Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
Arbeidsledighet 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Inflasjon 2.90 2.1 2 2 2.6 4
Rentesats 7.00 6.75 6.25 6 6 6
Handelsbalanse 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
BNP 48.05 44 44 50 50 50
Bnp Faste Priser 27479.90 55833 78005 17497 28249 80190
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5739.30 3895 5481 5481 5900 5635
Bnp Per Innbygger 5880.00 5750 5750 5850 5850 5850
Bnp Per Innbygger Ppp 14403.90 14100 14100 14300 14300 14300
Brutto Nasjonal Produkt 75956.30 72538 72538 72538 78083 74569
Bnp Fra Landbruk 391.70 674 374 374 403 385
Bnp Fra Construction 835.40 765 798 798 859 820
Bnp Fra Manufacturing 395.70 351 378 378 407 388
Bnp Fra Mining 3953.10 3395 3775 3775 4064 3881
Bnp Fra Forvaltningsloven 161.40 176 154 154 166 158
Bnp Fra Tjenester 759.50 594 725 725 781 746
Bnp Fra Transport 1045.40 949 998 998 1075 1026
Bnp Fra Verktøy 43.80 29.03 41.83 41.83 45.03 43

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Sysselsatte 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 251.60 255 255 255 245 245
Minstelønn 250.00 250 250 290 290 290
Befolkning 10.00 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2
Pensjonsalder Menn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Lønn 736.20 560 570 570 570 570
Lønninger innen produksjon 631.40 590 620 620 620 620

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.90 2.1 2 2 2.6 4
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 -0.3 0.7 0.7 0.7 0.6
Importprisene 123.40 102 102 102 102 102
MatInflasjon 5.50 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 166.09 164 166 168 169 173
Produsentpriser 66.10 98.56 114 70.2 76.02 131
produsentprisene endring -26.70 -5.5 8 8 15 15

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 7.00 6.75 6.25 6 6 6
Pengemengden M2 17021.30 14190 14500 14500 14500 14500
Innskudd Rente 9.69 9.69 9.69 9.44 9.44 9.44
Valutareserver 6393.80 7050 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2380000 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 4463169.00 4799000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 760.00 800 800 800 800 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 915.00 830 815 815 815 815
Turistankomster 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Militære Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 1135.30 -280 -590 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 2554.40 2322 2439 2439 2626 2508
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks -1.70 -1.5 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilregistreringer 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer 803.00 36.6 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruvedrift Produksjon -1.80 -0.5 1.5 2.5 2.5 2.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.8 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Disponibel personlig inntekt 53688.60 51273 51273 51273 55192 52708
Forbruk 12224.60 11245 11674 11674 12567 12001


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.