Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
Arbeidsledighet 5.20 5 5 4.9 4.9 4.9
Inflasjon 2.60 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Rentesats 8.00 8 7.75 7.75 8 8.5
Handelsbalanse 348851.00 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
BNP 46.94 57 57 65 65 65
Bnp Faste Priser 44473.10 59090 81872 18564 38771 84164
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2638.80 4971 4958 2705 2705 5097
Bnp Per Innbygger 5769.00 6138 6138 6159 6159 6159
Bnp Per Innbygger Ppp 16011.00 16150 16150 17101 17101 17101
Brutto Nasjonal Produkt 67439.50 68991 69193 69125 69125 71130
Bnp Fra Landbruk 175.20 709 372 180 180 382
Bnp Fra Construction 290.10 811 920 297 297 946
Bnp Fra Manufacturing 297.90 332 381 305 305 392
Bnp Fra Mining 2479.90 3620 4071 2542 2542 4185
Bnp Fra Forvaltningsloven 99.50 189 226 102 102 232
Bnp Fra Tjenester 529.70 613 743 543 543 764
Bnp Fra Transport 746.70 1007 1036 765 765 1065
Bnp Fra Verktøy 31.90 30.38 42.78 32.7 32.7 43.98
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.20 5 5 4.9 4.9 4.9
Arbeidsledige 251.70 249 249 245 245 245
Minstelønn 143.00 143 143 151 151 151
Befolkning 9.90 10 9.9 10 10 10
Levelønn Family 940.00 772 772 772 772 775
Lønn Å Leve Av Individuell 865.00 482 482 482 482 485
Lønn 585.20 557 560 560 560 570
Lønn Høy Dyktige 666.00 670 670 670 670 680
Lønninger innen produksjon 554.00 590 590 590 590 620
Lønn Lav Dyktige 341.00 415 415 415 415 440
Pensjonsalder Menn 63.50 64 64 64.5 64.5 64.5
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.60 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.7 0.6 0.5 -0.3 0.7
MatInflasjon 3.30 4.7 5 5 5 4.5
Konsumprisindeksen Kpi 156.04 159 160 160 160 164
Produsentpriser 107.39 136 121 121 117 139
produsentprisene endring 5.60 3 3 9 12 15
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 8.00 8 7.75 7.75 8 8.5
Pengemengden M2 16182.20 14150 14190 14190 14190 14500
Innskudd Rente 10.28 10.28 10.03 10.03 10.28 10.53
Valutareserver 5939.40 5630 5650 5650 5650 5750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 348851.00 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Import 4754916.00 2319500 2380000 2380000 2380000 2791100
Eksport 5103166.00 4727000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råoljeproduksjon 784.00 750 770 765 790 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 809.00 845 830 830 830 815
Turistankomster 13455.00 17500 17500 19000 19000 19000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Offentlige Utgifter 1984.20 2228 2384 2034 2034 2451
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.4 26.4 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 1.80 -0.8 -0.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen -2.00 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks 2.40 2.1 2.4 2 2.3 3.1
Gruvedrift Produksjon 0.40 6.2 6 6 6 5.8
Bilregistreringer 1170672.00 1159000 1160000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer -120.20 41.1 36.6 36.6 36.6 22.9
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.47
Disponibel personlig inntekt 44983.30 46018 46153 46108 46108 47445
Forbruk 11099.90 10931 11388 11377 11377 11707


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.