Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 132.33 133 133 133 133 134

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 1.7 3 3.6 4 3.2
Arbeidsledighet 11.40 13.6 13.3 13 13 12.7
Inflasjon 2.40 2.3 2.5 3.2 2.8 4.2
Rentesats 3.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Handelsbalanse -2100.00 600 600 600 -478 1000
Nåværende situasjon -4.02 -4.64 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9 -13.7
Regjeringens gjeld mot BNP 46.30 67 67 67 67 75
Offentlige Budsjetter -9.10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.90 1.7 3 3.6 4 3.2
BNP 169.99 155 155 155 155 165
Bnp Faste Priser 20288.40 19355 20633 20897 21019 20129
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8207500.00 7829955 8347028 8453725 8209930 8143153
Bnp Per Innbygger 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Fra Landbruk 2429.40 2318 2471 2502 2436 2410
Bnp Fra Construction 2386.80 2277 2427 2458 2260 2368
Bnp Fra Forvaltningsloven 3025.50 2886 3077 3116 3390 3002
Bnp Fra Tjenester 5581.90 5325 5677 5749 5501 5538

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 11.40 13.6 13.3 13 13 12.7
Arbeidsledige 1449.00 1720 1720 1720 1740 1740
Yrkesdeltakelse 41.70 41.5 41.5 41.5 41.6 41.6
Befolkning 43.40 45.2 45.2 45.2 45.5 46.6
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 26.90 29.6 29.6 29.6 30.6 31
Sysselsatte 11281.00 10875 10875 10875 10900 10900

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.40 2.3 2.5 3.2 2.8 4.2
Produsentpriser 1469.80 1430 1470 1470 1471 1471
MatInflasjon 0.80 0.8 1.3 0.6 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.80 1 0.8 1.1 1.1 1.3
produsentprisene endring 3.20 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 226.50 225 228 231 248 231
Kpi Transport 220.47 220 220 223 244 226

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Innskudd Rente 1.75 2 1.75 1.5 2 2
Valutareserver 55000.00 38000 27000 27000 20000 30000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -2100.00 600 600 600 -478 1000
Nåværende situasjon -4.02 -4.64 -5 -5 -5 -4.64
Nåværende situasjon mot BNP -11.40 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9 -13.7
Import 10374.00 12400 12400 12400 12500 12500
Eksport 8271.00 13000 13000 13000 13500 13500
Råoljeproduksjon 874.00 1220 1220 1220 1190 1150
Turistankomster 2102.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utenlandske Direkte Investeringer 0.27 0.48 0.48 0.48 0.55 0.55

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 46.30 67 67 67 67 75
Offentlige Budsjetter -9.10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Offentlige Utgifter 432190.90 412310 439538 445157 564862 428803

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 26.00 26 26 26 26 26
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 9 9 9 9 9

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -14.10 -5 2.6 3 1.5 2
Industriproduksjonen -26.30 3 4 2.7 3.5 3
Gruvedrift Produksjon -3.60 4 -3 1.8 1.6 3

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 8920100.00 8509775 9071742 9187703 8579378 8850166


Algerie - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.