Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 3029 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.46 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
Arbeidsledighet 9 2019-01
Inflasjon 1.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -703 2018-11
Nåværende situasjon 850 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 78.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2017-12
Produksjon PMI 52.7 2019-01
Forbrukertillit -1.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
BNP 417 2017-12
Bnp Faste Priser 83628 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 369 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20595 2018-09
Bnp Per Innbygger 49129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45437 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2019-01
Sysselsatte 3726 2018-12
Arbeidsledige 367979 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-09
Arbeidsledighet for unge 8.9 2018-12
Lønnskostnader 114 2018-12
Ledige Stillinger 68823 2019-01
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 138 2019-01
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 73.8 2018-09
Full Jobb 3154 2018-09
Yrkesdeltakelse 62 2018-09
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1134 2018-09
Produktivitet 106 2018-09
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-01
Bnp-Deflatoren 115 2018-09
Produsentpriser 103 2018-12
produsentprisene endring 1.9 2018-12
MatInflasjon 1.2 2019-01
KPI Housing Utilities 106 2019-01
Kpi Transport 103 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengden M1 254270 2018-12
Pengemengden M2 350215 2018-12
Pengemengden M3 352215 2018-12
Bankenes balanse 824656 2015-12
Valutareserver 20868 2019-01
Lån Til Privat Sektor 757872 2018-12
Sentralbankers balanse 151926 2019-01
Privat gjeld til BNP 163 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -703 2018-11
Nåværende situasjon 850 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 2 2017-12
Eksport 13402 2018-11
Import 14104 2018-11
Utenlandsgjeld 580026 2018-09
Kapitalstrømmer -2419 2018-09
Pengeoverføringer 57 2018-09
Turistankomster 355 2018-12
Gullreserver 280 2019-03
Råoljeproduksjon 13 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 9032 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 1.85 2017-12
Våpen Salg 22 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 78.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2657 2018-12
Offentlige Utgifter 16110 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 2017-12
Statens Inntekter 6173 2018-12
Fiscal Utgifter 8830 2018-12
Asylsøknader 985 2018-07
Kreditt-Rating 95.88
Statsgjeld 290331 2017-12
Militære Utgifter 2881 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2017-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.48 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 52.7 2019-01
Industriell Produksjon 1 2018-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.4 2018-11
Industriproduksjonen -0.2 2018-11
Kapasitetsutnyttelsen 87 2019-03
Nye ordere 122 2018-11
Bilregistreringer 30466 2019-01
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -0.4 2019-01
Lagerendringer 1084 2017-12
Konkurranseevne Index 76.34 2018-12
Konkurranseevne Rank 22 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6382 2018-12
Gruvedrift Produksjon -10.9 2018-11
Stål~~pos=trunc 633 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 2.2 2018-12
Forbruk 40834 2018-09
Privat sparing 10.26 2018-09
Konsumerkreditt 166443 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.69 2018-12
Bensinpriser 1.38 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.9 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.91 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.8 2018-11
Boligpriser 120 2018-09
Bygningstillatelser 20027 2018-09
Hjem Eierskap Rate 55 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.