Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 2957 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.01 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-03
Arbeidsledighet 6.8 2019-05
Inflasjon 1.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -296 2019-03
Nåværende situasjon 1907 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 48.3 2019-05
Forbrukertillit 0 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-04
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-03
BNP 417 2017-12
Bnp Faste Priser 83280 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17834 2019-03
Bnp Per Innbygger 49129 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45437 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.8 2019-05
Sysselsatte 3772 2019-04
Arbeidsledige 278948 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1.2 2018-12
Arbeidsledighet for unge 8.2 2019-04
Lønnskostnader 115 2019-03
Ledige Stillinger 82280 2019-05
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 138 2019-03
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 73.3 2018-12
Full Jobb 3103 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.5 2018-12
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-05
Bnp-Deflatoren 116 2019-03
Produsentpriser 103 2019-04
produsentprisene endring 1.4 2019-04
MatInflasjon 1.2 2019-04
KPI Housing Utilities 108 2019-05
Kpi Transport 105 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.33 2019-04
Pengemengden M1 261454 2019-04
Pengemengden M2 357898 2019-04
Pengemengden M3 359353 2019-04
Valutareserver 21011 2019-05
Lån Til Privat Sektor 769286 2019-04
Sentralbankers balanse 152800 2019-05
Privat gjeld til BNP 163 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -296 2019-03
Nåværende situasjon 1907 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 13521 2019-03
Import 13817 2019-03
Utenlandsgjeld 565352 2018-12
Kapitalstrømmer 332 2018-12
Pengeoverføringer 77 2018-12
Turistankomster 2791 2019-04
Gullreserver 280 2019-06
Råoljeproduksjon 14 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -2252 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.85 2017-12
Våpen Salg 5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2976 2019-04
Offentlige Utgifter 15712 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 4122 2019-04
Fiscal Utgifter 7098 2019-04
Asylsøknader 740 2019-02
Kreditt-Rating 95.88
Statsgjeld 290331 2017-12
Militære Utgifter 3140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2017-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 48.3 2019-05
Industriell Produksjon 5.7 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-03
Industriproduksjonen 4 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 87.2 2019-06
Nye ordere 127 2019-03
Bilregistreringer 42091 2019-05
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -2.8 2019-05
Konkurranseevne Index 76.34 2018-12
Konkurranseevne Rank 22 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6432 2019-04
Gruvedrift Produksjon 15.2 2019-03
Stål~~pos=trunc 652 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 0 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-04
Forbruk 41166 2019-03
Privat sparing 13.07 2018-12
Konsumerkreditt 166911 2019-04
Bankenes Utlånsrente 1.78 2019-04
Bensinpriser 1.5 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.8 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.91 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 10.3 2019-03
Boligpriser 122 2018-12
Bygningstillatelser 15564 2018-12
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.