Markeder Siste Referanse
Valuta 6.71 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -2.1 2018-12
Arbeidsledighet 4.4 2017-12
Inflasjon 1.1 2019-06
Rentesats 5 2019-07
Handelsbalanse 690 2018-09
Nåværende situasjon 68.3 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -2.1 2018-12
BNP 23.41 2018-12
Bnp Per Innbygger 15289 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28647 2018-12
Bnp Vekstrate -0.6 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2017-12
Befolkning 1.39 2018-12
Sysselsatte 596 2017-12
Yrkesdeltakelse 58.3 2017-12
Arbeidsledige 27.3 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-06
Kpi Transport 108 2019-06
MatInflasjon 1.4 2019-06
Produsentpriser 604 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2019-07
Innskudd Rente 1.5 2018-12
Bankenes balanse 138095 2019-04
Valutareserver 6984 2019-06
Pengemengde 23457 2019-04
Pengemengden M2 87671 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 690 2018-09
Nåværende situasjon 68.3 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Eksport 2486 2018-09
Import 1796 2018-09
Gullreserver 1.9 2019-06
Råoljeproduksjon 59 2019-04
Utenlandsgjeld 25848 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Kreditt-Rating 67.5
Fiscal Utgifter 3668 2019-04
Regjeringens budsjetter verdi 374 2019-04
Statsgjeld 92346 2019-05
Statens Inntekter 4042 2019-04
Militære Utgifter 165 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 9570 2017-03
IP-adresser 175628 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 67.7 2018-12
Sementproduksjon 51088 2019-06
Konkurranseevne Index 57.88 2018-12
Konkurranseevne Rank 78 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 105 2018-12
Industriell Produksjon 9.5 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 15 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Konsumerkreditt 34869 2019-05
Bensinpriser 0.45 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 64632 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Trinidad og Tobago - Økonomiske indikatorer.