Markeder Siste Referanse
Valuta 2.84 2019-11
Aksjemarkedet 6973 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-09
Arbeidsledighet 15.1 2019-09
Inflasjon 6.5 2019-10
Rentesats 7.75 2019-10
Handelsbalanse -1984 2019-09
Nåværende situasjon -1293 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-09
BNP 39.86 2018-12
Bnp Faste Priser 18407 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19566 2018-12
Bnp Per Innbygger 4402 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11096 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1664 2019-06
Bnp Fra Construction 703 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2668 2019-06
Bnp Fra Mining 85.65 2019-06
Bnp Fra Tjenester 13422 2019-06
Bnp Fra Transport 1356 2019-06
Bnp Fra Verktøy 193 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 15.1 2019-09
Sysselsatte 3544 2019-09
Befolkning 11.55 2018-12
Minstelønn 15.5 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.5 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 127 2019-10
Produsentpriser 147 2019-06
MatInflasjon 6.6 2019-10
KPI Housing Utilities 123 2019-10
Kpi Transport 129 2019-10
Eksportpriser 153 2019-09
Importprisene 160 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-10
produsentprisene endring 6.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-10
Pengemengden M1 34702 2019-09
Pengemengden M2 82067 2019-09
Pengemengden M3 85049 2019-09
Innskudd Rente 9.03 2019-11
Sentralbankers balanse 34031 2019-09
Valutareserver 19730219 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1984 2019-09
Nåværende situasjon -1293 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -11.2 2018-12
Eksport 3485 2019-09
Import 5469 2019-09
Kapitalstrømmer 6302 2019-09
Turistankomster 8300 2018-12
Gullreserver 6.78 2019-12
Råoljeproduksjon 34 2019-07
Utenlandsgjeld 99570 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 651 2019-09
Kjøpsbetingelser 95.2 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.09 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 69.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2018-12
Offentlige Utgifter 20119 2017-12
Kreditt-Rating 43.75
Militære Utgifter 856 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.57 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.3 2019-08
Industriproduksjonen -2.1 2019-08
Internett-hastighet 4448 2017-03
IP-adresser 2051866 2017-03
Konkurranseevne Index 56.41 2019-12
Konkurranseevne Rank 87 2019-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 78 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -10.5 2019-08
Gruvedrift Produksjon 0.6 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 69388 2017-12
Privat sparing 1292 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tunisia - Økonomiske indikatorer.