BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 11.00 4 3.8 3.8 3.8 4.5
BNP 15.56 16.7 16.7 17 17 17
Bnp Per Innbygger Ppp 5394.07 1942 2244 2244 2244 2244
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 880.60 862 876 914 930 972
Bnp Faste Priser 3738.80 3737 3886 3881 3950 4128
Bnp Fra Landbruk 230.90 242 248 240 244 255
Bnp Fra Construction 177.10 179 177 184 187 196
Bnp Fra Manufacturing 404.40 392 395 420 427 446
Bnp Fra Mining 13.50 14.59 13.21 14.01 14.26 14.9
Bnp Fra Forvaltningsloven 473.30 473 477 491 500 523
Bnp Fra Tjenester 793.70 757 779 824 839 876
Bnp Fra Transport 62.20 54.86 60.32 64.56 65.71 68.67
Bnp Fra Verktøy 40.40 34.98 34.32 41.94 42.68 44.6

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 25.00 26 26 25 25 25
Befolkning 5.10 5.23 5.23 5.33 5.33 5.33

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 3.78 2.8 2 1 1.5 1
Produsentpriser 105.44 104 106 107 104 106
produsentprisene endring 11.30 8 6 5 3 2
MatInflasjon 9.61 3 3 3 3 3.5
Kpi Transport 104.21 114 102 105 101 103
Konsumprisindeksen Kpi 106.27 105 105 104 107 105

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -595.60 -410 -350 -440 -385 -415
Nåværende situasjon -390.00 -375 -375 -400 -400 -400
Nåværende situasjon mot BNP -6.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Eksport 116.60 120 130 110 105 115
Import 712.20 530 480 550 490 530

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 16.40 18.8 18.8 18.2 18.2 18.2
Offentlige Budsjetter -0.50 -3.2 -2 0.5 0.5 0.5
Offentlige Utgifter 937.80 853 946 973 991 1035

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 14.13 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser 3179.00 2600 2600 2500 2500 2500


Palestina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.