Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Aksjemarkedet 2146.56 2081 2036 1991 1947 1860
10-årig statsobligasjon -0.28 0.03 0.07 0.1 0.14 0.23

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -10.70 4 2.2 1.5 1.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -12.80 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
Arbeidsledighet 9.20 13.5 14.5 15 14.5 13.5
Inflasjon 1.10 1.1 1.2 1 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -217.00 -600 -500 -500 -500 -100
Nåværende situasjon 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.1 2.1 2 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 70.40 79 79 82 82 82
Offentlige Budsjetter 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
Produksjon PMI 52.80 45 48 50 50 51
Forbrukertillit -10.10 -10 -9 -7 -6 -6
Butikkhandel (Månedlig) 23.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 55.00 55 55 55 55 55

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -10.70 4 2.2 1.5 1.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -12.80 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
BNP 446.31 410 410 410 435 435
Bnp Faste Priser 89075.18 91703 93429 88808 97359 97353
Brutto Nasjonal Produkt 398.52 378 384 397 436 400
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19954.33 22183 23707 19894 21810 24703
Bnp Per Innbygger 50654.70 46500 46500 49000 49000 49000
Bnp Per Innbygger Ppp 56352.40 53000 53000 56500 56500 56500

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 9.20 13.5 14.5 15 14.5 13.5
Lønn 2768.42 2800 2850 2850 2850 2850
Lønninger innen produksjon 110.60 146 150 150 150 150
Befolkning 8.86 8.92 8.92 8.97 8.97 8.97
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.10 1.1 1.2 1 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 108.00 108 109 109 109 111
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.30 109 111 110 110 113
Produsentpriser 100.30 101 106 99.48 101 107
produsentprisene endring -2.10 -1.5 -1.8 -1.8 1.1 1.3
MatInflasjon 2.90 1.7 1.6 1.8 1.5 1.9
Kpi Transport 101.70 106 106 104 103 108

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -217.00 -600 -500 -500 -500 -100
Nåværende situasjon 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.1 2.1 2 2 2
Import 10253.00 14000 13200 13200 13200 13700
Eksport 10036.00 13400 12700 12700 12700 13600

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 70.40 79 79 82 82 82
Offentlige Budsjetter 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -1424.00 761 630 630 630 630
Offentlige Utgifter 17452.32 17346 18114 17400 19075 18875
Statens Utgifter Til Bnp 48.20 56.8 56.8 51.1 51.1 51.1

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 55.00 55 55 55 55 55
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produksjon PMI 52.80 45 48 50 50 51
Industriell Produksjon -13.50 -7.2 -6.5 3.5 4.5 5.2
Forretningstillit -17.90 -14 -10 -8 -7 -5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -10.10 -10 -9 -7 -6 -6
Butikkhandel (Månedlig) 23.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Butikkhandel (Årlig) 4.80 0.5 0.9 1.2 1.5 1.7
Forbruk 44452.00 45067 44363 44319 48586 46226
Konsumerkreditt 175981.00 168489 167096 174039 190563 174114
Bankenes Utlånsrente 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Bensinpriser 1.30 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bygningstillatelser 13653.00 18100 20360 20360 20360 20900


Østerrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.