Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 43.82 45.88 46.84 47.83 48.84 50.92
Aksjemarkedet 40487.61 32826 31739 30690 29672 27740
10-årig statsobligasjon 6.22 5.86 5.84 5.84 5.84 5.85
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
Arbeidsledighet 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Inflasjon 57.30 55 45 40 35 25
Inflasjonen (Månedlig) 3.10 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Rentesats 66.66 68 72 73 65 40
Handelsbalanse 1131.00 350 1200 -50 -500 200
Nåværende situasjon -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Nåværende situasjon mot BNP -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 86.20 100 100 100 85 85
Offentlige Budsjetter -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Forbrukertillit 36.50 37 34 36 38 42
Butikkhandel (Månedlig) 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Bedriftens Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Bnp Årlig Vekstrate -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
BNP 637.59 680 680 680 690 690
Bnp Faste Priser 679263.00 726044 684854 669074 683339 684463
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 120426.00 146688 138239 118620 121149 121348
Bnp Per Innbygger 10398.09 10900 10900 10900 11200 11200
Bnp Per Innbygger Ppp 18933.91 19000 19000 19000 19100 19100
Bnp Fra Landbruk 35455.93 35500 30984 33500 33500 35000
Bnp Fra Construction 20476.78 21955 22554 20170 20600 20634
Bnp Fra Manufacturing 113389.56 116280 115761 111689 114070 114258
Bnp Fra Mining 21165.19 20928 21058 20848 21292 21327
Bnp Fra Forvaltningsloven 33145.25 32295 32567 32648 33344 33399
Bnp Fra Tjenester 84744.67 90387 85726 83473 85253 85393
Bnp Fra Transport 55373.31 56965 56125 54543 55706 55797
Bnp Fra Verktøy 11740.91 12325 12522 11565 11811 11831
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Arbeidsledige 1185.00 1280 1275 1280 1280 1300
Lønn 41359.00 43406 32571 35694 35694 36337
Minstelønn 12500.00 11500 11500 12000 12500 14000
Befolkning 44.50 44.61 44.61 44.51 44.97 44.97
Lønn Høy Dyktige 20500.00 19910 19911 20869 20869 21245
Lønn Lav Dyktige 10500.00 10414 10415 10689 10689 10881
Lønnsveksten 3.58 2.1 2.11 1.8 1.8 1.8
Levelønn Family 14400.00 12456 12457 14659 14659 14923
Lønn Å Leve Av Individuell 10400.00 8740 8741 10587 10587 10778
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 57.30 55 45 40 35 25
Inflasjonen (Månedlig) 3.10 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 219.57 224 240 258 278 322
Produsentpriser 312.74 343 429 438 436 701
Inflasjonsforventning 30.00 35 35 35 35 33
KPI Housing Utilities 273.67 280 287 317 345 397
produsentprisene endring 66.90 63 60 58 56 60
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 66.66 68 72 73 65 40
Internbankrente 70.30 56 58 55 55 45
Innskudd Rente 50.27 27 27 27 25 25
Sentralbankers balanse 6423368.70 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
Valutareserver 65345.00 52000 52200 52000 52000 53000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 1131.00 350 1200 -50 -500 200
Nåværende situasjon -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Nåværende situasjon mot BNP -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Import 4174.00 4950 4400 5000 5500 5400
Eksport 5305.00 5300 5600 4950 5000 5600
Utenlandsgjeld 277921.29 281894 286172 283000 283000 286000
Utenlandske Direkte Investeringer 131.21 85 75 80 80 120
Turistankomster 243428.00 216400 270000 295000 320000 345000
Gullreserver 54.90 60.54 60.59 60.55 60.55 60.58
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 86.20 100 100 100 85 85
Offentlige Budsjetter -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Offentlige Utgifter 100173.00 96000 100000 95500 95500 98000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriell Produksjon -8.80 -4.3 1.2 1.6 1 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.30 -1 -1.1 -1 0.5 1.2
Lagerendringer 6715.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Bil Produksjon 30280.00 41465 41490 39700 41500 40900
Bilregistreringer 27.95 45 49 56 57 58
Ledende økonomisk indeks -0.70 -2.7 -3 -2.3 -1.5 0.9
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 36.50 37 34 36 38 42
Butikkhandel (Månedlig) 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Butikkhandel (Årlig) 26.90 7 5 8 10 15
Forbruk 459458.00 562140 494385 452566 462215 462975
Bensinpriser 0.94 0.85 0.83 0.81 0.79 0.79
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut -12.30 -1.4 1 3 5 8


Argentina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.