Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 145.02 145 146 146 147 147

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.40 3 3.2 3.3 3.3 2.8
Arbeidsledighet 11.40 14 13 13 13 13
Inflasjon 9.60 10 9.4 8.6 9 8
Rentesats 3.00 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse 90.00 -1100 -1300 -1500 -1500 -1600
Nåværende situasjon -1.56 -4.1 -5 -4.5 -5.3 -6
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -8 -8 -8 -8 -7
Regjeringens gjeld mot BNP 62.50 60 60 60 62 62
Offentlige Budsjetter -11.50 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -8.5
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.40 3 3.2 3.3 3.3 2.8
BNP 145.16 165 165 165 165 170
Bnp Faste Priser 18383.80 19138 18880 18935 18972 19769
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7091600.00 7382356 7283073 7304348 7318531 7625973
Bnp Per Innbygger 3815.25 4600 4200 4700 4700 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 10681.68 10750 10750 11000 11000 11000
Bnp Fra Landbruk 2598.50 2705 2669 2676 2682 2794
Bnp Fra Construction 2285.10 2379 2347 2354 2358 2457
Bnp Fra Forvaltningsloven 3312.80 3449 3402 3412 3419 3562
Bnp Fra Tjenester 4822.90 5021 4953 4968 4977 5186

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 11.40 14 13 13 13 13
Arbeidsledige 1449.00 1740 1740 1740 1740 1740
Yrkesdeltakelse 42.20 43.6 43.6 43.8 43.8 45
Befolkning 44.23 45.5 45.5 46.6 46.6 46.6
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 30.6 30.6 31 31 31
Sysselsatte 11281.00 12000 12000 12000 12000 13000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 9.60 10 9.4 8.6 9 8
Produsentpriser 1629.70 1685 1737 1776 1776 1936
MatInflasjon 13.20 16 14 12 10 8
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 -0.1 0.6 0.6 0.6 0.3
produsentprisene endring 8.80 8.7 8.8 9 9 9
Konsumprisindeksen Kpi 237.40 246 255 254 259 274
Kpi Transport 222.36 222 223 225 226 227

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 3.00 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Innskudd Rente 1.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
Valutareserver 43464.00 42800 43400 45000 42000 44000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 90.00 -1100 -1300 -1500 -1500 -1600
Nåværende situasjon -1.56 -4.1 -5 -4.5 -5.3 -6
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -8 -8 -8 -8 -7
Import 9040.00 10600 11000 11500 11350 12100
Eksport 9130.00 9500 9700 10000 9850 10500
Råoljeproduksjon 1006.00 990 1100 1150 1150 1150
Turistankomster 591.00 1500 1500 1500 2000 2000
Utenlandske Direkte Investeringer 0.09 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
Utenlandsgjeld 3176.00 3800 3680 3900 4100 4189

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 62.50 60 60 60 62 62
Offentlige Budsjetter -11.50 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -8.5
Offentlige Utgifter 503099.10 516683 518192 519198 519701 534253

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 2.10 6 10 9 9 10
Industriproduksjonen -8.00 2.5 5 7 7 12
Gruvedrift Produksjon 13.30 1.8 3 1.6 1.6 5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 8688577.80 8923169 8949235 8966612 8975301 9226609


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.