Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 597.40 601 604 607 611 617

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -2.40 1.2 0.6 2 1.6 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 0.3 1.7 2 2.5 2.4
Arbeidsledighet 31.60 31.8 31.6 31.8 32 32
Inflasjon 26.57 25 20 18 14 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.18 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4
Rentesats 20.00 20 20 20 20 20
Handelsbalanse 4382.90 7100 4280 3800 4050 4150
Nåværende situasjon 3740.20 750 1200 1200 1200 1200
Nåværende situasjon mot BNP 1.50 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 115 108 108 108 108
Offentlige Budsjetter -2.50 2.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Forretningstillit -6.00 -7 -5 -6 -5 -6
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -2.40 1.2 0.6 2 1.6 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 0.3 1.7 2 2.5 2.4
BNP 62.31 100 100 100 100 118
Bnp Per Innbygger 2890.89 2900 2900 2900 2900 3100
Bnp Per Innbygger Ppp 6198.08 6000 6000 6000 6000 6300
Bnp Faste Priser 356096.30 410000 410000 410000 410000 410000
Bnp Fra Landbruk 19800.00 19329 19829 20196 20295 19793
Bnp Fra Construction 32054.00 26768 29335 32695 32855 27410
Bnp Fra Manufacturing 16526.20 17274 16916 16857 16939 17688
Bnp Fra Mining 9254.00 3476 7694 9411 9439 7879
Bnp Fra Forvaltningsloven 30443.80 28822 31503 31053 31205 29514
Bnp Fra Tjenester 58024.70 60309 61926 59185 59475 61757
Bnp Fra Transport 7483.70 8770 6222 7633 7671 8981
Bnp Fra Verktøy 3892.00 3717 3837 3970 3989 3806

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 31.60 31.8 31.6 31.8 32 32
Minstelønn 21454.10 21454 24000 24000 24000 24000
Befolkning 33.00 33.78 33.78 33.78 33.78 34.77
Yrkesdeltakelse 90.20 90.5 91 90.8 91.3 91.3
Sysselsatte 10715.23 11050 10870 11000 11500 11500
Sysselsetting 61.70 61.6 61.3 62 62.3 62
Arbeidsledighet for unge 57.70 57.5 57.2 57 56.8 56.8
Arbeidsledige 4960.16 4740 4680 4700 4850 4700

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 26.57 25 20 18 14 12
Inflasjonen (Månedlig) 2.18 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4
Konsumprisindeksen Kpi 119.43 125 127 132 136 140
Produsentpriser 362.19 393 404 422 435 463
produsentprisene endring 30.82 33 28 25 20 18
KPI Housing Utilities 337.50 425 425 425 425 425
Kpi Transport 270.23 276 281 285 289 293

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 20.00 20 20 20 20 20
Internbankrente 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Innskudd Rente 6.20 5.83 5.83 6.2 6.2 6.2
Utlånsrente 25.00 16.5 25 25 25 25
Lån Til Banker 920542.02 915000 875000 865000 850000 850000
Lån Til Privat Sektor 4473235.45 3934382 4117764 4328799 4498263 4216591
Pengemengden M1 5876818.40 5850000 5650000 5450000 5400000 5400000
Pengemengden M2 12242200.10 12400000 12200000 11500000 11200000 11300000
Pengemengden M3 12247079.60 11800000 11500000 11250000 11200000 1100000
Valutareserver 9897.82 8800 9200 9400 9600 9400
Kontanter - Reserve - Ratio 17.00 22 22 24 24 24
Sentralbankers balanse 13681.88 13600 13300 13100 13400 13400

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 4382.90 7100 4280 3800 4050 4150
Nåværende situasjon 3740.20 750 1200 1200 1200 1200
Nåværende situasjon mot BNP 1.50 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 2500.80 2720 2900 3150 3300 3200
Eksport 6883.70 7000 6700 7200 7500 7350
Kapitalstrømmer -3189.50 -1800 -2100 -2100 -2100 -2100
Råoljeproduksjon 1110.00 1180 1200 1210 1280 1350
Pengeoverføringer 3.27 4.8 5.1 5.3 5.6 5.5
Utenlandske Direkte Investeringer 3301.05 5500 7000 7000 7000 7000
Utenlandsgjeld 50132.50 51000 51500 51500 51500 51500

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 115 108 108 108 108
Offentlige Budsjetter -2.50 2.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Statens Inntekter 6125.00 6400 5800 5800 5800 5800
Fiscal Utgifter 7392.60 6700 5900 5900 5900 5900
Offentlige Utgifter 5930.50 5948 6031 6049 6079 6091
Regjeringens budsjetter verdi -1267.60 -300 -100 -100 -100 -100
Militære Utgifter 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 25.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 14.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit -6.00 -7 -5 -6 -5 -6
Industriell Produksjon -3.94 2 1.3 1.5 -0.7 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.60 1.3 -0.6 2 1.4 1.2
Industriproduksjonen 10.40 8 7.5 6 4.5 6
Gruvedrift Produksjon -12.90 4 3.5 1.8 2.3 2.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bankenes Utlånsrente 17.43 20.23 20.23 17.43 17.43 17.43


Angola - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.