Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8
Arbeidsledighet 5.20 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
Inflasjon 2.80 2.4 2.3 2.4 2.4 4
Rentesats 7.25 6.75 6.5 6.25 6 6
Handelsbalanse 1636262.10 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 362.00 1315 1315 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 10 10 7.5 7.5
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 -3.3 -3.3
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8
BNP 57.00 49 49 49 50 50
Bnp Faste Priser 12578.00 38771 60043 83968 12930 86319
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4839.60 3977 4970 4975 4975 5114
Bnp Per Innbygger 5769.00 5868 5868 5868 5871 5871
Bnp Per Innbygger Ppp 16011.00 17052 17101 17101 17052 17608
Brutto Nasjonal Produkt 75956.30 77855 78007 78083 78083 80269
Bnp Fra Landbruk 742.40 479 762 763 763 785
Bnp Fra Construction 750.90 536 771 772 772 794
Bnp Fra Manufacturing 367.50 339 377 378 378 388
Bnp Fra Mining 2425.00 2486 2490 2493 2493 2563
Bnp Fra Forvaltningsloven 196.60 130 202 202 202 208
Bnp Fra Tjenester 618.10 665 635 635 635 653
Bnp Fra Transport 1066.30 946 1095 1096 1096 1127
Bnp Fra Verktøy 30.60 32.39 31.43 31.46 31.46 32.34

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.20 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
Sysselsatte 4879.30 5008 5008 5008 5008 5008
Arbeidsledige 253.80 245 245 245 245 245
Minstelønn 143.00 151 151 151 151 159
Befolkning 10.00 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2
Levelønn Family 940.00 772 772 775 775 795
Lønn Å Leve Av Individuell 865.00 482 482 485 485 485
Pensjonsalder Menn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Pensjonsalder Kvinner 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Lønn 712.10 560 560 570 570 570
Lønn Høy Dyktige 666.00 670 670 680 680 720
Lønninger innen produksjon 554.10 590 590 620 620 620

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.80 2.4 2.3 2.4 2.4 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 -0.3 -0.3 0.7 0.7 0.6
MatInflasjon 4.90 3.5 3 3.5 3.5 3.5
Eksportpriser 127.10 105 105 105 105 105
Konsumprisindeksen Kpi 165.11 160 164 167 169 174
Produsentpriser 96.20 117 117 121 111 139
produsentprisene endring 10.90 12 12 15 15 15
Importprisene 123.40 102 102 102 102 102

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 7.25 6.75 6.5 6.25 6 6
Pengemengden M2 18299.40 14190 14190 14500 14500 14500
Innskudd Rente 10.28 10.28 10.28 6.43 10.28 8.43
Valutareserver 6183.10 6950 7050 7350 7350 8150

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 1636262.10 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
Nåværende situasjon 362.00 1315 1315 1400 1400 1400
Nåværende situasjon mot BNP 7.90 10 10 10 7.5 7.5
Import 3212064.50 2380000 2380000 2791100 2791100 2791100
Eksport 4848326.50 4799000 4799000 4900000 4900000 4900000
Råoljeproduksjon 778.00 790 800 800 800 850
Gullreserver 0.00 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 915.00 830 830 815 815 815
Turistankomster 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Offentlige Budsjetter -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 -3.3 -3.3
Militære Utgifter 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Regjeringens budsjetter verdi 283.00 -280 -280 -590 -590 -590
Offentlige Utgifter 2251.80 2100 2313 2315 2315 2380
Statens Utgifter Til Bnp 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Industriproduksjonen 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ledende økonomisk indeks 2.80 2.3 2.7 3.1 3.1 3.1
Gruvedrift Produksjon 0.40 6 6 5.8 5.8 5.8
Bilregistreringer 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Lagerendringer -641.20 36.6 36.6 22.9 22.9 22.9

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Butikkhandel (Årlig) 3.00 5.8 5.8 5.5 5.5 5.5
Bensinpriser 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Disponibel personlig inntekt 53688.60 55031 55138 55192 55192 56737
Forbruk 12278.50 12134 12610 12622 12622 12976


Aserbajdsjan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.