Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 119.84 120 120 121 121 121

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
Arbeidsledighet 11.40 12 12.5 12.7 13.4 14
Inflasjon 1.40 3.3 1.2 2.8 3 3.1
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
Handelsbalanse -2740.00 1500 1000 900 600 1000
Nåværende situasjon -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
Regjeringens gjeld mot BNP 36.90 46 46 46 46 48
Offentlige Budsjetter -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
BNP 180.69 175 175 175 175 183
Bnp Faste Priser 20189.60 200996 201394 201791 201989 205019
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8202500.00 8300930 8317335 8333740 8341943 8467072
Bnp Per Innbygger 4815.60 4822 4822 4822 4822 4825
Bnp Per Innbygger Ppp 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
Bnp Fra Landbruk 2491.10 2521 2526 2531 2533 2571
Bnp Fra Construction 2413.30 2442 2447 2452 2454 2491
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 3062 3068 3074 3077 3123
Bnp Fra Tjenester 5306.50 5370 5381 5391 5397 5478

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 11.40 12 12.5 12.7 13.4 14
Arbeidsledige 1440.00 1720 1720 1720 1720 1740
Yrkesdeltakelse 41.80 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 42.20 44 44 44 44.4 45.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsatte 10859.00 10875 10875 10875 10875 10900
Arbeidsledighet for unge 26.90 28.7 28.4 29.5 29.8 30.6

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 1.40 3.3 1.2 2.8 3 3.1
Produsentpriser 1434.40 1454 1460 1457 1457 1495
MatInflasjon -1.00 2.6 -3 2 1.6 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.4 -1.2 1.4 -0.3 1
produsentprisene endring 3.00 2.8 2.5 2.3 2.3 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 220.20 224 222 228 226 233
Kpi Transport 214.53 218 214 218 221 228

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
Innskudd Rente 1.75 2 1.75 1.5 2 2
Valutareserver 62000.00 54000 48600 50000 45000 38000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -2740.00 1500 1000 900 600 1000
Nåværende situasjon -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
Import 12120.00 11400 12000 12500 12400 12500
Eksport 9380.00 12900 13000 13400 13000 13500
Råoljeproduksjon 1021.00 975 1030 1060 1080 1100
Utenlandske Direkte Investeringer 0.48 0.54 0.32 0.5 0.48 0.55

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.90 46 46 46 46 48
Offentlige Budsjetter -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
Offentlige Utgifter 527605.30 533937 534992 536047 536575 544623

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Industriell Produksjon 4.60 -0.4 1.8 3 2.2 3
Industriproduksjonen 0.90 -2.3 -2.3 -2 -2.1 -1.9
Gruvedrift Produksjon -4.70 -12.17 -11.02 -8 -8 -11.51

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbruk 8568300.00 8671120 8688256 8705393 8713961 8844671


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.