Markeder Siste Referanse
Valuta 4.34 2020-01
Aksjemarkedet 10074 2020-01
10-årig statsobligasjon 4.27 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
Arbeidsledighet 4 2019-11
Inflasjon 4 2019-12
Rentesats 2.5 2020-01
Handelsbalanse -1491 2019-11
Nåværende situasjon -729 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-09
BNP 240 2018-12
Bnp Faste Priser 42820 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12536 2019-09
Bnp Per Innbygger 11535 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24544 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2971 2019-09
Bnp Fra Construction 2531 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 9980 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1743 2019-09
Bnp Fra Tjenester 12816 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-11
Sysselsatte 4989 2019-10
Arbeidsledige 259 2019-11
Langtids arbeidsledighet 1.5 2019-09
Arbeidsledighet for unge 17.5 2019-09
Lønnskostnader 116 2019-09
Ledige Stillinger 1.11 2019-09
Lønn 5196 2019-11
Minstelønn 446 2019-12
Lønninger innen produksjon 4568 2019-11
Befolkning 19.52 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.9 2019-09
Sysselsetting 66.7 2019-09
Full Jobb 7978 2019-09
Yrkesdeltakelse 55.8 2019-06
Levelønn Family 2160 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1300 2018-12
Deltid Sysselsettingen 504 2019-09
Produktivitet 161 2019-09
Lønnsveksten 11.6 2019-11
Lønn Høy Dyktige 2880 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1430 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-12
KjerneInflasjon 2.9 2019-12
Produsentpriser 112 2019-11
produsentprisene endring 3.4 2019-11
Kpi Transport 100 2019-12
MatInflasjon 5.08 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-01
Internbankrente 3 2020-01
Pengemengde 73905 2019-11
Pengemengden M1 265447 2019-11
Pengemengden M2 411921 2019-11
Pengemengden M3 411921 2019-11
Bankenes balanse 523951 2019-11
Valutareserver 37450 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 8 2020-01
Sentralbankers balanse 198152 2019-11
Innskudd Rente 1.5 2020-01
Utlånsrente 3.5 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1491 2019-11
Nåværende situasjon -729 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.5 2018-12
Eksport 5999 2019-11
Import 7490 2019-11
Utenlandsgjeld 107103 2019-11
Pengeoverføringer 856 2019-06
Gullreserver 104 2019-12
Råoljeproduksjon 70 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 371 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 176455 2019-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -34750 2019-11
Offentlige Utgifter 2555 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 35 2018-12
Statens Inntekter 137425 2019-11
Statsgjeld 323602 2019-06
Fiscal Utgifter 172174 2019-11
Asylsøknader 225 2019-10
Kreditt-Rating 55 2020-01
Militære Utgifter 4258 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -7.7 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-11
Industriproduksjonen -4.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 73.1 2019-12
Lagerendringer -7659 2019-09
Bilregistreringer 168445 2019-09
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit 0.3 2019-12
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4901 2019-11
Fabrikkordre -1.1 2019-11
Gruvedrift Produksjon -5.4 2019-11
Nye ordere 149 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 6.2 2019-11
Forbruk 41668 2019-09
Konsumerkreditt 49324 2019-11
Forbrukertillit -4.6 2019-12
Bensinpriser 1.23 2020-01
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 24 2019-11
Boligpriser 124 2019-09
Bygningstillatelser 3423 2019-11
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.