Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
Arbeidsledighet 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Inflasjon 2.50 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Rentesats 8.50 7.5 7 7 7 7
Handelsbalanse 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
BNP 46.94 57 57 65 65 65
Bnp Faste Priser 37825.20 59784 82271 11772 11772 84410
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4832.40 3461 3448 3428 3428 3538
Bnp Per Innbygger 5769.00 6138 6138 6159 6159 6159
Bnp Per Innbygger Ppp 16011.00 16150 16150 17101 17101 17101
Brutto Nasjonal Produkt 67439.50 69800 69530 69125 69125 71338
Bnp Fra Landbruk 362.20 716 714 710 710 732
Bnp Fra Construction 896.70 810 807 802 802 828
Bnp Fra Manufacturing 371.30 337 336 334 334 345
Bnp Fra Mining 3968.20 3631 3617 3596 3596 3711
Bnp Fra Forvaltningsloven 220.40 203 202 201 201 208
Bnp Fra Tjenester 724.50 622 619 616 616 635
Bnp Fra Transport 1010.00 1023 1019 1013 1013 1045
Bnp Fra Verktøy 41.70 31.15 31.03 30.85 30.85 31.84
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Arbeidsledige 251.70 249 249 245 245 245
Minstelønn 143.00 143 143 151 151 151
Befolkning 9.90 10 9.9 10 10 10
Levelønn Family 940.00 772 772 772 772 775
Lønn Å Leve Av Individuell 865.00 482 482 482 482 485
Lønn 583.70 557 560 560 560 570
Lønn Høy Dyktige 666.00 670 670 670 670 680
Lønninger innen produksjon 554.00 590 590 590 590 620
Lønn Lav Dyktige 341.00 415 415 415 415 440
Pensjonsalder Menn 63.50 64 64 64.5 64.5 64.5
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.50 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 0.7 0.6 0.5 -0.3 0.7
MatInflasjon 2.70 4.7 5 5 5 4.5
Konsumprisindeksen Kpi 156.35 159 161 161 161 166
Produsentpriser 111.40 136 121 121 117 139
produsentprisene endring 7.60 3 3 9 12 15
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 8.50 7.5 7 7 7 7
Pengemengden M2 15491.80 14150 14190 14190 14190 14500
Innskudd Rente 8.43 7.43 6.93 6.93 6.93 6.93
Valutareserver 5870.90 5630 5650 5650 5650 5750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Import 2260684.90 2319500 2380000 2380000 2380000 2791100
Eksport 4746834.40 4727000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råoljeproduksjon 805.00 803 805 805 805 803
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 1176.00 845 830 830 830 815
Turistankomster 13455.00 17500 17500 19000 19000 19000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Offentlige Utgifter 2323.80 2269 2260 2247 2247 2319
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.4 26.4 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 1.80 -0.8 -0.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen -2.00 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks 2.40 1.9 2 2 2 3.1
Gruvedrift Produksjon 0.40 6.2 6 6 6 5.8
Bilregistreringer 1147437.00 1159000 1160000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer -120.20 41.1 36.6 36.6 36.6 22.9
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.5 0.49 0.48 0.48 0.48
Disponibel personlig inntekt 44983.30 46558 46378 46108 46108 47584
Forbruk 11099.90 11314 11270 11205 11205 11563


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.