Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 138.44 139 139 140 140 141

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 6.40 3.5 1.6 2 1.5 2.3
Arbeidsledighet 11.40 12 13 13 12.5 11
Inflasjon 4.12 5 5.3 4 3 4
Rentesats 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Handelsbalanse -1400.00 -3400 -3950 -4520 -4650 -4500
Nåværende situasjon -2.97 -4 -3 -3 -3 -4
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -9.3 -8 -8 -8 -9
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 65 70 70 70 70
Offentlige Budsjetter -11.50 -12 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 6.40 3.5 1.6 2 1.5 2.3
BNP 145.16 155 155 155 155 165
Bnp Faste Priser 18383.80 19027 18678 18751 18660 19465
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7091600.00 7339806 7205066 7233432 7197974 7508622
Bnp Per Innbygger 3815.25 4600 4600 4600 4200 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 10681.68 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Fra Landbruk 2598.50 2689 2640 2650 2637 2751
Bnp Fra Construction 2285.10 2365 2322 2331 2319 2419
Bnp Fra Forvaltningsloven 3312.80 3429 3366 3379 3362 3508
Bnp Fra Tjenester 4822.90 4992 4900 4919 4895 5107

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 11.40 12 13 13 12.5 11
Arbeidsledige 1449.00 1740 1740 1740 1740 1740
Yrkesdeltakelse 42.20 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
Befolkning 44.23 45.5 45.5 45.5 45.5 46.6
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 30.6 30.6 30.6 30.6 31
Sysselsatte 11281.00 10900 10900 10900 10900 10900

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.12 5 5.3 4 3 4
Produsentpriser 1549.30 1471 1596 1619 1619 1637
MatInflasjon 3.79 7 5.7 4.2 3 3
Inflasjonen (Månedlig) -1.10 1.2 0.7 -0.1 0.6 0.6
produsentprisene endring 5.46 6 4.7 4.5 4.5 4
Konsumprisindeksen Kpi 234.70 237 245 244 242 246
Kpi Transport 221.19 224 225 225 227 228

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Innskudd Rente 1.75 1.75 1.75 2 2 2
Valutareserver 55000.00 20000 20000 20000 20000 30000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -1400.00 -3400 -3950 -4520 -4650 -4500
Nåværende situasjon -2.97 -4 -3 -3 -3 -4
Nåværende situasjon mot BNP -10.80 -9.3 -8 -8 -8 -9
Import 10200.00 12000 11750 12100 12300 12200
Eksport 8798.00 8600 7800 7580 7650 7700
Råoljeproduksjon 949.00 995 1050 990 1100 1150
Turistankomster 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utenlandske Direkte Investeringer 0.32 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 57.20 65 70 70 70 70
Offentlige Budsjetter -11.50 -12 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6
Offentlige Utgifter 432190.90 447318 439106 440835 438674 457606

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 11.60 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Industriproduksjonen 15.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3
Gruvedrift Produksjon 9.80 1.6 1.6 1.6 1.6 3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbruk 8828400.00 9137394 8969654 9004968 8960826 9347554


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.