Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 4874 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
Arbeidsledighet 3.5 2018-12
Inflasjon 1.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.4 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -234213 2019-04
Nåværende situasjon 190316 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Forretningstillit 95.9 2019-05
Forbrukertillit 6.6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-04
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
BNP 12.54 2017-12
Bnp Faste Priser 2479809 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2802669 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 519627 2019-03
Bnp Per Innbygger 27146 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36513 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2018-12
Sysselsatte 210613 2018-11
Arbeidsledige 1748 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 9.7 2019-04
Lønnskostnader 121 2019-03
Lønn 19036 2018-12
Minstelønn 758 2019-06
Befolkning 0.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.9 2018-12
Sysselsetting 72.3 2018-12
Full Jobb 204 2018-12
Yrkesdeltakelse 60.6 2018-09
Deltid Sysselsettingen 31.4 2018-12
Produktivitet 114 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.4 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-05
Bnp-Deflatoren 80.2 2019-03
Produsentpriser 108 2019-04
KPI Housing Utilities 105 2019-05
Kpi Transport 101 2019-05
MatInflasjon 4.3 2019-05
produsentprisene endring 1.2 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Pengemengde 1177 2019-04
Pengemengden M1 16147 2019-04
Pengemengden M2 19794 2019-04
Pengemengden M3 20335 2019-04
Lån Til Privat Sektor 3667 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -234213 2019-04
Nåværende situasjon 190316 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 231461 2019-04
Import 465674 2019-04
Utenlandsgjeld 91493 2018-12
Kapitalstrømmer 9424 2018-12
Turistankomster 244372 2019-04
Gullreserver 0.09 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1017 2018-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter 2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -9771 2019-04
Offentlige Utgifter 490835 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 36.8 2018-12
Statens Inntekter 373176 2019-04
Statsgjeld 5512 2018-09
Fiscal Utgifter 382947 2019-04
Asylsøknader 120 2019-02
Kreditt-Rating 73.75
Militære Utgifter 64.7 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95.9 2019-05
Industriell Produksjon -1.8 2019-04
Industriproduksjonen -6.5 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 78.2 2019-06
Lagerendringer 69766 2019-03
Bilregistreringer 1976 2019-03
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.75 2018-12
Konkurranseevne Rank 36 2018-12
Korrupsjon Index 54 2018-12
Korrupsjon Rank 51 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 128 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-04
Gruvedrift Produksjon 49.8 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 6.6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 8.7 2019-04
Forbruk 1227361 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 9587 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.69 2019-04
Konsumerkreditt 5688 2019-04
Bensinpriser 1.52 2019-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 124 2018-12
Hjem Eierskap Rate 81.9 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.