Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Aksjemarkedet 3263.23 3095 2969 2849 2733 2515
10-årig statsobligasjon 1.56 1.62 1.78 1.96 2.16 2.61

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
Arbeidsledighet 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
Inflasjon 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
Nåværende situasjon -159.00 300 700 1500 1550 1500
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 2 2 2 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 82.80 82 82 82 85 85
Offentlige Budsjetter -5.90 -3.3 -3.3 -3.3 -1.7 -1.7
Produksjon PMI 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
Forbrukertillit -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 55.00 55 55 55 55 55

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
BNP 430.95 435 435 448 448 448
Bnp Faste Priser 95598.64 93815 94781 98084 96555 100438
Brutto Nasjonal Produkt 403.37 394 382 414 407 424
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24149.58 23775 23223 24777 24391 25372
Bnp Per Innbygger 43610.53 51000 51000 51000 51000 51000
Bnp Per Innbygger Ppp 51935.60 57200 57200 57200 57200 57200

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
Lønn 2922.67 2850 2850 2850 2850 2850
Befolkning 8.90 8.97 8.97 9.02 9.02 9.02
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 109.10 109 108 110 113 113
Harmoniserte Konsumprisindeks 118.80 118 117 119 122 122
Produsentpriser 115.70 112 113 120 117 121
produsentprisene endring 21.20 4.3 1.9 1.1 1.1 0.8
MatInflasjon 8.40 8.7 8.4 6.5 3.2 1
Kpi Transport 122.40 125 125 125 126 126

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Internbankrente -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
Nåværende situasjon -159.00 300 700 1500 1550 1500
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 2 2 2 1.8 1.8
Import 15811.00 13700 13850 13800 13600 13870
Eksport 14606.00 13650 13700 13500 13450 13600

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 82.80 82 82 82 85 85
Offentlige Budsjetter -5.90 -3.3 -3.3 -3.3 -1.7 -1.7
Regjeringens budsjetter verdi -4060.00 630 630 630 630 630
Offentlige Utgifter 20150.86 19526 19085 20675 20352 21171
Statens Utgifter Til Bnp 57.90 51.1 51.1 49 49 49

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 55.00 55 55 55 55 55
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produksjon PMI 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
Industriell Produksjon 3.70 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5
Forretningstillit 10.30 6.3 -12 -8 -8 -8

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
Butikkhandel (Årlig) -3.00 1.5 -0.5 0.6 0.2 0.5
Forbruk 44477.00 43710 45404 45633 44922 46729
Konsumerkreditt 186011.00 185143 182424 189004 187871 193540
Bankenes Utlånsrente 1.60 1.6 1.85 2.1 2.1 2.35
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 85.28 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Bensinpriser 1.85 1.91 1.98 2.05 2.12 2.12

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser 17768.00 20900 20900 20900 20900 20900


Østerrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.