Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 119.78 120 120 121 121 121
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 0.8 1.9 1.7 1.6 1.7
Arbeidsledighet 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
Inflasjon 1.50 3.6 5 4.7 4.4 5.3
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -1858.00 -350 100 1500 1000 600
Nåværende situasjon mot BNP -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.90 42 42 46 46 46
Offentlige Budsjetter -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 0.8 1.9 1.7 1.6 1.7
BNP 180.69 178 178 180 180 180
Bnp Faste Priser 198613.00 200202 202387 201989 201791 205827
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8202500.00 7759584 8358348 8341943 8333740 8500439
Bnp Per Innbygger 4815.60 4818 4818 4822 4822 4822
Bnp Per Innbygger Ppp 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
Bnp Fra Landbruk 2491.10 2300 2538 2533 2531 2582
Bnp Fra Construction 2413.30 2220 2459 2454 2452 2501
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 3089 3083 3077 3074 3135
Bnp Fra Tjenester 5306.50 4906 5407 5397 5391 5499
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.50 3.6 5 4.7 4.4 5.3
Produsentpriser 1411.70 1434 1449 1451 1447 1482
MatInflasjon -1.20 2.5 3.6 -0.5 1.5 2.8
produsentprisene endring 2.60 3 3.2 2.8 2.5 2.3
Konsumprisindeksen Kpi 216.90 223 224 227 229 236
Kpi Transport 210.99 217 221 221 220 233
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Innskudd Rente 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1858.00 -350 100 1500 1000 600
Nåværende situasjon mot BNP -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
Råoljeproduksjon 1019.00 980 975 960 1000 1020
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.90 42 42 46 46 46
Offentlige Budsjetter -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
Offentlige Utgifter 529164.90 533398 539219 538161 537632 548386
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 8568300.00 8098474 8731098 8713961 8705393 8879526


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.