Markeder Siste Referanse
Valuta 58.14 2019-10
Aksjemarkedet 31995 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2019-06
Arbeidsledighet 10.6 2019-06
Inflasjon 53.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 5.9 2019-09
Rentesats 68 2019-10
Handelsbalanse 1168 2019-08
Nåværende situasjon -2561 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Forbrukertillit 42.1 2019-09
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2019-06
BNP 518 2018-12
Bnp Faste Priser 751809 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 123758 2019-06
Bnp Per Innbygger 10040 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18282 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet 0.6 2019-07
Bnp Fra Landbruk 103620 2019-06
Bnp Fra Construction 21318 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 111614 2019-06
Bnp Fra Mining 21758 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 33205 2019-06
Bnp Fra Tjenester 84366 2019-06
Bnp Fra Transport 59145 2019-06
Bnp Fra Verktøy 11837 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.6 2019-06
Sysselsatte 12073 2019-06
Arbeidsledige 1438 2019-06
Sysselsetting 42.6 2019-06
Yrkesdeltakelse 47.7 2019-06
Lønn 60851 2019-06
Minstelønn 16875 2019-10
Befolkning 44.5 2018-12
Levelønn Family 14400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10400 2018-12
Lønnsveksten 4.29 2019-07
Lønn Høy Dyktige 20500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 10500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 53.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 5.9 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 254 2019-09
Bnp-Deflatoren 2860 2019-06
Produsentpriser 373 2019-08
Eksportpriser 152 2019-06
Importprisene 117 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 250 2019-09
KjerneInflasjon 55.3 2019-09
KPI Housing Utilities 299 2019-09
Kpi Transport 265 2019-09
MatInflasjon 56.9 2019-09
Inflasjonsforventning 30 2019-09
produsentprisene endring 52.4 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 68 2019-10
Internbankrente 69.89 2019-09
Pengemengde 1310029 2019-09
Pengemengden M1 1424594 2019-07
Pengemengden M2 2086668 2019-07
Pengemengden M3 3820760 2019-07
Innskudd Rente 57.62 2019-10
Sentralbankers balanse 6454427 2019-08
Valutareserver 47831 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1168 2019-08
Nåværende situasjon -2561 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Eksport 5568 2019-08
Import 4400 2019-08
Utenlandsgjeld 283567 2019-06
Kjøpsbetingelser 130 2019-06
Kapitalstrømmer -3325 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 155 2019-08
Turistankomster 261672 2019-07
Gullreserver 61.74 2019-09
Råoljeproduksjon 498 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.68 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 13746 2019-08
Offentlige Utgifter 94555 2019-06
Statens Inntekter 443920 2019-08
Fiscal Utgifter 430174 2019-08
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 5337 2018-12
Skatteinntekter 422000 2019-09
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 43.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -6.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.8 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 60.5 2019-08
Lagerendringer -8522 2019-06
Bil Produksjon 27687 2019-09
Bilregistreringer 26.88 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.9 2019-08
Internett-hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurranseevne Index 57.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 83 2019-12
Korrupsjon Index 40 2018-12
Korrupsjon Rank 85 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 119 2018-12
Stål~~pos=trunc 436 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 42.1 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 35.8 2019-07
Forbruk 533656 2019-06
Bensinpriser 0.79 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 6.1 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 781 2019-08
Konstruksjonsflyt ut -5.9 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Argentina - Økonomiske indikatorer.