BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 -1.5 2.5 2.2 2.2 2.2
BNP 15.00 16.3 16.3 16.3 16.7 16.7
Bnp Faste Priser 4016.40 3848 3964 4105 4105 4195
Bnp Fra Landbruk 269.90 252 273 276 276 282
Bnp Fra Construction 224.90 223 228 230 230 235
Bnp Fra Manufacturing 439.60 432 445 449 449 459
Bnp Fra Mining 17.50 18.16 17.72 17.89 17.89 18.28
Bnp Fra Forvaltningsloven 405.00 377 410 414 414 423
Bnp Fra Tjenester 748.00 756 757 764 764 781
Bnp Fra Transport 58.70 59.55 59.43 59.99 59.99 61.31
Bnp Fra Verktøy 40.30 41.09 40.8 41.19 41.19 42.09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 989.50 981 1002 1011 1011 1034

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 24.00 25 25.5 26 26.5 27.5
Befolkning 4.98 5.1 5.1 5.1 5.23 5.23

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 1.24 2 2.6 3.5 3.5 3.5
Produsentpriser 97.93 96.77 99.8 101 101 104
produsentprisene endring -2.10 -1.8 0.5 2.5 3.5 3
Kpi Transport 98.82 102 101 103 102 107
Konsumprisindeksen Kpi 101.26 104 105 105 105 109
MatInflasjon 2.75 2.6 2.6 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -389.10 -363 -363 -397 -397 -397
Nåværende situasjon -413.00 -500 -500 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -13 -13 -13 -13.5 -13.5
Eksport 84.80 86 86 107 107 111
Import 473.90 449 449 504 504 508

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 16.20 17.9 17.9 17.9 18.8 18.8
Offentlige Budsjetter 1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 789.00 753 799 806 806 824


Palestina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.