Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6988.70 7008 7039 7072 7103 7166

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 -4.5 -2.5 0.5 1.2 2.5
Arbeidsledighet 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
Inflasjon 1.60 0.7 1 1.3 1.5 2.5
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Handelsbalanse -96009.00 -110000 -105000 -320000 -320000 -105000
Nåværende situasjon -44.70 280 120 120 120 180
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 22.90 25 25 23 23 23
Offentlige Budsjetter -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 -4.5 -2.5 0.5 1.2 2.5
BNP 38.15 36.2 36.2 37.7 37.7 37.7
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11703711.00 10873199 11818431 11762230 11844156 12113892
Bnp Per Innbygger 5310.63 5150 5150 5300 5300 5300
Bnp Per Innbygger Ppp 12684.60 12100 12100 12600 12600 13000
Bnp Faste Priser 55103828726.00 51152095968 53849442 53768490107 55422905187 55895721
Bnp Fra Landbruk 6344467268.00 2890955047 3892076912 6376189604 6420600875 3989378835
Bnp Fra Construction 3342542288.00 3301908084 3360179442 3359254999 3382652795 3444183928
Bnp Fra Manufacturing 10118010433.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Fra Tjenester 25441681193.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Fra Verktøy 4318513499.00 3436955130 3740253927 4340106066 4370335661 3833760275

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
Minstelønn 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.15 7.3 7.25 7.25 7.25 7.35
Lønninger innen produksjon 293.80 292 300 300 300 300

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.60 0.7 1 1.3 1.5 2.5
Kjerne Konsumprisindeks 107.20 107 108 109 109 112
KjerneInflasjon 2.30 2.2 2.5 2.7 2.9 3.5
Produsentpriser 126.30 127 128 129 128 131
produsentprisene endring 3.30 3.1 2.8 2.7 2.5 2.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 106.30 106 107 108 107 110
KPI Housing Utilities 106.80 106 107 108 108 110
Kpi Transport 113.60 114 115 116 113 118
MatInflasjon 0.80 -0.8 -0.2 0.5 0.8 1.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Innskudd Rente 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -96009.00 -110000 -105000 -320000 -320000 -105000
Nåværende situasjon -44.70 280 120 120 120 180
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Import 812820.00 970000 1070000 1070000 1070000 1090000
Eksport 716811.00 730000 750000 750000 750000 750000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 22.90 25 25 23 23 23
Offentlige Budsjetter -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Offentlige Utgifter 6866028.00 6462762 8258755 6900358 6948420 8465224

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ledende økonomisk indeks 0.90 -3 -1.5 0.7 1.3 2.1
Lagerendringer 3629322.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 39059961.00 37822586 40946939 39255261 39528681 41970612
Bensinpriser 0.62 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5


Paraguay - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.