Markeder Siste Referanse
Valuta 120 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
Arbeidsledighet 11.7 2018-09
Inflasjon 2.7 2019-12
Rentesats 3.75 2019-12
Handelsbalanse -2740 2019-03
Nåværende situasjon -5.41 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 26 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-09
BNP 181 2018-12
Bnp Faste Priser 198613 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8202500 2018-12
Bnp Per Innbygger 4816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13886 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2491 2018-12
Bnp Fra Construction 2413 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3026 2018-12
Bnp Fra Tjenester 5306 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.7 2018-09
Arbeidsledige 1440 2017-12
Full Jobb 7424 2017-12
Yrkesdeltakelse 41.8 2017-12
Befolkning 42.2 2018-12
Sysselsatte 10859 2017-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønn 40325 2017-12
Lønninger innen produksjon 41438 2017-12
Arbeidsledighet for unge 29.1 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-12
Produsentpriser 1434 2019-09
MatInflasjon 1.6 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 219 2019-12
KPI Housing Utilities 163 2019-11
Kpi Transport 214 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2019-12
produsentprisene endring 3 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2019-12
Innskudd Rente 1.75 2019-12
Valutareserver 88609 2018-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2740 2019-03
Nåværende situasjon -5.41 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9 2018-12
Eksport 9380 2019-03
Import 12120 2019-03
Gullreserver 174 2019-12
Råoljeproduksjon 1021 2019-12
Utenlandsgjeld 3858 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 0.48 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.41 2018-12
Turisme Inntekter 207 2017-12
Turistankomster 2102 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.2 2018-12
Offentlige Utgifter 527605 2018-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 9459 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 4.6 2019-09
Industriproduksjonen 0.9 2019-09
Lagerendringer 1341400 2018-12
Internett-hastighet 2112 2017-03
IP-adresser 2024533 2017-03
Konkurranseevne Index 56.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 89 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Råolje Rigs 31 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 157 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.7 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 8568300 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Algerie - Økonomiske indikatorer.