Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 134.63 135 135 135 136 137

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 3.8 3.4 1.8 2 2.3
Arbeidsledighet 11.40 13 12.8 12.5 12.3 12.2
Inflasjon 5.70 4.8 3.8 3.6 3 4
Rentesats 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Handelsbalanse -1400.00 600 -478 -478 -478 1000
Nåværende situasjon -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -8 -8 -9.2 -9.2 -9.2
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 67 67 69 69 69
Offentlige Budsjetter -11.50 -12 -12 -12 -10 -10
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 3.8 3.4 1.8 2 2.3
BNP 145.16 155 155 155 155 165
Bnp Faste Priser 20288.40 20897 21059 20978 20654 21461
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8207500.00 8453725 8209930 8486555 8355235 8681746
Bnp Per Innbygger 4362.74 4600 4600 4600 4600 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 10681.68 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2502 2436 2512 2473 2570
Bnp Fra Construction 2386.80 2458 2260 2468 2430 2525
Bnp Fra Forvaltningsloven 3120.20 3214 3390 3226 3176 3300
Bnp Fra Tjenester 5581.90 5749 5501 5772 5682 5904

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 11.40 13 12.8 12.5 12.3 12.2
Arbeidsledige 1449.00 1720 1740 1740 1740 1740
Yrkesdeltakelse 42.20 41.5 41.6 41.6 41.6 41.6
Befolkning 44.23 45.2 45.5 45.5 45.5 46.6
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.6 30.6 30.6 30.6 31
Sysselsatte 11281.00 10875 10900 10900 10900 10900

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 5.70 4.8 3.8 3.6 3 4
Produsentpriser 1465.70 1517 1471 1524 1520 1570
MatInflasjon 7.40 6 4.5 3.7 3.2 2
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 1.1 1.2 0.7 -0.1 0.6
produsentprisene endring 2.20 3.4 4 3.7 3.3 3
Konsumprisindeksen Kpi 236.20 235 234 241 243 243
Kpi Transport 220.77 231 229 229 227 238

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Innskudd Rente 1.75 1.75 2 1.75 2 2
Valutareserver 55000.00 27000 20000 20000 20000 30000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1400.00 600 -478 -478 -478 1000
Nåværende situasjon -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -8 -8 -9.2 -9.2 -9.2
Import 10200.00 12400 12500 12500 12500 12500
Eksport 8798.00 13000 13500 13500 13500 13500
Råoljeproduksjon 901.00 1220 1190 1190 1190 1150
Turistankomster 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utenlandske Direkte Investeringer 0.32 0.48 0.55 0.55 0.55 0.55

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 67 67 69 69 69
Offentlige Budsjetter -11.50 -12 -12 -12 -10 -10
Offentlige Utgifter 432190.90 445157 564862 446885 439970 457164

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon -10.40 3 1.5 1.5 1.5 2
Industriproduksjonen -20.20 2.7 3.5 3.5 3.5 3
Gruvedrift Produksjon -5.20 1.8 1.6 1.6 1.6 3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 8920100.00 9187703 8579378 9223383 9080662 9435521


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.