Markeder Siste Referanse
Valuta 120 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-03
Arbeidsledighet 11.7 2018-09
Inflasjon 0.4 2019-06
Rentesats 3.75 2019-06
Handelsbalanse -634 2018-09
Nåværende situasjon -5.41 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.2 2018-12
Bedriftens Skattesats 26 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-03
BNP 181 2018-12
Bnp Faste Priser 198613 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7691099 2017-12
Bnp Per Innbygger 4816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13886 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2282 2017-12
Bnp Fra Construction 2117 2017-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3176 2017-12
Bnp Fra Tjenester 5154 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.7 2018-09
Arbeidsledige 1440 2017-12
Full Jobb 7424 2017-12
Yrkesdeltakelse 41.8 2017-12
Befolkning 41.8 2017-12
Sysselsatte 10859 2017-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 41438 2017-12
Arbeidsledighet for unge 29.1 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-06
Produsentpriser 1412 2019-03
MatInflasjon -3.5 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 219 2019-06
KPI Housing Utilities 163 2019-06
Kpi Transport 211 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -1.4 2019-06
produsentprisene endring 2.6 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2019-06
Innskudd Rente 1.75 2019-05
Valutareserver 88609 2018-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -634 2018-09
Nåværende situasjon -5.41 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9 2018-12
Eksport 2675 2018-09
Import 3309 2018-09
Gullreserver 174 2019-06
Råoljeproduksjon 1032 2019-07
Utenlandsgjeld 3966 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 0.36 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.76 2017-12
Turisme Inntekter 207 2017-12
Turistankomster 2102 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.2 2018-12
Offentlige Utgifter 529165 2017-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 9459 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 26 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 4 2019-03
Industriproduksjonen 4.9 2019-03
Lagerendringer 1308100 2017-12
Internett-hastighet 2112 2017-03
IP-adresser 2024533 2017-03
Konkurranseevne Index 53.75 2018-12
Konkurranseevne Rank 92 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Råolje Rigs 30 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 157 2018-12
Gruvedrift Produksjon 6.7 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 8037200 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Algerie - Økonomiske indikatorer.