Markeder Siste Referanse
Valuta 41.79 2019-04
Aksjemarkedet 32037 2019-04
10-årig statsobligasjon 6.22 2017-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -6.2 2018-12
Arbeidsledighet 9.1 2018-12
Inflasjon 54.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 4.7 2019-03
Rentesats 67.12 2019-04
Handelsbalanse 460 2019-02
Nåværende situasjon -2317 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2017-12
Forbrukertillit 34.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -6.2 2018-12
BNP 638 2017-12
Bnp Faste Priser 679263 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 120426 2018-12
Bnp Per Innbygger 10398 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18934 2017-12
Bnp Fra Landbruk 35456 2018-12
Bnp Fra Construction 20477 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 113390 2018-12
Bnp Fra Mining 21165 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 33145 2018-12
Bnp Fra Tjenester 84745 2018-12
Bnp Fra Transport 55373 2018-12
Bnp Fra Verktøy 11741 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.1 2018-12
Sysselsatte 11793 2018-12
Arbeidsledige 1185 2018-12
Sysselsetting 42.2 2018-12
Yrkesdeltakelse 46.5 2018-12
Lønn 35063 2018-11
Minstelønn 11900 2019-04
Befolkning 44.05 2017-12
Levelønn Family 14400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10400 2018-12
Lønnsveksten 3.5 2019-01
Lønn Høy Dyktige 20500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 10500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 54.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 4.7 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 206 2019-03
Bnp-Deflatoren 2468 2018-12
Produsentpriser 288 2019-02
Eksportpriser 154 2018-12
Importprisene 121 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 200 2019-03
KjerneInflasjon 35 2019-03
KPI Housing Utilities 256 2019-03
Kpi Transport 219 2019-03
MatInflasjon 64 2019-03
Inflasjonsforventning 40 2019-03
produsentprisene endring 68.3 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 67.12 2019-04
Internbankrente 55.09 2019-03
Pengemengde 1351521 2019-03
Pengemengden M1 1268896 2019-02
Pengemengden M2 1840214 2019-02
Pengemengden M3 3481668 2019-02
Innskudd Rente 21.55 2017-12
Sentralbankers balanse 5514500 2018-12
Valutareserver 61408 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 460 2019-02
Nåværende situasjon -2317 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Eksport 4464 2019-02
Import 4004 2019-02
Utenlandsgjeld 277921 2018-12
Kjøpsbetingelser 127 2018-12
Kapitalstrømmer -2529 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2019-02
Turistankomster 339176 2019-01
Gullreserver 61.7 2019-03
Råoljeproduksjon 498 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.68 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 6726 2019-02
Offentlige Utgifter 100173 2018-12
Statens Inntekter 319478 2019-02
Fiscal Utgifter 312752 2019-02
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 5165 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -8.5 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2015-10
Kapasitetsutnyttelsen 58.5 2019-02
Lagerendringer 6715 2018-12
Bil Produksjon 29227 2019-03
Bilregistreringer 33.71 2019-03
Ledende økonomisk indeks -1.5 2019-03
Internett-hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurranseevne Index 57.49 2018-12
Konkurranseevne Rank 81 2018-12
Korrupsjon Index 40 2018-12
Korrupsjon Rank 85 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 119 2018-12
Stål~~pos=trunc 318 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 34.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 25.9 2015-10
Butikkhandel (Årlig) 25 2019-01
Forbruk 459458 2018-12
Bensinpriser 0.88 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 7.1 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 703 2019-02
Konstruksjonsflyt ut -5.3 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Argentina - Økonomiske indikatorer.