020-11
Utenlandsgjeld 89030 2020-09
Kapitalstrømmer 111256 2020-09
Turistankomster 50359 2020-09
Gullreserver 0.47 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1014 2019-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -103233 2020-10
Offentlige Utgifter 595858 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 37.7 2019-12
Statens Inntekter 387923 2020-10
Statsgjeld 5615 2019-09
Fiscal Utgifter 491156 2020-10
Asylsøknader 265 2020-07
Kreditt-Rating 75 2021-01
Militære Utgifter 64.7 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 79.5 2020-12
Industriell Produksjon -2.6 2020-11
Industriproduksjonen 0.2 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 73.5 2020-12
Lagerendringer 46811 2020-09
Bilregistreringer 1752 2019-09
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2019-12
Korrupsjon Rank 50 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 88 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 103 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.9 2020-11
Gruvedrift Produksjon -37.6 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -2.7 2020-11
Forbruk 1460297 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 10638 2020-08
Bankenes Utlånsrente 3.59 2020-11
Konsumerkreditt 6277 2020-09
Bensinpriser 1.64 2020-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 129 2020-09
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 16861 2021-01
Coronavirus dødsfall 253 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 13974 2021-01
ICU-senger 334 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.