Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 645.53 651 657 663 669 681

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Bnp Årlig Vekstrate -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
Arbeidsledighet 30.50 30.8 32 32.2 32.4 33
Inflasjon 24.94 27 25 19.7 16 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.03 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Rentesats 15.50 15.5 15 15 15 15
Handelsbalanse 3140.90 3900 4720 7100 5600 5300
Nåværende situasjon -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Nåværende situasjon mot BNP 1.50 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 115 115 115 108 108
Offentlige Budsjetter -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Forretningstillit -9.00 -15 -10 -8 -4 -6
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Bnp Årlig Vekstrate -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
BNP 94.64 100 100 100 100 118
Bnp Per Innbygger 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Innbygger Ppp 6653.91 6000 6000 6000 6000 6300
Bnp Faste Priser 363914.00 407000 407000 410000 410000 410000
Bnp Fra Landbruk 19271.00 19269 19022 18872 19003 19344
Bnp Fra Construction 26089.00 34429 28681 28455 28653 29166
Bnp Fra Manufacturing 17222.00 17140 18521 18375 18502 18834
Bnp Fra Mining 7006.00 6871 5804 5758 5798 5902
Bnp Fra Forvaltningsloven 28736.00 30919 30081 29843 30051 30590
Bnp Fra Tjenester 60129.00 51914 55014 54580 54960 55945
Bnp Fra Transport 8744.00 1884 1840 1826 1838 1871
Bnp Fra Verktøy 3706.00 4038 3837 3806 3833 3902

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 30.50 30.8 32 32.2 32.4 33
Minstelønn 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 31.82 33.6 33.6 33.78 33.78 34.77
Yrkesdeltakelse 90.10 90.2 90.5 90.7 91 91.4
Sysselsatte 10821.20 10500 10800 11200 10870 10800
Sysselsetting 62.60 62.4 60.8 61 61.3 61
Arbeidsledighet for unge 55.30 53 56 55.6 57.2 57.8
Arbeidsledige 4744.20 4800 5100 4840 4700 4920

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 24.94 27 25 19.7 16 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.03 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Konsumprisindeksen Kpi 109.80 114 118 120 122 134
Produsentpriser 322.69 338 351 366 385 432
produsentprisene endring 28.95 29.7 26.7 24 22 18
KPI Housing Utilities 334.38 380 400 425 425 425
Kpi Transport 262.12 275 285 287 290 321

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 15.50 15.5 15 15 15 15
Internbankrente 15.14 14.03 13.53 13.53 13.53 13.53
Innskudd Rente 6.42 6.42 5.92 5.92 5.92 5.92
Utlånsrente 19.88 19.88 19.38 19.38 19.38 19.38
Lån Til Banker 1433161.30 818000 825000 806000 780000 810000
Lån Til Privat Sektor 4341585.87 4126977 3969580 4159385 4225116 4263369
Pengemengden M1 6235646.74 6400000 6050000 5700000 5350000 5150000
Pengemengden M2 12634790.05 12200000 11800000 11650000 10800000 10350000
Pengemengden M3 12639798.71 12800000 12200000 11800000 11500000 11000000
Valutareserver 7984.72 8600 8800 8710 8800 9200
Kontanter - Reserve - Ratio 22.00 22 22 22 22 24
Sentralbankers balanse 13522.80 14100 13700 14300 13650 14500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 3140.90 3900 4720 7100 5600 5300
Nåværende situasjon -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Nåværende situasjon mot BNP 1.50 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4
Import 2626.20 2280 2600 2800 3200 3400
Eksport 5767.10 7000 8200 8400 8500 8700
Kapitalstrømmer -2083.20 -1600 -1600 -1600 -1300 -1300
Råoljeproduksjon 1125.00 1470 1470 1510 1510 1470
Utenlandske Direkte Investeringer 2586.90 3100 3100 3100 4000 4000
Utenlandsgjeld 48797.00 49100 49100 49100 50000 50000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 115 115 115 108 108
Offentlige Budsjetter -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Statens Inntekter 5986.10 5300 5300 5300 5500 5500
Fiscal Utgifter 5980.00 5700 5700 5700 5400 5400
Offentlige Utgifter 4956.30 5254 5031 4991 5026 5116
Regjeringens budsjetter verdi 6.10 -400 -400 -2564 -400 100
Militære Utgifter 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 14.00 10 14 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit -9.00 -15 -10 -8 -4 -6
Industriell Produksjon -1.71 -0.9 1.6 2 1.3 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.80 -2.2 0.6 1.2 -0.6 -1.2
Industriproduksjonen 18.50 4 2.8 3 1.9 2.8
Gruvedrift Produksjon -4.90 2.2 -1.8 2 1.2 1.3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bankenes Utlånsrente 13.44 13.44 12.94 12.94 12.94 12.94


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.