Markeder Siste Referanse
Valuta 60.1 2020-01
Aksjemarkedet 39918 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2019-09
Arbeidsledighet 9.7 2019-09
Inflasjon 52.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 3.7 2019-12
Rentesats 50 2020-01
Handelsbalanse 2241 2019-12
Nåværende situasjon -1052 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Forbrukertillit 43 2020-01
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.7 2019-09
BNP 518 2018-12
Bnp Faste Priser 682705 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 125880 2019-09
Bnp Per Innbygger 10040 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18282 2018-12
Indeks for økonomisk aktivitet -1.9 2019-11
Bnp Fra Landbruk 35471 2019-09
Bnp Fra Construction 21785 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 111925 2019-09
Bnp Fra Mining 21994 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 33191 2019-09
Bnp Fra Tjenester 82129 2019-09
Bnp Fra Transport 57038 2019-09
Bnp Fra Verktøy 12398 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2019-09
Sysselsatte 11934 2019-09
Arbeidsledige 1287 2019-09
Sysselsetting 42.6 2019-09
Yrkesdeltakelse 47.2 2019-09
Lønn 46405 2019-08
Minstelønn 16875 2019-11
Befolkning 44.5 2018-12
Levelønn Family 14400 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 10400 2018-12
Lønnsveksten 3.78 2019-10
Lønn Høy Dyktige 20500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 10500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 52.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 3.7 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 283 2019-12
Bnp-Deflatoren 3259 2019-09
Produsentpriser 424 2019-11
Eksportpriser 149 2019-09
Importprisene 115 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 280 2019-12
KjerneInflasjon 56.7 2019-12
KPI Housing Utilities 316 2019-12
Kpi Transport 301 2019-12
MatInflasjon 56.8 2019-12
Inflasjonsforventning 35 2020-01
produsentprisene endring 46.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 50 2020-01
Internbankrente 50.09 2019-12
Pengemengde 1895381 2019-12
Pengemengden M1 1686438 2019-11
Pengemengden M2 2329022 2019-11
Pengemengden M3 3992971 2019-11
Innskudd Rente 34.39 2020-01
Sentralbankers balanse 5813927 2019-11
Valutareserver 39221 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2241 2019-12
Nåværende situasjon -1052 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.4 2018-12
Eksport 5374 2019-12
Import 3133 2019-12
Utenlandsgjeld 276686 2019-09
Kjøpsbetingelser 130 2019-09
Kapitalstrømmer -1107 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 166 2019-11
Turistankomster 233229 2019-09
Gullreserver 61.74 2019-12
Råoljeproduksjon 517 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 1.68 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -120147 2019-12
Offentlige Utgifter 94453 2019-09
Statens Inntekter 627465 2019-12
Fiscal Utgifter 852868 2019-12
Kreditt-Rating 12 2020-01
Militære Utgifter 5337 2018-12
Skatteinntekter 492367 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 35 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 43.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 26.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.5 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 5 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 60.7 2019-11
Lagerendringer 10787 2019-09
Bil Produksjon 20475 2019-12
Bilregistreringer 31.15 2019-12
Ledende økonomisk indeks -2.8 2019-12
Internett-hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurranseevne Index 57.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 83 2019-12
Korrupsjon Index 45 2019-12
Korrupsjon Rank 66 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 126 2019-12
Stål~~pos=trunc 370 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 58.8 2019-11
Forbruk 476613 2019-09
Bensinpriser 0.89 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 5.6 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 793 2019-11
Konstruksjonsflyt ut -5.2 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Argentina - Økonomiske indikatorer.