Markeder Siste Referanse
Valuta 2294 2019-08
Aksjemarkedet 1945 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.6 2019-03
Arbeidsledighet 10.3 2014-12
Inflasjon 3.7 2019-07
Rentesats 7 2019-06
Handelsbalanse -1039 2018-12
Nåværende situasjon -687 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.6 2019-03
BNP 57.44 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46636421 2018-12
Bnp Per Innbygger 957 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 2809 2017-12
Bnp Faste Priser 30019412 2019-03
Bnp Fra Landbruk 8182587 2019-03
Bnp Fra Construction 4193881 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2280570 2019-03
Bnp Fra Mining 1159804 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1307326 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.3 2014-12
Befolkning 52.55 2017-12
Levelønn Family 762800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 332400 2018-12
Lønn 362400 2016-12
Lønn Høy Dyktige 884100 2018-12
Lønn Lav Dyktige 419500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 13.7 2014-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 117 2019-07
MatInflasjon 2.9 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-07
KjerneInflasjon 3.1 2019-07
KPI Housing Utilities 139 2019-07
Kpi Transport 106 2019-07
Eksportpriser 103 2019-03
Importprisene 101 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-07
Produsentpriser 124 2018-09
produsentprisene endring 2.6 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-06
Bankenes balanse 32847633 2018-12
Innskudd Rente 7.15 2019-03
Sentralbankers balanse 18050357 2018-12
Pengemengde 7964 2019-06
Pengemengden M1 13522 2019-06
Pengemengden M2 21002 2019-06
Pengemengden M3 27241 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1039 2018-12
Nåværende situasjon -687 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2017-12
Eksport 1154 2018-12
Import -2193 2018-12
Kapitalstrømmer -358 2018-12
Utenlandsgjeld 21917 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.37 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Kreditt-Rating 15
Statsgjeld 6492 2019-06
Militære Utgifter 665 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Konkurranseevne Index 47.21 2018-12
Konkurranseevne Rank 116 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 144 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 18861 2019-06
Bankenes Utlånsrente 14.41 2019-06
Bensinpriser 1.01 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tanzania - Økonomiske indikatorer.