Markeder Siste Referanse
Valuta 3.28 2019-07
Aksjemarkedet 20839 2019-07
10-årig statsobligasjon 5.43 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-03
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Inflasjon 2.29 2019-06
Rentesats 2.75 2019-07
Handelsbalanse 29.4 2019-05
Nåværende situasjon -1664 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Forretningstillit 49.8 2019-06
Forbrukertillit 92 2019-06
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-03
BNP 222 2018-12
Bnp Faste Priser 127354 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26949 2019-03
Bnp Per Innbygger 6454 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12794 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6360 2019-03
Bnp Fra Construction 7136 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 16066 2019-03
Bnp Fra Mining 15833 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 6495 2019-03
Bnp Fra Tjenester 12889 2019-03
Bnp Fra Transport 7683 2019-03
Bnp Fra Verktøy 2570 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Sysselsatte 4897 2019-06
Arbeidsledige 330 2019-06
Lønn 1744 2019-05
Minstelønn 930 2019-05
Befolkning 32.16 2018-12
Sysselsetting 93.7 2019-06
Levelønn Family 1710 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 995 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1250 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.29 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 135 2019-06
KjerneInflasjon 2.3 2019-06
Produsentpriser 108 2019-06
Eksportpriser 116 2019-05
Importprisene 123 2019-05
KPI Housing Utilities 135 2019-06
Kpi Transport 118 2019-06
MatInflasjon 2.06 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.09 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-07
Internbankrente 4.53 2019-07
Pengemengde 47740 2019-05
Pengemengden M1 93558 2019-05
Pengemengden M2 204730 2019-05
Valutareserver 66714 2019-06
Lån Til Privat Sektor 194446 2019-05
Innskudd Rente 2.65 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 29.4 2019-05
Nåværende situasjon -1664 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 3588 2019-05
Import 3559 2019-05
Utenlandsgjeld 80696 2019-03
Kjøpsbetingelser 94.3 2019-05
Pengeoverføringer 800 2019-03
Turistankomster 4419430 2018-12
Gullreserver 34.7 2019-06
Råoljeproduksjon 51 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 2781 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.95 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1042 2019-06
Offentlige Utgifter 12786 2019-03
Statens Inntekter 9896 2019-06
Fiscal Utgifter 8276 2019-06
Kreditt-Rating 60.2
Militære Utgifter 2689 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.8 2019-06
Industriell Produksjon -6.77 2019-05
Lagerendringer -459 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.63 2019-05
Internett-hastighet 6232 2017-03
IP-adresser 1032242 2017-03
Konkurranseevne Index 61.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 63 2018-12
Produksjon Av Kobber 188004 2019-04
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 68 2018-12
Stål~~pos=trunc 110 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92 2019-06
Forbruk 84957 2019-03
Konsumerkreditt 74980 2019-05
Privat-Sektor-Kreditt 347727 2019-02
Bankenes Utlånsrente 0.91 2019-06
Bensinpriser 0.96 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Peru - Økonomiske indikatorer.