Markeder Siste Referanse
Valuta 45 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2018-12
Arbeidsledighet 12.9 2018-12
Inflasjon 57.7 2019-10
Rentesats 15.4 2019-09
Handelsbalanse -703105 2019-09
Nåværende situasjon -676 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 62 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.5 2018-12
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2018-12
BNP 40.85 2018-12
Bnp Per Innbygger 1856 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4436 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.9 2018-12
Befolkning 41.8 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 57.7 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 2204 2019-10
Kpi Transport 2232 2018-08
Inflasjonen (Månedlig) 2.02 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 15.4 2019-09
Pengemengden M1 399000 2019-10
Pengemengden M2 631405 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -703105 2019-09
Nåværende situasjon -676 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 260670 2019-09
Import 963776 2019-09
Kapitalstrømmer 448 2019-06
Råoljeproduksjon 79 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 110 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.81 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 62 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.5 2018-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 2254 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2970 2017-03
IP-adresser 497080 2017-03
Korrupsjon Index 16 2018-12
Korrupsjon Rank 172 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 171 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sudan - Økonomiske indikatorer.