Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 651.74 658 665 672 679 692

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
Arbeidsledighet 34.00 35 35.3 34.7 34 32.8
Inflasjon 25.10 26.9 24.5 22.8 20 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.06 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Rentesats 15.50 15.5 15 15 15 15
Handelsbalanse 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Nåværende situasjon -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Regjeringens gjeld mot BNP 111.00 107 107 107 107 95
Offentlige Budsjetter -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Forretningstillit -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
BNP 94.64 100 100 100 100 118
Bnp Per Innbygger 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Innbygger Ppp 6653.91 6250 6000 6000 6000 6300
Bnp Faste Priser 362524.00 407000 407000 407000 410000 410000
Bnp Fra Landbruk 18741.00 14008 17894 22622 1466 14148
Bnp Fra Construction 16489.00 53592 46774 17033 1931 54128
Bnp Fra Manufacturing 14473.00 18245 16923 14951 789 18427
Bnp Fra Mining 6572.00 6938 6753 6789 3476 7007
Bnp Fra Forvaltningsloven 21659.00 32883 31240 22374 1684 33212
Bnp Fra Tjenester 47044.00 48831 56715 48596 2332 49319
Bnp Fra Transport 2101.00 9911 9841 2170 671 10010
Bnp Fra Verktøy 3792.00 3743 4088 3917 76.09 3780

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 34.00 35 35.3 34.7 34 32.8
Minstelønn 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Befolkning 31.70 33.6 33.6 33.6 33.78 34.77
Yrkesdeltakelse 90.40 90.7 91 91.5 91 92.3
Sysselsatte 10112.90 10100 10150 10200 10100 10200
Sysselsetting 59.70 61 61 60.8 61 61
Arbeidsledighet for unge 56.40 54.5 55.3 56 55.6 56
Arbeidsledige 5208.60 4790 4800 4830 4840 4920

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 25.10 26.9 24.5 22.8 20 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.06 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Konsumprisindeksen Kpi 339.29 364 378 393 399 447
Produsentpriser 295.29 311 325 345 358 423
produsentprisene endring 26.85 26.8 25 24.7 24 18
KPI Housing Utilities 313.99 365 380 400 425 425
Kpi Transport 239.54 267 270 280 273 306

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 15.50 15.5 15 15 15 15
Internbankrente 12.50 14.13 14.13 13.63 15.76 13.63
Innskudd Rente 6.42 6.42 6.42 5.92 5.83 5.92
Utlånsrente 15.50 15.5 15.5 15 16.5 15
Lån Til Banker 963933.48 920000 930000 880000 880000 880000
Lån Til Privat Sektor 4049556.40 4224631 4540688 4022579 4012666 4266878
Pengemengden M1 5870392.11 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Pengemengden M2 12101151.39 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Pengemengden M3 12106230.09 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
Valutareserver 8555.00 8150 8300 8600 9000 9500
Kontanter - Reserve - Ratio 17.00 15 15 15 15 15
Sentralbankers balanse 12577.30 135000 140000 143500 140000 145000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Nåværende situasjon -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Import 2110.70 3300 4300 4000 4150 4200
Eksport 3453.30 8200 8500 9300 9000 10600
Kapitalstrømmer -2083.20 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Råoljeproduksjon 1145.00 1470 1470 1470 1510 1470
Utenlandske Direkte Investeringer 2586.90 3500 3500 3500 3500 4200
Utenlandsgjeld 48797.00 51200 51200 51200 51200 52300

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 111.00 107 107 107 107 95
Offentlige Budsjetter -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Statens Inntekter 5986.10 3200 3200 3200 3200 3600
Fiscal Utgifter 5980.00 4800 4800 4900 4800 4800
Militære Utgifter 2508.00 2000 2000 2000 2000 1800
Offentlige Utgifter 4956.30 4708 5055 5120 3547 4756
Regjeringens budsjetter verdi 6.10 -2650 -4300 -1600 -2564 -2564

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 14.00 10 14 14 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Industriell Produksjon 2.80 -3.8 -3.8 -3 -1.3 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.80 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Industriproduksjonen 8.60 4 -5 3 3 4
Gruvedrift Produksjon 3.40 2.5 2.5 -3 -3 -3

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bankenes Utlånsrente 18.51 18.51 18.51 18.01 20.23 18.01


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.