Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 128.24 129 129 129 130 130

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -2.6 -2.6 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 -5.2 -5.6 1.7 3 5.2
Arbeidsledighet 11.40 13.8 14 13.6 13.3 13
Inflasjon 2.20 2.5 3 2.3 2.5 2.8
Rentesats 3.75 3 3 2.75 2.75 2.75
Handelsbalanse -2740.00 900 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -4.02 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -20 -20 -15.5 -15.5 -15.5
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 60 60 67 67 67
Offentlige Budsjetter -9.10 -15 -15 -13 -13 -13
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.80 -2.6 -2.6 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 -5.2 -5.6 1.7 3 5.2
BNP 169.99 140 140 155 155 155
Bnp Faste Priser 20288.40 19206 19152 20633 20897 20148
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8207500.00 7775970 7743160 8341943 8448575 8145804
Bnp Per Innbygger 4710.60 4575 4575 4600 4600 4600
Bnp Per Innbygger Ppp 11349.70 10900 10900 10750 10750 10750
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2301 2293 2471 2502 2413
Bnp Fra Construction 2386.80 2137 2253 2427 2458 2370
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 2868 2856 3077 3116 3005
Bnp Fra Tjenester 5581.90 5031 5009 5397 5466 5270

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 11.40 13.8 14 13.6 13.3 13
Arbeidsledige 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
Yrkesdeltakelse 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 43.40 44 44.4 45.2 45.2 45.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.5 29.8 29.6 29.6 30.6
Sysselsatte 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.20 2.5 3 2.3 2.5 2.8
Produsentpriser 1448.00 1468 1470 1470 1470 1508
MatInflasjon 0.60 1.7 2 1.3 0.8 2.3
Inflasjonen (Månedlig) -1.60 0.7 0.3 1 0.8 1.1
produsentprisene endring 2.40 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 221.70 227 226 228 231 232
Kpi Transport 217.99 218 221 220 223 227

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 3.75 3 3 2.75 2.75 2.75
Innskudd Rente 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Valutareserver 55000.00 47000 44000 38000 27000 20000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -2740.00 900 600 600 600 1000
Nåværende situasjon -4.02 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -20 -20 -15.5 -15.5 -15.5
Import 12120.00 12500 12400 12400 12400 12500
Eksport 9380.00 13400 13000 13000 13000 13500
Råoljeproduksjon 859.00 1200 1250 1220 1220 1190
Turistankomster 2102.00 1960 1960 2000 2000 2000
Utenlandske Direkte Investeringer 0.48 0.5 0.48 0.48 0.48 0.55

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 46.10 60 60 67 67 67
Offentlige Budsjetter -9.10 -15 -15 -13 -13 -13
Offentlige Utgifter 527605.30 500170 498059 536575 543433 523958

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -6.70 3 2.2 2.2 2.2 3
Industriproduksjonen -14.20 -4 -10 3 4 3.5
Gruvedrift Produksjon -4.80 -2 -7 4 -3 1.6

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 8920100.00 8122748 8088475 8713961 8825349 8509076


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.