Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 6.80 3.2 2.8 1.6 1.6 1.6
Arbeidsledighet 6.00 5.7 5.5 5.7 5.7 5.1
Inflasjon 12.20 14.2 13.4 10.5 9.1 6.5
Rentesats 7.75 8 8 8.5 9 7
Handelsbalanse 4867388.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 4352.20 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Regjeringens gjeld mot BNP 20.10 31 31 31 31 31
Offentlige Budsjetter -1.10 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 6.80 3.2 2.8 1.6 1.6 1.6
BNP 42.61 50 50 51 51 51
Bnp Faste Priser 30037.00 41192 64638 94343 30518 95853
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5841.10 3386 3743 5935 5935 6030
Bnp Per Innbygger 5072.90 5890 5890 5890 5890 5890
Bnp Per Innbygger Ppp 13699.67 14650 14650 14650 14650 14650
Hele året BNP-vekst 5.60 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Brutto Nasjonal Produkt 72005.60 73193 74310 74310 74022 75499
Bnp Fra Landbruk 397.90 578 773 404 404 411
Bnp Fra Construction 946.70 434 679 962 962 977
Bnp Fra Manufacturing 544.60 416 517 553 553 562
Bnp Fra Mining 3758.50 2293 3503 3819 3819 3880
Bnp Fra Forvaltningsloven 166.50 155 192 169 169 172
Bnp Fra Tjenester 818.20 631 680 831 831 845
Bnp Fra Transport 1276.50 1110 1206 1297 1297 1318
Bnp Fra Verktøy 43.30 36.74 36.39 43.99 43.99 44.7

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.00 5.7 5.5 5.7 5.7 5.1
Sysselsatte 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 315.70 245 245 245 245 245
Minstelønn 300.00 290 290 340 340 340
Befolkning 10.16 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3
Lønn 768.30 570 570 570 570 570
Lønninger innen produksjon 644.40 620 620 620 620 620
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 63.00 62 62 62 62 62

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 12.20 14.2 13.4 10.5 9.1 6.5
Produsentprisvekst (månedlig) 11.60 12 8 8 5 5
Inflasjonen (Månedlig) 1.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Importprisene 127.90 102 102 102 102 102
MatInflasjon 17.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 189.50 193 198 202 207 215
produsentprisene endring 120.50 10 10 8 6 8

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 7.75 8 8 8.5 9 7
Pengemengden M2 23597.10 14500 14500 14500 14500 14500
Innskudd Rente 8.71 8.96 8.96 9.46 9.96 9.96
Valutareserver 7136.50 8150 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 4867388.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 4352.20 1400 1400 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Import 2932014.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 7799402.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 697.75 810 830 860 860 950
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 1131.27 815 815 815 815 815
Turistankomster 2304.00 9000 9000 12000 12000 12000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 20.10 31 31 31 31 31
Offentlige Budsjetter -1.10 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Militære Utgifter 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 1380.10 -590 -590 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 3239.40 3218 3199 3291 3291 3344
Statens Utgifter Til Bnp 29.50 24 24 24 24 24

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 3.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 19.80 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Bilregistreringer 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer -622.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Gruvedrift Produksjon -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Butikkhandel (Årlig) 3.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.68
Disponibel personlig inntekt 55726.10 48821 57509 57509 57286 58429
Forbruk 12844.40 12034 13387 13050 13050 13259


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.