Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 435.00 441 447 452 458 471
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 -4 3 3 3 3
Arbeidsledighet 14.90 23 22 22 22 22
Inflasjon 3.80 17 20 20 18 12
Handelsbalanse -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799 -1913799
Nåværende situasjon mot BNP -0.62 -10 -9 -9 -9 -9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.01 70 77 77 77 77
Offentlige Budsjetter -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 -4 3 3 3 3
BNP 73.67 65 75 75 75 75
Bnp Faste Priser 747949.00 615974 660889 770387 770387 634454
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30033.60 28832 30935 30935 30935 29697
Bnp Per Innbygger 1700.39 870 870 870 870 870
Bnp Per Innbygger Ppp 4684.72 900 900 900 900 900
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 14.90 23 22 22 22 22
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.80 17 20 20 18 12
MatInflasjon -0.50 26 26 26 26 26.3
Konsumprisindeksen Kpi 811.20 914 938 938 938 1024
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Innskudd Rente 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799 -1913799
Nåværende situasjon mot BNP -0.62 -10 -9 -9 -9 -9
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.01 70 77 77 77 77
Offentlige Budsjetter -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.