Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -12.35 -4.5 2.8 2.8 3.2 1.6
Arbeidsledighet 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
Inflasjon 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
Rentesats 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
Handelsbalanse 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
Offentlige Budsjetter -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -12.35 -4.5 2.8 2.8 3.2 1.6
BNP 48.05 50 50 50 50 51
Bnp Faste Priser 72432.20 78005 17497 34750 86605 80502
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4974.00 5481 2840 3057 3629 5656
Bnp Per Innbygger 5880.00 5850 5850 5850 5850 5890
Bnp Per Innbygger Ppp 14403.90 14300 14300 14300 14300 14650
Brutto Nasjonal Produkt 75956.30 72538 72538 78083 73193 74859
Bnp Fra Landbruk 711.40 374 174 187 751 386
Bnp Fra Construction 762.60 798 239 257 850 823
Bnp Fra Manufacturing 378.90 378 340 366 353 390
Bnp Fra Mining 3159.00 3775 2294 2469 3808 3896
Bnp Fra Forvaltningsloven 184.00 154 150 162 213 159
Bnp Fra Tjenester 613.90 725 516 556 652 749
Bnp Fra Transport 1035.90 998 773 832 1072 1030
Bnp Fra Verktøy 30.40 41.83 35.14 37.83 32.67 43.17

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
Sysselsatte 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 251.60 255 245 245 245 245
Minstelønn 250.00 290 290 290 290 340
Befolkning 10.00 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Pensjonsalder Menn 65.00 64.5 64.5 64.5 65 65
Pensjonsalder Kvinner 62.00 61.5 61.5 61.5 62 62
Lønn 703.50 570 570 570 570 570
Lønninger innen produksjon 631.40 620 620 620 620 620

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6
Importprisene 123.40 102 102 102 102 102
MatInflasjon 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 165.25 167 171 170 171 172
Produsentpriser 0.80 139 114 70.2 160 160
produsentprisene endring -29.10 8 8 8 15 15

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
Pengemengden M2 18613.80 14500 14500 14500 14500 14500
Innskudd Rente 9.69 9.69 9.69 9.69 8.43 9.69
Valutareserver 6491.40 7350 7350 7350 8150 8150

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
Import 2629910.60 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 2686454.10 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 653.00 800 800 800 850 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 1284.00 815 815 815 815 815
Turistankomster 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
Offentlige Budsjetter -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Militære Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 1744.00 -590 -590 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 2749.00 2439 1815 1954 2379 2518
Statens Utgifter Til Bnp 29.90 26.1 26.1 26.1 24 24

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -4.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 16.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks -4.30 1.5 3.5 4.5 3 3
Bilregistreringer 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer 529.60 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruvedrift Produksjon -6.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Butikkhandel (Årlig) -1.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.48 0.48 0.46 0.45 0.45
Disponibel personlig inntekt 57035.00 51273 51273 55192 48821 52913
Forbruk 11018.60 11674 10722 11541 11864 12048


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.