Markeder Siste Referanse
Valuta 249 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -2.7 2018-12
Arbeidsledighet 12.9 2018-12
Inflasjon 9.49 2014-11
Rentesats 27 2019-09
Handelsbalanse -6652 2017-12
Nåværende situasjon -579 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.01 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -2.7 2018-12
BNP 26.91 2018-12
Bnp Faste Priser 3130050000 2016-12
Brutto Nasjonal Produkt 5544110000 2016-12
Bnp Per Innbygger 668 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 2285 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 127975000 2016-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.9 2018-12
Befolkning 28.5 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 9.49 2014-11
Kjerne Konsumprisindeks 179 2014-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 27 2019-09
Valutareserver 5344297 2013-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -6652 2017-12
Nåværende situasjon -579 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.01 2018-12
Eksport 497 2018-12
Import 7917 2018-12
Gullreserver 1.6 2019-09
Råoljeproduksjon 61 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -561 2016-12
Terrorisme - Hovedsiden 7.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Offentlige Utgifter 543268000 2016-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 2093 2014-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 969 2017-03
IP-adresser 113777 2017-03
Konkurranseevne Index 35.5 2019-12
Konkurranseevne Rank 140 2019-12
Korrupsjon Index 14 2018-12
Korrupsjon Rank 176 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 187 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 14980251105 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jemen - Økonomiske indikatorer.