Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 128.04 129 129 129 130 130

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 -4.6 1.7 3 3.6 4
Arbeidsledighet 11.40 14 13.6 13.3 13 13
Inflasjon 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
Rentesats 3.00 3 2.75 2.75 2.75 2.75
Handelsbalanse -2100.00 600 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 80 70 70 70 70
Offentlige Budsjetter -9.10 -10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 -4.6 1.7 3 3.6 4
BNP 169.99 140 155 155 155 155
Bnp Faste Priser 20288.40 19355 20633 20897 21019 20129
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8207500.00 7829955 8347028 8453725 8502970 8143153
Bnp Per Innbygger 4710.60 4575 4600 4600 4600 4600
Bnp Per Innbygger Ppp 11349.70 10900 10750 10750 10750 10750
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2318 2471 2502 2517 2410
Bnp Fra Construction 2386.80 2277 2427 2458 2473 2368
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 2886 3077 3116 3134 3002
Bnp Fra Tjenester 5581.90 5325 5677 5749 5783 5538

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 11.40 14 13.6 13.3 13 13
Arbeidsledige 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
Yrkesdeltakelse 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 43.40 44.4 45.2 45.2 45.2 45.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.8 29.6 29.6 29.6 30.6
Sysselsatte 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
Produsentpriser 1469.80 1430 1470 1470 1470 1471
MatInflasjon -1.70 0.4 0.7 1.3 0.6 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 0.3 1 0.8 1.1 1.1
produsentprisene endring 3.20 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 221.70 236 226 228 231 248
Kpi Transport 220.20 233 221 220 223 244

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 3.00 3 2.75 2.75 2.75 2.75
Innskudd Rente 1.75 2 1.75 1.5 1.5 2
Valutareserver 55000.00 44000 38000 27000 27000 20000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -2100.00 600 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
Import 10374.00 12400 12400 12400 12400 12500
Eksport 8271.00 13000 13000 13000 13000 13500
Råoljeproduksjon 861.00 1250 1220 1220 1220 1190
Turistankomster 2102.00 1960 2000 2000 2000 2000
Utenlandske Direkte Investeringer 0.27 0.48 0.48 0.48 0.48 0.55

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 80 70 70 70 70
Offentlige Budsjetter -9.10 -10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6
Offentlige Utgifter 432190.90 412310 439538 445157 447750 428803

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon -14.10 -10 -5 2.6 3 1.5
Industriproduksjonen -26.30 -10 3 4 2.7 3.5
Gruvedrift Produksjon -3.60 -7 4 -3 1.8 1.6

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbruk 8920100.00 8509775 9071742 9187703 9241224 8850166


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.