Markeder Siste Referanse
Valuta 1.69 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Inflasjon 2.6 2019-10
Rentesats 7.75 2019-10
Handelsbalanse 348851 2019-06
Nåværende situasjon 1459 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
BNP 46.94 2018-12
Bnp Faste Priser 58464 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2639 2019-03
Bnp Per Innbygger 5769 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16011 2018-12
Bnp Fra Landbruk 175 2019-03
Bnp Fra Construction 290 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 298 2019-03
Bnp Fra Mining 2480 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 99.5 2019-03
Bnp Fra Tjenester 530 2019-03
Bnp Fra Transport 747 2019-03
Bnp Fra Verktøy 31.9 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 67440 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Sysselsatte 4879 2018-12
Arbeidsledige 254 2018-12
Minstelønn 143 2019-12
Befolkning 9.9 2018-12
Levelønn Family 940 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 865 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.5 2018-12
Lønn 589 2019-08
Lønn Høy Dyktige 666 2018-12
Lønninger innen produksjon 554 2018-12
Lønn Lav Dyktige 341 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 161 2019-10
Eksportpriser 127 2017-12
MatInflasjon 3.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 98.8 2019-09
Importprisene 123 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Produsentpriser 104 2019-09
produsentprisene endring 3.1 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-10
Pengemengde 8579 2019-09
Pengemengden M2 16217 2019-09
Innskudd Rente 10.28 2018-12
Valutareserver 6034 2019-09
Pengemengden M1 13486 2019-09
Pengemengden M3 26551 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 348851 2019-06
Nåværende situasjon 1459 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Eksport 5103166 2019-06
Import 4754916 2019-06
Kapitalstrømmer -274 2019-06
Råoljeproduksjon 786 2019-07
Utenlandsgjeld 16212184 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 915 2019-06
Gullreserver 0 2019-06
Pengeoverføringer 125 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.7 2018-12
Turistankomster 12777 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Statens Inntekter 16871 2019-09
Fiscal Utgifter 16691 2019-09
Kreditt-Rating 55
Regjeringens budsjetter verdi 181 2019-09
Offentlige Utgifter 1984 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 28.5 2018-12
Militære Utgifter 1624 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.8 2019-06
Industriproduksjonen -2 2017-12
Internett-hastighet 5672 2017-03
IP-adresser 319679 2017-03
Bilregistreringer 1170672 2018-12
Lagerendringer 86.2 2019-03
Konkurranseevne Index 62.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 58 2019-12
Korrupsjon Index 25 2018-12
Korrupsjon Rank 152 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.1 2019-10
Gruvedrift Produksjon -0.1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 3 2018-12
Forbruk 10579 2019-03
Disponibel personlig inntekt 53689 2018-12
Bensinpriser 0.53 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Aserbajdsjan - Økonomiske indikatorer.