Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 4.80 3.2 3.2 3.2 2.8 1.6
Arbeidsledighet 6.27 6.1 5.7 5.7 5.5 5.7
Inflasjon 5.70 6 5.2 4.5 3.1 3.6
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalanse 1970059.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 1251.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 7 6.6 6.6 6.6 6.6
Regjeringens gjeld mot BNP 20.10 31 31 31 31 31
Offentlige Budsjetter -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 4.80 3.2 3.2 3.2 2.8 1.6
BNP 42.61 50 50 50 50 51
Bnp Faste Priser 71589.00 86605 19527 41192 64638 75946
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3281.20 3629 2723 3386 3373 7131
Bnp Per Innbygger 5072.90 5850 5890 5890 5890 5890
Bnp Per Innbygger Ppp 13699.67 14300 14650 14650 14650 14650
Brutto Nasjonal Produkt 72005.60 73193 74310 74310 74022 75499
Bnp Fra Landbruk 559.90 751 192 578 576 430
Bnp Fra Construction 420.50 850 252 434 432 895
Bnp Fra Manufacturing 402.80 353 372 416 414 499
Bnp Fra Mining 2222.20 3808 2319 2293 2284 3772
Bnp Fra Forvaltningsloven 150.50 213 177 155 155 172
Bnp Fra Tjenester 611.40 652 588 631 629 792
Bnp Fra Transport 1075.60 1072 886 1110 1106 1122
Bnp Fra Verktøy 35.60 32.67 37.56 36.74 36.6 39.74

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.27 6.1 5.7 5.7 5.5 5.7
Sysselsatte 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 375.90 245 245 245 245 245
Minstelønn 250.00 290 290 290 290 340
Befolkning 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Lønn 723.20 570 570 570 570 570
Lønninger innen produksjon 644.40 620 620 620 620 620
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.70 6 5.2 4.5 3.1 3.6
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.3 0.2 0.4 0.4 0.6
Importprisene 127.90 102 102 102 102 102
MatInflasjon 6.70 2.5 3.8 3.8 3.8 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 176.90 171 183 176 180 179
Produsentpriser 3.60 160 5.4 5.72 3.96 21.87
produsentprisene endring 53.50 50 20 10 10 8

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Pengemengden M2 22578.30 14500 14500 14500 14500 14500
Innskudd Rente 8.69 8.43 8.69 8.69 8.69 8.69
Valutareserver 6455.30 8150 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 1970059.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 1251.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 7 6.6 6.6 6.6 6.6
Import 2542099.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 4512158.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 708.55 730 750 810 830 860
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 1235.00 815 815 815 815 815
Turistankomster 2304.00 9000 9000 9000 9000 12000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 20.10 31 31 31 31 31
Offentlige Budsjetter -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Militære Utgifter 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 159.70 -590 -590 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 3117.80 2379 3102 3218 3205 3619
Statens Utgifter Til Bnp 36.50 24 24 24 24 24

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 4.50 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 10.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Bilregistreringer 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer 752.20 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruvedrift Produksjon 0.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Butikkhandel (Årlig) 2.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.59 0.45 0.53 0.51 0.48 0.46
Disponibel personlig inntekt 55726.10 48821 57509 57509 57286 58429
Forbruk 11660.70 11864 11581 12034 11987 11527


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.