Markeder Siste Referanse
Valuta 4.3 2019-10
Aksjemarkedet 9555 2019-10
10-årig statsobligasjon 4.22 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Inflasjon 3.5 2019-09
Rentesats 2.5 2019-10
Handelsbalanse -1365 2019-08
Nåværende situasjon -1056 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
BNP 240 2018-12
Bnp Faste Priser 42773 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 11681 2019-06
Bnp Per Innbygger 11535 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24544 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3049 2019-06
Bnp Fra Construction 2507 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 10048 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1751 2019-06
Bnp Fra Tjenester 12853 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Sysselsatte 4980 2019-06
Arbeidsledige 264 2019-08
Langtids arbeidsledighet 2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 16.2 2019-06
Lønnskostnader 148 2019-06
Ledige Stillinger 1.11 2019-06
Lønn 4981 2019-08
Minstelønn 446 2019-06
Lønninger innen produksjon 4315 2019-08
Befolkning 19.52 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Sysselsetting 66.4 2019-06
Full Jobb 7732 2019-03
Yrkesdeltakelse 53.9 2019-03
Levelønn Family 2160 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1300 2018-12
Deltid Sysselsettingen 497 2019-03
Produktivitet 128 2019-06
Lønnsveksten 12 2019-08
Lønn Høy Dyktige 2880 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1430 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-08
KjerneInflasjon 3.2 2019-08
Produsentpriser 111 2019-08
produsentprisene endring 3.25 2019-08
Kpi Transport 100 2019-09
MatInflasjon 4.07 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.09 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-10
Internbankrente 2.89 2019-10
Pengemengde 72840 2019-08
Pengemengden M1 250282 2019-08
Pengemengden M2 396300 2019-08
Pengemengden M3 396300 2019-08
Bankenes balanse 505010 2019-08
Valutareserver 39963 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-08
Sentralbankers balanse 207148 2019-08
Innskudd Rente 1.5 2019-09
Utlånsrente 3.5 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1365 2019-08
Nåværende situasjon -1056 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Eksport 5003 2019-08
Import 6369 2019-08
Utenlandsgjeld 107611 2019-07
Pengeoverføringer 856 2019-06
Gullreserver 104 2019-09
Råoljeproduksjon 70 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 742 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 301092 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -21042 2019-08
Offentlige Utgifter 2274 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 35 2018-12
Statens Inntekter 97846 2019-08
Statsgjeld 323602 2019-06
Fiscal Utgifter 118888 2019-08
Asylsøknader 100 2019-06
Kreditt-Rating 51.52
Militære Utgifter 4258 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -6.6 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-08
Industriproduksjonen -4.1 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 74.7 2019-09
Lagerendringer -5951 2019-06
Bilregistreringer 147972 2019-06
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -0.4 2019-09
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4963 2019-07
Fabrikkordre 1.3 2019-08
Gruvedrift Produksjon -8.5 2019-08
Nye ordere 127 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 8 2019-08
Forbruk 41246 2019-06
Konsumerkreditt 48516 2019-08
Forbrukertillit -9.7 2019-09
Bensinpriser 1.29 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 39.5 2019-07
Boligpriser 122 2019-06
Bygningstillatelser 3766 2019-08
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.