Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 6797.00 6856 6893 6931 6969 7046

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.00 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.90 4 2.7 4 2 4
Arbeidsledighet 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Inflasjon 7.40 8.5 7.3 6 5.5 2.8
Rentesats 4.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Handelsbalanse -369144.00 -105000 -200000 80000 80000 -200000
Nåværende situasjon 595.60 180 180 180 180 180
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 33.90 34 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.00 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.90 4 2.7 4 2 4
BNP 35.30 37.7 37.7 37.7 37.7 38.2
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14990081.00 12647184 14884179 15589684 15289883 15518508
Bnp Per Innbygger 5645.98 5200 5250 5250 5250 5250
Bnp Per Innbygger Ppp 12335.47 12450 12560 12560 12560 12560
Bnp Faste Priser 53453743716.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
Bnp Fra Landbruk 4325446270.00 4231116561 6109782996 4498464121 4411955195 4168173197
Bnp Fra Construction 4141193638.00 3463564923 4038205587 4306841384 4224017511 4480987695
Bnp Fra Manufacturing 10457313806.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Fra Tjenester 25956125184.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Fra Verktøy 2916356987.00 5077687359 4139218248 3033011266 2974684127 4010458254

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Minstelønn 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.25 7.35 7.35 7.35 7.35 7.45
Lønninger innen produksjon 295.90 300 300 300 300 300

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 7.40 8.5 7.3 6 5.5 2.8
Kjerne Konsumprisindeks 114.50 112 116 117 120 121
KjerneInflasjon 5.67 5.6 6 5.8 5.5 5.1
Produsentpriser 143.40 133 142 143 151 152
produsentprisene endring 11.30 9.9 8.7 6.8 5.5 5.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
KPI Housing Utilities 111.80 117 116 115 116 120
Kpi Transport 128.50 124 130 130 131 131
Konsumprisindeksen Kpi 115.20 116 117 117 120 121
MatInflasjon 13.60 11 9.4 6 4.8 5.5

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 4.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Innskudd Rente 3.94 4.94 5.19 5.19 5.19 5.19

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -369144.00 -105000 -200000 80000 80000 -200000
Nåværende situasjon 595.60 180 180 180 180 180
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Eksport 875433.00 650000 650000 825000 825000 750000
Import 1244577.00 870000 850000 745000 745000 950000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 33.90 34 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Offentlige Utgifter 7453306.00 8796745 7015299 7751438 7602372 10180243

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ledende økonomisk indeks 7.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Lagerendringer -3111761.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbruk 40294895.00 44674174 40709691 41906691 41100793 45414412
Bensinpriser 0.89 0.65 0.8 0.76 0.73 0.69


Paraguay - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.