Markeder Siste Referanse
Valuta 1.69 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-03
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Inflasjon 2.5 2019-06
Rentesats 8.5 2019-06
Handelsbalanse 2486150 2019-03
Nåværende situasjon 1603 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-03
BNP 46.94 2018-12
Bnp Faste Priser 37825 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4832 2018-12
Bnp Per Innbygger 5769 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16011 2018-12
Bnp Fra Landbruk 362 2018-12
Bnp Fra Construction 897 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 371 2018-12
Bnp Fra Mining 3968 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 220 2018-12
Bnp Fra Tjenester 724 2018-12
Bnp Fra Transport 1010 2018-12
Bnp Fra Verktøy 41.7 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 67440 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Sysselsatte 4822 2017-12
Arbeidsledige 252 2017-12
Minstelønn 143 2019-12
Befolkning 9.9 2018-12
Levelønn Family 940 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 865 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.5 2018-12
Lønn 584 2019-05
Lønn Høy Dyktige 666 2018-12
Lønninger innen produksjon 554 2017-12
Lønn Lav Dyktige 341 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 156 2019-06
Eksportpriser 127 2017-12
MatInflasjon 2.7 2019-06
Bnp-Deflatoren 101 2019-05
Importprisene 123 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-06
Produsentpriser 111 2019-05
produsentprisene endring 7.6 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.5 2019-06
Pengemengde 8151 2019-05
Pengemengden M2 15492 2019-05
Innskudd Rente 10.28 2018-12
Valutareserver 5871 2019-05
Pengemengden M1 12917 2019-05
Pengemengden M3 24834 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2486150 2019-03
Nåværende situasjon 1603 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Eksport 4746834 2019-03
Import 2260685 2019-03
Kapitalstrømmer 213 2019-03
Råoljeproduksjon 805 2019-03
Utenlandsgjeld 15253903 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1176 2018-12
Gullreserver 0 2018-12
Pengeoverføringer 126 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2017-12
Turistankomster 13455 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Statens Inntekter 10406 2019-06
Fiscal Utgifter 10951 2019-06
Kreditt-Rating 55
Regjeringens budsjetter verdi 546 2019-06
Offentlige Utgifter 2324 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 28.5 2018-12
Militære Utgifter 1624 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.8 2019-06
Industriproduksjonen -2 2017-12
Internett-hastighet 5672 2017-03
IP-adresser 319679 2017-03
Bilregistreringer 1147437 2017-12
Lagerendringer -120 2018-12
Konkurranseevne Index 60.04 2018-12
Konkurranseevne Rank 69 2018-12
Korrupsjon Index 25 2018-12
Korrupsjon Rank 152 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 25 2018-12
Ledende økonomisk indeks 2.4 2019-06
Gruvedrift Produksjon 0.4 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 3 2018-12
Forbruk 11100 2018-12
Disponibel personlig inntekt 44983 2017-12
Bensinpriser 0.53 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Aserbajdsjan - Økonomiske indikatorer.