Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-04
Aksjemarkedet 1960 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.08 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
Arbeidsledighet 12.2 2020-03
Inflasjon 2.2 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -258 2019-12
Nåværende situasjon 4941 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 45.8 2020-03
Forbrukertillit -7.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-02
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Coronavirus tilfeller 11444 2020-04
Coronavirus dødsfall 168 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 2022 2020-04
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
BNP 459 2019-12
Bnp Faste Priser 97150 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 399 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24787 2019-12
Bnp Per Innbygger 50250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46473 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.2 2020-03
Sysselsatte 3759 2020-01
Arbeidsledige 504345 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 9.7 2020-02
Lønnskostnader 117 2019-12
Ledige Stillinger 75404 2020-02
Lønn 2768 2018-12
Lønninger innen produksjon 110 2020-02
Befolkning 8.86 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 74.2 2019-09
Full Jobb 3153 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.9 2019-09
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1163 2019-09
Produktivitet 110 2019-12
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 108 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-02
Bnp-Deflatoren 107 2019-12
Produsentpriser 102 2020-02
produsentprisene endring -0.8 2020-02
MatInflasjon 1.8 2020-02
KPI Housing Utilities 110 2020-02
Kpi Transport 104 2020-02
Engrospriser 105 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.33 2020-03
Pengemengden M1 270427 2020-01
Pengemengden M2 366639 2020-01
Pengemengden M3 370807 2020-01
Valutareserver 24151 2020-02
Lån Til Privat Sektor 806329 2020-01
Sentralbankers balanse 158242 2020-02
Privat gjeld til BNP 163 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -258 2019-12
Nåværende situasjon 4941 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 11078 2019-12
Import 11335 2019-12
Utenlandsgjeld 626057 2019-09
Kapitalstrømmer 4281 2019-09
Pengeoverføringer 56 2019-09
Turistankomster 3957 2020-01
Gullreserver 280 2019-12
Råoljeproduksjon 13 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 10111 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2018-12
Våpen Salg 5 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -348 2020-01
Offentlige Utgifter 18841 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 5394 2020-01
Fiscal Utgifter 5742 2020-01
Asylsøknader 850 2019-11
Kreditt-Rating 96 2020-03
Statsgjeld 285287 2018-12
Militære Utgifter 3140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 45.8 2020-03
Industriell Produksjon 1.2 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 4 2020-01
Industriproduksjonen 0.5 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 84.8 2020-03
Nye ordere 114 2020-01
Bilregistreringer 27175 2020-02
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -11.1 2020-03
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5853 2019-12
Gruvedrift Produksjon -12.5 2020-01
Stål~~pos=trunc 642 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 2 2020-02
Forbruk 46094 2019-12
Privat sparing 9 2019-09
Konsumerkreditt 173652 2020-01
Bankenes Utlånsrente 1.67 2020-01
Bensinpriser 1.24 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.8 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.4 2019-12
Boligpriser 128 2019-09
Bygningstillatelser 19287 2019-09
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 11444 2020-04
Coronavirus dødsfall 168 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 2022 2020-04
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.