Markeder Siste Referanse
Valuta 2307 2020-01
Aksjemarkedet 2078 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.8 2019-09
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Inflasjon 3.8 2019-12
Rentesats 7 2019-09
Handelsbalanse -756 2019-09
Nåværende situasjon -109 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.8 2019-09
BNP 57.44 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46636421 2018-12
Bnp Per Innbygger 957 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3227 2018-12
Bnp Faste Priser 28640136 2019-09
Bnp Fra Landbruk 5573086 2019-09
Bnp Fra Construction 4052741 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2671779 2019-09
Bnp Fra Mining 1290552 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1317178 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2018-12
Befolkning 54.2 2018-12
Levelønn Family 762800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 332400 2018-12
Lønn Høy Dyktige 884100 2018-12
Lønn Lav Dyktige 419500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 117 2019-12
MatInflasjon 6.3 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-12
KjerneInflasjon 2.2 2019-11
KPI Housing Utilities 139 2019-12
Kpi Transport 106 2019-12
Eksportpriser 105 2019-06
Importprisene 102 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-12
Produsentpriser 103 2019-03
produsentprisene endring 11.44 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-09
Bankenes balanse 35542799 2019-09
Innskudd Rente 7.15 2019-03
Sentralbankers balanse 17918813 2019-09
Pengemengde 7411 2019-11
Pengemengden M1 13192 2019-11
Pengemengden M2 21068 2019-11
Pengemengden M3 28164 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -756 2019-09
Nåværende situasjon -109 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.7 2018-12
Eksport 1583 2019-09
Import 2139 2019-06
Kapitalstrømmer -284 2019-03
Utenlandsgjeld 22281 2019-11
Kjøpsbetingelser 102 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Kreditt-Rating 15
Statsgjeld 6314 2019-11
Militære Utgifter 665 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Konkurranseevne Index 48.19 2019-12
Konkurranseevne Rank 117 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 141 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 19384 2019-11
Bankenes Utlånsrente 13.62 2019-11
Bensinpriser 0.91 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tanzania - Økonomiske indikatorer.