Markeder Siste Referanse
Valuta 4.25 2019-08
Aksjemarkedet 9144 2019-08
10-årig statsobligasjon 4.15 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
Arbeidsledighet 4 2019-06
Inflasjon 4.1 2019-07
Rentesats 2.5 2019-08
Handelsbalanse -1131 2019-06
Nåværende situasjon -1110 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
BNP 240 2018-12
Bnp Faste Priser 42385 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10574 2019-03
Bnp Per Innbygger 11535 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24544 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3066 2019-03
Bnp Fra Construction 2245 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 10097 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1733 2019-03
Bnp Fra Tjenester 12819 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-06
Sysselsatte 4980 2019-05
Arbeidsledige 258 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 15.4 2019-03
Lønnskostnader 161 2019-03
Ledige Stillinger 1.11 2019-06
Lønn 5127 2019-06
Minstelønn 446 2019-06
Lønninger innen produksjon 4415 2019-06
Befolkning 19.52 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-03
Sysselsetting 64.2 2019-03
Full Jobb 7732 2019-03
Yrkesdeltakelse 53.9 2019-03
Levelønn Family 2160 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1300 2018-12
Deltid Sysselsettingen 497 2019-03
Produktivitet 123 2019-03
Lønnsveksten 13.3 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2880 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1430 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-07
KjerneInflasjon 3.1 2019-07
Produsentpriser 110 2019-06
produsentprisene endring 3.3 2019-06
Kpi Transport 100 2019-07
MatInflasjon 5.15 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-08
Internbankrente 2.91 2019-08
Pengemengde 71542 2019-06
Pengemengden M1 245057 2019-06
Pengemengden M2 390476 2019-06
Pengemengden M3 390478 2019-06
Bankenes balanse 495125 2019-06
Valutareserver 39753 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-01
Sentralbankers balanse 190947 2019-06
Innskudd Rente 1.5 2019-07
Utlånsrente 3.5 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1131 2019-06
Nåværende situasjon -1110 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Eksport 5560 2019-06
Import 6690 2019-06
Utenlandsgjeld 103671 2019-06
Pengeoverføringer 861 2019-03
Gullreserver 104 2019-06
Råoljeproduksjon 70 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 314 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 139818 2019-01
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -19187 2019-06
Offentlige Utgifter 2253 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 35 2018-12
Statens Inntekter 70896 2019-06
Statsgjeld 314908 2019-03
Fiscal Utgifter 90082 2019-06
Asylsøknader 130 2019-04
Kreditt-Rating 51.52
Militære Utgifter 4258 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.1 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-06
Industriproduksjonen -5.3 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 74.7 2019-09
Lagerendringer -24.7 2019-03
Bilregistreringer 147972 2019-06
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -0.5 2019-07
Konkurranseevne Index 63.46 2018-12
Konkurranseevne Rank 52 2018-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5099 2019-05
Fabrikkordre 2.4 2019-03
Gruvedrift Produksjon -8.1 2019-06
Nye ordere 143 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 5.7 2019-06
Forbruk 41225 2019-03
Konsumerkreditt 47182 2019-06
Forbrukertillit -6.1 2019-07
Bensinpriser 1.33 2019-07
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 23.3 2019-06
Boligpriser 120 2019-03
Bygningstillatelser 3874 2019-06
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.