Markeder Siste Referanse
Valuta 3.35 2019-09
Aksjemarkedet 19507 2019-09
10-årig statsobligasjon 5.43 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 5.8 2019-08
Inflasjon 2.04 2019-08
Rentesats 2.5 2019-09
Handelsbalanse 456 2019-07
Nåværende situasjon -1145 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Forretningstillit 45 2019-08
Forbrukertillit 92 2019-06
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 222 2018-12
Bnp Faste Priser 137267 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30684 2019-06
Bnp Per Innbygger 6454 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12794 2018-12
Bnp Fra Landbruk 9660 2019-06
Bnp Fra Construction 8072 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 17876 2019-06
Bnp Fra Mining 16312 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 6639 2019-06
Bnp Fra Tjenester 14252 2019-06
Bnp Fra Transport 7698 2019-06
Bnp Fra Verktøy 2557 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2019-08
Sysselsatte 4932 2019-08
Arbeidsledige 305 2019-08
Lønn 1796 2019-07
Minstelønn 930 2019-07
Befolkning 32.16 2018-12
Sysselsetting 94.2 2019-08
Levelønn Family 1710 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 995 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1250 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.04 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 136 2019-08
KjerneInflasjon 2.29 2019-08
Produsentpriser 109 2019-08
Eksportpriser 117 2019-07
Importprisene 122 2019-07
KPI Housing Utilities 130 2019-08
Kpi Transport 119 2019-08
MatInflasjon 1.78 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-09
Internbankrente 3.91 2019-09
Pengemengde 49867 2019-07
Pengemengden M1 95386 2019-07
Pengemengden M2 209167 2019-07
Valutareserver 68414 2019-08
Lån Til Privat Sektor 194795 2019-07
Innskudd Rente 2.65 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 456 2019-07
Nåværende situasjon -1145 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 3989 2019-07
Import 3533 2019-07
Utenlandsgjeld 82479 2019-06
Kjøpsbetingelser 95.84 2019-07
Pengeoverføringer 845 2019-06
Turistankomster 4419430 2018-12
Gullreserver 34.68 2019-09
Råoljeproduksjon 57 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 3094 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.95 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4849 2019-08
Offentlige Utgifter 14283 2019-06
Statens Inntekter 9048 2019-08
Fiscal Utgifter 11492 2019-08
Kreditt-Rating 60.2
Militære Utgifter 2689 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 45 2019-08
Industriell Produksjon 0.28 2019-06
Lagerendringer -1252 2019-06
Ledende økonomisk indeks 3.28 2019-07
Internett-hastighet 6232 2017-03
IP-adresser 1032242 2017-03
Konkurranseevne Index 61.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 63 2018-12
Produksjon Av Kobber 198688 2019-06
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 68 2018-12
Gullproduksjon 10780 2019-06
Stål~~pos=trunc 110 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92 2019-06
Forbruk 90583 2019-06
Konsumerkreditt 76297 2019-07
Privat-Sektor-Kreditt 347727 2019-02
Bankenes Utlånsrente 0.89 2019-08
Bensinpriser 0.95 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Peru - Økonomiske indikatorer.