Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 358.35 348 349 351 352 356
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -0.40 -0.6 0.2 0.7 -0.4 1.6
Arbeidsledighet 28.80 20 20 18 18 18
Inflasjon 17.24 17.8 17.3 16.7 16.4 16
Rentesats 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Handelsbalanse 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 80.50 72 72 64 64 64
Offentlige Budsjetter -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -0.40 -0.6 0.2 0.7 -0.4 1.6
BNP 105.75 115 115 110 110 110
Bnp Per Innbygger 3229.60 3200 3200 3300 3300 3300
Bnp Per Innbygger Ppp 5725.33 5920 5920 6000 6000 6000
Bnp Fra Landbruk 16651.00 18705 14755 16768 16584 14992
Bnp Fra Construction 44587.00 45423 55052 44899 44409 55933
Bnp Fra Manufacturing 14950.00 16888 17905 15055 14890 18191
Bnp Fra Mining 6610.00 5127 8246 6656 6584 8378
Bnp Fra Forvaltningsloven 30278.00 32891 34287 30490 30157 34836
Bnp Fra Tjenester 57180.00 44310 47135 57580 56951 47889
Bnp Fra Transport 9712.00 622 627 630 624 637
Bnp Fra Verktøy 3858.00 3230 3727 3885 3843 3787
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 28.80 20 20 18 18 18
Minstelønn 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 29.78 30.15 30.75 31.72 31.72 31.72
Lønn Høy Dyktige 211500.00 205002 24000 24000 24000 250000
Lønn Lav Dyktige 47400.00 53749 77300 77300 77300 79300
Levelønn Family 149400.00 149400 145400 145400 145400 155400
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 17.24 17.8 17.3 16.7 16.4 16
Konsumprisindeksen Kpi 251.30 262 272 280 288 316
Produsentpriser 215.31 221 231 236 247 274
produsentprisene endring 17.24 17.4 17.9 16 16.2 18.9
Kpi Transport 179.62 212 211 210 209 244
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Internbankrente 14.65 16.26 16.26 16.26 15.55 16.26
Innskudd Rente 6.88 6.88 6.63 6.38 6.38 6.38
Utlånsrente 17.00 17 17 17 16.5 17
Valutareserver 3484.27 3450 3480 2650 3300 2650
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Råoljeproduksjon 1259.00 1390 1360 1320 1320 1300
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 80.50 72 72 64 64 64
Offentlige Budsjetter -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Offentlige Utgifter 3812.80 3790 3820 3839 3798 3882
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankenes Utlånsrente 18.73 20.73 20.73 20.73 17.03 20.73


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.