Markeder Siste Referanse
Valuta 6.7 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1 2019-03
Arbeidsledighet 3.8 2018-06
Inflasjon 0.3 2019-11
Rentesats 5 2019-12
Handelsbalanse 756 2019-03
Nåværende situasjon 487 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1 2019-03
BNP 23.41 2018-12
Bnp Per Innbygger 15289 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28647 2018-12
Bnp Vekstrate -1.5 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2018-06
Befolkning 1.39 2018-12
Sysselsatte 604 2018-06
Yrkesdeltakelse 58.5 2018-06
Arbeidsledige 24 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-11
Kpi Transport 107 2019-11
MatInflasjon -1.1 2019-11
Produsentpriser 608 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2019-12
Innskudd Rente 1.5 2018-12
Bankenes balanse 141297 2019-08
Valutareserver 6929 2019-12
Pengemengde 26383 2019-10
Pengemengden M2 87039 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 756 2019-03
Nåværende situasjon 487 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Eksport 2346 2019-03
Import 1589 2019-03
Gullreserver 1.94 2019-12
Råoljeproduksjon 59.26 2019-08
Utenlandsgjeld 26309 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 0.02 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Kreditt-Rating 57 2020-01
Fiscal Utgifter 4789 2019-07
Regjeringens budsjetter verdi -26.5 2019-07
Statsgjeld 92699 2019-10
Statens Inntekter 4762 2019-07
Militære Utgifter 165 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 9570 2017-03
IP-adresser 175628 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 63.1 2019-06
Sementproduksjon 47190 2019-12
Konkurranseevne Index 58.3 2019-12
Konkurranseevne Rank 79 2019-12
Korrupsjon Index 40 2019-12
Korrupsjon Rank 85 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 105 2019-12
Industriell Produksjon 1 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.1 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Konsumerkreditt 36075 2019-10
Bensinpriser 0.43 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 65836 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Trinidad og Tobago - Økonomiske indikatorer.