Markeder Siste Referanse
Valuta 468 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-06
Arbeidsledighet 30.7 2019-09
Inflasjon 16.08 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 1.38 2019-10
Rentesats 15.5 2019-11
Handelsbalanse 5920 2019-06
Nåværende situasjon 1894 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Forretningstillit -5 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-06
BNP 106 2018-12
Bnp Per Innbygger 3230 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5725 2018-12
Bnp Faste Priser 365016 2019-06
Bnp Fra Landbruk 21409 2019-06
Bnp Fra Construction 27930 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 14972 2019-06
Bnp Fra Mining 6985 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 23013 2019-06
Bnp Fra Tjenester 46631 2019-06
Bnp Fra Transport 9933 2019-06
Bnp Fra Verktøy 3633 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 30.7 2019-09
Minstelønn 21454 2019-03
Befolkning 30.81 2018-12
Sysselsatte 9352 2019-09
Sysselsetting 60 2019-09
Yrkesdeltakelse 86.6 2019-09
Levelønn Family 149400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 61900 2018-12
Arbeidsledige 4151 2019-09
Lønn Høy Dyktige 211500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 47400 2018-12
Arbeidsledighet for unge 56.1 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 16.08 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 1.38 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 262 2019-10
KPI Housing Utilities 277 2019-10
Kpi Transport 198 2019-10
Produsentpriser 225 2019-10
produsentprisene endring 18.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 15.5 2019-11
Internbankrente 15.31 2019-10
Innskudd Rente 6.88 2018-12
Sentralbankers balanse 8684 2019-08
Valutareserver 5066 2019-10
Utlånsrente 17 2019-11
Lån Til Banker 972027 2019-10
Lån Til Privat Sektor 4346343 2019-10
Pengemengden M1 4940414 2019-10
Pengemengden M2 10247805 2019-10
Pengemengden M3 10255063 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5920 2019-06
Nåværende situasjon 1894 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 9047 2019-06
Import 3126 2019-06
Kapitalstrømmer -1297 2019-12
Råoljeproduksjon 1273 2019-11
Utenlandsgjeld 47554 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 6246 2019-12
Gullreserver 19.07 2018-10
Terrorisme - Hovedsiden 3.78 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Statens Inntekter 3668 2017-12
Fiscal Utgifter 4808 2017-12
Kreditt-Rating 26 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1140 2017-12
Offentlige Utgifter 3813 2017-12
Militære Utgifter 2508 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
Salgsskatt 14 2019-10
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-06
Industriell Produksjon -4.4 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-03
Industriproduksjonen 10.1 2019-03
Internett-hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurranseevne Index 38.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 136 2019-12
Korrupsjon Index 19 2018-12
Korrupsjon Rank 165 2018-12
Råolje Rigs 3 2019-11
Enkle Å Gjøre Forretninger 177 2019-12
Gruvedrift Produksjon -6.8 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 18.49 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Angola - Økonomiske indikatorer.