Markeder Siste Referanse
Valuta 4.26 2020-06
Aksjemarkedet 9022 2020-06
10-årig statsobligasjon 4.06 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
Arbeidsledighet 4.8 2020-04
Inflasjon 2.7 2020-04
Rentesats 1.75 2020-05
Handelsbalanse -1855 2020-03
Nåværende situasjon -1155 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -19.7 2020-04
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Coronavirus tilfeller 19517 2020-06
Coronavirus dødsfall 1279 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 13919 2020-06

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
BNP 250 2019-12
Bnp Faste Priser 43744 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12413 2019-12
Bnp Per Innbygger 11535 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24544 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3034 2019-12
Bnp Fra Construction 2485 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 10037 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1764 2019-12
Bnp Fra Tjenester 13142 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-04
Sysselsatte 4976 2020-03
Arbeidsledige 251 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 17.7 2019-12
Lønnskostnader 114 2019-12
Ledige Stillinger 0.84 2020-03
Lønn 5386 2020-03
Minstelønn 446 2019-12
Lønninger innen produksjon 4574 2020-03
Befolkning 19.41 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.3 2019-12
Sysselsetting 66 2019-12
Full Jobb 7900 2019-12
Yrkesdeltakelse 55.1 2019-12
Levelønn Family 2160 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1300 2018-12
Deltid Sysselsettingen 498 2019-12
Produktivitet 122 2019-12
Lønnsveksten 8.8 2020-02
Lønn Høy Dyktige 2880 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1430 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-04
KjerneInflasjon 2.3 2020-04
Produsentpriser 110 2020-04
produsentprisene endring -1.64 2020-04
Kpi Transport 100 2020-04
MatInflasjon 5.72 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2020-05
Internbankrente 2.12 2020-06
Pengemengde 80622 2020-04
Pengemengden M1 291389 2020-04
Pengemengden M2 439076 2020-04
Pengemengden M3 439076 2020-04
Bankenes balanse 561346 2020-04
Valutareserver 38417 2020-04
Kontanter - Reserve - Ratio 6 2020-04
Sentralbankers balanse 214297 2020-04
Innskudd Rente 1.5 2020-04
Utlånsrente 2.5 2020-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1855 2020-03
Nåværende situasjon -1155 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 5440 2020-03
Import 7295 2020-03
Utenlandsgjeld 106222 2020-03
Pengeoverføringer 1137 2019-12
Gullreserver 104 2020-03
Råoljeproduksjon 70 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer -625 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 34220 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -28505 2020-04
Offentlige Utgifter 3213 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 36 2019-12
Statens Inntekter 41204 2020-04
Statsgjeld 323602 2019-06
Fiscal Utgifter 69709 2020-04
Asylsøknader 370 2019-11
Kreditt-Rating 55 2020-06
Militære Utgifter 4258 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -14.5 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -12.4 2020-03
Industriproduksjonen -17.7 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 73.4 2020-06
Lagerendringer -55.4 2019-12
Bilregistreringer 138996 2020-03
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -17.4 2020-05
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5222 2019-12
Fabrikkordre 5.4 2020-02
Gruvedrift Produksjon -7.3 2020-03
Nye ordere 146 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -19.7 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -19.5 2020-04
Forbruk 44324 2019-12
Konsumerkreditt 48595 2020-04
Forbrukertillit -26.1 2020-04
Bensinpriser 0.97 2020-05

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 47.8 2020-01
Boligpriser 125 2019-12
Bygningstillatelser 2290 2020-04
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 19517 2020-06
Coronavirus dødsfall 1279 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 13919 2020-06
ICU-senger 403 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.