Markeder Siste Referanse
Valuta 2.86 2019-09
Aksjemarkedet 7129 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 15.3 2019-06
Inflasjon 6.7 2019-08
Rentesats 7.75 2019-08
Handelsbalanse -1700 2019-08
Nåværende situasjon -3481 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 39.86 2018-12
Bnp Faste Priser 18407 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18064 2017-12
Bnp Per Innbygger 4402 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11096 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1664 2019-06
Bnp Fra Construction 703 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2668 2019-06
Bnp Fra Mining 85.65 2019-06
Bnp Fra Tjenester 13422 2019-06
Bnp Fra Transport 1356 2019-06
Bnp Fra Verktøy 193 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 15.3 2019-06
Sysselsatte 3528 2019-06
Befolkning 11.55 2018-12
Minstelønn 15.5 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.7 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 126 2019-08
Produsentpriser 147 2019-06
MatInflasjon 7.4 2019-08
KPI Housing Utilities 122 2019-08
Kpi Transport 129 2019-08
Eksportpriser 153 2019-03
Importprisene 158 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-08
produsentprisene endring 6.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-08
Pengemengden M1 33524 2019-07
Pengemengden M2 79984 2019-07
Pengemengden M3 82996 2019-07
Sentralbankers balanse 31941 2019-05
Valutareserver 18032462 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1700 2019-08
Nåværende situasjon -3481 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Eksport 2820 2019-08
Import 4521 2019-08
Kapitalstrømmer 1581 2019-06
Turistankomster 8300 2018-12
Gullreserver 6.78 2019-09
Råoljeproduksjon 37 2019-05
Utenlandsgjeld 102283 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1003 2018-12
Kjøpsbetingelser 96.9 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.09 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Offentlige Utgifter 20119 2017-12
Kreditt-Rating 43.75
Militære Utgifter 856 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.57 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.3 2019-06
Industriproduksjonen -1.8 2019-06
Internett-hastighet 4448 2017-03
IP-adresser 2051866 2017-03
Konkurranseevne Index 55.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 87 2018-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 80 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-06
Gruvedrift Produksjon 26.9 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 69388 2017-12
Privat sparing 1291 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tunisia - Økonomiske indikatorer.