Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 132.73 133 133 134 134 134

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
Arbeidsledighet 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Inflasjon 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Rentesats 3.00 2 2 2 2.25 2.5
Handelsbalanse -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Nåværende situasjon -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 67 67 67 67 75
Offentlige Budsjetter -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
BNP 169.99 155 155 155 155 165
Bnp Faste Priser 20288.40 21303 20694 20856 20978 21650
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8207500.00 8617875 8371650 8209930 8486555 8758125
Bnp Per Innbygger 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2551 2478 2436 2512 2592
Bnp Fra Construction 2386.80 2506 2435 2260 2468 2547
Bnp Fra Forvaltningsloven 3120.20 3177 3086 3390 3128 3228
Bnp Fra Tjenester 5581.90 5861 5694 5501 5772 5956

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Arbeidsledige 1449.00 1720 1720 1740 1740 1740
Yrkesdeltakelse 42.20 41.5 41.5 41.6 41.6 41.6
Befolkning 44.23 45.2 45.2 45.5 45.5 46.6
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.6 29.6 30.6 30.6 31
Sysselsatte 11281.00 10875 10875 10900 10900 10900

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Produsentpriser 1465.70 1430 1470 1471 1471 1471
MatInflasjon 3.44 1.3 0.6 1.1 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 1.40 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3
produsentprisene endring 2.20 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 228.60 231 236 248 234 243
Kpi Transport 220.63 224 227 244 229 238

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 3.00 2 2 2 2.25 2.5
Innskudd Rente 1.75 1.75 1.75 2 1.75 2
Valutareserver 55000.00 27000 27000 20000 20000 30000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Nåværende situasjon -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
Import 10200.00 12400 12400 12500 12500 12500
Eksport 8798.00 13000 13000 13500 13500 13500
Råoljeproduksjon 867.00 1220 1220 1190 1190 1150
Turistankomster 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utenlandske Direkte Investeringer 0.32 0.48 0.48 0.55 0.55 0.55

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 67 67 67 67 75
Offentlige Budsjetter -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Offentlige Utgifter 432190.90 453800 440835 564862 446885 461186

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon -10.40 2.6 3 1.5 1.5 2
Industriproduksjonen -20.20 4 2.7 3.5 3.5 3
Gruvedrift Produksjon -5.20 -3 1.8 1.6 1.6 3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbruk 8920100.00 9366105 9098502 8579378 9223383 9518532


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.