Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6928.00 6959 6990 7022 7053 7116

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
Arbeidsledighet 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Inflasjon 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Rentesats 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Handelsbalanse -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Nåværende situasjon 298.30 120 120 120 180 180
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 22.90 23 23 23 23 23
Offentlige Budsjetter -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
BNP 38.15 37.7 37.7 37.37 37.7 38.2
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12927938.00 12184185 11818431 11762230 12647184 12647184
Bnp Per Innbygger 5310.63 5300 5300 5300 5300 5380
Bnp Per Innbygger Ppp 12684.60 12600 12600 12600 13000 13000
Bnp Faste Priser 49624703832.00 53849442 53849442 53768490107 55895721 55895721
Bnp Fra Landbruk 2961487113.00 4076220194 3892076912 6376189604 4231116561 4231116561
Bnp Fra Construction 3975472556.00 3336767749 3360179442 3359254999 3463564923 3463564923
Bnp Fra Manufacturing 9783424132.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Fra Tjenester 24005594318.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Fra Verktøy 3540392306.00 4891798997 3740253927 4340106066 5077687359 5077687359

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Minstelønn 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.15 7.25 7.25 7.25 7.35 7.45
Lønninger innen produksjon 291.00 300 300 300 300 300

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Kjerne Konsumprisindeks 109.30 109 108 109 112 112
KjerneInflasjon 3.40 2.7 2.9 2.9 3.5 3.5
Produsentpriser 130.40 130 130 129 133 134
produsentprisene endring 4.50 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 108.40 108 108 107 116 110
KPI Housing Utilities 107.30 107 108 109 117 110
Kpi Transport 114.40 116 116 114 124 119
MatInflasjon 3.30 0.5 0.8 0.8 1.5 2.5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Innskudd Rente 3.94 4.19 3.94 3.94 4.94 4.94

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Nåværende situasjon 298.30 120 120 120 180 180
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Import 973352.00 1070000 1070000 1070000 1090000 1090000
Eksport 688604.00 750000 750000 750000 750000 750000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 22.90 23 23 23 23 23
Offentlige Budsjetter -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Offentlige Utgifter 7109585.00 8474706 8258755 6900358 8796745 8796745

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledende økonomisk indeks -1.40 0.7 1.3 1.3 2.1 2.1
Lagerendringer -1835551.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 36616901.00 43038703 40946939 39255261 44674174 44674174
Bensinpriser 0.63 0.68 0.58 0.55 0.65 0.65


Paraguay - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.