Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 3194 2021-04
10-årig statsobligasjon -0.07 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.7 2020-12
Arbeidsledighet 9.4 2021-03
Inflasjon 1.2 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse -234 2021-01
Nåværende situasjon 1603 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Produksjon PMI 63.4 2021-03
Forbrukertillit -5.9 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 28.2 2021-02
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 55 2020-12
Coronavirus tilfeller 575714 2021-04
Coronavirus dødsfall 9448 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 541786 2021-04
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.7 2020-12
BNP 446 2019-12
Bnp Faste Priser 90853 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 376 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24435 2020-12
Bnp Per Innbygger 50655 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56352 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.4 2021-03
Sysselsatte 3664 2021-02
Arbeidsledige 381038 2021-03
Langtids arbeidsledighet 1.4 2020-09
Arbeidsledighet for unge 9.6 2021-02
Lønnskostnader 132 2020-12
Ledige Stillinger 74011 2021-03
Lønn 2847 2019-12
Lønninger innen produksjon 112 2021-02
Befolkning 8.9 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-12
Sysselsetting 73.5 2020-09
Full Jobb 3087 2020-12
Yrkesdeltakelse 61 2020-12
Deltid Sysselsettingen 1169 2020-12
Produktivitet 106 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 101 2021-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2021-02
Bnp-Deflatoren 109 2020-12
Produsentpriser 103 2021-02
produsentprisene endring 0.9 2021-02
MatInflasjon 1.6 2021-02
KPI Housing Utilities 102 2021-02
Kpi Transport 102 2021-02
Engrospriser 106 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.33 2021-02
Pengemengden M1 304764 2021-02
Pengemengden M2 397278 2021-02
Pengemengden M3 401548 2021-02
Valutareserver 23601 2021-03
Lån Til Privat Sektor 833332 2021-02
Sentralbankers balanse 232847 2021-02
Privat gjeld til BNP 162 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -234 2021-01
Nåværende situasjon 1603 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2020-12
Eksport 11110 2021-01
Import 11344 2021-01
Utenlandsgjeld 619015 2020-12
Kapitalstrømmer -1601 2020-12
Pengeoverføringer 69 2020-12
Turistankomster 185 2021-02
Gullreserver 280 2020-12
Råoljeproduksjon 11 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -6352 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.02 2019-12
Våpen Salg 9 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 282 2021-02
Offentlige Utgifter 19062 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 48.2 2019-12
Statens Inntekter 8028 2021-02
Fiscal Utgifter 7746 2021-02
Asylsøknader 1285 2020-08
Kreditt-Rating 96 2021-04
Statsgjeld 280426 2019-12
Militære Utgifter 3362 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 55 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 63.4 2021-03
Industriell Produksjon -3.8 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.4 2021-01
Industriproduksjonen -3.6 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 82.2 2021-03
Nye ordere 124 2021-01
Bilregistreringer 27191 2021-02
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit 1.9 2021-03
Lagerendringer 1999 2020-12
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 76 2020-12
Korrupsjon Rank 15 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5240 2021-02
Gruvedrift Produksjon -6.3 2021-01
Stål~~pos=trunc 530 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.9 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 28.2 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 5.2 2021-02
Forbruk 40756 2020-12
Privat sparing 10.65 2020-09
Konsumerkreditt 174356 2021-02
Bankenes Utlånsrente 1.57 2021-02
Bensinpriser 1.48 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.3 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.71 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.8 2021-01
Boligpriser 139 2020-12
Bygningstillatelser 23919 2020-09
Hjem Eierskap Rate 55.2 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 575714 2021-04
Coronavirus dødsfall 9448 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 541786 2021-04
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12
ICU-senger 580 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.