Markeder Siste Referanse
Valuta 492 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-09
Arbeidsledighet 30.7 2019-09
Inflasjon 16.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.91 2019-12
Rentesats 15.5 2019-12
Handelsbalanse 4933 2019-09
Nåværende situasjon 1894 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Forretningstillit -7 2019-09
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-09
BNP 106 2018-12
Bnp Per Innbygger 3230 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5725 2018-12
Bnp Faste Priser 394217 2019-09
Bnp Fra Landbruk 19019 2019-09
Bnp Fra Construction 46962 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 16729 2019-09
Bnp Fra Mining 7292 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 34820 2019-09
Bnp Fra Tjenester 48150 2019-09
Bnp Fra Transport 11629 2019-09
Bnp Fra Verktøy 3350 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 30.7 2019-09
Minstelønn 21454 2019-03
Befolkning 30.81 2018-12
Sysselsatte 9352 2019-09
Sysselsetting 60 2019-09
Yrkesdeltakelse 86.6 2019-09
Levelønn Family 149400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 61900 2018-12
Arbeidsledige 4151 2019-09
Lønn Høy Dyktige 211500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 47400 2018-12
Arbeidsledighet for unge 56.1 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 16.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.91 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 271 2019-12
KPI Housing Utilities 277 2019-10
Kpi Transport 198 2019-10
Produsentpriser 233 2019-12
produsentprisene endring 18.92 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 15.5 2019-12
Internbankrente 19.66 2019-12
Innskudd Rente 6.88 2018-12
Sentralbankers balanse 11988 2019-11
Valutareserver 6076 2019-11
Utlånsrente 10 2019-12
Lån Til Banker 972027 2019-10
Lån Til Privat Sektor 4346343 2019-10
Pengemengden M1 5074520 2019-11
Pengemengden M2 10220310 2019-11
Pengemengden M3 10227616 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4933 2019-09
Nåværende situasjon 1894 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 8141 2019-09
Import 3208 2019-09
Kapitalstrømmer -1297 2019-12
Råoljeproduksjon 1273 2019-11
Utenlandsgjeld 47554 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 6246 2019-12
Gullreserver 19.07 2018-10
Terrorisme - Hovedsiden 3.78 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Statens Inntekter 3668 2017-12
Fiscal Utgifter 4808 2017-12
Kreditt-Rating 26 2020-01
Regjeringens budsjetter verdi -1140 2017-12
Offentlige Utgifter 3813 2017-12
Militære Utgifter 2508 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 17 2018-12
Salgsskatt 14 2019-10
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2019-09
Industriell Produksjon -3.2 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.4 2019-09
Industriproduksjonen 14.9 2019-09
Internett-hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurranseevne Index 38.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 136 2019-12
Korrupsjon Index 26 2019-12
Korrupsjon Rank 146 2019-12
Råolje Rigs 5 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 177 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.8 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 19.76 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Angola - Økonomiske indikatorer.