Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 3046 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.31 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-06
Arbeidsledighet 6.7 2019-09
Inflasjon 1.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -889 2019-07
Nåværende situasjon -416 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 45.1 2019-09
Forbrukertillit -3.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-06
BNP 456 2018-12
Bnp Faste Priser 83280 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17834 2019-03
Bnp Per Innbygger 50250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46473 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2019-09
Sysselsatte 3838 2019-08
Arbeidsledige 272098 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.9 2019-08
Lønnskostnader 121 2019-06
Ledige Stillinger 82440 2019-09
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 108 2019-08
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Sysselsetting 73.4 2019-06
Full Jobb 3115 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.2 2019-06
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2019-06
Produktivitet 106 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-09
Bnp-Deflatoren 116 2019-03
Produsentpriser 102 2019-08
produsentprisene endring -0.8 2019-08
MatInflasjon 0.8 2019-09
KPI Housing Utilities 108 2019-09
Kpi Transport 105 2019-09
Engrospriser 106 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengden M1 261734 2019-08
Pengemengden M2 358336 2019-08
Pengemengden M3 361950 2019-08
Valutareserver 22793 2019-09
Lån Til Privat Sektor 802277 2019-08
Sentralbankers balanse 155781 2019-09
Privat gjeld til BNP 163 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -889 2019-07
Nåværende situasjon -416 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 13445 2019-07
Import 14334 2019-07
Utenlandsgjeld 609566 2019-06
Kapitalstrømmer 30 2019-06
Pengeoverføringer 56 2019-03
Turistankomster 5699 2019-08
Gullreserver 280 2019-09
Råoljeproduksjon 12 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 414 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.85 2017-12
Våpen Salg 5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3294 2019-08
Offentlige Utgifter 15712 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 8616 2019-08
Fiscal Utgifter 5322 2019-08
Asylsøknader 995 2019-07
Kreditt-Rating 95.88
Statsgjeld 290331 2017-12
Militære Utgifter 3140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2017-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 45.1 2019-09
Industriell Produksjon 2.3 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-07
Industriproduksjonen -0.4 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 86.7 2019-09
Nye ordere 126 2019-07
Bilregistreringer 27775 2019-09
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -4.8 2019-09
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5997 2019-07
Gruvedrift Produksjon -10.1 2019-07
Stål~~pos=trunc 577 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.3 2019-08
Forbruk 41166 2019-03
Privat sparing 13.32 2019-06
Konsumerkreditt 170441 2019-08
Bankenes Utlånsrente 1.81 2019-08
Bensinpriser 1.39 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.91 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.8 2019-07
Boligpriser 126 2019-06
Bygningstillatelser 17721 2019-03
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.