Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 3298 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.33 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
Arbeidsledighet 7.4 2019-03
Inflasjon 1.8 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -397 2019-01
Nåværende situasjon 1907 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 50 2019-03
Forbrukertillit -1.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-02
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
BNP 417 2017-12
Bnp Faste Priser 87198 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22089 2018-12
Bnp Per Innbygger 49129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45437 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-03
Sysselsatte 3776 2019-03
Arbeidsledige 304411 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-09
Arbeidsledighet for unge 8.3 2019-02
Lønnskostnader 114 2018-12
Ledige Stillinger 76421 2019-03
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 138 2019-03
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 73.8 2018-09
Full Jobb 3103 2018-12
Yrkesdeltakelse 62 2018-09
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2018-12
Produktivitet 110 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-03
Bnp-Deflatoren 115 2018-12
Produsentpriser 103 2019-02
produsentprisene endring 1.6 2019-02
MatInflasjon 1.5 2019-03
KPI Housing Utilities 107 2019-03
Kpi Transport 103 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.33 2019-03
Pengemengden M1 253362 2019-02
Pengemengden M2 350290 2019-02
Pengemengden M3 351074 2019-02
Bankenes balanse 824656 2015-12
Valutareserver 20880 2019-03
Lån Til Privat Sektor 770437 2019-02
Sentralbankers balanse 151708 2019-03
Privat gjeld til BNP 163 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -397 2019-01
Nåværende situasjon 1907 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 12873 2019-01
Import 12970 2019-01
Utenlandsgjeld 565352 2018-12
Kapitalstrømmer -2419 2018-09
Pengeoverføringer 57 2018-09
Turistankomster 4198 2019-02
Gullreserver 280 2019-03
Råoljeproduksjon 12 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -2252 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.85 2017-12
Våpen Salg 22 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1773 2019-02
Offentlige Utgifter 16993 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 2017-12
Statens Inntekter 8095 2019-02
Fiscal Utgifter 6321 2019-02
Asylsøknader 850 2019-01
Kreditt-Rating 95.88
Statsgjeld 290331 2017-12
Militære Utgifter 2881 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2017-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 50 2019-03
Industriell Produksjon 8.2 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-01
Industriproduksjonen 6 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 87 2019-03
Nye ordere 117 2019-01
Bilregistreringer 44372 2019-03
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -5.6 2019-03
Lagerendringer 1084 2017-12
Konkurranseevne Index 76.34 2018-12
Konkurranseevne Rank 22 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5660 2019-02
Gruvedrift Produksjon 10.8 2019-01
Stål~~pos=trunc 632 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2019-02
Forbruk 41058 2018-12
Privat sparing 13.07 2018-12
Konsumerkreditt 166272 2019-02
Bankenes Utlånsrente 1.79 2019-02
Bensinpriser 1.4 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.9 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.91 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2018-12
Boligpriser 122 2018-12
Bygningstillatelser 20027 2018-09
Hjem Eierskap Rate 55 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.