BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 19.00 7.5 3.5 4 3.8 4.5
BNP 15.56 16.7 16.7 16.7 16.7 17
Bnp Per Innbygger Ppp 5394.07 1942 1942 1942 2244 2244
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 802.90 865 838 831 835 875
Bnp Faste Priser 3607.50 3696 3806 3734 3752 3977
Bnp Fra Landbruk 238.20 103 260 242 248 272
Bnp Fra Construction 151.10 250 155 160 157 162
Bnp Fra Manufacturing 391.50 415 428 405 407 448
Bnp Fra Mining 13.70 19.08 13.65 14.18 14.25 14.27
Bnp Fra Forvaltningsloven 462.10 467 504 476 481 527
Bnp Fra Tjenester 691.70 767 678 699 719 709
Bnp Fra Transport 61.30 66.16 56.33 57.86 63.75 58.86
Bnp Fra Verktøy 35.90 42.19 37.52 37.78 37.34 39.21

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 27.00 28 26 26 26 25
Befolkning 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 1.28 1.7 0.9 0.8 1 1
Produsentpriser 100.98 111 97.8 101 104 99.29
produsentprisene endring 7.50 6 3 3 2.5 2
MatInflasjon 1.59 2.5 3 3 3 3.5
Kpi Transport 100.79 114 102 105 101 103
Konsumprisindeksen Kpi 102.79 103 102 103 104 104

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -400.20 -382 -397 -397 -397 -397
Nåværende situasjon -236.00 -400 -375 -375 -375 -400
Nåværende situasjon mot BNP -6.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Eksport 111.90 111 111 111 111 111
Import 512.10 508 508 508 508 508

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2
Offentlige Budsjetter -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2 0.5
Offentlige Utgifter 822.20 949 984 851 855 1028

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 27.01 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygningstillatelser 2649.00 2500 2600 2600 2600 2500


Palestina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.