Markeder Siste Referanse
Valuta 39.4 2019-02
Aksjemarkedet 35852 2019-02
10-årig statsobligasjon 6.22 2017-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.5 2018-09
Arbeidsledighet 9 2018-09
Inflasjon 48.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 2.9 2019-01
Rentesats 44.21 2019-02
Handelsbalanse 372 2019-01
Nåværende situasjon -7591 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2017-12
Forbrukertillit 36 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.5 2018-09
BNP 638 2017-12
Bnp Faste Priser 695664 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 138728 2018-09
Bnp Per Innbygger 10398 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18934 2017-12
Bnp Fra Landbruk 31154 2018-09
Bnp Fra Construction 22914 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 117565 2018-09
Bnp Fra Mining 21368 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 32930 2018-09
Bnp Fra Tjenester 87630 2018-09
Bnp Fra Transport 57101 2018-09
Bnp Fra Verktøy 12774 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2018-09
Sysselsatte 11822 2018-09
Arbeidsledige 1168 2018-09
Sysselsetting 42.5 2018-09
Yrkesdeltakelse 46.7 2018-09
Lønn 35063 2018-11
Minstelønn 11300 2019-02
Befolkning 44.05 2017-12
Levelønn Family 14400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10400 2018-12
Lønnsveksten 2.56 2018-11
Lønn Høy Dyktige 20500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 10500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 48.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 2.9 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 190 2019-01
Bnp-Deflatoren 2135 2018-09
Produsentpriser 277 2018-12
Eksportpriser 154 2018-12
Importprisene 121 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 184 2019-01
KjerneInflasjon 49.9 2019-01
KPI Housing Utilities 234 2019-01
Kpi Transport 206 2019-01
MatInflasjon 53.03 2019-01
Inflasjonsforventning 30 2019-02
produsentprisene endring 75.5 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 44.21 2019-02
Internbankrente 55.95 2019-01
Pengemengde 1352805 2019-01
Pengemengden M1 1495411 2018-12
Pengemengden M2 2123330 2018-12
Pengemengden M3 3484304 2018-12
Innskudd Rente 21.55 2017-12
Sentralbankers balanse 5514500 2018-12
Valutareserver 59133 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 372 2019-01
Nåværende situasjon -7591 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2017-12
Eksport 5282 2018-12
Import 3913 2018-12
Utenlandsgjeld 254980 2018-09
Kjøpsbetingelser 127 2018-12
Kapitalstrømmer -7333 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 291 2018-12
Turistankomster 294642 2018-12
Gullreserver 54.8 2019-03
Råoljeproduksjon 492 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 1.68 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -135316 2018-12
Offentlige Utgifter 95670 2018-09
Statens Inntekter 265998 2018-12
Fiscal Utgifter 401314 2018-12
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 5165 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -14.7 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2015-10
Kapasitetsutnyttelsen 56.6 2018-12
Lagerendringer 9945 2018-09
Bil Produksjon 14803 2019-01
Bilregistreringer 30.04 2019-01
Ledende økonomisk indeks -0.1 2019-01
Internett-hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurranseevne Index 57.49 2018-12
Konkurranseevne Rank 81 2018-12
Korrupsjon Index 40 2018-12
Korrupsjon Rank 85 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 119 2018-12
Stål~~pos=trunc 356 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 36 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Butikkhandel (Årlig) 20.6 2018-11
Forbruk 503155 2018-09
Bensinpriser 0.99 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 7.4 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 615 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -20.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Argentina - Økonomiske indikatorer.