Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 3145 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.16 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-09
Arbeidsledighet 8.5 2019-12
Inflasjon 1.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 301 2019-10
Nåværende situasjon 1416 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Produksjon PMI 46 2019-12
Forbrukertillit -4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-09
BNP 456 2018-12
Bnp Faste Priser 93365 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 386 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22738 2019-09
Bnp Per Innbygger 50250 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46473 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.5 2019-12
Sysselsatte 3769 2019-12
Arbeidsledige 349795 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 8.6 2019-11
Lønnskostnader 117 2019-09
Ledige Stillinger 65443 2019-12
Lønn 2768 2018-12
Lønninger innen produksjon 108 2019-12
Befolkning 8.82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 74.2 2019-09
Full Jobb 3153 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.2 2019-06
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1010 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1163 2019-09
Produktivitet 106 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3590 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1660 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 102 2019-11
produsentprisene endring -1.1 2019-11
MatInflasjon 1.1 2019-12
KPI Housing Utilities 109 2019-12
Kpi Transport 105 2019-12
Engrospriser 106 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengden M1 266367 2019-11
Pengemengden M2 363054 2019-11
Pengemengden M3 366489 2019-11
Valutareserver 21016 2019-12
Lån Til Privat Sektor 798119 2019-11
Sentralbankers balanse 154444 2019-12
Privat gjeld til BNP 163 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 301 2019-10
Nåværende situasjon 1416 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 14579 2019-10
Import 14278 2019-10
Utenlandsgjeld 626057 2019-09
Kapitalstrømmer 4281 2019-09
Pengeoverføringer 75 2019-06
Turistankomster 2192 2019-11
Gullreserver 280 2019-12
Råoljeproduksjon 13 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 10111 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2018-12
Våpen Salg 5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2048 2019-11
Offentlige Utgifter 17494 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.5 2018-12
Statens Inntekter 8774 2019-11
Fiscal Utgifter 6726 2019-11
Asylsøknader 850 2019-11
Kreditt-Rating 96 2020-01
Statsgjeld 285287 2018-12
Militære Utgifter 3140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 55 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.38 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 46 2019-12
Industriell Produksjon -2.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-11
Industriproduksjonen -5.1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 85.3 2019-12
Nye ordere 118 2019-11
Bilregistreringer 27636 2019-12
Internett-hastighet 14100 2017-03
IP-adresser 2593521 2017-03
Forretningstillit -8.7 2019-12
Konkurranseevne Index 76.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 21 2019-12
Korrupsjon Index 77 2019-12
Korrupsjon Rank 12 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6156 2019-11
Gruvedrift Produksjon -20.6 2019-11
Stål~~pos=trunc 590 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 1.9 2019-11
Forbruk 46001 2019-09
Privat sparing 9 2019-09
Konsumerkreditt 172311 2019-11
Bankenes Utlånsrente 1.67 2019-11
Bensinpriser 1.41 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.7 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.21 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.2 2019-10
Boligpriser 128 2019-09
Bygningstillatelser 17902 2019-06
Hjem Eierskap Rate 55.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Østerrike - Økonomiske indikatorer.