Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 2298 2020-07
10-årig statsobligasjon -0.22 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2020-03
Arbeidsledighet 10.1 2020-06
Inflasjon 0.7 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -217 2020-04
Nåværende situasjon 5093 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Produksjon PMI 46.5 2020-06
Forbrukertillit -8.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 23.3 2020-05
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Coronavirus tilfeller 18326 2020-07
Coronavirus dødsfall 706 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 16686 2020-07
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2020-03
BNP 446 2019-12
Bnp Faste Priser 89075 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 399 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19954 2020-03
Bnp Per Innbygger 50655 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56352 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.1 2020-06
Sysselsatte 3642 2020-05
Arbeidsledige 414766 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 11.8 2020-05
Lønnskostnader 123 2020-03
Ledige Stillinger 63194 2020-06
Lønn 2768 2018-12
Lønninger innen produksjon 111 2020-05
Befolkning 8.86 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2020-03
Sysselsetting 72.3 2020-03
Full Jobb 3053 2020-03
Yrkesdeltakelse 60.3 2020-03
Deltid Sysselsettingen 1161 2020-03
Produktivitet 100 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-05
Bnp-Deflatoren 107 2020-03
Produsentpriser 100 2020-05
produsentprisene endring -2.7 2020-05
MatInflasjon 1.3 2020-05
KPI Housing Utilities 110 2020-05
Kpi Transport 102 2020-05
Engrospriser 101 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengden M1 283089 2020-05
Pengemengden M2 381845 2020-05
Pengemengden M3 383332 2020-05
Valutareserver 24139 2020-05
Lån Til Privat Sektor 823226 2020-05
Sentralbankers balanse 172702 2020-05
Privat gjeld til BNP 163 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -217 2020-04
Nåværende situasjon 5093 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2019-12
Eksport 10036 2020-04
Import 10253 2020-04
Utenlandsgjeld 614588 2020-03
Kapitalstrømmer 1732 2019-12
Pengeoverføringer 75 2019-12
Turistankomster 244 2020-05
Gullreserver 280 2020-03
Råoljeproduksjon 12 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer -1892 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2018-12
Våpen Salg 5 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1424 2020-05
Offentlige Utgifter 17452 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.2 2019-12
Statens Inntekter 6334 2020-05
Fiscal Utgifter 7757 2020-05
Asylsøknader 305 2020-04
Kreditt-Rating 96 2020-07
Statsgjeld 280426 2019-12
Militære Utgifter 3140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 46.5 2020-06
Industriell Produksjon -21.4 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -15.1 2020-04
Industriproduksjonen -25 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 73.9 2020-06
Nye ordere 87.5 2020-04
Bilregistreringer 32224 2020-05
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -20.3 2020-06
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5853 2019-12
Gruvedrift Produksjon -11.1 2020-04
Stål~~pos=trunc 540 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 23.3 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 4.8 2020-05
Forbruk 44452 2020-03
Privat sparing 19.81 2020-03
Konsumerkreditt 174349 2020-05
Bankenes Utlånsrente 1.84 2020-04
Bensinpriser 1.22 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.8 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -19.4 2020-04
Boligpriser 130 2019-12
Bygningstillatelser 19287 2019-09
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 18326 2020-07
Coronavirus dødsfall 706 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 16686 2020-07
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12
ICU-senger 580 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.