Markeder Siste Referanse
Valuta 2.87 2019-07
Aksjemarkedet 7239 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-03
Arbeidsledighet 15.3 2019-03
Inflasjon 6.8 2019-06
Rentesats 7.75 2019-05
Handelsbalanse -1674 2019-06
Nåværende situasjon -3087 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-03
BNP 39.86 2018-12
Bnp Faste Priser 18295 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18064 2017-12
Bnp Per Innbygger 4402 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11096 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1620 2019-03
Bnp Fra Construction 701 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2662 2019-03
Bnp Fra Mining 86.28 2019-03
Bnp Fra Tjenester 13355 2019-03
Bnp Fra Transport 1384 2019-03
Bnp Fra Verktøy 198 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 15.3 2019-03
Sysselsatte 3520 2019-03
Befolkning 11.44 2017-12
Minstelønn 14.6 2019-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.8 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 125 2019-06
Produsentpriser 147 2019-03
MatInflasjon 6 2019-06
KPI Housing Utilities 121 2019-06
Kpi Transport 129 2019-06
Eksportpriser 153 2019-03
Importprisene 158 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-06
produsentprisene endring 8.5 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-05
Pengemengden M1 32216 2019-04
Pengemengden M2 77030 2019-04
Pengemengden M3 80141 2019-04
Sentralbankers balanse 31941 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1674 2019-06
Nåværende situasjon -3087 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Eksport 3814 2019-05
Import 5583 2019-05
Kapitalstrømmer 5448 2018-12
Turistankomster 8300 2018-12
Gullreserver 6.8 2019-06
Råoljeproduksjon 37 2019-03
Utenlandsgjeld 102283 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1003 2018-12
Kjøpsbetingelser 96.9 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.09 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Offentlige Utgifter 20119 2017-12
Kreditt-Rating 43.75
Militære Utgifter 856 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.57 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -3.4 2019-04
Industriproduksjonen -0.2 2019-04
Internett-hastighet 4448 2017-03
IP-adresser 2051866 2017-03
Konkurranseevne Index 55.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 87 2018-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 80 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.5 2019-04
Gruvedrift Produksjon -21.2 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 69388 2017-12
Privat sparing 1294 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 126 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tunisia - Økonomiske indikatorer.