Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1010.50 1018 1026 1034 1041 1057

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 4.40 2 0.8 1.6 1.5 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 10.30 5.6 6 6.5 7.4 7.8
Arbeidsledighet 23.80 22 18 23 21 18
Inflasjon 10.50 15 10 9.2 8 6
Rentesats 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
Nåværende situasjon mot BNP -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
Regjeringens gjeld mot BNP 61.00 66 66 66 66 65
Offentlige Budsjetter -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 4.40 2 0.8 1.6 1.5 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 10.30 5.6 6 6.5 7.4 7.8
BNP 10.33 11 11 11 11 11.5
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 716.00 672 714 763 769 822
Bnp Per Innbygger 834.39 870 870 870 870 890
Bnp Per Innbygger Ppp 2098.71 2150 2150 2230 2230 2230
Hele året BNP-vekst 10.90 7 7 7 9 9
Bnp Faste Priser 2572.00 2571 2612 2739 2762 2953
Bnp Fra Landbruk 609.00 636 646 649 654 699
Bnp Fra Construction 180.00 171 192 192 193 207
Bnp Fra Manufacturing 220.00 223 227 234 236 253
Bnp Fra Mining 37.00 43.3 41.34 39.41 39.74 42.48
Bnp Fra Forvaltningsloven 132.00 136 147 141 142 152
Bnp Fra Tjenester 1251.00 1196 1234 1332 1344 1436
Bnp Fra Transport 121.00 103 112 129 130 139

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 23.80 22 18 23 21 18
Befolkning 12.66 13.26 13.26 13.58 13.58 13.58
Sysselsetting 46.50 43 44 44 43 46

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 10.50 15 10 9.2 8 6
KjerneInflasjon 2.30 3 1.8 3 2.5 2.8
MatInflasjon 13.20 15 10 8 6 4
Inflasjonen (Månedlig) 3.70 2.8 2.3 1.7 0.8 1.2
Produsentpriser 167.93 166 164 169 177 177
produsentprisene endring 13.10 9 7.8 7.4 5.6 5
Kpi Transport 129.49 133 136 138 140 141
Konsumprisindeksen Kpi 152.80 156 150 148 159 157

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Internbankrente 5.46 6 6.1 6.2 6.2 6.4
Innskudd Rente 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
Utlånsrente 16.74 17 17.3 17.5 17.2 17

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
Nåværende situasjon mot BNP -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
Utenlandsgjeld 5389.00 5520 5520 5520 5520 5600

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 61.00 66 66 66 66 65
Offentlige Budsjetter -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Offentlige Utgifter 408.00 451 466 435 438 468
Militære Utgifter 142.40 140 140 140 140 140

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 30.30 12 8.5 10 7 4
Industriproduksjonen 36.80 15 15 9.3 8.5 7.22

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 1819.00 1783 1795 1937 1954 2088


Rwanda - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.