Markeder Siste Referanse
Valuta 4.29 2019-12
Aksjemarkedet 9880 2019-12
10-årig statsobligasjon 4.74 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
Arbeidsledighet 4 2019-10
Inflasjon 3.8 2019-11
Rentesats 2.5 2019-11
Handelsbalanse -1969 2019-10
Nåværende situasjon -765 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-10
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
BNP 240 2018-12
Bnp Faste Priser 42820 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12536 2019-09
Bnp Per Innbygger 11535 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24544 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2971 2019-09
Bnp Fra Construction 2531 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 9980 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1743 2019-09
Bnp Fra Tjenester 12816 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-10
Sysselsatte 4984 2019-09
Arbeidsledige 259 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 16.2 2019-06
Lønnskostnader 116 2019-09
Ledige Stillinger 1.11 2019-09
Lønn 5090 2019-10
Minstelønn 446 2019-06
Lønninger innen produksjon 4376 2019-10
Befolkning 19.52 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Sysselsetting 66.4 2019-06
Full Jobb 7966 2019-06
Yrkesdeltakelse 53.9 2019-03
Levelønn Family 2160 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1300 2018-12
Deltid Sysselsettingen 556 2019-06
Produktivitet 161 2019-09
Lønnsveksten 12 2019-08
Lønn Høy Dyktige 2880 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1430 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-10
KjerneInflasjon 2.9 2019-10
Produsentpriser 112 2019-11
produsentprisene endring 2.3 2019-10
Kpi Transport 100 2019-11
MatInflasjon 4.16 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.23 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-11
Internbankrente 2.93 2019-12
Pengemengde 72676 2019-10
Pengemengden M1 257246 2019-10
Pengemengden M2 404381 2019-10
Pengemengden M3 404381 2019-10
Bankenes balanse 515754 2019-10
Valutareserver 38228 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2019-11
Sentralbankers balanse 204118 2019-10
Innskudd Rente 1.5 2019-11
Utlånsrente 3.5 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1969 2019-10
Nåværende situasjon -765 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Eksport 6331 2019-10
Import 8300 2019-10
Utenlandsgjeld 108238 2019-09
Pengeoverføringer 856 2019-06
Gullreserver 104 2019-12
Råoljeproduksjon 70 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 493 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 312306 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -27172 2019-10
Offentlige Utgifter 2555 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 35 2018-12
Statens Inntekter 124771 2019-10
Statsgjeld 323602 2019-06
Fiscal Utgifter 151944 2019-10
Asylsøknader 100 2019-06
Kreditt-Rating 55 2019-12
Militære Utgifter 4258 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -7.7 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2019-10
Industriproduksjonen -5.1 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 73.1 2019-12
Lagerendringer -7659 2019-09
Bilregistreringer 168445 2019-09
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -0.2 2019-11
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4211 2019-09
Fabrikkordre 1.3 2019-08
Gruvedrift Produksjon -1 2019-09
Nye ordere 165 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 6.4 2019-10
Forbruk 41668 2019-09
Konsumerkreditt 48993 2019-10
Forbrukertillit -6.8 2019-11
Bensinpriser 1.29 2019-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 28.9 2019-09
Boligpriser 122 2019-06
Bygningstillatelser 3736 2019-10
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.