Markeder Siste Referanse
Valuta 4.1 2020-10
Aksjemarkedet 8795 2020-10
10-årig statsobligasjon 3.48 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.3 2020-06
Arbeidsledighet 5.3 2020-08
Inflasjon 2.5 2020-09
Rentesats 1.5 2020-09
Handelsbalanse -1514 2020-08
Nåværende situasjon -1002 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-08
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Coronavirus tilfeller 201032 2020-10
Coronavirus dødsfall 6245 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 144429 2020-10

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.3 2020-06
BNP 250 2019-12
Bnp Faste Priser 38348 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12568 2020-06
Bnp Per Innbygger 12131 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 29909 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2762 2020-06
Bnp Fra Construction 2618 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 8038 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1801 2020-06
Bnp Fra Tjenester 11373 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2020-08
Sysselsatte 4896 2020-07
Arbeidsledige 287 2020-08
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-06
Arbeidsledighet for unge 16.9 2020-06
Lønnskostnader 157 2020-06
Ledige Stillinger 0.71 2020-06
Lønn 5337 2020-08
Minstelønn 461 2020-09
Lønninger innen produksjon 4572 2020-08
Befolkning 19.41 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.9 2020-06
Sysselsetting 65.2 2020-06
Full Jobb 7706 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.1 2020-06
Deltid Sysselsettingen 543 2020-06
Produktivitet 109 2020-06
Lønnsveksten 2.2 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-09
KjerneInflasjon 2.3 2020-09
Produsentpriser 110 2020-08
produsentprisene endring -0.66 2020-08
Kpi Transport 100 2020-09
MatInflasjon 4.96 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2020-09
Internbankrente 2.01 2020-10
Pengemengde 84792 2020-09
Pengemengden M1 315306 2020-09
Pengemengden M2 460999 2020-09
Pengemengden M3 460999 2020-09
Bankenes balanse 577166 2020-09
Valutareserver 37954 2020-09
Kontanter - Reserve - Ratio 6 2020-07
Sentralbankers balanse 212444 2020-09
Innskudd Rente 1 2020-09
Utlånsrente 2 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1514 2020-08
Nåværende situasjon -1002 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 4598 2020-08
Import 6112 2020-08
Utenlandsgjeld 116122 2020-08
Pengeoverføringer 815 2020-06
Gullreserver 104 2020-06
Råoljeproduksjon 70 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 202 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 12986 2020-06

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -54702 2020-08
Offentlige Utgifter 2388 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 36 2019-12
Statens Inntekter 85234 2020-08
Statsgjeld 358742 2019-12
Fiscal Utgifter 139936 2020-08
Asylsøknader 60 2020-04
Kreditt-Rating 55 2020-10
Militære Utgifter 4258 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.1 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.9 2020-08
Industriproduksjonen -7.2 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 66.9 2020-09
Lagerendringer -35857 2020-06
Bilregistreringer 98279 2020-06
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -6.1 2020-09
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5222 2019-12
Fabrikkordre -32.7 2020-05
Gruvedrift Produksjon -10.3 2020-07
Nye ordere 124 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2020-08
Forbruk 36450 2020-06
Konsumerkreditt 49486 2020-09
Forbrukertillit -26.1 2020-04
Bensinpriser 1.07 2020-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 12.4 2020-08
Boligpriser 130 2020-06
Bygningstillatelser 4331 2020-08
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 201032 2020-10
Coronavirus dødsfall 6245 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 144429 2020-10
ICU-senger 403 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.