Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
Arbeidsledighet 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflasjon 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Rentesats 7.75 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Handelsbalanse 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 11 11 11 11
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
BNP 46.94 57 65 65 65 65
Bnp Faste Priser 58464.20 82271 11772 18564 38771 84410
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2638.80 3448 3428 2705 2705 3538
Bnp Per Innbygger 5769.00 6138 6159 6159 6159 6159
Bnp Per Innbygger Ppp 16011.00 16150 17101 17101 17101 17101
Brutto Nasjonal Produkt 67439.50 69530 69125 69125 69125 71338
Bnp Fra Landbruk 175.20 714 710 180 180 732
Bnp Fra Construction 290.10 807 802 297 297 828
Bnp Fra Manufacturing 297.90 336 334 305 305 345
Bnp Fra Mining 2479.90 3617 3596 2542 2542 3711
Bnp Fra Forvaltningsloven 99.50 202 201 102 102 208
Bnp Fra Tjenester 529.70 619 616 543 543 635
Bnp Fra Transport 746.70 1019 1013 765 765 1045
Bnp Fra Verktøy 31.90 31.03 30.85 32.7 32.7 31.84
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbeidsledige 253.80 249 245 245 245 245
Minstelønn 143.00 143 151 151 151 151
Befolkning 9.90 9.94 9.97 9.97 9.97 9.97
Levelønn Family 940.00 772 772 772 772 775
Lønn Å Leve Av Individuell 865.00 482 482 482 482 485
Lønn 589.30 560 560 560 560 570
Lønn Høy Dyktige 666.00 670 670 670 670 680
Lønninger innen produksjon 554.10 590 590 590 590 620
Lønn Lav Dyktige 341.00 415 415 415 415 440
Pensjonsalder Menn 63.50 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.6 0.5 -0.3 -0.3 0.7
MatInflasjon 3.70 4 5 3.5 3 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 161.36 161 161 160 160 166
Produsentpriser 104.30 121 121 121 117 139
produsentprisene endring 3.10 3 9 12 12 15
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 7.75 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Pengemengden M2 16217.40 14190 14190 14190 14190 14500
Innskudd Rente 10.28 6.43 6.43 10.03 10.28 6.43
Valutareserver 6034.10 6250 6650 6950 7050 7350
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Nåværende situasjon 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 13.4 11 11 11 11
Import 4754916.00 2380000 2380000 2380000 2380000 2791100
Eksport 5103166.00 4799000 4799000 4799000 4799000 4900000
Råoljeproduksjon 786.00 770 765 790 800 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 915.00 830 830 830 830 815
Turistankomster 12777.00 17500 19000 19000 19000 19000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Offentlige Budsjetter -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Offentlige Utgifter 1984.20 2260 2247 2034 2034 2319
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.4 26.1 26.1 26.1 26.1
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon 1.80 -0.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen -2.00 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks 2.10 2.4 2.4 2.3 2.7 3.1
Gruvedrift Produksjon -0.10 6 6 6 6 5.8
Bilregistreringer 1170672.00 1160000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer 86.20 36.6 36.6 36.6 36.6 22.9
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41
Disponibel personlig inntekt 53688.60 46378 46108 46108 46108 47584
Forbruk 10579.20 11270 11205 11377 11377 11563


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.