Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 2930 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.39 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-06
Arbeidsledighet 6.5 2019-07
Inflasjon 1.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -362 2019-05
Nåværende situasjon 5424 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 47 2019-07
Forbrukertillit -3.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-06
BNP 456 2018-12
Bnp Faste Priser 83280 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17834 2019-03
Bnp Per Innbygger 50250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46473 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.5 2019-07
Sysselsatte 3827 2019-06
Arbeidsledige 271777 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 8.9 2019-06
Lønnskostnader 121 2019-06
Ledige Stillinger 83413 2019-07
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 108 2019-07
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 72.7 2019-03
Full Jobb 3065 2019-03
Yrkesdeltakelse 61.5 2018-12
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1162 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-07
Bnp-Deflatoren 116 2019-03
Produsentpriser 102 2019-06
produsentprisene endring -0.2 2019-06
MatInflasjon 1.1 2019-07
KPI Housing Utilities 108 2019-07
Kpi Transport 105 2019-07
Engrospriser 107 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.4 2019-06
Pengemengden M1 258763 2019-06
Pengemengden M2 354798 2019-06
Pengemengden M3 356443 2019-06
Valutareserver 22184 2019-07
Lån Til Privat Sektor 780154 2019-06
Sentralbankers balanse 151575 2019-07
Privat gjeld til BNP 163 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -362 2019-05
Nåværende situasjon 5424 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 13222 2019-05
Import 13584 2019-05
Utenlandsgjeld 589947 2019-03
Kapitalstrømmer 6069 2019-03
Pengeoverføringer 56 2019-03
Turistankomster 4316 2019-06
Gullreserver 280 2019-06
Råoljeproduksjon 13 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 2341 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.85 2017-12
Våpen Salg 5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 656 2019-06
Offentlige Utgifter 15712 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 6377 2019-06
Fiscal Utgifter 5720 2019-06
Asylsøknader 800 2019-04
Kreditt-Rating 95.88
Statsgjeld 290331 2017-12
Militære Utgifter 3140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2017-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 47 2019-07
Industriell Produksjon -0.3 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-05
Industriproduksjonen -2.5 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 86.7 2019-09
Nye ordere 118 2019-05
Bilregistreringer 43916 2019-07
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -6.9 2019-07
Konkurranseevne Index 76.34 2018-12
Konkurranseevne Rank 22 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6740 2019-06
Gruvedrift Produksjon -0.7 2019-04
Stål~~pos=trunc 632 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-06
Forbruk 41166 2019-03
Privat sparing 15.9 2019-03
Konsumerkreditt 169109 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.76 2019-06
Bensinpriser 1.44 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.8 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.91 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.3 2019-05
Boligpriser 122 2019-03
Bygningstillatelser 15564 2018-12
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.