Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-10
Aksjemarkedet 2128 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.4 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.5 2020-06
Arbeidsledighet 8.4 2020-09
Inflasjon 1.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 521 2020-07
Nåværende situasjon -45 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Produksjon PMI 51.7 2020-09
Forbrukertillit -7.1 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-08
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 55 2020-12
Coronavirus tilfeller 82536 2020-10
Coronavirus dødsfall 984 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 59036 2020-10
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.5 2020-06
BNP 446 2019-12
Bnp Faste Priser 80881 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 399 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19971 2020-06
Bnp Per Innbygger 50655 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56352 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.4 2020-09
Sysselsatte 3793 2020-08
Arbeidsledige 346907 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 10.6 2020-08
Lønnskostnader 140 2020-06
Ledige Stillinger 67119 2020-09
Lønn 2768 2018-12
Lønninger innen produksjon 111 2020-09
Befolkning 8.86 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -4.1 2020-06
Sysselsetting 71 2020-06
Full Jobb 3021 2020-06
Yrkesdeltakelse 60.3 2020-03
Deltid Sysselsettingen 1120 2020-06
Produktivitet 97 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-09
Bnp-Deflatoren 107 2020-06
Produsentpriser 100 2020-08
produsentprisene endring -1.9 2020-08
MatInflasjon 2.9 2020-09
KPI Housing Utilities 111 2020-09
Kpi Transport 102 2020-09
Engrospriser 101 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.33 2020-09
Pengemengden M1 289417 2020-08
Pengemengden M2 384714 2020-08
Pengemengden M3 388214 2020-08
Valutareserver 24389 2020-09
Lån Til Privat Sektor 824166 2020-08
Sentralbankers balanse 221689 2020-09
Privat gjeld til BNP 163 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 521 2020-07
Nåværende situasjon -45 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2019-12
Eksport 12657 2020-07
Import 12136 2020-07
Utenlandsgjeld 639239 2020-06
Kapitalstrømmer 4716 2020-03
Pengeoverføringer 52 2020-03
Turistankomster 4588 2020-08
Gullreserver 280 2020-06
Råoljeproduksjon 12 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -3950 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2018-12
Våpen Salg 3 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 1249 2020-08
Offentlige Utgifter 17795 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 48.2 2019-12
Statens Inntekter 7904 2020-08
Fiscal Utgifter 6655 2020-08
Asylsøknader 575 2020-05
Kreditt-Rating 96 2020-10
Statsgjeld 280426 2019-12
Militære Utgifter 3140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 55 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 51.7 2020-09
Industriell Produksjon -3.3 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.2 2020-05
Industriproduksjonen -12.5 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2020-09
Nye ordere 109 2020-08
Bilregistreringer 31903 2020-09
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -17.1 2020-09
Lagerendringer 4017 2019-12
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5853 2019-12
Gruvedrift Produksjon -20.4 2020-06
Stål~~pos=trunc 460 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.1 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 4.9 2020-08
Forbruk 38882 2020-06
Privat sparing 27.67 2020-06
Konsumerkreditt 171912 2020-08
Bankenes Utlånsrente 1.67 2020-08
Bensinpriser 1.3 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 49 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.8 2020-06
Boligpriser 135 2020-06
Bygningstillatelser 13653 2020-03
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 82536 2020-10
Coronavirus dødsfall 984 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 59036 2020-10
Sykehussenger 7.37 2017-12
sykehus 30.8 2017-12
ICU-senger 580 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.