Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 410.00 405 407 410 413 419

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.60 -1.5 1.6 2 0.8 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 1.7 2 2.4 2.3 2.6
Arbeidsledighet 32.90 33 34 32.8 32.5 33
Inflasjon 25.79 27 24 20 18 16
Inflasjonen (Månedlig) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
Rentesats 20.00 20 20 20 20 20
Handelsbalanse 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
Nåværende situasjon 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
Nåværende situasjon mot BNP 12.40 8 8 8 6 6
Regjeringens gjeld mot BNP 85.00 73 73 73 60 60
Offentlige Budsjetter -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
Forretningstillit 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.60 -1.5 1.6 2 0.8 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 1.7 2 2.4 2.3 2.6
BNP 62.31 70 100 100 100 110
Bnp Per Innbygger 3213.78 3300 3300 3300 3300 3400
Bnp Per Innbygger Ppp 6198.08 6000 6000 6300 6300 6300
Hele året BNP-vekst 0.70 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Bnp Faste Priser 387533.00 410000 410000 410000 410000 410000
Bnp Fra Landbruk 17677.00 24773 22665 18101 18084 18572
Bnp Fra Construction 39292.00 15855 33710 40235 40196 41281
Bnp Fra Manufacturing 18290.00 14366 17364 18729 18711 19216
Bnp Fra Mining 8808.00 5900 5741 9019 9011 9254
Bnp Fra Forvaltningsloven 32322.00 23039 34850 33098 33065 33958
Bnp Fra Tjenester 61185.00 51553 61141 62653 62592 64282
Bnp Fra Transport 13909.00 3358 6327 14243 14229 14613
Bnp Fra Verktøy 3879.00 3908 3560 3972 3968 4075

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 32.90 33 34 32.8 32.5 33
Minstelønn 32181.20 32181 32181 32181 32181 32181
Befolkning 33.00 33.78 33.78 34.77 34.77 34.77
Yrkesdeltakelse 91.30 91.4 91.6 91.8 91.8 92
Sysselsatte 10888.05 10800 10750 10850 10800 11000
Sysselsetting 61.20 62 62.3 62 61.7 63
Arbeidsledighet for unge 59.80 57 56.8 56.8 56.8 56.5
Arbeidsledige 5348.62 5300 5400 5380 5400 5300

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 25.79 27 24 20 18 16
Inflasjonen (Månedlig) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
Konsumprisindeksen Kpi 135.42 142 148 152 158 177
MatInflasjon 30.40 32 28 24 20 18
KPI Housing Utilities 375.70 425 425 425 425 425
Kpi Transport 315.30 321 326 331 335 339
Produsentpriser 413.67 432 453 465 488 539
produsentprisene endring 31.11 28 25 20 18 16

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 20.00 20 20 20 20 20
Internbankrente 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21
Innskudd Rente 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
Utlånsrente 25.00 25 25 25 25 25
Lån Til Banker 752285.22 765000 750000 750000 730000 730000
Lån Til Privat Sektor 4257888.21 4485033 4559341 4475691 4355820 4592059
Pengemengden M1 5768359.00 5450000 5400000 5400000 5400000 5200000
Pengemengden M2 10848137.00 11500000 11200000 11300000 11300000 10150000
Pengemengden M3 10848137.00 11250000 11200000 1100000 1100000 10500000
Valutareserver 14767.00 14700 15100 15300 15500 16200
Kontanter - Reserve - Ratio 17.00 17 17 17 17 17
Sentralbankers balanse 11242.00 13100 13400 13400 13400 14000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
Nåværende situasjon 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
Nåværende situasjon mot BNP 12.40 8 8 8 6 6
Import 3145.30 3100 3300 3700 4000 4200
Eksport 10023.50 8900 8500 8800 7300 8500
Kapitalstrømmer -3189.50 -2100 -2100 -2100 -2100 700
Råoljeproduksjon 1183.00 1210 1280 1350 1350 1350
Utenlandske Direkte Investeringer 3301.05 7000 7000 7000 7000 10000
Utenlandsgjeld 50132.50 51500 51500 51500 51500 53000
Pengeoverføringer 3.39 4.5 3.8 4.3 4.5 4.7

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 85.00 73 73 73 60 60
Offentlige Budsjetter -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
Statens Inntekter 8104.90 8500 8500 8500 7800 7800
Fiscal Utgifter 9086.60 9400 9400 9400 9700 9700
Militære Utgifter 1301.00 2000 2000 1800 1800 1800
Offentlige Utgifter 5930.50 6031 6049 6073 6067 6231
Regjeringens budsjetter verdi -981.80 -900 -900 -900 -1900 -1900

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 14.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
Industriell Produksjon 5.20 1.8 -0.7 -1.3 1.2 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 2 1.4 1.2 0.8 -0.3
Industriproduksjonen 7.40 6 4.5 6 4.7 5
Gruvedrift Produksjon 4.80 -2 -1.8 2 1.4 1.6
Råolje Rigs 6.00 6 6 6 8 8

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bankenes Utlånsrente 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.