Markeder Siste Referanse
Valuta 6.73 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1 2019-03
Arbeidsledighet 4.4 2017-12
Inflasjon 1.2 2019-08
Rentesats 5 2019-09
Handelsbalanse 756 2019-03
Nåværende situasjon 487 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1 2019-03
BNP 23.41 2018-12
Bnp Per Innbygger 15289 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28647 2018-12
Bnp Vekstrate 2.5 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2017-12
Befolkning 1.39 2018-12
Sysselsatte 596 2017-12
Yrkesdeltakelse 58.3 2017-12
Arbeidsledige 27.3 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-08
Kpi Transport 108 2019-08
MatInflasjon 2 2019-08
Produsentpriser 608 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2019-09
Innskudd Rente 1.5 2018-12
Bankenes balanse 140695 2019-07
Valutareserver 7046 2019-08
Pengemengde 25799 2019-07
Pengemengden M2 87029 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 756 2019-03
Nåværende situasjon 487 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2018-12
Eksport 2346 2019-03
Import 1589 2019-03
Gullreserver 1.94 2019-09
Råoljeproduksjon 59.51 2019-06
Utenlandsgjeld 25764 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Kreditt-Rating 67.5
Fiscal Utgifter 4789 2019-07
Regjeringens budsjetter verdi -26.5 2019-07
Statsgjeld 90781 2019-07
Statens Inntekter 4762 2019-07
Militære Utgifter 165 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 9570 2017-03
IP-adresser 175628 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 63.5 2019-03
Sementproduksjon 51088 2019-06
Konkurranseevne Index 58.3 2019-12
Konkurranseevne Rank 79 2019-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 105 2018-12
Industriell Produksjon 1 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.1 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Konsumerkreditt 35224 2019-07
Bensinpriser 0.45 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 65377 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Trinidad og Tobago - Økonomiske indikatorer.