Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 42.55 42.75 42.96 43.17 43.37 43.79

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
Arbeidsledighet 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Inflasjon 10.13 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Rentesats 15.40 13.1 13 13 13 14
Handelsbalanse 126391.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
Nåværende situasjon 10.28 -130 -90 -90 180 110
Nåværende situasjon mot BNP 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 61.30 65 65 66 66 66
Offentlige Budsjetter -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
BNP 56.05 54.4 54.4 56.7 56.7 56.7
Bnp Faste Priser 173212891.00 173910465 178163980 171480762 174425381 182974407
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26382876.99 27784361 29847464 26119048 26567557 30653346
Bnp Per Innbygger 14597.30 14100 14100 14450 14450 14450
Bnp Per Innbygger Ppp 21561.10 20800 20800 21400 21400 21400
Bnp Fra Landbruk 11355835.97 9325513 10958382 11242278 11435327 11254258
Bnp Fra Construction 6727921.00 7661395 8044003 6660642 6775016 8261191
Bnp Fra Manufacturing 21112066.00 22440471 21733839 20900945 21259850 22320653
Bnp Fra Tjenester 21454778.00 22186374 22930472 21240230 21604961 23549595
Bnp Fra Transport 38927576.00 36381639 37171972 38538300 39200069 38175615
Bnp Fra Verktøy 3918034.00 4452989 4323846 3878854 3945460 4440589

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Sysselsetting 52.10 52 52.5 52.9 53.1 55
Lønn 34874.00 36000 36000 38000 38000 38000
Lønninger innen produksjon 339.04 284 289 289 289 289
Befolkning 3.52 3.53 3.53 3.54 3.54 3.54

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 10.13 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Konsumprisindeksen Kpi 233.92 219 221 229 234 236
Inflasjonen (Månedlig) 0.55 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
produsentprisene endring 11.24 8 11 11 11 11
MatInflasjon 16.63 17 14 12 10 7
KPI Housing Utilities 245.52 225 208 227 237 222
Kpi Transport 213.42 210 211 217 217 226

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 15.40 13.1 13 13 13 14
Internbankrente 0.34 -0.58 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68
Innskudd Rente 5.07 4.82 4.32 4.12 3.92 3.82

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 126391.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
Nåværende situasjon 10.28 -130 -90 -90 180 110
Nåværende situasjon mot BNP 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Kapitalstrømmer 259.50 200 -380 -380 -380 -270
Utenlandske Direkte Investeringer -48.50 420 180 180 180 250
Turistankomster 864300.00 800000 1000000 1180000 1180000 1100000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 61.30 65 65 66 66 66
Offentlige Budsjetter -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Regjeringens budsjetter verdi -28631.34 -17077 -16860 -16860 -16860 -16735
Offentlige Utgifter 18631117.95 17700078 17986223 18444807 18761536 18471851
Militære Utgifter 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -19.60 7 3.8 2.1 2.1 5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 128528090.70 135533477 132521331 127242810 129427787 136099407
Bensinpriser 1.29 1.23 1.16 1.11 1.05 1


Uruguay - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.