TADSJIKISTAN - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Tadsjikistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.30 2.4 2.2 2.2 2.1 2.5
Inflasjon 5.00 5 5.7 6.5 6.2 5.2
Rentesats 14.00 12 12 12 12 8
Handelsbalanse -94.60 -147 -162 -130 -208 -220
Regjeringens gjeld mot BNP 47.80 50.2 49.9 49.9 49.9 46.8
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 9.42
9.44 9.47 9.49 9.51 9.6
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.20
5.1 5.3 5.9 4.9 6.3
BNP 7.15
7.6 8 8 8 8.3
Bnp Faste Priser 12350.10
64209 13005 13079 12955 71667
Bnp Per Innbygger 1015.50
1054 1085 1085 1085 1187
Bnp Per Innbygger Ppp 2896.91
2968 3015 3015 3015 3185
Bnp Fra Landbruk 22234.00
23368 23412 23546 23323 26082
Bnp Fra Construction 6091.70
6402 6415 6451 6390 7146
Bnp Fra Manufacturing 9366.90
9845 9863 9920 9826 10988
Bnp Fra Tjenester 8870.90
9323 9341 9394 9306 10406
Bnp Fra Transport 6248.20
6567 6579 6617 6554 7330
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.30
2.4 2.2 2.2 2.1 2.5
Arbeidsledige 54.30
53.7 53.1 52.8 53.2 53.2
Sysselsatte 2237.50
2239 2242 2241 2243 2245
Lønn 1339.40
1500 1450 1390 1540 1700
Befolkning 8.90
9.1 9.3 9.3 9.3 9.5
Lønninger innen produksjon 1379.10
1460 1470 1490 1520 1600
Pensjonsalder Menn 63.00
63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00
58 58 58 58 58
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 5.00
5 5.7 6.5 6.2 5.2
Konsumprisindeksen Kpi 100.80
105 105 107 107 117
Produsentpriser 99.50
100 103 104 103 106
Inflasjonen (Månedlig) 0.80
0.4 -0.3 0.5 0.4 0.6
produsentprisene endring -0.50
3.9 4.1 4.3 3.5 2.7
MatInflasjon 4.80
2 3.5 4 5 5.5
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 14.00
12 12 12 12 8
Pengemengde 11733.40
11400 11700 11900 12050 12900
Pengemengden M1 13071.44
12900 13100 13300 12950 13500
Pengemengden M2 14716.06
14600 14750 15200 15400 16300
Innskudd Rente 4.20
4 3.8 3.8 3.8 3.6
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -94.60
-147 -162 -130 -208 -220
Eksport 97.50
105 78 83 67 110
Import 192.00
252 240 213 275 330
Nåværende situasjon -48804.20
-5200 -17100 -29000 -31700 4600
Nåværende situasjon mot BNP 1.80
-5 -4 -4 -4 -3
Gullreserver 19.70
16.1 16.5 16.4 16.4 16.9
Terrorisme - Hovedsiden 2.43
3.1 2.7 2.7 2.7 2.5
Råoljeproduksjon 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Utenlandsgjeld 2274.10
2350 2440 2440 2440 2530
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 47.80
50.2 49.9 49.9 49.9 46.8
Offentlige Budsjetter -1.70
-2.6 -3.2 -3.2 -3.2 -1.4
Statens Inntekter 6096.40
20000 4600 10000 16000 23000
Militære Utgifter 79.90
81 83 83 83 79
Regjeringens budsjetter verdi 261.50
150 140 350 530 520
Fiscal Utgifter 5834.90
19850 4460 9650 15470 22480
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriell Produksjon 11.80
12.5 11.8 10.6 9.9 8.9
Internett-hastighet 2588.66
2340 2500 2530 2430 2000
IP-adresser 9376.00
9190 9150 9100 8975 8810
Enkle Å Gjøre Forretninger 123.00
121 119 119 119 107
Korrupsjon Index 21.00
21 21 21 21 21
Korrupsjon Rank 161.00
161 161 161 161 161
Konkurranseevne Index 52.18
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
Konkurranseevne Rank 102.00
79 79 79 79 79
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Butikkhandel (Årlig) 6.40
7.5 8.1 8.1 8.1 8.7
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Salgsskatt 18.00
18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 26.00
26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.00
25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00
1 1 1 1 1
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 26.18
42.04 62.59 43.15 43.15 40.68
Temperatur -5.95
-1.82 -6.75 12.87 7 4.11