Markeder Siste Referanse
Valuta 3.43 2020-02
Aksjemarkedet 18946 2020-02
10-årig statsobligasjon 0 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
Arbeidsledighet 6.3 2020-01
Inflasjon 1.89 2020-01
Rentesats 2.25 2020-02
Handelsbalanse 1220 2019-12
Nåværende situasjon -26.1 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Forretningstillit 50.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 29.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
BNP 222 2018-12
Bnp Faste Priser 143699 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 35233 2019-12
Bnp Per Innbygger 6454 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12794 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6777 2019-12
Bnp Fra Construction 9027 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 18460 2019-12
Bnp Fra Mining 17484 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8037 2019-12
Bnp Fra Tjenester 15557 2019-12
Bnp Fra Transport 7715 2019-12
Bnp Fra Verktøy 2598 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.3 2020-01
Sysselsatte 5037 2020-01
Arbeidsledige 341 2020-01
Lønn 1887 2020-01
Minstelønn 930 2020-01
Befolkning 32.16 2018-12
Sysselsetting 93.7 2020-01
Levelønn Family 1710 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 995 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1250 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.89 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 133 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 136 2020-01
KjerneInflasjon 2.23 2020-01
Produsentpriser 108 2020-01
Eksportpriser 117 2019-12
Importprisene 121 2019-12
KPI Housing Utilities 133 2020-01
Kpi Transport 119 2020-01
MatInflasjon 1.12 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.05 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2020-02
Internbankrente 3.44 2020-02
Pengemengde 53357 2019-12
Pengemengden M1 102246 2019-12
Pengemengden M2 222036 2019-12
Valutareserver 68471 2020-01
Lån Til Privat Sektor 198502 2019-12
Innskudd Rente 2.65 2016-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1220 2019-12
Nåværende situasjon -26.1 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2018-12
Eksport 4608 2019-12
Import 3388 2019-12
Utenlandsgjeld 79956 2019-12
Kjøpsbetingelser 96.69 2019-12
Pengeoverføringer 851 2019-12
Turistankomster 4371787 2019-12
Gullreserver 34.68 2019-12
Råoljeproduksjon 59 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 3107 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.84 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2545 2020-01
Offentlige Utgifter 19609 2019-12
Statens Inntekter 12223 2020-01
Fiscal Utgifter 8826 2020-01
Kreditt-Rating 65 2020-02
Militære Utgifter 2689 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.8 2019-12
Industriell Produksjon -5.37 2019-12
Lagerendringer -4057 2019-12
Ledende økonomisk indeks 1.12 2019-12
Internett-hastighet 6232 2017-03
IP-adresser 1032242 2017-03
Konkurranseevne Index 61.66 2019-12
Konkurranseevne Rank 65 2019-12
Produksjon Av Kobber 225496 2019-12
Korrupsjon Index 36 2019-12
Korrupsjon Rank 101 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 76 2019-12
Gullproduksjon 10063 2019-12
Stål~~pos=trunc 100 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 87683 2019-12
Konsumerkreditt 80548 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 376365 2019-11
Bankenes Utlånsrente 0.67 2020-01
Bensinpriser 0.93 2020-01


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Peru - Økonomiske indikatorer.