Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 486.54 496 501 507 512 522

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
Arbeidsledighet 30.70 25 27 25 22 22
Inflasjon 16.90 17.6 18 20 24 17
Inflasjonen (Månedlig) 1.91 2.2 1.7 1.8 2.6 1.8
Rentesats 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Handelsbalanse 4933.00 2200 2000 4500 4500 5600
Nåværende situasjon 1894.10 -2500 -2500 -2500 -2500 -1700
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 -2 -2 -2 2 -1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 80.50 77 77 77 77 64
Offentlige Budsjetter -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Forretningstillit -7.00 -6 -2 -10 -7 -5.2
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
BNP 105.75 110 110 110 110 114
Bnp Per Innbygger 3229.60 3300 3300 3300 3300 3325
Bnp Per Innbygger Ppp 5725.33 6000 6000 6000 6000 6130
Bnp Faste Priser 394217.00 385000 360000 403000 407000 410000
Bnp Fra Landbruk 19019.00 16701 21495 19209 19247 19651
Bnp Fra Construction 46962.00 44721 28042 47432 47526 48524
Bnp Fra Manufacturing 16729.00 14995 15032 16896 16930 17285
Bnp Fra Mining 7292.00 6630 7013 7365 7380 7534
Bnp Fra Forvaltningsloven 34820.00 30369 23105 35168 35238 35978
Bnp Fra Tjenester 48150.00 57352 46818 48632 48728 49751
Bnp Fra Transport 11629.00 9741 9973 11745 11769 12016
Bnp Fra Verktøy 3350.00 3870 3648 3384 3390 3461

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 30.70 25 27 25 22 22
Minstelønn 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Befolkning 30.81 32.8 32.8 32.8 32.79 33.78
Lønn Høy Dyktige 211500.00 24000 24000 24000 250000 26000
Lønn Lav Dyktige 47400.00 77300 77300 77300 79300 82300
Arbeidsledighet for unge 56.10 52 52 51.7 51.7 50.4
Yrkesdeltakelse 86.60 86.3 86.5 86.7 87 87.3
Levelønn Family 149400.00 145400 145400 145400 155400 169400
Sysselsetting 60.00 61.4 61.7 60.5 61.2 62

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 16.90 17.6 18 20 24 17
Inflasjonen (Månedlig) 1.91 2.2 1.7 1.8 2.6 1.8
Konsumprisindeksen Kpi 271.22 282 292 310 336 393
Produsentpriser 236.78 241 250 260 269 317
produsentprisene endring 19.35 18.5 18 17.3 17.4 18
KPI Housing Utilities 277.25 365 365 365 400 450
Kpi Transport 197.63 216 220 234 245 287

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Internbankrente 19.76 18.66 19.66 20.66 21.66 23.16
Innskudd Rente 6.88 5.88 6.88 7.88 8.88 10.38
Utlånsrente 27.51 26.51 27.51 28.51 29.51 31.01
Lån Til Banker 961986.00 743000 743000 820000 820000 809725
Lån Til Privat Sektor 4391914.74 3651397 3862733 4039629 4398499 4490868
Pengemengden M1 4939353.97 3865966 3900000 3900000 3900000 3861507
Pengemengden M2 10214346.47 8361135 8450000 8450000 8450000 8899851
Pengemengden M3 10219092.44 6342000 8400000 8400000 6517000 6517000
Valutareserver 5708.46 6200 5300 4200 4400 4500
Kontanter - Reserve - Ratio 15.00 15 15 15 15 15
Sentralbankers balanse 11987.80 11500 12000 12400 12700 13100

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 4933.00 2200 2000 4500 4500 5600
Nåværende situasjon 1894.10 -2500 -2500 -2500 -2500 -1700
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 -2 -2 -2 2 -1.6
Import 3207.90 4500 5000 3500 4500 4700
Eksport 8140.90 6700 7000 8000 9000 10300
Kapitalstrømmer -1296.90 -6500 -6500 -6500 -6500 -5300
Råoljeproduksjon 1369.00 1240 1360 1380 1400 1450
Utenlandske Direkte Investeringer 6245.65 5800 5800 5800 5800 7300
Utenlandsgjeld 47553.80 48500 47311 47311 47311 46900

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 80.50 77 77 77 77 64
Offentlige Budsjetter -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Statens Inntekter 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Fiscal Utgifter 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Offentlige Utgifter 3812.80 3824 3828 3851 3859 3940
Regjeringens budsjetter verdi -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 14.00 14 14 14 14 14
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit -7.00 -6 -2 -10 -7 -5.2
Industriell Produksjon -3.20 -3 -1.2 -3 -5 -1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.40 -1 0.7 -1.4 0.3 -1.8
Industriproduksjonen 14.90 -8 2.8 7 2.6 4.3
Gruvedrift Produksjon -7.80 -5.1 -4 -2.6 -3.7 -4.1

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bankenes Utlånsrente 19.76 18.76 19.76 20.76 21.76 23.26


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.