Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 3148 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.08 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-09
Arbeidsledighet 7.3 2019-11
Inflasjon 1.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -187 2019-09
Nåværende situasjon -416 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 46 2019-11
Forbrukertillit -4.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-10
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-09
BNP 456 2018-12
Bnp Faste Priser 93365 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22738 2019-09
Bnp Per Innbygger 50250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46473 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.3 2019-11
Sysselsatte 3811 2019-10
Arbeidsledige 299527 2019-11
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 8.4 2019-10
Lønnskostnader 117 2019-09
Ledige Stillinger 71175 2019-11
Lønn 2689 2017-12
Lønninger innen produksjon 108 2019-10
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-06
Sysselsetting 73.4 2019-06
Full Jobb 3115 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.2 2019-06
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2019-06
Produktivitet 106 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-10
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 102 2019-10
produsentprisene endring -1.4 2019-10
MatInflasjon 0.7 2019-10
KPI Housing Utilities 108 2019-10
Kpi Transport 105 2019-10
Engrospriser 106 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.4 2019-10
Pengemengden M1 264151 2019-10
Pengemengden M2 361706 2019-10
Pengemengden M3 363033 2019-10
Valutareserver 21828 2019-10
Lån Til Privat Sektor 793934 2019-10
Sentralbankers balanse 155910 2019-11
Privat gjeld til BNP 163 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -187 2019-09
Nåværende situasjon -416 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 12889 2019-09
Import 13077 2019-09
Utenlandsgjeld 609566 2019-06
Kapitalstrømmer 30 2019-06
Pengeoverføringer 75 2019-06
Turistankomster 3129 2019-10
Gullreserver 280 2019-12
Råoljeproduksjon 12 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 414 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2018-12
Våpen Salg 5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -303 2019-10
Offentlige Utgifter 17494 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 5963 2019-10
Fiscal Utgifter 6266 2019-10
Asylsøknader 975 2019-09
Kreditt-Rating 96 2019-12
Statsgjeld 285287 2018-12
Militære Utgifter 3140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 46 2019-11
Industriell Produksjon -0.5 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-09
Industriproduksjonen -2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 85.3 2019-12
Nye ordere 125 2019-09
Bilregistreringer 31693 2019-10
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -9.4 2019-11
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5403 2019-09
Gruvedrift Produksjon -4.2 2019-09
Stål~~pos=trunc 610 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.3 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-10
Forbruk 46001 2019-09
Privat sparing 13.32 2019-06
Konsumerkreditt 171804 2019-10
Bankenes Utlånsrente 1.6 2019-09
Bensinpriser 1.39 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.5 2019-08
Boligpriser 126 2019-06
Bygningstillatelser 17902 2019-06
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.