Markeder Siste Referanse
Valuta 4.09 2021-04
Aksjemarkedet 11109 2021-04
10-årig statsobligasjon 3.18 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2020-12
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Inflasjon 3.05 2021-03
Rentesats 1.25 2021-03
Handelsbalanse -1889 2021-02
Nåværende situasjon -1463 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2021-02
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Coronavirus tilfeller 1029304 2021-04
Coronavirus dødsfall 26232 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 944774 2021-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.4 2020-12
BNP 250 2019-12
Bnp Faste Priser 42537 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12699 2020-12
Bnp Per Innbygger 12131 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 29909 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2988 2020-12
Bnp Fra Construction 2174 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 9423 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1752 2020-12
Bnp Fra Tjenester 13180 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Sysselsatte 4925 2021-01
Arbeidsledige 294 2021-02
Langtids arbeidsledighet 1.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 16 2020-12
Lønnskostnader 122 2020-12
Ledige Stillinger 0.95 2020-12
Lønn 5497 2021-02
Minstelønn 458 2021-03
Lønninger innen produksjon 4729 2021-02
Befolkning 19.33 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 61.67 2021-12
Pensjonsalder Menn 65 2021-12
Arbeidsledighetsrate -1 2020-09
Sysselsetting 65.8 2020-12
Full Jobb 7818 2020-12
Yrkesdeltakelse 55.5 2020-09
Deltid Sysselsettingen 450 2020-12
Produktivitet 121 2020-12
Lønnsveksten 8.1 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.05 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 100 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 110 2021-03
KjerneInflasjon 2.3 2021-03
Produsentpriser 115 2021-02
produsentprisene endring 2.12 2021-02
Kpi Transport 99.99 2021-03
MatInflasjon 1.59 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 113 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2021-03
Internbankrente 1.44 2021-04
Pengemengde 91350 2021-02
Pengemengden M1 343299 2021-02
Pengemengden M2 497102 2021-02
Pengemengden M3 497102 2021-02
Bankenes balanse 615960 2021-02
Valutareserver 40497 2021-03
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2021-01
Sentralbankers balanse 216542 2021-02
Innskudd Rente 0.75 2021-01
Utlånsrente 1.75 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1889 2021-02
Nåværende situasjon -1463 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 5786 2021-02
Import 7676 2021-02
Utenlandsgjeld 123616 2021-02
Pengeoverføringer 815 2020-06
Gullreserver 104 2020-12
Råoljeproduksjon 66 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 375 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12
Turistankomster 16430 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -8431 2021-02
Offentlige Utgifter 2556 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 36 2019-12
Statens Inntekter 24317 2021-02
Statsgjeld 358742 2019-12
Fiscal Utgifter 32748 2021-02
Asylsøknader 495 2020-08
Kreditt-Rating 55 2021-04
Militære Utgifter 5098 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.6 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2021-02
Industriproduksjonen -0.3 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 71.5 2021-03
Lagerendringer -292 2020-12
Bilregistreringer 152262 2020-12
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -3.6 2021-03
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 44 2020-12
Korrupsjon Rank 69 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4706 2021-01
Fabrikkordre 7.7 2020-12
Gruvedrift Produksjon -13.8 2021-01
Nye ordere 156 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -1.2 2021-02
Forbruk 40928 2020-12
Konsumerkreditt 48982 2021-02
Bensinpriser 1.29 2021-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.6 2021-02
Boligpriser 128 2020-12
Bygningstillatelser 3195 2021-02
Hjem Eierskap Rate 95.8 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1029304 2021-04
Coronavirus dødsfall 26232 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 944774 2021-04
ICU-senger 403 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.