Markeder Siste Referanse
Valuta 3.38 2019-11
Aksjemarkedet 19743 2019-11
10-årig statsobligasjon 5.43 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 6.4 2019-10
Inflasjon 1.88 2019-10
Rentesats 2.25 2019-11
Handelsbalanse 462 2019-09
Nåværende situasjon -1145 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Forretningstillit 47 2019-10
Forbrukertillit 90 2019-08
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 222 2018-12
Bnp Faste Priser 137267 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30684 2019-06
Bnp Per Innbygger 6454 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12794 2018-12
Bnp Fra Landbruk 9660 2019-06
Bnp Fra Construction 8072 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 17876 2019-06
Bnp Fra Mining 16312 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 6639 2019-06
Bnp Fra Tjenester 14252 2019-06
Bnp Fra Transport 7698 2019-06
Bnp Fra Verktøy 2557 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2019-10
Sysselsatte 4932 2019-10
Arbeidsledige 338 2019-10
Lønn 1776 2019-09
Minstelønn 930 2019-09
Befolkning 32.16 2018-12
Sysselsetting 93.6 2019-10
Levelønn Family 1710 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 995 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1250 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.88 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 136 2019-10
KjerneInflasjon 2.27 2019-10
Produsentpriser 109 2019-10
Eksportpriser 115 2019-09
Importprisene 121 2019-09
KPI Housing Utilities 132 2019-10
Kpi Transport 119 2019-10
MatInflasjon 1.13 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.11 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-11
Internbankrente 3.74 2019-11
Pengemengde 49840 2019-09
Pengemengden M1 97540 2019-09
Pengemengden M2 211622 2019-09
Valutareserver 68062 2019-10
Lån Til Privat Sektor 196293 2019-09
Innskudd Rente 2.65 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 462 2019-09
Nåværende situasjon -1145 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 3831 2019-09
Import 3369 2019-09
Utenlandsgjeld 82479 2019-06
Kjøpsbetingelser 94.92 2019-09
Pengeoverføringer 845 2019-06
Turistankomster 4419430 2018-12
Gullreserver 34.68 2019-12
Råoljeproduksjon 44 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 3094 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.95 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2381 2019-10
Offentlige Utgifter 14283 2019-06
Statens Inntekter 9988 2019-10
Fiscal Utgifter 9336 2019-10
Kreditt-Rating 60.2
Militære Utgifter 2689 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47 2019-10
Industriell Produksjon 1.38 2019-09
Lagerendringer -1252 2019-06
Ledende økonomisk indeks 2.22 2019-09
Internett-hastighet 6232 2017-03
IP-adresser 1032242 2017-03
Konkurranseevne Index 61.66 2019-12
Konkurranseevne Rank 65 2019-12
Produksjon Av Kobber 215426 2019-08
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 76 2019-12
Gullproduksjon 11149 2019-08
Stål~~pos=trunc 100 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 90 2019-08
Forbruk 90583 2019-06
Konsumerkreditt 78090 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 369398 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.66 2019-10
Bensinpriser 0.96 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Peru - Økonomiske indikatorer.