Markeder Siste Referanse
Valuta 43.44 2019-06
Aksjemarkedet 40687 2019-06
10-årig statsobligasjon 6.22 2017-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -6.2 2018-12
Arbeidsledighet 9.1 2018-12
Inflasjon 57.3 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 3.1 2019-05
Rentesats 66.66 2019-06
Handelsbalanse 1131 2019-04
Nåværende situasjon -2317 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Forbrukertillit 36.5 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -6.2 2018-12
BNP 638 2017-12
Bnp Faste Priser 679263 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 120426 2018-12
Bnp Per Innbygger 10398 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18934 2017-12
Bnp Fra Landbruk 35456 2018-12
Bnp Fra Construction 20477 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 113390 2018-12
Bnp Fra Mining 21165 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 33145 2018-12
Bnp Fra Tjenester 84745 2018-12
Bnp Fra Transport 55373 2018-12
Bnp Fra Verktøy 11741 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.1 2018-12
Sysselsatte 11793 2018-12
Arbeidsledige 1185 2018-12
Sysselsetting 42.2 2018-12
Yrkesdeltakelse 46.5 2018-12
Lønn 41359 2019-03
Minstelønn 12500 2019-06
Befolkning 44.5 2018-12
Levelønn Family 14400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10400 2018-12
Lønnsveksten 3.58 2019-03
Lønn Høy Dyktige 20500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 10500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 57.3 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 3.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 220 2019-05
Bnp-Deflatoren 2468 2018-12
Produsentpriser 313 2019-04
Eksportpriser 154 2019-03
Importprisene 118 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 214 2019-05
KjerneInflasjon 58.8 2019-05
KPI Housing Utilities 274 2019-05
Kpi Transport 237 2019-05
MatInflasjon 64.9 2019-05
Inflasjonsforventning 30 2019-05
produsentprisene endring 66.9 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 66.66 2019-06
Internbankrente 70.3 2019-05
Pengemengde 1356452 2019-05
Pengemengden M1 1312247 2019-04
Pengemengden M2 1944961 2019-04
Pengemengden M3 3513277 2019-04
Innskudd Rente 50.27 2019-06
Sentralbankers balanse 6423369 2019-04
Valutareserver 65345 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1131 2019-04
Nåværende situasjon -2317 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Eksport 5305 2019-04
Import 4174 2019-04
Utenlandsgjeld 277921 2018-12
Kjøpsbetingelser 130 2019-03
Kapitalstrømmer -2529 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 131 2019-04
Turistankomster 243428 2019-04
Gullreserver 54.9 2019-06
Råoljeproduksjon 486 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 1.68 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 498 2019-04
Offentlige Utgifter 100173 2018-12
Statens Inntekter 357606 2019-04
Fiscal Utgifter 357108 2019-04
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 5337 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 43.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -8.8 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 61.6 2019-04
Lagerendringer 6715 2018-12
Bil Produksjon 30280 2019-05
Bilregistreringer 27.95 2019-05
Ledende økonomisk indeks -0.7 2019-04
Internett-hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurranseevne Index 57.49 2018-12
Konkurranseevne Rank 81 2018-12
Korrupsjon Index 40 2018-12
Korrupsjon Rank 85 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 119 2018-12
Stål~~pos=trunc 421 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 36.5 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Butikkhandel (Årlig) 26.9 2019-03
Forbruk 459458 2018-12
Bensinpriser 0.94 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 6.6 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 735 2019-04
Konstruksjonsflyt ut -12.3 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Argentina - Økonomiske indikatorer.