Markeder Siste Referanse
Valuta 3.4 2020-06
Aksjemarkedet 16342 2020-06
10-årig statsobligasjon 0 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-03
Arbeidsledighet 9 2020-05
Inflasjon 1.78 2020-05
Rentesats 0.25 2020-05
Handelsbalanse -252 2020-03
Nåværende situasjon -1444 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Forretningstillit 21.8 2020-03
Bedriftens Skattesats 29.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Coronavirus tilfeller 164476 2020-06
Coronavirus dødsfall 4506 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 72319 2020-06

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-03
BNP 220 2019-12
Bnp Faste Priser 123111 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 23520 2020-03
Bnp Per Innbygger 6454 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12794 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6567 2020-03
Bnp Fra Construction 6194 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 14454 2020-03
Bnp Fra Mining 15036 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 6837 2020-03
Bnp Fra Tjenester 12057 2020-03
Bnp Fra Transport 7284 2020-03
Bnp Fra Verktøy 2518 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2020-05
Sysselsatte 3655 2020-04
Arbeidsledige 361 2020-04
Lønn 1664 2020-04
Minstelønn 930 2020-03
Befolkning 32.5 2019-12
Sysselsetting 91 2020-04
Levelønn Family 1710 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 995 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1250 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.78 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 134 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 137 2020-04
KjerneInflasjon 1.77 2020-04
Produsentpriser 108 2020-04
Eksportpriser 107 2020-03
Importprisene 117 2020-03
KPI Housing Utilities 133 2020-04
Kpi Transport 120 2020-04
MatInflasjon 1.7 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-05
Internbankrente 2.66 2020-06
Pengemengde 52479 2020-02
Pengemengden M1 105520 2020-02
Pengemengden M2 230831 2020-02
Valutareserver 73735 2020-04
Lån Til Privat Sektor 209584 2020-04
Innskudd Rente 2.65 2016-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -252 2020-03
Nåværende situasjon -1444 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2019-12
Eksport 2348 2020-03
Import 2600 2020-03
Utenlandsgjeld 80356 2020-03
Kjøpsbetingelser 91.13 2020-03
Pengeoverføringer 494 2020-03
Turistankomster 4371787 2019-12
Gullreserver 34.7 2020-03
Råoljeproduksjon 60 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 670 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.84 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3132 2020-04
Offentlige Utgifter 13274 2020-03
Statens Inntekter 8218 2020-04
Fiscal Utgifter 10294 2020-04
Kreditt-Rating 65 2020-06
Militære Utgifter 2689 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 21.8 2020-03
Industriell Produksjon 5.1 2020-02
Lagerendringer 2391 2020-03
Ledende økonomisk indeks -16.26 2020-03
Internett-hastighet 6232 2017-03
IP-adresser 1032242 2017-03
Konkurranseevne Index 61.66 2019-12
Konkurranseevne Rank 65 2019-12
Produksjon Av Kobber 153870 2020-03
Korrupsjon Index 36 2019-12
Korrupsjon Rank 101 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 76 2019-12
Gullproduksjon 7822 2020-03
Stål~~pos=trunc 40 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 83342 2020-03
Konsumerkreditt 79150 2020-04
Privat-Sektor-Kreditt 384004 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.67 2020-04
Bensinpriser 0.89 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 164476 2020-06
Coronavirus dødsfall 4506 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 72319 2020-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Peru - Økonomiske indikatorer.