Markeder Siste Referanse
Valuta 2295 2019-10
Aksjemarkedet 1919 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.6 2019-03
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Inflasjon 3.4 2019-09
Rentesats 7 2019-07
Handelsbalanse -1091 2019-06
Nåværende situasjon -860 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.6 2019-03
BNP 57.44 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46636421 2018-12
Bnp Per Innbygger 957 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 2809 2017-12
Bnp Faste Priser 30019412 2019-03
Bnp Fra Landbruk 8182587 2019-03
Bnp Fra Construction 4193881 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2280570 2019-03
Bnp Fra Mining 1159804 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1307326 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Befolkning 54.2 2018-12
Levelønn Family 762800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 332400 2018-12
Lønn 362400 2016-12
Lønn Høy Dyktige 884100 2018-12
Lønn Lav Dyktige 419500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 13.7 2014-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 116 2019-09
MatInflasjon 4 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-09
KjerneInflasjon 2.7 2019-09
KPI Housing Utilities 140 2019-09
Kpi Transport 106 2019-09
Eksportpriser 103 2019-03
Importprisene 101 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-09
Produsentpriser 124 2018-09
produsentprisene endring 2.6 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-07
Bankenes balanse 35615347 2019-06
Innskudd Rente 7.15 2019-03
Sentralbankers balanse 17308467 2019-06
Pengemengde 7126 2019-08
Pengemengden M1 12817 2019-08
Pengemengden M2 20533 2019-08
Pengemengden M3 27163 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1091 2019-06
Nåværende situasjon -860 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2017-12
Eksport 1048 2019-06
Import 2127 2018-12
Kapitalstrømmer -284 2019-03
Utenlandsgjeld 21755 2019-08
Kjøpsbetingelser 102 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.37 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Kreditt-Rating 15
Statsgjeld 6148 2019-08
Militære Utgifter 665 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Konkurranseevne Index 48.19 2019-12
Konkurranseevne Rank 117 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 144 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 19020 2019-08
Bankenes Utlånsrente 14.31 2019-08
Bensinpriser 0.97 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tanzania - Økonomiske indikatorer.