Markeder Siste Referanse
Valuta 32.92 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2018-12
Arbeidsledighet 6.2 2018-09
Inflasjon 5.99 2019-05
Handelsbalanse -152 2018-11
Nåværende situasjon -4 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2018-12
BNP 13.81 2017-12
Bnp Faste Priser 46319 2018-12
Bnp Per Innbygger 2016 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5321 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4305 2018-12
Bnp Fra Construction 929 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 7044 2018-12
Bnp Fra Mining 625 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 2686 2018-12
Bnp Fra Tjenester 5187 2018-12
Bnp Fra Transport 3747 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10668 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 2018-09
Lønn 10.88 2018-10
Befolkning 6.39 2017-12
Levelønn Family 7510 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4680 2018-12
Lønn Høy Dyktige 13600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.99 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 227 2019-05
Produsentpriser 252 2018-11
produsentprisene endring 3 2018-11
Kjerne Konsumprisindeks 217 2019-05
KjerneInflasjon 6.4 2019-05
KPI Housing Utilities 212 2019-05
Kpi Transport 194 2019-05
MatInflasjon 4.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-05
Penger Siste Referanse
Pengemengden M1 53126 2018-12
Pengemengden M2 130629 2018-12
Pengemengden M3 131944 2018-12
Innskudd Rente 1.25 2017-12
Valutareserver 2147 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -152 2018-11
Nåværende situasjon -4 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.6 2018-12
Eksport 425 2018-11
Import 577 2018-11
Pengeoverføringer 150 2018-12
Kapitalstrømmer -6.5 2018-09
Utenlandsgjeld 11667 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 19.6 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.75 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -303 2018-12
Offentlige Utgifter 15390 2018-12
Statens Inntekter 6003 2018-12
Fiscal Utgifter 4631 2018-12
Kreditt-Rating 32.5
Statsgjeld 221087 2018-11
Militære Utgifter 81.3 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Ledende økonomisk indeks -7.5 2019-02
Internett-hastighet 3118 2017-03
IP-adresser 100378 2017-03
Konkurranseevne Index 51.5 2018-12
Konkurranseevne Rank 104 2018-12
Korrupsjon Index 25 2018-12
Korrupsjon Rank 152 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 132 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 480 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 154414 2018-12
Bensinpriser 1.02 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nicaragua - Økonomiske indikatorer.