Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 515.00 515 515 515 515 515
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 -4 -4 3 3 3
Arbeidsledighet 14.90 23 23 22 22 22
Inflasjon 1.10 18.5 17 20 20 12
Handelsbalanse -1909953.00 -1904456 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799
Nåværende situasjon mot BNP -0.62 -10 -10 -9 -9 -9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.01 70 70 77 77 77
Offentlige Budsjetter -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 -4 -4 3 3 3
BNP 73.67 65 65 75 75 75
Bnp Faste Priser 747949.00 615974 615974 660889 660889 634454
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30033.60 28832 28832 30935 30935 29697
Bnp Per Innbygger 1700.39 870 870 870 870 870
Bnp Per Innbygger Ppp 4684.72 900 900 900 900 900
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 14.90 23 23 22 22 22
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.10 18.5 17 20 20 12
MatInflasjon -0.50 26.1 26 26 26 26.3
Konsumprisindeksen Kpi 781.50 926 914 938 938 1024
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Innskudd Rente 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1909953.00 -1904456 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799
Nåværende situasjon mot BNP -0.62 -10 -10 -9 -9 -9
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.01 70 70 77 77 77
Offentlige Budsjetter -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.