Markeder Siste Referanse
Valuta 2318 2020-04
Aksjemarkedet 1749 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.8 2019-09
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Inflasjon 3.4 2020-03
Rentesats 7 2020-01
Handelsbalanse -610 2019-12
Nåværende situasjon -49.9 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Coronavirus tilfeller 25 2020-04
Coronavirus dødsfall 1 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 5 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.8 2019-09
BNP 59 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46636421 2018-12
Bnp Per Innbygger 957 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3227 2018-12
Bnp Faste Priser 28640136 2019-09
Bnp Fra Landbruk 5573086 2019-09
Bnp Fra Construction 4052741 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2671779 2019-09
Bnp Fra Mining 1290552 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1317178 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Befolkning 55.89 2019-12
Levelønn Family 762800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 332400 2018-12
Lønn Høy Dyktige 884100 2018-12
Lønn Lav Dyktige 419500 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 120 2020-03
MatInflasjon 5.3 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 110 2020-02
KjerneInflasjon 2.2 2020-02
KPI Housing Utilities 149 2020-03
Kpi Transport 108 2020-03
Eksportpriser 105 2019-06
Importprisene 102 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2020-03
Produsentpriser 102 2019-06
produsentprisene endring 11.44 2019-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2020-01
Bankenes balanse 36300616 2019-12
Innskudd Rente 7.15 2019-03
Sentralbankers balanse 18672289 2019-12
Pengemengde 7201 2020-01
Pengemengden M1 13291 2020-01
Pengemengden M2 21131 2020-01
Pengemengden M3 28114 2020-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -610 2019-12
Nåværende situasjon -49.9 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Eksport 1711 2019-12
Import 2139 2019-06
Kapitalstrømmer -1091 2019-09
Utenlandsgjeld 22456 2020-01
Kjøpsbetingelser 102 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.27 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Kreditt-Rating 15
Statsgjeld 6396 2020-01
Militære Utgifter 665 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Konkurranseevne Index 48.19 2019-12
Konkurranseevne Rank 117 2019-12
Korrupsjon Index 37 2019-12
Korrupsjon Rank 96 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 141 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 19810 2020-01
Bankenes Utlånsrente 13.19 2020-01
Bensinpriser 0.96 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 25 2020-04
Coronavirus dødsfall 1 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 5 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tanzania - Økonomiske indikatorer.