PARAGUAY - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Paraguay - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate -0.30 0.4 0.6 1 1 1
Arbeidsledighet 7.60 7 8.3 8.4 7.9 7.4
Inflasjon 4.00 4.5 4.6 4.4 4 4.4
Rentesats 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5
Handelsbalanse -314245.00 -325000 50000 -195000 -185000 -105000
Regjeringens gjeld mot BNP 24.10 24.5 35.5 25.3 23.5 22
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 5965.00
5913 5936 5959 5983 6077
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate -0.30
0.4 0.6 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 6.20
3.8 3.5 3.5 4.8 3.6
BNP 29.73
27.25 33 33 33 32
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8994503.16
10339006 9746570 9309311 10507818 11139659
Bnp Per Innbygger 3905.93
4210 4300 4300 4300 4400
Bnp Per Innbygger Ppp 8827.00
8900 9100 9100 9100 9400
Bnp Faste Priser 52767008.78
55244849 54802243 54613854 52215681 59523010
Bnp Fra Landbruk 4281670.27
3697785 6088063 4431529 2963074 3984142
Bnp Fra Construction 3362327.34
3416262 3192223 3480009 3577037 3680817
Bnp Fra Manufacturing 10589803.45
11052939 10689043 10960447 10819737 11908879
Bnp Fra Tjenester 24884555.67
26834960 24326856 25755515 25126010 28913059
Bnp Fra Verktøy 4080931.35
4411606 4914032 4223764 3939422 4753241
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 7.60
7 8.3 8.4 7.9 7.4
Minstelønn 2112.56
2110 2110 2113 2113 2250
Befolkning 6.85
6.92 6.94 6.96 6.97 7.13
Arbeidsledige 93052.00
95300 101517 105372 97329 98377
Levelønn Family 2338000.00
2338000 2438000 2338000 2338000 2438000
Lønn Å Leve Av Individuell 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
Lønn Høy Dyktige 5018400.00
5038400 5038400 4688145 4677076 5068400
Lønninger innen produksjon 269.90
278 290 283 284 300
Lønn Lav Dyktige 2672000.00
2752000 2752000 2511096 2521885 2800000
Sysselsatte 1126552.00
1133442 1133935 1133648 1133768 1133739
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 4.00
4.5 4.6 4.4 4 4.4
Kjerne Konsumprisindeks 102.00
103 103 104 105 108
KjerneInflasjon 2.90
2.68 2.6 2.57 2.55 2.55
Inflasjonen (Månedlig) 0.40
0.35 0.32 0.33 0.33 0.33
Produsentpriser 121.90
123 125 125 126 131
produsentprisene endring 2.70
2.4 3.2 3.4 3.4 3.3
Bnp-Deflatoren 111.37
109 110 110 110 112
MatInflasjon 2.80
5.5 6 3.15 3.17 6
KPI Housing Utilities 103.90
166 106 106 108 182
Kpi Transport 108.00
127 108 112 112 138
Konsumprisindeksen Kpi 102.20
162 106 106 106 177
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 5.25
5.5 5.5 6 6 6.5
Innskudd Rente 3.76
4.01 4.01 4.51 4.51 5.01
Pengemengde 11653348.00
11625718 11624928 11625045 11625049 11625047
Pengemengden M1 27765898.00
28460535 28910164 29355995 29799393 33694648
Pengemengden M2 46336824.00
47502150 48342785 49179444 50012000 57325462
Pengemengden M3 81240426.00
83054991 84265460 85454744 86631592 96765291
Valutareserver 6783.50
6736 6740 6740 6740 6740
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -314245.00
-325000 50000 -195000 -185000 -105000
Eksport 700351.00
650000 1000000 740000 760000 850000
Import 1014596.00
975000 950000 935000 945000 955000
Nåværende situasjon 344.10
-152 10.29 129 20.3 15.04
Nåværende situasjon mot BNP -1.20
-1.03 -1.04 0.93 -0.76 -1.21
Gullreserver 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Terrorisme - Hovedsiden 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Utenlandske Direkte Investeringer -54.80
103 78.37 68.45 72.35 74.56
Utenlandsgjeld 6205068.00
5710000 5615905 5615901 5615900 5970000
Kapitalstrømmer 97.10
108 -93.59 14.71 -46.19 -15.71
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 24.10
24.5 35.5 25.3 23.5 22
Offentlige Budsjetter -1.50
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Militære Utgifter 333.30
343 348 353 358 343
Offentlige Utgifter 5520199.23
7115687 5421556 5713406 5433856 7666726
Statsgjeld 7789.10
8070 8242 8412 8580 9993
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Internett-hastighet 1375.35
1332 1333 1333 1333 1333
IP-adresser 206156.00
151963 149682 148157 147093 145167
Ledende økonomisk indeks 2.20
3.6 3.7 3.8 3.87 4
Stål~~pos=trunc 2.00
2.37 2.26 2.27 2.28 2.27
Enkle Å Gjøre Forretninger 108.00
95 97 99 101 107
Korrupsjon Index 29.00
29 29 29 29 29
Korrupsjon Rank 135.00
135 135 135 135 135
Lagerendringer 3349274.51
1540000 1158912 3223902 -1377 2435385
Konkurranseevne Index 53.38
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
Konkurranseevne Rank 95.00
112 112 112 112 112
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bensinpriser 0.75
0.68 0.65 0.61 0.57 0.48
Forbruk 33207177.23
35858311 33873006 34369428 33959006 38635178
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 10.00
10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 25.50
25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00
9 9 9 9 9
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 204.49
121 116 96.27 96.27 93.41
Temperatur 27.93
25.71 26.76 23.8 24.26 23.82