Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 3974 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2020-03
Arbeidsledighet 3.3 2020-03
Inflasjon 0.9 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -291500 2020-05
Nåværende situasjon 387309 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 56.5 2020-06
Forbrukertillit -6.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 11.4 2020-05
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Coronavirus tilfeller 674 2020-07
Coronavirus dødsfall 9 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 658 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2020-03
BNP 14.79 2019-12
Bnp Faste Priser 2568537 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 2915132 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 419509 2020-03
Bnp Per Innbygger 28943 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43340 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2020-03
Sysselsatte 224737 2019-11
Arbeidsledige 4409 2020-05
Langtids arbeidsledighet 1.4 2019-12
Arbeidsledighet for unge 11.9 2020-05
Lønnskostnader 119 2020-03
Lønn 19488 2019-12
Minstelønn 762 2019-12
Befolkning 0.49 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.3 2020-03
Sysselsetting 74.6 2020-03
Full Jobb 220 2019-12
Yrkesdeltakelse 62 2019-12
Deltid Sysselsettingen 32.4 2019-12
Produktivitet 102 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-05
Bnp-Deflatoren 80.45 2020-03
Produsentpriser 109 2020-05
KPI Housing Utilities 107 2020-05
Kpi Transport 103 2020-05
MatInflasjon 2.4 2020-05
produsentprisene endring 0.3 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Pengemengde 924 2020-03
Pengemengden M1 17221 2020-03
Pengemengden M2 20929 2020-03
Pengemengden M3 20964 2020-03
Lån Til Privat Sektor 3683 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -291500 2020-05
Nåværende situasjon 387309 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2019-12
Eksport 158700 2020-05
Import 450200 2020-05
Utenlandsgjeld 93407 2020-03
Kapitalstrømmer -182773 2019-12
Turistankomster 75157 2020-03
Gullreserver 0.25 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1014 2019-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -66263 2020-05
Offentlige Utgifter 534398 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 37.7 2019-12
Statens Inntekter 341295 2020-05
Statsgjeld 5615 2019-09
Fiscal Utgifter 407559 2020-05
Asylsøknader 105 2020-03
Kreditt-Rating 75 2020-07
Militære Utgifter 64.7 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 56.5 2020-06
Industriell Produksjon -4.5 2020-05
Industriproduksjonen 9.2 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 61.1 2020-06
Lagerendringer 44980 2020-03
Bilregistreringer 1752 2019-09
Internett-hastighet 12829 2017-03
IP-adresser 194646 2017-03
Konkurranseevne Index 68.55 2019-12
Konkurranseevne Rank 38 2019-12
Korrupsjon Index 54 2019-12
Korrupsjon Rank 50 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 88 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 159 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.9 2020-05
Gruvedrift Produksjon -6.3 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 11.4 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -10.9 2020-05
Forbruk 1211320 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 10216 2019-11
Bankenes Utlånsrente 3.66 2020-05
Konsumerkreditt 6021 2019-11
Bensinpriser 1.5 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 125 2020-03
Hjem Eierskap Rate 81.6 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 674 2020-07
Coronavirus dødsfall 9 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 658 2020-07
ICU-senger 334 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malta - Økonomiske indikatorer.