Markeder Siste Referanse
Valuta 2293 2019-12
Aksjemarkedet 2039 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.2 2019-06
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Inflasjon 3.8 2019-11
Rentesats 7 2019-09
Handelsbalanse -756 2019-09
Nåværende situasjon -109 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.2 2019-06
BNP 57.44 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46636421 2018-12
Bnp Per Innbygger 957 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3227 2018-12
Bnp Faste Priser 30694320 2019-06
Bnp Fra Landbruk 8033695 2019-06
Bnp Fra Construction 4568829 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2384031 2019-06
Bnp Fra Mining 1323862 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1290802 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Befolkning 54.2 2018-12
Levelønn Family 762800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 332400 2018-12
Lønn 362400 2016-12
Lønn Høy Dyktige 884100 2018-12
Lønn Lav Dyktige 419500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 13.7 2014-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 116 2019-11
MatInflasjon 6.1 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-11
KjerneInflasjon 2.2 2019-11
KPI Housing Utilities 140 2019-11
Kpi Transport 106 2019-11
Eksportpriser 105 2019-06
Importprisene 102 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-11
Produsentpriser 103 2019-03
produsentprisene endring 11.44 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-09
Bankenes balanse 35615347 2019-06
Innskudd Rente 7.15 2019-03
Sentralbankers balanse 17308467 2019-06
Pengemengde 7219 2019-09
Pengemengden M1 12667 2019-09
Pengemengden M2 20422 2019-09
Pengemengden M3 27634 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -756 2019-09
Nåværende situasjon -109 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Eksport 1583 2019-09
Import 2139 2019-06
Kapitalstrømmer -284 2019-03
Utenlandsgjeld 22172 2019-09
Kjøpsbetingelser 102 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Kreditt-Rating 15
Statsgjeld 6142 2019-09
Militære Utgifter 665 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Konkurranseevne Index 48.19 2019-12
Konkurranseevne Rank 117 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 141 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 19213 2019-09
Bankenes Utlånsrente 14.09 2019-09
Bensinpriser 0.91 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tanzania - Økonomiske indikatorer.