Markeder Siste Referanse
Valuta 358 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.4 2019-03
Arbeidsledighet 28.8 2018-12
Inflasjon 17.24 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.52 2019-07
Rentesats 15.5 2019-08
Handelsbalanse 5833 2018-12
Nåværende situasjon 7502 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Forretningstillit -9 2019-03
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.4 2019-03
BNP 106 2018-12
Bnp Per Innbygger 3230 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5725 2018-12
Bnp Faste Priser 390102 2019-03
Bnp Fra Landbruk 16651 2019-03
Bnp Fra Construction 44587 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 14950 2019-03
Bnp Fra Mining 6610 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 30278 2019-03
Bnp Fra Tjenester 57180 2019-03
Bnp Fra Transport 9712 2019-03
Bnp Fra Verktøy 3858 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 28.8 2018-12
Minstelønn 21454 2019-03
Befolkning 29.78 2017-12
Levelønn Family 149400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 61900 2018-12
Lønn Høy Dyktige 211500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 47400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 17.24 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.52 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 251 2019-07
KPI Housing Utilities 242 2018-09
Kpi Transport 180 2018-09
Produsentpriser 215 2019-07
produsentprisene endring 17.24 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 15.5 2019-08
Internbankrente 14.65 2019-07
Innskudd Rente 6.88 2018-12
Sentralbankers balanse 7556 2019-03
Valutareserver 3484 2019-06
Utlånsrente 17 2019-07
Lån Til Banker 609061 2019-03
Lån Til Privat Sektor 3649126 2019-03
Pengemengden M1 4297283 2019-06
Pengemengden M2 8183747 2019-06
Pengemengden M3 8190034 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5833 2018-12
Nåværende situasjon 7502 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Eksport 9567 2018-12
Import 3734 2018-12
Kapitalstrømmer -6233 2018-12
Råoljeproduksjon 1259 2019-07
Utenlandsgjeld 46982 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 7650 2018-12
Gullreserver 19.07 2018-10
Terrorisme - Hovedsiden 4.47 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Statens Inntekter 3668 2017-12
Fiscal Utgifter 4808 2017-12
Kreditt-Rating 41.25
Regjeringens budsjetter verdi -1140 2017-12
Offentlige Utgifter 3813 2017-12
Militære Utgifter 2508 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -9 2019-03
Industriell Produksjon -4.4 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-03
Industriproduksjonen 10.1 2019-03
Internett-hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurranseevne Index 37.06 2018-12
Konkurranseevne Rank 137 2018-12
Korrupsjon Index 19 2018-12
Korrupsjon Rank 165 2018-12
Råolje Rigs 5 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 173 2018-12
Gruvedrift Produksjon -6.8 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 18.73 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Angola - Økonomiske indikatorer.