Markeder Siste Referanse
Valuta 4.03 2021-01
Aksjemarkedet 10184 2021-01
10-årig statsobligasjon 3.07 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.7 2020-09
Arbeidsledighet 5.1 2020-11
Inflasjon 2.1 2020-12
Rentesats 1.25 2021-01
Handelsbalanse -1574 2020-11
Nåværende situasjon -1080 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-11
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Coronavirus tilfeller 693644 2021-01
Coronavirus dødsfall 17221 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 625449 2021-01

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.7 2020-09
BNP 250 2019-12
Bnp Faste Priser 40330 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 13766 2020-09
Bnp Per Innbygger 12131 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 29909 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2185 2020-09
Bnp Fra Construction 2377 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 9149 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1712 2020-09
Bnp Fra Tjenester 13080 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2020-11
Sysselsatte 4926 2020-10
Arbeidsledige 291 2020-11
Langtids arbeidsledighet 1.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 19 2020-09
Lønnskostnader 121 2020-09
Ledige Stillinger 0.81 2020-09
Lønn 5565 2020-11
Minstelønn 461 2020-09
Lønninger innen produksjon 4922 2020-11
Befolkning 19.41 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60.92 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.9 2020-06
Sysselsetting 66 2020-09
Full Jobb 7706 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.1 2020-06
Deltid Sysselsettingen 543 2020-06
Produktivitet 116 2020-09
Lønnsveksten 7.4 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 98.4 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 109 2020-11
KjerneInflasjon 2.1 2020-11
Produsentpriser 111 2020-11
produsentprisene endring -0.71 2020-11
Kpi Transport 100 2020-12
MatInflasjon 3.24 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2021-01
Internbankrente 1.63 2021-01
Pengemengde 87992 2020-11
Pengemengden M1 328697 2020-11
Pengemengden M2 477296 2020-11
Pengemengden M3 477296 2020-11
Bankenes balanse 598759 2020-11
Valutareserver 42518 2020-12
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2020-11
Sentralbankers balanse 209188 2020-11
Innskudd Rente 0.75 2021-01
Utlånsrente 1.75 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1574 2020-11
Nåværende situasjon -1080 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 6030 2020-11
Import 7603 2020-11
Utenlandsgjeld 119970 2020-11
Pengeoverføringer 815 2020-06
Gullreserver 104 2020-09
Råoljeproduksjon 70 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 319 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12
Turistankomster 24682 2020-10

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -85982 2020-11
Offentlige Utgifter 2337 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 36 2019-12
Statens Inntekter 129185 2020-11
Statsgjeld 358742 2019-12
Fiscal Utgifter 215167 2020-11
Asylsøknader 495 2020-08
Kreditt-Rating 55 2021-01
Militære Utgifter 4258 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.4 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2020-11
Industriproduksjonen -2.1 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 69.3 2020-12
Lagerendringer -6813 2020-09
Bilregistreringer 134258 2020-09
Internett-hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Forretningstillit -6.1 2020-12
Konkurranseevne Index 64.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 51 2019-12
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4069 2020-10
Fabrikkordre 14.2 2020-09
Gruvedrift Produksjon -9.3 2020-09
Nye ordere 165 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 5.1 2020-11
Forbruk 41096 2020-09
Konsumerkreditt 49552 2020-11
Forbrukertillit -26.1 2020-04
Bensinpriser 1.19 2020-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 9.3 2020-11
Boligpriser 126 2020-09
Bygningstillatelser 3152 2020-11
Hjem Eierskap Rate 96.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 693644 2021-01
Coronavirus dødsfall 17221 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 625449 2021-01
ICU-senger 403 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Romania - Økonomiske indikatorer.