Markeder Siste Referanse
Valuta 1.69 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Inflasjon 2.6 2019-08
Rentesats 8 2019-09
Handelsbalanse 348851 2019-06
Nåværende situasjon 1603 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
BNP 46.94 2018-12
Bnp Faste Priser 44473 2019-07
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2639 2019-03
Bnp Per Innbygger 5769 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16011 2018-12
Bnp Fra Landbruk 175 2019-03
Bnp Fra Construction 290 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 298 2019-03
Bnp Fra Mining 2480 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 99.5 2019-03
Bnp Fra Tjenester 530 2019-03
Bnp Fra Transport 747 2019-03
Bnp Fra Verktøy 31.9 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 67440 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2018-12
Sysselsatte 4822 2017-12
Arbeidsledige 252 2017-12
Minstelønn 143 2019-12
Befolkning 9.9 2018-12
Levelønn Family 940 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 865 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60.5 2018-12
Lønn 585 2019-06
Lønn Høy Dyktige 666 2018-12
Lønninger innen produksjon 554 2017-12
Lønn Lav Dyktige 341 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 156 2019-08
Eksportpriser 127 2017-12
MatInflasjon 3.3 2019-08
Bnp-Deflatoren 100 2019-06
Importprisene 123 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-08
Produsentpriser 107 2019-07
produsentprisene endring 5.6 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 8 2019-09
Pengemengde 8577 2019-07
Pengemengden M2 16182 2019-07
Innskudd Rente 10.28 2018-12
Valutareserver 5939 2019-06
Pengemengden M1 13250 2019-06
Pengemengden M3 25284 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 348851 2019-06
Nåværende situasjon 1603 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2018-12
Eksport 5103166 2019-06
Import 4754916 2019-06
Kapitalstrømmer 213 2019-03
Råoljeproduksjon 784 2019-05
Utenlandsgjeld 15253903 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 809 2019-03
Gullreserver 0 2019-06
Pengeoverføringer 126 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2017-12
Turistankomster 13455 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Statens Inntekter 12436 2019-07
Fiscal Utgifter 13103 2019-07
Kreditt-Rating 55
Regjeringens budsjetter verdi 667 2019-07
Offentlige Utgifter 1984 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 28.5 2018-12
Militære Utgifter 1624 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.8 2019-06
Industriproduksjonen -2 2017-12
Internett-hastighet 5672 2017-03
IP-adresser 319679 2017-03
Bilregistreringer 1170672 2018-12
Lagerendringer -120 2018-12
Konkurranseevne Index 60.04 2018-12
Konkurranseevne Rank 69 2018-12
Korrupsjon Index 25 2018-12
Korrupsjon Rank 152 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 25 2018-12
Ledende økonomisk indeks 2.5 2019-07
Gruvedrift Produksjon 0.4 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 3 2018-12
Forbruk 11100 2018-12
Disponibel personlig inntekt 44983 2017-12
Bensinpriser 0.53 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Aserbajdsjan - Økonomiske indikatorer.