Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
Arbeidsledighet 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Inflasjon 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Rentesats 6.50 6.25 6 6 6 6
Handelsbalanse 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
BNP 48.05 44 50 50 50 50
Bnp Faste Priser 45962.50 84410 78005 17497 28249 86605
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2973.70 3538 5481 5481 5900 3629
Bnp Per Innbygger 5880.00 5750 5850 5850 5850 5850
Bnp Per Innbygger Ppp 14403.90 14100 14300 14300 14300 14300
Brutto Nasjonal Produkt 75956.30 71338 72538 72538 78083 73193
Bnp Fra Landbruk 181.70 732 374 374 403 751
Bnp Fra Construction 250.10 828 798 798 859 850
Bnp Fra Manufacturing 356.20 345 378 378 407 353
Bnp Fra Mining 2401.70 3711 3775 3775 4064 3808
Bnp Fra Forvaltningsloven 157.50 208 154 154 166 213
Bnp Fra Tjenester 540.50 635 725 725 781 652
Bnp Fra Transport 809.00 1045 998 998 1075 1072
Bnp Fra Verktøy 36.80 31.84 41.83 41.83 45.03 32.67

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Sysselsatte 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 251.60 255 255 245 245 245
Minstelønn 250.00 250 290 290 290 290
Befolkning 10.00 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2
Pensjonsalder Menn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Lønn 715.40 570 570 570 570 570
Lønninger innen produksjon 631.40 620 620 620 620 620

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Importprisene 123.40 102 102 102 102 102
MatInflasjon 5.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 165.09 166 166 170 170 171
Produsentpriser 6.50 139 114 70.2 76.02 160
produsentprisene endring -29.10 8 8 8 15 15

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 6.50 6.25 6 6 6 6
Pengemengden M2 17927.60 14500 14500 14500 14500 14500
Innskudd Rente 9.69 6.43 9.69 9.44 9.44 8.43
Valutareserver 6393.80 7350 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 4463169.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 646.00 800 800 800 800 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 915.00 815 815 815 815 815
Turistankomster 12777.00 6000 9000 9000 9000 9000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Militære Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 401.50 -590 -590 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 1900.70 2319 2439 2439 2626 2379
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks -3.00 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilregistreringer 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer 255.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruvedrift Produksjon -1.20 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.48 0.48 0.46 0.43 0.45
Disponibel personlig inntekt 53688.60 47584 51273 51273 55192 48821
Forbruk 11226.80 11563 11674 11674 12567 11864


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.