Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 128.48 129 129 129 130 130

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.20 -5.2 -6 -3 -1.8 1.6
Arbeidsledighet 11.40 13.8 14 13.6 14 14.5
Inflasjon 2.30 2.3 2.5 2.7 3 3.5
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -2740.00 900 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -5.41 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -12.60 -10 -10 -14.2 -14.2 -14.2
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 60 60 67 67 67
Offentlige Budsjetter -7.90 -15 -15 -10 -10 -10
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.20 -5.2 -6 -3 -1.8 1.6
BNP 169.99 140 140 155 155 155
Bnp Faste Priser 20288.40 19206 19071 19680 19923 19376
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8202500.00 7775970 7710350 7956425 8054855 7833716
Bnp Per Innbygger 4815.60 4822 4822 4825 4825 4825
Bnp Per Innbygger Ppp 13886.13 13873 13873 13873 13873 14099
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2301 2284 2357 2386 2320
Bnp Fra Construction 2386.80 2137 2244 2315 2344 2279
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 2868 2844 2935 2971 2889
Bnp Fra Tjenester 5306.50 5031 4988 5147 5211 5068

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 11.40 13.8 14 13.6 14 14.5
Arbeidsledige 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
Yrkesdeltakelse 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 43.40 44 44.4 45.2 45.2 45.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.5 29.8 29.6 29.6 30.6
Sysselsatte 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.30 2.3 2.5 2.7 3 3.5
Produsentpriser 1436.60 1468 1470 1470 1470 1508
MatInflasjon 0.60 0.6 1 1.2 1.4 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.6 0.3 0.7 0.4 1
produsentprisene endring 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 223.40 227 225 228 230 233
Kpi Transport 215.43 217 220 221 222 228

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Innskudd Rente 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valutareserver 55000.00 47000 44000 38000 27000 20000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -2740.00 900 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -5.41 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -12.60 -10 -10 -14.2 -14.2 -14.2
Import 12120.00 12500 12400 12400 12400 12500
Eksport 9380.00 13400 13000 13000 13000 13500
Råoljeproduksjon 812.00 1200 1250 1220 1220 1190
Turistankomster 2102.00 1960 1960 2000 2000 2000
Utenlandske Direkte Investeringer 0.48 0.5 0.48 0.48 0.48 0.55

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 60 60 67 67 67
Offentlige Budsjetter -7.90 -15 -15 -10 -10 -10
Offentlige Utgifter 527605.30 500170 495949 511777 518108 503884

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon 5.00 3 2.2 2.2 2.2 3
Industriproduksjonen 4.60 -2 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Gruvedrift Produksjon -1.40 -8 -8 -8 -8 -11.51

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 8568300.00 8122748 8054202 8311251 8414071 8183069


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.