Markeder Siste Referanse
Valuta 33.15 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2018-12
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Inflasjon 6.13 2019-08
Handelsbalanse -73.6 2019-02
Nåværende situasjon 195 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2018-12
BNP 13.12 2018-12
Bnp Faste Priser 46319 2018-12
Bnp Per Innbygger 1860 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4910 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4305 2018-12
Bnp Fra Construction 929 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 7044 2018-12
Bnp Fra Mining 625 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 2686 2018-12
Bnp Fra Tjenester 5187 2018-12
Bnp Fra Transport 3747 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10668 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Lønn 10.89 2018-12
Befolkning 6.47 2018-12
Levelønn Family 7510 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4680 2018-12
Lønn Høy Dyktige 13600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.13 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 228 2019-08
Produsentpriser 256 2019-04
produsentprisene endring 0.8 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 218 2019-08
KjerneInflasjon 6.2 2019-08
KPI Housing Utilities 213 2019-08
Kpi Transport 193 2019-08
MatInflasjon 6.1 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-08
Penger Siste Referanse
Pengemengden M1 44469 2019-07
Pengemengden M2 118663 2019-07
Pengemengden M3 119293 2019-07
Innskudd Rente 1.25 2017-12
Valutareserver 2078 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -73.6 2019-02
Nåværende situasjon 195 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.6 2018-12
Eksport 440 2019-02
Import 513 2019-02
Pengeoverføringer 134 2019-06
Kapitalstrømmer 110 2019-03
Utenlandsgjeld 11654 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 123 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.75 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -303 2018-12
Offentlige Utgifter 15390 2018-12
Statens Inntekter 6003 2018-12
Fiscal Utgifter 4631 2018-12
Kreditt-Rating 32.5
Statsgjeld 222602 2018-12
Militære Utgifter 81.3 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Ledende økonomisk indeks -7.5 2019-02
Internett-hastighet 3118 2017-03
IP-adresser 100378 2017-03
Konkurranseevne Index 51.52 2019-12
Konkurranseevne Rank 109 2019-12
Korrupsjon Index 25 2018-12
Korrupsjon Rank 152 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 132 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 480 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 154414 2018-12
Bensinpriser 0.95 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nicaragua - Økonomiske indikatorer.